Κατάλογος Εργασιών : Buna, m-ar interesa un audit amanuntit pentru un site ,la care avem probleme cu indexarea paginilor , indexarea photografiilor, site map , si in general pozitionarea in google dupa anumit cuvinte cheie. - open to bidding - Bunch of OpenCart Fixes