Κατάλογος Εργασιών : C# Based Desktop App to monitor & generate realtime table report from csv files - c# bitmap creation speed improved