Κατάλογος Εργασιών : C MPI + paralellel programming expert -- 2 - c or c++ or php or python algorithm level core knowledge required