Κατάλογος Εργασιών : Add additional ICON resolutions - Add Additional Options to ACF Drop Down and Edit HTML Display Based on Selection