Κατάλογος Εργασιών : AM or APM Logo Design & Future Business Partnership (Marketing consultancy for property developers) - am waiting for reply