Τηλέφωνο Windows Δουλειές και Διαγωνισμοί

Windows Phone is Microsoft's latest mobile operating system, after Windows Mobile. Launched in 2010, one of its most famous features is its user interface, also known as "Metro." The customization of this interface is one of the many Window Phone jobs available. The tiles can be rearranged, moved and customized according to the demands of the user.

Application development is another category of Windows Phone jobs. Apps can be designed through Visual Studio 2010 with the help of the Windows Phone Tools. For one to perform this job, he doesn't need formal certifications. He can familiarize himself with the program's manual. Programs such as Visual Basic NET and Expression Blend are other programs that can be used by people looking for Windows Phone jobs. Those with trainings or certifications of these programs can help a job seeker perform the job as warranted.

With its advertising platform, Windows Phone also provides jobs to those in the field of marketing and advertisement. As an ad-serving machine, this model allows users to go directly to the website after clicking on an application link. With this feature, designers and developers can create ads that promote goods to many Windows Phone users without the usual fuss.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Windows Phone Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Windows 10 Project This is a cloud based Field Service Application. Our Java middelware will communicate with the Cloud solution and get data and work orders from it. The windows mobile application is supposed to communicate with the Java middleware with JSON REST API. We already completed the phase 1 of this project and are working on a few enhancements. 3 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows Dec 11, 2017 Dec 11, 20174μέρα 9ώρα €121
Android App I need an Android app. I would like it designed and built. 11 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Τηλέφωνο Windows, iOS Development Dec 10, 2017 Dec 10, 20174μέρα €45676
Mirror Windows Desktop on Android Tablet Screen please i don't have funds please help Mirror Windows Desktop on Android Tablet Screen (and Conversely) At this project I want to create two applications: Windows application And Android application. By these applications I want to see specific region at windows desktop on android screen, also I want to see android screen on windows desktop. Some similar programs are available such as : iDi... 1 Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows Dec 7, 2017 Dec 7, 201723ώρα 30λ €23
Tracking Systems create application tracking system which should register and update the location in a database sql server in azure, through web service, in Android, Windows Phone, Iphone, using xamarin forms pcl and visual studio Characteristics User {id, username, password} location {id, iduser, latitude, longitude} Interface Login: enter username and password Tracking: shows the location of all user... 17 Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €260
Travel Concierge Voice App Aim/Object: We are a looking for a conversational agent using Voice API's using Natural language and speech interaction to perform and run a basic script in a given travel usercase with an option to run a online search for information not covered by our scripts. We require the prototype conversational artificially intelligent agent/app that users can interact with using natural language l... 49 Mobile App Development, iPhone, Android, Objective C, Τηλέφωνο Windows Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €1606
CONTROL MOBILE DEVICE the project control device . my goals is controll 2 parameters the first is time-used and second download byte. when the system is used for the (xx) hour/day or the download data the mobile device.. will be power off. the user can change time-use day or download byte. The project will be on development on c#. 10 Mobile App Development, iPhone, Android, Τηλέφωνο Windows Oct 21, 2017 Oct 21, 2017Έχει λήξει €178
Xamarin developer to make Android, IOS and UWP app. I am looking for an expert developer to make an app for Android, IOS and for UWP. API will be provided. So your job will be to integrate it with the app. You have to design the app and implement API to the total of 10-12 screens. Please show the work which you have done in Xamarin in your bid. Only serious candidates shall bid. Deadline: 15 days top. Budget= 1100 USD. 25 Mobile App Development, iPhone, Android, Τηλέφωνο Windows, Xamarin Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €1304
Looking For Apk Publisher And APP DEVELOPER We are looking for CPI/APK Android mobile traffic We have tons of mobile campaigns! - incent/non incent - iOS/android - payment - Net15 [Removed by admin] 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Developer Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €44489
Need a freelance android developer for long term project Need a full stack android developer for the long-term project. 36 Mobile App Development, Android, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €777
Android Mobile App going to develop is a Native Android app for a Technical Products sales and service management and reporting. Please refer the Document along with this Post. Only Serious Person, Going to Sign Legal Document in Personally 27 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €1677
hire a android designer require candidate who can be able to do work in android designing and they can ready to work in low budget. only require freelancer candidate only who are independent work. 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού, Σχεδίαση Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €23
REQUIRE FREELANCER CANDIDATE FOR ANDROID DESIGNER REQUIRE FREELANCER CANDIDATE FOR ANDROID US DESIGNER. 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €20
Find Bug in my React-Native app! There is a bug. When you click on an item inside the "info" tab, it brings two navigation windows. This shouldn't happen. 14 PHP, Mobile App Development, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €23
create an android app I need someone one who can create an android app . just a push notification app to showcase news . and events and when some one click the notification after launching app home screen should have ad integration with just full screen ad .also i need a admin panel to add news or events . 14 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €166
I need an Android Developer at LOW budget for some projects pls apply, If u can work at Low budget. New freelancers will be preferred. we need an Android developer who may work with us for Long Term at LOW budget. 28 Mobile App Development, Android, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €4
Android app designer Android app 1 Live TV (Integrating with Facebook and YouTube Live Streaming) 2. Donations (Without Payment Gateway Integration) 3. Testimonials 4. Events 5. Prayer Request 7. Contact Us 19 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €137
Hire an Android Developer -- 2 Hey, I have an Android app. made by Android Studio. I need to add more ads, and like optimize the ads. ( I am using Admob) This job must be done using TeamViewer. 6 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €20
Hire an Android Developer Hey, I have an Android app. made by Android Studio. I need to add more ads, and like optimize the ads. ( I am using Admob) This job must be done using TeamViewer. 11 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €33
Google Play/Android USERS wanted Google Play/Android USERS wanted for app promo 19 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €19
make few fixes to android app make few fixes to android app via team viewer 26 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €93
Need to update my wallpaper android app to work in 8.0 Project will be given only to companies with proven android experience Please bid the final value , bidding a lower price and then quoting a different price will be reported Need custom proposal for the project this is the app [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι&alpha... 13 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €142
Hire android developer for today Hello only android developer bid, i need whole day for work so only who are able to do it please bid 12 Mobile App Development, Android, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €17
Android developer for screen share Simple apk required: Broadcast android screen over internet. Some ready made version are available on internet, you can use anyone. More details on PM 14 Mobile App Development, Android, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €97
i would like to buy a finishs projercts .gamesprofitble apps androids only i would like to buy a finishs projercts .gamesprofitble apps androids only 2 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Blackberry, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows, Κατασκευή Παιχνιδιών Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €131
Write an android application for card seller I need some one to write an android application for card selling company. The application consists of following specfication. 1. From the web interface, the user can add the cards, 2. The mobile application allows the user to select company -> select card for specific company -> select payment method. More details will be given to the private message box. 46 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €323
Android application PSD + Design + Click table project for android 82 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €1036
Write an android application need to develop a android application 37 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €376
ANDROID APP I HAVE A COMPANY, WOULD LIKE TO CREATE AN ANDROID APP FOR MY PURPOSE. 42 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €131
game keyboard UI - open to bidding need to make UI and functions to make key profile to control for game keyboard. need to make UI and functions to make key profile to control for game keyboard. 1 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Τηλέφωνο Windows, Windows 8, Angular.js Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €21
Create android call recorder for latest devices I need a developper to provide an android call recorder capable of recording in latest s7edge, s8 Plus, etc. Developper will provice a demo apk for testing FIRST, if works we could release the payment and we receive the source code of it. Not required any UI interfase for the demo apk, just the capability of recording incoming and outgoing calls and save it on sdcard for testing purpose. ... 34 Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €554
Android APP I need a simple android app for kids 27 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €109
Need ionic developer I have a existing apk. There are some bugs which needs to be fixed. The work will be done only through teamviewver. Apply only if u agree to this 9 Τηλέφωνο Windows, PhoneGap, Ανάπτυξη Λογισμικού, Ionic Framework, Titanium Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €7
Help me Integrating Insamojo in Android App Only respond if you have exprience in integrating instamojo in android. Here is the github link. Please help me install this on my sever. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 12 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Oct 1, 2017 Oct 1, 2017Έχει λήξει €319
Looking For an Experienced Android App developer For an App - Individual Only -- 2 Looking for a Android app developer and an experienced one. Want only individual no company. App contain 4 options Instagram Photo and download Insta square photo. Instagram Profile Photo Download Top tages and much more Payment system add revenue system User Information with login and much more. Only Individual can apply no companies. timeline 10 days only. 10 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 30, 2017 Sep 30, 2017Έχει λήξει €182
Android Emulator - 500 android Accounts Automation Looking to create a system that will allow me to have access to 500 android accounts to do app testing. I would also like to be able to control these accounts and have repeated actions taken on them as well. For example, I would like the ability to have them all download and install the same app. This is not a must but would be a nice feature if I could easily control and automate the actio... 15 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Έχει λήξει €2055
Develop Android Application Android Application like uber or ola 39 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Έχει λήξει €1612
Write an Android application Ecomm app I need an Ecomm app. Please apply only with Portfolio and readily apps on Playstore 44 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 28, 2017 Sep 28, 2017Έχει λήξει €1023
Build an Android App I need an Android Application, with web service, more details over chat. "start your bid with "hello world" 88 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 27, 2017 Sep 27, 2017Έχει λήξει €3460
Wechat Clone Android ios Android and Iphone . The application should be similar to Whechatt App ( They should have all the functions of the WP ) , but it should be different. The points that are important for the design and development of application : - The application framework should be able to handle millions of users - The possibility of developing a program to store adhesive users , compressing data co... 31 Mobile App Development, iPhone, Android, HTML5, Τηλέφωνο Windows Sep 26, 2017 Sep 26, 2017Έχει λήξει €1124
Android class It is necessary to write a class for Android. Which sends a NFC P2P NDEF messages and receives messages. And the instruction for using this class. 8 Mobile App Development, Android, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows, Apple Watch Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Έχει λήξει €37
Build A android matrimony application we want to develop android matrimony application 49 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Έχει λήξει €955
Professional Engineer, Andriod Developer , Software Engineer , Programmer , Coder im looking for someone who do Professional Engineer, Android Developer , Software Engineer , Programmer , Coder to build a service tool for me where i can unlock Samsung phones and repair imeis and msl reset on those phones for usa models and take out those commands from others software like z3x box and octopus box and make it work with that program i want to be build here is my website if yo... 34 Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 23, 2017 Sep 23, 2017Έχει λήξει €1098
Android Developer looking for android developer with backend php for long term..more details on chat 53 PHP, Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 23, 2017 Sep 23, 2017Έχει λήξει €13
Android, iOS, and Windows app by Xamarin Forms (c#) Hi freelancers. I need a developer for implements an application for smartphones as well as a desktop (Android, iOS, and Windows apps). using Xamarin Forms (c#),Of course with the delivery of source files. Application idea: - Desktop application: Takes the data from the Excel file (Person Information) and displays inside it and sends this data to the phone application. -In the phone applicati... 20 iPhone, Android, Τηλέφωνο Windows, Ionic Framework, Xamarin Sep 20, 2017 Sep 20, 2017Έχει λήξει -
Need to build Windows based app for clinic I would like it designed and built. 19 Mobile App Development, Windows Mobile, Τηλέφωνο Windows Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Έχει λήξει €480
Mobile App Development, Windows Mobile, Silverlight, Τηλέφωνο Windows, Windows 8 Sep 9, 2017 Sep 9, 2017Έχει λήξει
Project for aqibbanday Hi aqibbanday, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 0 Windows Mobile, , Τηλέφωνο Windows, Windows 8 Sep 8, 2017 Sep 8, 2017Έχει λήξει -
I would like to hire an Android Developer - 08/06/2017 07:57 EDT SECOND HAND BOOKS 8 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 7, 2017 Sep 7, 2017Έχει λήξει €19
Project for mckenzieevans201 Hi mckenzieevans201, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Microsoft, Unity 3D, , Τηλέφωνο Windows, Shopify, Amazon Fire Sep 1, 2017 Sep 1, 2017Έχει λήξει €1412
Create a custom renderer to Xamarin.Forms compatible with ios, android y windows phone I need a custom renderer with PCL View, compatible with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2.3.4.x (Android,iOS and Windows Phone) This custom renderer must enable a custom view wrapper with RadiusBorder-top-left, Radiu... 11 Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Τηλέφωνο Windows, Xamarin, iOS Development Aug 25, 2017 Aug 25, 2017Έχει λήξει €186
Showing 1 to 50 of 63 entries
« 1 2 »