Κατάλογος Εργασιών : A Wordpress Plugin for making a Movie Database - A wordpress plugin, or mod, or just a way to use an existing plugin.