Κατάλογος Εργασιών : A designer to design a pitch presentation - A Designer with a open visual mind to help with my t-shirt line