Ασύρματη Σύνδεση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Wireless communication refers the transfer of information without the use of conductors or wires. Various devices are capable of wireless communication such as cellular telephones, two way radios, and wireless networking enabled devices. If your business needs help working with wireless technology or wireless devices you can hire talented freelancers to help you with wireless tasks. Start by posting your wireless job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Wireless Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Enhancing quality of service in Fog Gateways using Amqp protocol Simulation of nodes using Amqp Protocol and analysis of encrypted packets, increasing the number of encrypted packets processed at fog Gateway than before 1 Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, AMQP, Penetration Testing Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €174
wireless communication and sensor netowrk researcher required Its a good budget project. But here we cannot disclose at the moment. The topics are Sensor network (most important)---- Highly paid work Telecommunications related topics: · Physical and MAC layer protocols, low power link layer technologies (PLC and wireless) · Resource management and cross-layer optimization · Multi-hop communication... 9 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €18
Implement a Machine Learning technique for Data Routing of WSN I have a rechargeable WSN environment in which a vehicle is moving inside the whole network to enhance its lifetime by optimizing the path of that vehicle. The vehicle is recharging the nodes and collecting the data from the nodes at the same time. furthermore, I have applied two techniques for routing the data in that environment so that power consumption can also be reduced. Now again, I want... 1 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €138
Temp Event Wireless Network Providing public wifi to a temporary event over a hybrid network of wireless and fiber infrastructure. Network routing and switching is 90% done, would like some advice/recommendations on spanning tree configs and any other "best practice" recommendations for an optimal environment. Using Cisco C3560G, Cisco C3560-8 for switching, Ruckus APs for wireless and Mikrotik for the routing. ... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Cisco Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €41
who knows in SAN networks I have to discuss it with some expert in networking ( SAN networks for example ) .. How to build a network between two positions using SAN network ? 4 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €149
Simple NETWORK DESIGNING Project Simple NETWORK DESIGNING Project. You should know Cisco Pocket Simulation work and GNS3 work 16 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €15
Gnu Radio Flowgraph I need flowgraph in gnu radio companion which does the following: (1) Generate the phase difference of sine wave and send out the two sine waves and the phase difference of the two waves simultaneously with using only of a single HACKRF. (2) Receive the above sine waves and generate the phase difference of the received waves. Then take the difference of the phase difference at the sent-point... 7 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Programming Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 22ώρα €391
Wireless Internet service provider streamline I need an expert that do consultation on existing system. Current layout is a radius server with Mikrotik doing pppoe for the client accounts. The consultant must be understand Mikrotik and routing. I will explain current infrastructure and must help me remotely via Teamviewer to do the changes. 8 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 17ώρα €18
Help in Networking Project 1 I need help in project in packet tracer 7. I need expert person. 17 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 17ώρα €27
East-West Communication in SDN WAN I need multiple controllers on separate Virtual machines (VMs) to communicate. The controller choice is floodlight controller. 1 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 16ώρα €21
Design QOS on CISCO WE have an application similar to VOIP, does not tolerate delay. network: A---1GB---cisco 3560----40MB MPLS NTU---4x separate offices Goal is to shape outgoing traffic from A to NTU, not drop , like this: if dest_ip is 1.1.1 shape to 10MB(each office), buffer excess burst, do not drop packets. In summary, design QOS shape policy on 3560 to shape and buffer traffic to 10MB per office. ... 11 Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 15ώρα €324
Wireless Communications system simple network model of a communication system will be developed and tested using the SIMULINK tool and the report should have as below Introduction (, references) 1 page Project description 4-5 pages Conclusions -1 page Simulink model Summarized results Graphs References (5 or more references, books, papers, online sources) 31 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Oct 20, 2017 Oct 20, 20175μέρα 13ώρα €410
Wireless, Telecommunication, researchers required. Wireless, Telecommunication, researchers required. . I am looking for some people who can be very good in one of the following research area. . Sensor network localization . Physical and MAC layer protocols, low power link layer technologies (PLC and wireless) · Resource management and cross-layer optimization · Multi-hop communication and mesh networking · Scalable ne... 11 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 11ώρα €117
need network engineer in Kolkata, Mumbai, Gujrat we need a Network Engineer in our company. must have Lan, wan, topology experience... 5L per annum, Service type contractual hiring process: interview 8 Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 2ώρα €361
Need to hire Someone Clover Hardware Expert I am looking forward to find someone who has experience of communication between clover mobile and android tablets. Please apply if you have built it or have experienced. 20 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Android, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 21ώρα €2080
sensor network localization loooking for people with strong record in network localization 8 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 17ώρα €106
Research required Areas included the following:----- Telecommunications related topics: · Physical and MAC layer protocols, low power link layer technologies (PLC and wireless) · Resource management and cross-layer optimization · Multi-hop communication and mesh networking · Scalable network and system architecture (e.g., FAN, HAN, NAN and BAN) &midd... 23 Ασύρματη Σύνδεση, Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 17ώρα €25
kalman filtering Algorithm simulation Implementation of kalman filtering aLGORITH ON A HUGE DATA OF rssi AND noisy SIGNAL u HAVE TO ANALYZE ALL. DO MATHEMATICAL MODELING AN SO ON. Must have pubished research ch work as well 6 Ασύρματη Σύνδεση, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Αλγόριθμος Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 17ώρα €42
networking - 19/10/2017 01:20 EDT I need a telecommunication engineer for my project. 25 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Cisco, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 15ώρα €402
Wilress Body Area Netowrk and routing protocols I want to do simulation for WBAN Routing protocol called (M-ATTEMPT) - Mobility-supporting Adaptive Threshold-based Thermal-aware Energy-efficientMulti-hop ProTocol In my project, I would like Using simulator omnet++ and platform Castalia 9 Ασύρματη Σύνδεση, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20174μέρα 13ώρα €300
Networks project We’re going to build a simulated switched network and have a little simulated fun. In the first part of the assignment, we’ll just do some file parsing to create our network of hosts and 4-port switches. In the second part, we’ll send some datagrams and have the switches print out some messages to the screen as events occur (e.g., “SW2: Received packet for host B. Forwa... 4 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 18, 2017 Oct 18, 20173μέρα 14ώρα €23
Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 11ώρα
Tracking device embedded software Develop an embedded software for stm32l4 microcontroller connected to a cellular module SIM808 to connect to internet and get the GPS position information. The software project must be developed on Keil uVision5 or System Workbench for STM32. And most be based on the X-CUBE-AWS from STMicroelectronics. The final objective of the project is to send the position information of the device to Amazon... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 7ώρα €237
Open up Trip Packs WE are looking to hire someone that would be able to post our scanned images on the weekends Saturday and Sundays. We get up too 500 images that nee to be posted to our system. 2 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 4ώρα €8
Wireless IT Support I need freelance IT workers with good wireless IT skills to Install Mikrotik wifi routers, Openmesh equipment or add on hardware to businesses of all sizes across the UK. I don't expect you to cover the whole UK, just let me know what areas , preferably by UK post code that you can cover economically. I may also need someone to provide some initial telephone support to investigate requi... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 1ώρα €25
Cisco Fibre Installation Gooday, We are looking for someone in Pretoria (we are in Knysna) to setup a CISCO router (887VA-K9) on the OpenServe Fibre network (Axxess Service Provider, Fixed IP). We will provide a basic configuration but it is for an ADSL setup. Full diagram will be provided, the basics; Fa0 – WAN Port - NAT (Web & Mail Server to DMZ), QoS (Packet Queue - DMZ & LAN, WiFi Packet Drop on... 2 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20172μέρα 20ώρα €11
Computer Networking - Tutor Solve and explain problems: Chapter 1: P3 P5 P8 P10 Chapter 2: P4 P7 P8 P9 P22 P26 Chapter 3: P4 P14 P23 P24 P27 P40 P46 From the textbook: James Kurose and Keith Ross, Computer Networking: A Top Down Approach (6th Edition), Addison-Wesley, 2012. 17 Ασύρματη Σύνδεση, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου, Storage Area Networks Oct 17, 2017 Oct 17, 20172μέρα 19ώρα €5
Data communication capstone project I need a design and an addressing table for two projects: 1. OSPF 2. EIGRP "no need of implementation for any of these now just the design on visio which will be a kind of picture how this whole thing gonna look as well as addressing scheme for it" NOTE: If I like your work for the design part I will hire you for implementation too...... FILES ARE ATTACHED FOR BOTH THE PROJECT... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Cisco, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20172μέρα 19ώρα €112
WBAN routing protocols I am working on wireless Body Area Sensor Network (WBASN) Routing Protocol. I want compare routing protocols with energy efficient. I picked up this three routing protocols : 1- (ANYBODY)- a Self-organization Protocol for Body Area Networks 2- (M-ATTEMPT) - Mobility-supporting Adaptive Threshold-based Thermal-aware Energy-efficientMulti-hop ProTocol 3- (CICADA) - Cascading Information retrieval... 3 Ασύρματη Σύνδεση, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου, Programming Oct 17, 2017 Oct 17, 20172μέρα 15ώρα €637
CLOUD HOTSPOT MANAGEMENT We are sponsored base wifi hotspot internet [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] want to new hotspot management software. 8 Ασύρματη Σύνδεση, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Διαχείριση Δικτύου Oct 16, 2017 Oct 16, 20171μέρα 18ώρα €965
Review of PCB and Resolve some issues A wireless home automation prototype is being built. It needs to be reviewed and we are facing some issues and need a person resolve them. Major issues. 1. False triggering due to other electrical appliances. 2. Random false triggering. 14 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout Oct 16, 2017 Oct 16, 20171μέρα 17ώρα €82
Simple Network Designing using GNS3 -- 2 - 16/10/2017 00:33 EDT Simple Network Designing using GNS3 17 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 16, 2017 Oct 16, 20171μέρα 14ώρα €3
Teach me how to setup Ubiquiti Airmax I have Ubiquiti Radio and Client hardware installed. I want someone to teach me how to use the AirOS and do the configuration of the devices. I think it shouldn't take more than few hrs. Project budget less than $100. 6 Ασύρματη Σύνδεση, Microcontroller, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 14, 2017 Oct 14, 201710ώρα 14λ €49
Contiki OS for wireless sensor networks I am looking for someone who has experience with Contiki OS tool who can help me with my course "sensor network systems" labs in which i have to complete the tasks and make a report out of them. 1 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Διαχείριση Δικτύου Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €8
NETWORKING - 14/10/2017 08:13 EDT CCNA Exploration LAN Switching and Wireless: LAN Design Design a Logical LAN Topology 26 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €18
use MATLAB to examine the performance of a Pseudo-Noise based spread spectrum scheme. use MATLAB to examine the performance of a Pseudo-Noise based spread spectrum scheme. use the m-file given to determine the effect of sinusoidal interference on a direct sequence spread sequence system. the matlab file has 3 parameters: • Signal to noise ratio in dB • Spreading factor • Amplitude of interferor 19 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Oct 14, 2017 Oct 14, 2017Έχει λήξει €93
Set up simulation lab and questions for ICND cisco class 2 We require a network expert to set up simulation lab exam and questions for ICND 2 - Network Administration cisco class. The expert should provide laboratory portal to be used for the class. The questions should also have answers. The simulation lab should be detailed using WIRESHARK. Most of the questions should be based on troubleshooting with WIRESHARK. 7 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 2017Έχει λήξει €80
Develop Lab classes on "Troubleshooting with Wireshark" I need a very good networking guy who can prepare 10 lab classes for me on Troubleshooting with Wireshark. The person must prepare the software, create the questions and solutions and prepare step by step activities for students. In short, we want someone to prepare a Wireshark lab classes. The lab should follow this objective: students will learn industry best practice to quickly detect the ca... 7 Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 2017Έχει λήξει €201
need to get to be done bluetooth watch and tracker Hi, freelancers I need to make a new bluetooth device that contains watch andtracker function. It would be better if it can be compatible with gps. the size and style should be similar to the watch. the smaller, the better. Hope to discuss more after PM. thanks 8 Ασύρματη Σύνδεση, Microcontroller, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €463
create power point presentation Need to create a quick power point presentation with creative visuals and unique look 43 Ασύρματη Σύνδεση, Powerpoint, Παρουσιάσεις, Prezi, Ενέργεια Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €24
Write 3 articles about Portable Power Generators (5250 words total) -- 5 What I need: I search for native entry-level writer, for writing some articles about Portable Power Generators for my site about Portable Power Generators 1. Three articles about three models of portable power generators (1500 words each) 2. Three small texts for sections of my site (250 words each) So, 3 articles + 3 small texts. I will send you more detailed task after accepting the b... 28 Ασύρματη Σύνδεση, Article Writing, Word, Ενέργεια, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €45
I need someone with experience making CalAmp device scripts I am looking for someone with knowledge and experience in making scripts for CalAmp. You will be given a list of functions, tasks that we need to be supported in the device scripts. You will be asked the following: Please explain the experience you have had in making CalAmp device scripts. 2 Ασύρματη Σύνδεση, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, GPS, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €183
Write an article for Borofone BE10 Above 400 words, This product is a 2-in-1 wireless earphone. More info: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συν&d... 30 PHP, Μετάφραση, Ασύρματη Σύνδεση, Article Writing, HTML Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €23
I want to make a Wifi router according to my "Need" I would like to work with someone who can engineer a Wifi Router and reprogram it according to my need. Further description will be given to you upon our first conversation. 17 Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, VMware, Raspberry Pi Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €373
wsn simulation using NS-3 AODV vs DSDV on wsn and security 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €117
Small Form-Factor Internal Antenna Design Small Form-Factor Internal Antenna Design We have designed a small body-worn wireless microphone. You can see an example picture of what we have done. The device has a transmitter in UHF frequencies anywhere from 470 MHz to 700 MHz (each device covers 75 to 100 MHz). We currently use an external monopole antenna which has not really been optimized. The device also has a 2.4GHz radio for c... 5 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδίαση Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €159
Wifi router configuration to capture mac ID's. You will need to help me configurate and find a proper router that will work with this. you have to be an expert in Networking and configuration. You must know how to fetch this information from the server to the backend. 15 Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, Προγραμματισμός C++, Raspberry Pi Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €660
decision regarding which electricity generation units to run in every period (month) in order to satisfy a known demand for electricity at the lowest costs. decision regarding which electricity generation units to run in every period (month) in order to satisfy a known demand for electricity at the lowest costs. Can anyone solve this problem? 1 PHP, Ασύρματη Σύνδεση, PLC & SCADA, HTML, Ενέργεια Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €25
Write 3 articles about Portable Power Generators (5250 words total) -- 4 What I need: I search for native entry-level writer, for writing some articles about Portable Power Generators for my site about Portable Power Generators 1. Three articles about three models of portable power generators (1500 words each) 2. Three small texts for sections of my site (250 words each) So, 3 articles + 3 small texts. I will send you more detailed task after accepting the b... 27 Ασύρματη Σύνδεση, Article Writing, Word, Ενέργεια, Bluetooth Low Energy (BLE) Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €67
Modification of Coded Transmission Control Protocol to reduce Congestion Coding for Transmission Control Protocol according to reduce the congestion when transmitting the data and information by using Python 2 Python, Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Coding Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €56
Showing 1 to 50 of 142 entries
« 1 2 3 »