Κατάλογος Εργασιών : Build a Website that can scrape data - Build a website that converts data to graphs and does some basic calculation