Κατάλογος Εργασιών : An illustrator that can provide finished art in vector format. - An Illustrator to Judge Children's Drawings For a Contest