Κατάλογος Εργασιών : A studio table - A Study on Communication in multicultural organisazation with reference to Reem Company.