Κατάλογος Εργασιών : C code and C test bench of an existing matlab code for face detection - C code for recording screencasts / 4