Κατάλογος Εργασιών : an application to extract public domain images from search engines - An application who read SWF Arrays