Εικαστικές Τέχνες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Visual Arts is an arts discipline that engages with creating presentable art forms for use online or offline. It is a way of expressing data through creative means. If you need help with Visual Arts you can use the services of our freelancers. Get help by posting your project and let freelancers bid on your projects.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Visual Artist; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Company Logo Contest My company Addeus is launching an eccomerce platform for businesses of different industries. I posted my initial company logo design and found a design online in calligraphy with the AD. I really like the "infinity" design and am looking for something that can get across the themes of connectivity and longevity. I want to keep the white and blue palette (espcially white) going but am ope... 60 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Photoshop, Εικαστικές Τέχνες Jun 14, 2018 Jun 14, 201816μέρα 20ώρα €22
Trypticart I need someone to paint a 9x4 tryptic from a photograph. It is one color (a tree) no leaves. It has to be done in the Washington State area because it is too heavy to ship. 1 Τέχνες & Κατασκευές, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Εικαστικές Τέχνες, Ελαιοχρωματισμός , Τοιχογραφία Jun 13, 2018 Jun 13, 20182μέρα 7ώρα €1147
Album Cover Artwork My wife and I are working on our new original album. We go by "Tempa & Naor Project" and the name of our new album is "Embers Fire". The album is about the transformation of a woman's soul, touching on the emotions of: longing, pain, loss, love and letting go. The style of music is Singer-Songwriter & Americana. We would like: 1) A High-Res 3000px by 3000px A... 72 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Εικαστικές Τέχνες Jun 13, 2018 Jun 13, 20185μέρα 4ώρα €129
Personal Logo I need a logo for my personal brand. The logo should say (Rubén Rios) don´t forget the little dot over the é. I'm architect, somewhere in the logo should say that or illustrated in the logo design. Some Ideas I have: - some geometrical shapes (likes the examples) Plus Rubén Rios (Architect or Architecture somewhere) - playing with my name and use just the R�... 101 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικαστικές Τέχνες Jun 12, 2018 Jun 12, 20187μέρα 20ώρα €34
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »