Κατάλογος Εργασιών : C# - Telnet - C# -> Mono proof of concept