Κατάλογος Εργασιών : Assess how easy it would be to modify this Wordpress plugin & quote for job - Assess Website Functionality