Κατάλογος Εργασιών : A multi-node chat platform - A multilingual applicaiton