Διαχείριση Ιστοσελίδων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Website Management is a specialized field that is related with maintaining websites through specialistic skillsets related with maintaining web servers. This is an expert field and requires the help of experienced people. If you need help with Website Management then you can use the services of our freelancers. Post your project to seek help.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Website Manager; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Find name for my new shop Im opening a new online store, i need a creative name, im going to sell korean beauty skin care. please help me. 2 Εισαγωγή Δεδομένων, Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €8
Project for Rodrigo A. Hi Rodrigo, I have a task to do so I'd like to discuss with you about project. 3 Javascript, .NET, SQL, , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 13ώρα €130
Test a page Hello, I need someone based in USA, China and Singapour to tell how our site appear there (Language version) 13 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Website Analytics Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
website optimisation I want to optimise my website to A/A rating. If you cannot give me the rating please no need responding. Thank you 11 Διαχείριση Ιστοσελίδων, Website Analytics Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €195
I need a website manager International Education Recruitment 12 Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €158
Website designer & management looking for my site to be done over with seo and writing.. mangement is a bounus.. wanna see portfolio and rankings 68 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €1653
Move Server From Inmtion To Bluehost Within 24 Hours I want to move one of my server from a hosting company inmotion to Bluehost, and we want it done in the next w4 hours 30 PHP, WordPress, MySQL, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €23
link building, php, magento, wordpress, adwords I want to do link building, php, magento, wordpress, adwords of site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] interested party contact. 23 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, Ότι Να'ναι, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €306
SEO development project we are currently a start up Plumbing company and in search an independent company to manage our SEO requirements. 37 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα €33
I need a professional web designer who made me three website for me. contact me for detail I need a new website. I need you to design and build it. 35 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 23ώρα €99
Data Sharing Freelancer Some data Sharing Freelancer Required 7 Web Scraping, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Programming Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 20ώρα €857
web site admin We are looking for a website administration who could take care of a website and keep the site updated as we go. website designed on Joomla. 3 Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 19ώρα €7
help with clarion application broker I have an app running on Clarion and for some reason it just hangs and will no longer present pages either on local host or from outside. Once i restart the service "Clarion Application Broker" it works again for a period of time. I need someone who has experience and can help troubleshoot the issue. 4 Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 19ώρα €21
Develop a "my account" space The "my account" area of ​​my website must be realized. It must be complete (registration confirmation email, personalized customer area, data saved in the administration panel, respected graphic charter ...) Professional work required 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 8ώρα €103
I need a Web design & developer i have eCommerce sites and multiple other business sites that need development and maintenance. 55 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 4ώρα €108
a copywiter to review my content on the website I have a website with descriptive content already but i feel some may be a bit too basic so i need a copywriter to help review and improve. 13 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ότι Να'ναι, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 15ώρα €110
Improve and Manager Our Website We are a contracting business in Staten island NY. We are looking for someone to improve and manage our site. There are some things we would like to add and change. 57 SEO, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 10ώρα €263
Setup a mail server with PMTA I have purchased a dedicated server, I want to you to setup a mail server with IP rotation. I want Bulk email sending tool like mailwizz or Sendy. I want a high inbox rate. 19 Linux, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email, Mailwizz Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 8ώρα €91
Google Drive Files Download On My Website Hi, i run a file hosting website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], and i want to upload files to Google Drive and then i want those files to be downloaded from my website. Like a bridge, but the Google drive page shoul... 15 PHP, Python, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 7ώρα €114
cryptocoin developer - 17/03/2018 06:46 EDT i would like a cryptonly coin to built for my company and associated ,only upto launching stage 26 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Ανάπτυξη Λογισμικού Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 12ώρα €903
Build me a multi vendor, multi shipper, multi country, multi region, multi lingual ecommerce website Detail of the project attached. 87 Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 4ώρα €1261
I need a Web design & developer i have eCommerce sites and multiple other business sites that need development and maintenance. 44 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 3ώρα €104
Help me Create/Design a niche brand I am an Atlanta based model(predominantly cosplay-style) with a multitude of friends also in the same niche. Some of us though, actually prefer to just design and/or make the outfits over modeling. I have several all of whom have modest sales, we hope to unite under a brand of sorts to bring a larger audience in. Sort of like a flea-market, but for costume enthusiasts. Here's my facebook, ... 3 Branding, Διαφήμιση μέσω Facebook , Εικονογράφηση, Κοινωνική Δικτύωση, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 16, 2018 Mar 16, 201812μέρα 19ώρα €41
Modernize and renew websites We have to modernize our old websites. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&epsi... 21 Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα 17ώρα €408
Webpage update Hi, Need assistance with removing webpage domaine from godaddy to Ipage. Need help urgently 46 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 16ώρα €121
Web development I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hello, I am lucky enough to live in Arcos de la Frontera in Andalucia in Spain and arrange holiday rentals. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δεί&t... 57 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 16ώρα €188
Authority site stopped being indexed and new rankings stopped! Hi, I am very good with WP but have been working on a problem for the last few weeks that I just can not seem to fix. I have an authority marketing site that is 3 years old and usually always ranks top of Google for my reviews and posts in minutes but recently it has stopped getting indexed. I am unsure if it was something that someone else has done or why Google have suddenly stopped inde... 9 PHP, WordPress, MySQL, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 8ώρα €130
I need a blog designer I want to create a website that allows my followers to access my blog posts and videos. I would also want to create a safe community and connection where my followers can contact me through video call and voice calls. My brand is based around positivity and bringing awareness to mental health with the incorporation of my own personal struggles with mental health and how I overcome them on a daily ... 10 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστολογίου, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Blog Writing Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 11ώρα €191
Editing and content writing for a business' website. Few contents are to be added and removed from a website. 22 Copywriting, Επεξεργασία, Article Writing, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 1ώρα €14
video chat website needs to be updated. long term work video chat website needs to be updated. long term work if your good 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Δοκιμή Λογισμικού, Ότι Να'ναι, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 14, 2018 Mar 14, 201819ώρα 22λ €11
Crunchbase type website I am planning for a startup that is dedicated to STARTUP only. Similar to crunchbase website. Looking for highly talented IT Company that can provide services at a reasonable rate. Also, I would like to know the one year cost of this project. So if you are interested in assisting this project, please quote the initial cost and One year handling/maintenance cost. I know one year cost cannot be exac... 19 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ασφάλεια Ιστού, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Λήγει €301
Configure/set up VPN I have a website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] this site is hosted on shared hosting with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&... 28 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Διαχείριση Ιστοσελίδων, VPS Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €88
WEBPAGE UPGRADING Job description please refer to the attachment. 29 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €806
Website Maintenance & Management Plus Website Management: • Customize departments, categories etc... on website to our specifications. • Upload product data to correct department & category on website on an ongoing basis. This information will be supplied. • All product images for upload to the website will be supplied. If unsure about description etc... contact for clarification. • Design and upload mark... 47 SEO, Εικονικός Βοηθός, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €9
solve my problems in https://mxtoolbox.com email domain problems solve my problems in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] solve my problems in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&e... 12 Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €4
Update part administration 3 - 13/03/2018 06:54 EDT Update part of the administration area, my account, registration, factoring mailing Update part administration area client, my account, registration, invoice mailing. See attached file, the best offer will be retained. The payment that makes a faith the job ends 5 Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €91
Help me write something Help me write something ... will provide more details on chat 15 Java, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €93
Project for Dmytro S. Hi Dmytro S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Android, WordPress, MySQL, , Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 21ώρα €129
new idea for busniess i need an app or new idea to make money in the middle east,such as an online store 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €157
the kings royal farm and produce My project is to start an average family farm, to sustain and provide produce for the state of Georgia, and possible a few more states. with your assistance i would like to build a stable platform for a future generation of workers, who will provide a safe and humane work environment for the animals! Thank you! 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ότι Να'ναι, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €27444
make an android app(hybrid app) i want to an app which user can listen news or other materials of 4 languages. (Korean,Chinese,English,Japanese). Each materials are uploaded on a web board, which are to be shown on the app and play audio. user can refer to Google dictionary just by long-touching an unknown word. 69 Mobile App Development, Android, Windows Server, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €1164
Building an alt cryptocurrencie exchange website Some of you may descry how far this gone far, from alt coin scams who become invested, i want a team to manage and create an real cryptocurrencie which gonna give, as i plan, all starting point to a shitty value! secured wallet, market for traders, and a cool name which give to people the feel to invest on it. your benefits will depends on the growth we take. cheers! 11 PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €4
Virtual assistant Domain, hosting setup with namechap 30 Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Εικονικός Βοηθός, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €3
i need a Website Development hello, i'm looking for a person that can help my, create a Escort website including: - 2 acounts posibility : escort acount and client acount - escort acount must be made only with the id proof and the age 18+ -client acount must be made with no id needed - escort acount will be a payed acount 2 weeks free promotion registration and after every 2 week 12.99euro client acount must have t... 127 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €4152
Manage online store and social pages We are looking for a full time employee for Managing our online store products on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and social pages. The work mainly involves, basic web development, product listing management on market... 21 Photoshop, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Corel Draw Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €3
WIX website enhancements I need someone with experience using WIX to add content to my existing site at [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 80 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €116
i need a content writer for my blog i have a fashion and fitness blog and i am looking for content writers 60 Σχεδιασμός Ιστολογίου, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Συγγραφή Περιεχομένου, Social Media Management, Blog Writing Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €63
Website hosting business start up Hi, I am looking for trainer who can setup me a business Who can Email Vps Dedicated servers Web hosting Etc Domain I want to become provider like easyspace or 1and1 28 Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Web Development Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €368
Total desire Hello I am a single male who is feed up with the fake ass adult dating industry online its suck a scam. I have created a more streamline way of doing it. I am in need of about 2 Very beautiful females preferably in their early twenties that is willing to co operate and set this new site up. It is independent contract work and may not get you rich rite away but I'm positive that the money will... 3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ότι Να'ναι, Διαχείριση Ιστοσελίδων Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €20
website theme template developer I am looking for an experienced website theme developer to develop an e-commerce theme template with back-end cms management. Joomla interactive and game development skills are necessary. Only contact me if you seriously qualified, and are free to take on this challenge. 25 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Κατασκευή Παιχνιδιών, Backend Development Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €408
Showing 1 to 50 of 661 entries
« 1 2 3 4 5 »