Κατάλογος Εργασιών : a script or bot for wordpress auto multiple domains post sender - a script that puts in username and password to a site