Έλεγχος Ευχρηστίας Δουλειές και Διαγωνισμοί

Usability testing is testing a product by testing it on actual users or a representative group of users. Users give input as real users of the system in order to improve the software or product in question. Usability testing can be conducted for various consumer products, web sites or software applications also. If your business needs help with usability testing, you can hire freelance experts who have talent and experience in usability testing. Start by posting a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Usability Testing Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Writing Manual Test cases for User stories of a New Application Need to write manual functional test cases and Design/UX Review Testing test cases for user stories for a new application?Only I have user stories and supporting documents for that like process flows, wireframes. Need to complete as soon as possible. 30 Διόρθωση, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Τεχνική Συγγραφή, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €24
Real Estate Article Writer We are a real estate website company that provides information to home buyers and sellers, through our newsletter. We are in search of a ghostwriter for articles (500-600 words) for a Real Estate Blog. We can provide topics from' remodeling, appliances, home security, gardening, financing, etc. We need a writer with excellent English skills and can write energetic and informative content. ... 3 Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €97
TableMaps OpenHoldem We need TableMaps that work without bugs, we are willing to pay 300 euro per working bugfree table map on the following sites: Betcoin, Acr, Bwin, Party and Pokerboom.online. Next to this, we are also willing to pay 1000 euro for a working table map on PokerMaster. This is a chinese poker room for Android/Iphone/Ipad which we can connect to our PC using MEmu, which is a emulating/VM tool. We didn&... 14 Mobile App Development, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 16, 2017 Oct 16, 20175μέρα 21ώρα €1222
Test report I m looking for software or IT company who can test developed application and write me a report 41 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Συγγραφή Αναφοράς, Δοκιμή Λογισμικού, Research Writing, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 3ώρα €30
Tester for website and Mobile ApP -- 2 - 13/10/2017 01:28 EDT I have couple of website and APPs for which need freelance tester who can test android APPs and website. Major responsibility will be to make sure application works abs as required and client should not get any error at thier end. 56 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 13, 2017 Oct 13, 20172μέρα 16ώρα €112
software testing and quality assurance The objective of this project is to reinforce your understanding of an important type of black box testing known as pairwise testing 10 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 12, 2017 Oct 12, 20171μέρα 17ώρα €26
US Beta Users Needed TOTAL TIME ESTIMATE: 15-20 minutes. Hi Freelancers! We need US based test users to sign in to our site and go through the posting process so that we can test its usability. Users will need to record their screen and audio using Loom and speak their thoughts while going through the process so that we can gather your valuable feedback. You will be required to: 1. Set up Loom ([τ&omi... 14 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ανάρτηση Φόρουμ, Κριτικές, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 11, 2017 Oct 11, 201718ώρα 2λ €19
QA Tester for e-Commerce Web and Mobile App We are looking for a eCommerce QA tester for Web and mobile Apps (iOS, Android). Responsibilities: Develop and maintain automation testing framework for mobile applications. Design, compose and evaluate the test cases customized to each app scenario Develop and execute test plans and shorten the test cycle through automation. Develop automation test scripts and organize the test dat... 29 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Oct 11, 2017 Oct 11, 201716ώρα 53λ €25
I need an artist for design ideas designer to help with remodel of a building 0 Έλεγχος Ευχρηστίας Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει -
UML and Use Cases for Marketing information System I need report on IT. So please bid if you are from IT background and you can create UML, Case diagram and you can write good english. Most important I need this work in next 24 hours so please only bid if you are ready to start work now. Detail requirement will be given later. 11 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €97
Information Architect Our team is looking for an Information Architect to help review a Website Architecture and Site Map to include the top level navigation as well second- and third-level landing pages. Discovery workshops with key stakeholders. Review of user metrics and customer satisfaction survey results. Review google analytics Develop a new website Architecture/User needs to better meet user needs and develop a... 19 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Έλεγχος Ευχρηστίας, Web Crawling Sep 28, 2017 Sep 28, 2017Έχει λήξει €1012
amibroker afl code - open to bidding simple strategy .no indicators are required only price [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] sell signals on basis of [το url αφαιρέθηκε, συν&del... 6 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Metatrader, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 27, 2017 Sep 27, 2017Έχει λήξει €39
Online database An online database that engineer can "subscribe" technical paper; similar as iTunes for music. 17 Ασφάλεια Ιστού, SEO, Web Scraping, NoSQL Couch & Mongo, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Έχει λήξει €1817
Benchmarking + Test Freelancer will from a Mobile (3G/wifi) and from a computer => Test URL => send screenshot Freelancer need to be in the country to do test in 3G. this a very easy task, Freelancer need to have at least a smartphone (Android or iOS) 10 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Έχει λήξει €89
Software Testing -- SAAS Based We have developed a software which will be sold as a SAAS product. We are looking for people who can test various aspects of the application. Please let me know a complete testing plan for the same. 47 Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Έχει λήξει €95
eBay images not loading in listing I have images hosted on a 3rd party site. They have been inserted into eBay and on Chrome they don't load a lot of the time. If you have a solution after looking at the page please let me know. 5 Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Έχει λήξει €19
3rd party hosted pictures not loading in eBay listing Hi there, I have an ebay listing and the pictures are hosted on a 3rd party server. The pictures will not load in Chrome. If someone could be of assistance as to why and have a solution that would be great. 8 Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, eBay, Έλεγχος Ευχρηστίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων Sep 23, 2017 Sep 23, 2017Έχει λήξει €16
Manually Measure Voice Latency in Ireland The instructions have been attached: Please read the instructions before replying to ensure you would be able to do the test as per instructions: Measuring and Recording Voice Latency in Ireland. In order to be able to do the test we require the person to have: 1) Two phones 2) Laptop 3) Audacity (free software available online to download) 4) Follow instructions on attached file 5) Test... 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 19, 2017 Sep 19, 2017Έχει λήξει €173
a grant to help pay to publish children's books I have written 34 books and self published 5. I would like to be able to print the rest over time and promote the books. 0 Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 18, 2017 Sep 18, 2017Έχει λήξει -
Manually Measure Voice Latency in Austria 2 The instructions have been attached: Please read the instructions before replying to ensure you would be able to do the test as per instructions: Measuring and Recording Voice Latency in Austria. In order to be able to do the test we require the person to have: 1) Two phones 2) Laptop 3) Audacity (free software available online to download) 4) Follow instructions on attached file 5) Test... 0 Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 18, 2017 Sep 18, 2017Έχει λήξει -
install script on aws s3 and modify script We wish to install a review script on aws, it is already developed. After install we wish to make following modifications to script: Script to modify: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Dev to do: 1. [ ]install... 32 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 16, 2017 Sep 16, 2017Έχει λήξει €506
Pigment restored on a musical instrument as screw holes were filled. Finish is a natural finish. "Stain will not match." Alternative is oil based paint color matched to the guitars finish. Color matching of the 4 screw holes pigment restoration to match the natural finish! 0 Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Έχει λήξει -
Develop a PHP website The web portal is aimed at those who require technical assistance offerings of various kinds. The user can enter a service request by selecting the category (service type), describing the problem or need by adding pictures and videos attachments, and reporting the type of emergency he needs. The portal sends the assistance request to the zone or distance range selected professionals. Professiona... 197 PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Έχει λήξει €1220
Hire a Mobile App Developer fitness app. search function, locations, payment system 30 Mobile App Development, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Coding Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Έχει λήξει €672
Project for Aashish S. Hi Aashish S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Λογιστικά, Powerpoint, Εικονικός Βοηθός, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €224
Mobile QA Tester in Congo - using Airtel carrier SIM network carrier: Airtel type: prepaid required steps: - to send a specific SMS text to a specific short code number additional info: - to check with network carrier that the option to send SMS to short code is activated for that SIM 17 Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει €15
Windows Επιφάνεια Εργασίας, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 11, 2017 Sep 11, 2017Έχει λήξει
Project for venichhe Hi venichhe, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας, , Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Sep 9, 2017 Sep 9, 2017Έχει λήξει €13
Build a blog Ability to create links off blog pictures Ability to build additional pages where other users may post Ability to create built in links to videos and other blogs among other things to start a small scale food blog 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 9, 2017 Sep 9, 2017Έχει λήξει €108
Write a User Manual Need to write user manual for a Advanced GPS Tracker. Writer should have electronics background to understand tech specs and functions. It will be helpful if you have sales and distribution experience. 47 Ηλεκτρονικά, Πωλήσεις, Τεχνική Συγγραφή, Προμήθεια Εφοδίων & Μεταφορές, Έλεγχος Ευχρηστίας Sep 3, 2017 Sep 3, 2017Έχει λήξει €371
Domestic Organiser I am looking to design a flat tablet with an LCD touchscreen, an operating system & data base, display processing circuitry, a bar-code reader, an alarm and a battery/ charging port. Could you kindly give me a rough estimate of how much you charge? -If it's within my price range, I am happy to exchange NDAs to discuss in detail. 0 Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Προϊόντων Sep 3, 2017 Sep 3, 2017Έχει λήξει -
Domestic Organised I am looking to design a flat tablet with an LCD touchscreen, an operating system & data base, display processing circuitry, a bar-code reader, an alarm and a battery/ charging port. Could you kindly give me a rough estimate of how much you charge? -If it's within my price range, I am happy to exchange NDAs to discuss in detail. 3 Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Προϊόντων Sep 3, 2017 Sep 3, 2017Έχει λήξει €2419
User Acceptance Testing Need someone experience in writing test cases from DLP's, BRD's and Use Cases. 23 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 30, 2017 Aug 30, 2017Έχει λήξει €16
Create Print and Packaging Designs Innovative and creative corrugated packaging box design concept for flat panel monitors, with environmental-friendly material. 57 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 30, 2017 Aug 30, 2017Έχει λήξει €65
Airshare v2.0 QA Test QA Test Round 2 including Performance and Automation testing of a mobile app 26 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Aug 29, 2017 Aug 29, 2017Έχει λήξει €455
website developer - open to bidding website developer website developer website developer website developer website developer website developer website developer 14 Android, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, SQL, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 29, 2017 Aug 29, 2017Έχει λήξει €25
Make website Accessibility friendly and for blind I want to make a current Restaurant website Accessibility friendly and for the blind. 28 PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Programming Aug 28, 2017 Aug 28, 2017Έχει λήξει €152
WordPress Dubai Escort Directory Would like an advertising portal built with WordPress with exact same features as this site: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 99 PHP, WordPress, Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 28, 2017 Aug 28, 2017Έχει λήξει €1948
Australia: Local testing of mobile advertisement Hi, We are looking for a tester in Australia who can test our premium advertisement on a smartphone. In total we need 4 tests, which will take ± 15 min each. The requirements: * YOU NEED TO BE IN AUSTRALIA * You need to be available in the evening on week days to accommodate our office hours in European time zone (Amsterdam) * You need an Optus SIM card with sufficient credi... 6 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ευχρηστίας, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Aug 25, 2017 Aug 25, 2017Έχει λήξει €110
https://freelanceengine.enginethemes.com/ - Experience working with this theme Looking for someone with experience with this theme to adjust some functionalities (inbox, portfolio, etc.) [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 54 PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, HTML, Web Development Aug 22, 2017 Aug 22, 2017Έχει λήξει €3644
Australia: Local testing of mobile advertisements with SIM cards Hi, We are currently in need of a local tester in Australia who can test our Advertisements on Mobile phones. In total we need 5 tests, which will take ± 10 min each. To summarize the testing requirements, the tester needs: * A recent android mobile device and/or iOS mobile device * Good understanding of English * Optus SIM card (we can pay for the cost should you need to acquire it) ... 9 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ευχρηστίας, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Aug 22, 2017 Aug 22, 2017Έχει λήξει €85
UX-analysis of the Website and optimization We have new website requires proper analysis in order to improve the retention, conversion and lead creation 10 Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων Aug 22, 2017 Aug 22, 2017Έχει λήξει €92
Load Test Web, iOS and Android applications We have a cloud based system that includes Web App, iOS App and Android App. We required an organisation that can load test each of the three applications using provided details to test the systems ability to cope with 100 concurrent active users doing the following tasks at the same time Web App: Register: Set Password: Load Profile: Update Calendar: Update Skills logout iOS App Log-... 20 Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Aug 22, 2017 Aug 22, 2017Έχει λήξει €420
Removing some bugs from my news portal Website (news portal) www.startupobserver.com. 1. The logo in tablet view comes and disappears. We need to make it stay 2. We need to make the site mobile friendly and tablet friendly, basically compatible over multiple devices 15 PHP, WordPress, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Έχει λήξει €16
Mobile application IOS and Android tester from Chennai We have web application and IOS and Android application. We need someone will do complete UI and functional and speed test. They need to provide us complete report. We need to complete this project asap. We need someone with previous similar experience 41 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας Aug 20, 2017 Aug 20, 2017Έχει λήξει €149
email and website data base i have a problam in my email ! i dont get the email which sent from my website to my gmail account and another problem i have is that i have few websites which hosted at godady and somtimes they go down i want to make sure it will not happen 25 Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Έλεγχος Ευχρηστίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Aug 19, 2017 Aug 19, 2017Έχει λήξει €27
HR IT Consultant We are looking for a consultant with 1. More than 15 years of experience working in roles relevant to us, i.e. HR, Processes, Management 2. Experience with a. implementation of HR IT projects b. writing IT requirements document c. planning and supporting UAT d. help in change management and training 3. Relevant academic and non-academic accreditation 4. Ability to work from our Brisba... 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 17, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €22
User-Intent Focused SEO Expert Needed For eCommerce Website We are looking for a very knowledgable and experienced SEO expert who has dedicated to running user-intent SEO strategies to optimise Shopify-powered eCommerce websites and increase organic traffic. To be chosen for the project, you must: - You must be dedicated to running tailored, user-focused SEO strategies that are focused on increasing organic traffic by answering questions and user needs... 40 SEO, Έλεγχος Ευχρηστίας, Βελτιστοποίηση Τιμής Μετατροπής, SEO Auditing Aug 6, 2017 Aug 6, 2017Έχει λήξει €224
Usability Testing on Muslim Matrimonial Website Usability Testing on Muslim Matrimonial Website. Testing should be done with the real users Targeted users would be Muslim (Men & Women (18 – 70) Professional should be able to work on wireframes based on the recommendations resulting from usability testing. Should be able to deliver design that can be integrated with PHP 25 Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 2, 2017 Aug 2, 2017Έχει λήξει €394
OSCommerce 2.3.4 Dynamo Would like an OsCommerce 2.2 contribution to work on 2.3.4 BS. 31 PHP, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, MySQL, Έλεγχος Ευχρηστίας Aug 1, 2017 Aug 1, 2017Έχει λήξει €491
Showing 1 to 50 of 59 entries
« 1 2 »