Κατάλογος Εργασιών : Boostrap UI - Boot a tiny linux environment from USB