Κατάλογος Εργασιών : an application to order pizza - An application with cardboard support, that will show video content from nternet