Κατάλογος Εργασιών : Android application that monitors other app usage - Android application that works like a smart watch