Υπηρεσίες Δικτύου Δουλειές και Διαγωνισμοί

-
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Services Professional; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Fix "This page isn’t working my domain is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500" I have a working codeigniter platform system working on my own server in http. However when i transfer to other server with SSL certification (https) the page shows "This page isn’t working my domain is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500". Need someone to fix this small issue 20 PHP, Codeigniter, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Υπηρεσίες Δικτύου Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €18
Image Data Transfer. I would like 23 images and technical data taken off a site and installed on my E-commerce site, the words need to be changed ,the products are led lights from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and my site is www.ledenvi... 3 Ελεύθερος Επαγγελματίας, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €69
Write a script that creates sewing/embroidery patterns based on a database input - PLEASE ONLY RESPOND TO THIS PROJECT IF YOU HAVE ALREADY EXPERIENCE IN THE CREATION OF MODELING SEWING AND EMBROIDERY FILES Hi there, I want to create cryptokitties-plush toys (see [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]... 6 Τέχνες & Κατασκευές, Υπηρεσίες Δικτύου, Ράψιμο, Blockchain Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 22ώρα €2499
Build azure web app for equity scanner This is a self interest project to create a equity/stock scanner. The equity/stock scanner should be able to 1) scrap quote movement data , time and sales data for stocks from website 2) scan data via algorithms created. The algorithm can be added easily to the program for scanning 3) scan results/alert should be stored at database and display at webpage 4) contains scan function to scan ... 17 Αγορές Οικονομικών, Azure, node.js, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 16ώρα €2312
Create a VPN Client Application based on PureVPN SDK/API We are currently working with PureVPN to build our own VPN business, and we need an Android developer to create the application against their SDK. We have the SDK, documentation and test server set up already. The app needs to function on phones, tablets and also TV devices (e.g. Android TV, Amazon Firestick, Android Boxes etc). We will provide the logos and example screen designs. Your code m... 26 Java, Mobile App Development, Android, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 18ώρα €876
hosting migration Outline of request Please set up the domain acquired by the registrar as the server and install WordPress. ■ Other Domain has already been acquired, but I will do server contract from now. 26 Linux, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Υπηρεσίες Δικτύου Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 8ώρα €13
Signature Capture Program/App Hello, I need a simple signature capture program (either windows based or web/browser based) for a pharmacy. When patients come to pick up their prescription(s), they need to acknowledge pickup of the prescriptions, by signing for them. The program/app needs to have the following elements: 1. When the patient comes to pickup, the pharmacy associate scans a barcode with the prescription number... 21 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 8ώρα €997
PHP, SEO, WordPress, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Υπηρεσίες Δικτύου Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 8ώρα
Senior Python Developer Connect to Oracle Database 1 and Oracle Database 1 In real time look for changes in the table and based on changes insert certain status in target oracle database. We need to check the source database in real time 19 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Oracle, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 4ώρα €140
Field Workforce Management - Backend I am looking for a backend developer (individual freelancer) who can design the data model and REST webservice for Field Workforce Management. It should have the following capabilities 1) Users - Add, delete, update 2) User Profile 3) Roles and permissions - Admin, Managers, field reps 4) User heirarchy 5) Task Management - Task creation/updation/deletion, Task Assignment based on roles 6)... 9 PostgreSQL, Υπηρεσίες Δικτύου, RESTful, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Java Spring Jan 16, 2018 Jan 16, 20181μέρα 13ώρα €129
Construct landing page of Cloud platform We're looking for a developer to design an eye-catching landing page for our IaaS platform based on an existing preview concept. Knowledge of the industry is essential. 14 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 3ώρα €10
Double Click for Publishers Hourly Need Help with Double Click for Publishers Ad Server 6 WordPress, Google Adsense, Υπηρεσίες Δικτύου, Website Analytics Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα €30
Need help with website routing Must know: - familiar with IP/DNS/ web routing - Trace and resolve IP Issues 19 DNS, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 15, 2018 Jan 15, 201823ώρα 2λ €15
shortest path problem cuckoo algorithm cuckoo algorithm, shortest path , optimization, transportation, traffic, matlab,c++,writing,web,app,mathematics, 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 15, 2018 Jan 15, 201817ώρα 23λ €2836
Angular 2 expert needed with experience of web services Hi all, i need help regarding a angular 2 project with checkbox filters. its an real estate website where i need filter with check boxes for filtering property. 10 Υπηρεσίες Δικτύου, Angular.js, Typescript, Object Oriented Programming (OOP) Jan 14, 2018 Jan 14, 20182ώρα 47λ €12
Dating Side I'm looking to make a page where I offer dating couples abroad with the option of marriage, we are going to have offices in other countries where we will track the person who are interested, we will make a personal contact and help one formal meeting at a site published in the chosen country. We are not offering sexual exchange we want to offer is that two people will find your company of lif... 28 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €538
Help me do soome data entry and profile makeing Help me do soome data entry and profile creating 50 Εισαγωγή Δεδομένων, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €78
Document Digitization Service Software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. 9 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αναγνώριση Κειμένου, Υπηρεσίες Δικτύου, ASP.NET Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €6180
Need some error to be fixed in few web services. I am using web services for my App, some of them needs to be fixed and 2 new web service to be created. Code is in Codeigniter. 31 PHP, Codeigniter, MySQL, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €25
international Company Looking For Marketers JAFARI International Store Quality Designer Luxury Fashion Online To Your DoorStep ( Free Delivery WorldWide ) We 17 Εισαγωγή Δεδομένων, Διαφήμιση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Υπηρεσίες Δικτύου, Σχεδίαση Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €348
Development of webservices (SOAP) to issue tariffs through the API of a flight metasearch Development of webservices (SOAP) to issue tariffs through the API of a flight metasearch. The system should search for and capture the lowest fares within the site, export the search display with details such as snippets, rates, departures (cities), flight time. The display can be in HTML. In addition to generating links to the offers, if possible use the Google URL Shortener API for short ... 13 PHP, Ruby on Rails, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €56
ebay seller - good cash/day ENGLISH SPEAKING PEOPLE ONLY Need ebay online marketplace sellers , Very good Income depending on your performance Working with sellers is straightforward : 1. Send your eBay ID - Your eBay must have more than 10 Positve Feedback . - You must have a Verified PayPal If you sell on eBay 2. We will send you our product detail and a guide to sell. 3. You send us sales report provi... 6 Επεξεργασία Δεδομένων, Ηλεκτρονικό εμπόριο, PayPal API, eBay, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €1104
Make web.config rewrite rule for http://localhost/planning/admin/category/index/0/1 Make [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] rewrite rule for http://localhost/planning/admin/category/index/0/1 8 PHP, IIS, Codeigniter, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €28
Looking for native English speaking developers We are looking for 3 developers who are located in Spain, Australia, and Germany. We will have a short interview with the candidates. Looking forward to hearing back soon! 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €425
Recruitment Tracker Dashboard 1. Recruitment Tracker maintain as software basic systematically. 2. out put also as dashboard. 3. auto presentation create 4. take out data or summary as our required 7. every login in online with user id 5 . i have more after project is working 7 Visual Basic, Υπηρεσίες Δικτύου, Excel VBA Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €63
Website Development - Design Require a responsible website developer and design team to rebuild our Music production website - www.swaranjalistudio.com. We are looking at a good budget team for initial development and maintenance. Work needs to start from Jan mid. (Removed by [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε ... 64 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €313
Kurento Media server for webRTC expert need help with current installation .. please only contact if you have worked on the above mentioned technology .. thanks 5 Java, iPhone, Android, node.js, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €128
SuiteCRM Integration Project Need a developer to integrate web service with suitecrm for add accounts to the crm. 31 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, CRM, MySQL, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €360
Improve Data Acquisition Code; ESP8266, PHP, Post Commands The code needs to be improved to ensure that there are no stack error and exceptions due to watchdog timers and any further improvements that can be brought in. Code consists of data acquisition from NodeMCU and upload on server using post command. Project consist of SD Card (SPI), RTC (I2C) and ADC (I2C). Milestones will be as under. Milestone 1; Make code more efficient to ensure there... 5 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €128
Email Parser and API Part 1 We need Web application that will parse incoming emails after new/cancelled/amended reservations in Airbnb, Flipkey and Homeway. The main purpose is to have an application that will reads the incoming emails and parse them into a database via using rules so when we have changes on HTML we can use those rules (or template) to read new emails too. Minimum data we need to save are: a)... 9 PHP, Υπηρεσίες Δικτύου, API Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €182
Bring my information on google My name is rare and it is unfortunately my bad luck that a guy with similar name as mine has been doing a lot of bad things in life ending up all google filled with horror stories. So anyone when search my names, google is filled with information with this guy, telling all the negative stories. I am an established businessman and it is horrible that my clients and people who randomly search for my... 36 SEO, Έρευνα, Κριτικές, Υπηρεσίες Δικτύου, Διαφήμιση Μηχανής Αναζήτησης Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €266
photo editing online software web site a web site based on building montage videos with photos 25 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €918
API to be built for IOS and Android app I need an API which will work for both ios and android applications.. It's a small application where end user can register directly or using social media buttons, and view feeds. website is already built and mobile app development is about to start. I need a developer who has experience with API/WEBSERVICES. Mainly 4 web services to be built 1) registration 2) blog listing 3) blog detail 4) ... 26 PHP, Υπηρεσίες Δικτύου, ASP.NET, API Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €150
Content preparation and posting on WIKIPEDIA Expert to create a new entry into “Wikipedia” with content (Biography of a reputed scholar, his research and other accomplishments). One who knows how to post the new content on Wikipedia may send the proposal 10 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Article Writing, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €80
Parasoft SOA testing Project API Testing and other Testing. 4 Υπηρεσίες Δικτύου Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €6
required Android app programmer min ex 5 year I need an Android app [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] json format e webservices I would like it designed and built. 48 Mobile App Development, Android, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €765
Bring my information on google My name is rare and it is unfortunately my bad luck that a guy with similar name as mine has been doing a lot of bad things in life ending up all google filled with horror stories. So anyone when search my names, google is filled with information with this guy, telling all the negative stories. I am an established businessman and it is horrible that my clients and people who randomly search for my... 32 SEO, Έρευνα, Κριτικές, Υπηρεσίες Δικτύου, Διαφήμιση Μηχανής Αναζήτησης Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Έχει λήξει €98
CONFIGURE PHP WEB BASED SOFTWARE TUTORIAL (on windows) How to configure/install PHP/Composer Web Based Software on iis windows. (FULL TUTORIAL) (Step by Step) The software is SNIPE IT. 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €20
Healthcare Web plus App ( Read conditions carefuly befor you bid) we are a healthcare startup company. looking for a web and app developing company who can partner with us on a Equity share basis (Profit Sharing) 20 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Υπηρεσίες Δικτύου, App Developer, Web Development Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €439
Webcam partnership/ amatuer xxx studio I am starting an amateur porn studio in AL. Looking to also branch out into webcam performance to further the progress of the studio. If your interested contact me male or female welcome. 6 Υπηρεσίες Δικτύου Dec 26, 2017 Dec 26, 2017Έχει λήξει €339
Digital membership Card System I am looking for someone that can create a digital membership card system for me. We want to be able to do two things: 1. Login to the system and send add the name and details of the new member and then send them a digital membership card that will sit in their phone wallet. 2. Have a system so that they can sign up on our website, pay with stripe and then have the card automatically delivere... 36 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Υπηρεσίες Δικτύου, App Developer Dec 26, 2017 Dec 26, 2017Έχει λήξει €507
cs- cart multi vendor add features to messanger Chat feauters 1. RTL 2. ATTACH FILES 3. BUTTON FOR CUSTOM OFFER [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 4. Icons Button 5. Sign - message has been read 6. Sign - A new message is being written 7. Report user butt... 10 PHP, CSS, HTML, CS-Cart, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 25, 2017 Dec 25, 2017Έχει λήξει €137
Add Online Compiler to a Website I have this website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and I want to add an Online Octave Compiler ([το url αφαιρέθηκε, συνδε&th... 4 Javascript, WordPress, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, webMethods, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 25, 2017 Dec 25, 2017Έχει λήξει €110
Amazon Seller Central Report - Download Sales Data Report to Excel ONLY Advanced Amazon AWS Developers. DO NOT send me your sales pitch or you will be ignored. I need a web based application written in .NET that will get the sales records from seller inventory and export it into an excel. All I need is a simple button click event to export the file into excel. I need a similar Excel sheet to what is shown in the attachment(only the Sales Data sheet). Possibili... 7 .NET, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Υπηρεσίες Δικτύου, ASP.NET Dec 23, 2017 Dec 23, 2017Έχει λήξει €124
Create a Subdomain on Adult Website - english speaker preferred. - Im creating an adult website, I created most part already, however I need to add a couple subdomains to differentiate categories on the site. (Ex. Spanish-Portuguese) - Additional I need to add Under page Ads. (Already have the codes). you can check website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθεί&tau... 11 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Υπηρεσίες Δικτύου, Web Development Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €101
Project for joserraveiga Hi joserraveiga, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 CMS, HTML, , Ισπανικά (Ισπανίας), Συγγραφή Περιεχομένου, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €10
Need a file convert to Booklet Hello Guys , Hope all is well. I wanted to get you to make a file into the electronic file where it will open up like a booklet. That i want to put on my webpage The file is 16 pages. Please see attached file thank you 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Adobe InDesign, Υπηρεσίες Δικτύου, Graphics Programming Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €84
AFL to DLL - open to bidding I have a cs file which has security and authentication references i need to remove them and build a new dll from it. or if you can re work the DLL / .cs file to afl i am also fine 5 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Υπηρεσίες Δικτύου, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 20, 2017 Dec 20, 2017Έχει λήξει €126
Crawler for Windows Point of Sale Application - open to bidding Need to develop an application or service in windows. This is basically an ethical crawler that is installed on top of a retailer POS application because the existing app doesn’t allow some business functionalities. The application should have the provision to capture the Data from the scanner to the application sent from any application (Billing Software, Notepad, Word etc.,) to the Printe... 10 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Υπηρεσίες Δικτύου Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €1662
I need a webinars in Jan for lead generation. I'd like to start running some evergreen webinars in Jan for lead generation. I need a professional in this field, Please quote with your previous job done 7 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Υπηρεσίες Βίντεο, WordPress, Υπηρεσίες Δικτύου, Sales Promotion Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €19
Showing 1 to 50 of 345 entries
« 1 2 3 4 5 »