Έλεγχος Ευχρηστίας Δουλειές και Διαγωνισμοί

Usability testing is testing a product by testing it on actual users or a representative group of users. Users give input as real users of the system in order to improve the software or product in question. Usability testing can be conducted for various consumer products, web sites or software applications also. If your business needs help with usability testing, you can hire freelance experts who have talent and experience in usability testing. Start by posting a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Usability Testing Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
age five to ten book about foster care My name is Marie Covington and I am a social worker for Colville Tribal Children and Family Services. I work with children that need placement in a relative placement or foster care. I as a child have also been in 13 foster homes and now want children to have a book about what makes them a foster child from a age level they can understand. 0 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα -
Usability testing (maximum 60 minutes) - design, art or architecture students or professionals I'm looking for design, art or architecture-oriented students or professionals to participate in some user testing. Conducted remotely via Google Hangouts. Reliable internet connection, mic, and webcam required. 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Εικαστικές Τέχνες Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 15ώρα -
Testing posting local job Testing posting local job Testing posting local job 49 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 1ώρα €19
Website testing [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is a coupons and deals website with a lot of deals being added on daily basis for thousands of brands. The current requirement is to do usability and content testing on daily basis. The... 45 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα €98
Testing of website / Power App forms / Flow / Power BI We use an agile methodology with user stories and associated tasks defined in VSTS. We require test cases to be created an run to validate that each user story is delivered. You will have experience of using Microsoft VSTS (TFS) and Microsoft Test Manager to run manual test cases and raise bugs / improvements as necessary. You will have a keen eye for detail to compare designs to developed apps. ... 32 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 14ώρα €5
I need a freelance medical graphic artist I have approximately 1,300 images that need to be rendered on a very aggressive timeline 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 21ώρα €126
Write some Software I am trying to get this code work on my pc but it not working properly. You have to copy and paste the code from code pen and it should be work on offline. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] It should be work o... 16 PHP, Javascript, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Programming Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 15ώρα €4
UX mentors for online training institute Hi I am looking for UX trainers( experienced 4-5 years) who can teach students online on weekends. 1 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, User Interface Design Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 8ώρα €36
Web & Mobile Application Test Automation I need qa expert advise to suggest the best automation strategy 19 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 14, 2018 Mar 14, 201810ώρα 33λ €3
Help Us Test Our SMS Product We are looking for testers to try a new SMS service and provide feedback. Our service helps people learn how to use new digital financial tools like mobile money. We’re looking for ways to improve the service. Testing will take 1 week. Testers will receive SMS messages each day. Testers will be asked to reply to our SMS messages. Job is a contract requiring no more than 5 hours over the... 90 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Mar 14, 2018 Mar 14, 20183ώρα 3λ €99
UX Designer for my site Looking for a great UX design who can initially work with me in order to help me review our websites that are not performing properly but getting lots of traffic. Previous reviews, and experience is a must. 48 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, User Interface Design Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €15
Software Testing Trainer Greetings !! We are a leading Organization in Bangalore, giving the training to the College graduate. Currently, we are looking for one Freelancer Software Testing Trainer for our Organization. Where you need to provide the training to these people. The trainer needs to provide the real-life knowledge to give the participants a better knowledge about the topics. Who can apply:- Freelancer/I... 15 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €364
I need an artist to create finished for print projects I heed to take my copy / art etc and have it made into a 1. 6 x 9 4 panel brochure, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] separate order forms and [το url αφαιρέθηκ&epsi... 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €126
Functional Testing Comparative Study on Manual & automated Functional Testing Comparative Study on Manual & automated for mobile app or web app 9 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €20
Testing of website / Power App forms / Flow / Power BI We use an agile methodology with user stories and associated tasks defined in VSTS. We require test cases to be created an run to validate that each user story is delivered. You will have experience of using Microsoft VSTS (TFS) and Microsoft Test Manager to run manual test cases and raise bugs / improvements as necessary. You will have a keen eye for detail to compare designs to developed apps. ... 24 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 20186μέρα 11ώρα €8
THE KITCHENS ARE CLOSED PUBLISH A BOOK OR STORY ABOUT MY MOTHER/MOTHER IN-LAW AND FAMILY IN MULTIETHNIC SITUATIONS. THE STORY IS TRUE AND FOLLOWS A REAL TIMELINE SET IN NEW YORK CITY 2 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €1019
Automate QA testing Automate quality assurance testing for Salarium native applications 42 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €9
php website content block after install SSL certificate Hi we are getting issue : php website content block after install SSL certificate, looking someone help to fix issue properly . worked http version : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] doesnt work https version : [... 20 PHP, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €41
UI / UX researchers UI / UX researchers in health care 7 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, User Interface Design Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €48
create survey for SUS (system Usability Scale) use survey monkey or SurveyGizmo I want someone to create the survey for SUS (System Usability Scale) use survey monkey or SurveyGizmo, analysis the data, the results and document it. 2 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, User Interface Design Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €18
Usability Testing Experts Hi All, We are looking for usability testing experts from below countries for a critical project for one of the largest IT giant. 1. Japan [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Ongoing project: Usability Tester Proje... 18 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €19
South Africa Virtual Assistant - Test web page occasionally on mobile device with Soutch Africa SIM card That's all 8 Εικονικός Βοηθός, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €3
Usability Testing Experts Hi All, We are looking for usability testing experts from below countries for a critical project for one of the largest IT giant. 1. Japan [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Ongoing project: Usability Tester Proje... 11 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €16
Morae Usability Testing I am Looking for one who is expert or know very well about " Morae Usability Testing " 20 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €22
I would like to hire a UX designer to write a review report. I want to write 3 pages review report for an existing website for my assignment. The deliverable would consist of an overview or description of the site, problems: clearly explains each issue or area for improvement and provides clear and actionable recommendations; screenshots of problematic areas, examples from other websites for inspiration and list the business requirements. 19 Research Writing, Έλεγχος Ευχρηστίας, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Wireframes Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €55
App Testing Hello , i work for a small retail store . We intend taking our game to the next level by Developing a Desktop software which customers can use to order various goods from our store . We need app testers and bug finder to please help review the software before its launching date . 111 Mobile App Development, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €359
mutation testing make use of mutation teting tools which are opensources and give results on sample of 10 programs 3 Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει €125
Salesforce Administrator Have subscription with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and have not set up process to enter and track leads for my company. 12 Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει €115
Arabic software testing Exploratory testing an e-commerce website in Arabic - you need to have native Arabic (native reading and writing skill level) to do this (ideally Gulf Arabic). The testing will cover functionality and compatibility (we will provide functionality and compatibility equipment), and will take the form of exploratory testing a complete system (in effect System/Integration testing and UAT ). You will ne... 24 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €27
low fidelity prototype and high fidelity prototype methodology -software engineering-usability testing- UX-UI low fidelity prototype and high fidelity prototype methodology -software engineering-usability testing- UX-UI 5 Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας, Ανάπτυξη Λογισμικού, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, User Interface Design Feb 24, 2018 Feb 24, 2018Έχει λήξει €29
Global App Tester - Based in Australia or New Zealand About Global App Testing: Founded in 2014, Global App Testing has worked with some of the best tech teams and companies in the world to improve their products. Teams such as Facebook, Microsoft, Dropbox and Spotify rely on us to deliver QA results that matter. We scale QA testing for mobile apps and web using a crowd of professional testers. If you want to know more about us, please check us... 22 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €7
Testing a web application I want the following testing done to my web application. Penetration testing Load testing Performance testing Security testing for 4 user profiles Integration testing with Paypal, Stripe URL to the web app and username/password will be available on request 84 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 19, 2018 Feb 19, 2018Έχει λήξει €415
Testing and reviewing 24 Nigerian apps A freelancer with versed experience in app research is required to analyse the functionalities, promotions, commentaries/reviews on 24 related apps with reference to a particular app. The freelancer will establish the gaps and opportunities for this particular app, having reviewed others with similar/related functions. 10 Έρευνα, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Τεχνική Συγγραφή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €143
Test my website and provide security,usability,performance improvements Need to study the website and app completely and provide detailed analysis in important aspects such as security,usability,performance,etc 43 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Ασφάλεια Διαδικτύου Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €101
Testing a Project I am looking for someone who can test all features all the website and also make recommendations. I need someone who has done some software testing. He/she will also need to test the mobile app too. Having Designer skills is a plus. 18 Mobile App Development, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 1, 2018 Feb 1, 2018Έχει λήξει €129
Vulnerability Scanning and Penetration Testing We are looking for a highly skilled individual to help us with growing work load for Penetration Testing, Social Engineering, Web Application Scanning and Vulnerability Management. This is for our sister company that will be disclosed to the successful bidder. You will be given an initial task of conducting a Pen Test on a few nominated test sites. From there you will produce a report and docum... 9 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Ασφάλεια Διαδικτύου Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €130
database qa tester Requirements/Skills: 4-6+ years' experience in Software Quality Assurance High Proficiency in ETL Testing UAT Testing Experience dvanced skills in manual testing and proficiency with backend automation test strategy 29 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας, Αναλύσεις Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €448
Friction test for nanotechnology coating. We are lookong for a friction test to be carried out and documented. It will be for a nanotechnology coating we manufacture. UK/Europe only please. 2 Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας, Αεροδιαστημική Μηχανολογία, Νανοτεχνολογία, Επιστήμη Δεδομένων Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €232
Exp software tester to write technical posts Write technical forum posts about application testing such as the use of error monitoring tools, mobile application crash reporting, use of application testing tools. Questions will be supplied. Please add the URL of any sources for code, vendor information, etc. in your answer. For example, if you write "this feature is only in Jmeter version 1,8..." then please supply the URL of the so... 9 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €74
Fix our hacked website redirects Our entire server was hacked, now even when we remove all the files in the website directory it's still redirecting to another site. It might be something in Apache etc? Thanks 55 WordPress, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €91
testing and qa of website User Interface testing of multi-lingual (European) website based on existing website already deployed for other markets. Reference existing English language website to ensure functionality is the same and general QA. No design changes required - the requirement is purely functional QA. 51 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 18, 2018 Jan 18, 2018Έχει λήξει €570
Customize a Custom Ookla Speedtest Web App Hello! I am an internet service provider and I am looking to create a web app for a lead magnet for my services. What I am looking to do is test the home wifi network. I want the user to hit the go button ( [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να... 4 PHP, Javascript, Έλεγχος Ευχρηστίας, HTML, Web Development Jan 17, 2018 Jan 17, 2018Έχει λήξει €168
Project for Crystal L. Hi Crystal L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Διόρθωση, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Επεξεργασία, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας, Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €4
GC Elite Club - open to bidding We are starting a club inviting our dealers to join in. We'll be running a loyalty program whereby the dealers would get points based on their purchase. These points would be redeemed for cash on meeting certain conditions. Would like to integrate BHIM so that the redemption of points for cash can go automatically through BHIM. Can you do this? 1 Android, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €408
Need Experienced Sr. Video Streaming Engineer We're a new youth sports mobile live streaming application company that is looking for a Sr. Video Streaming Engineer to join our team for an EQUITY-ONLY position. As a Sr. Video Streaming Engineer you be joining a team that is shaping the future of the way we consume youth sports content. You must have a solid foundation in large volume M&E video delivery techniques for live and on-dema... 0 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Τεχνική Συγγραφή, Δοκιμή Λογισμικού, Μετάδοση Βίντεο, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 11, 2018 Jan 11, 2018Έχει λήξει -
Testing Matterport Looking for a programmer to take the information from an iPad which was gathered from a Matterport camera and provide it to us in a format that maintains mapping integrity and can be used in 3ds max software. 0 Μηχανολογία, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει -
Need Thorough QA Done, functionality and UI/UX testing/suggestions Please only reply if you have a background in UI/UX standards and QA. 15 PHP, Mobile App Development, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €149
High level Test plan of real time data Web page * write a high level test plan of the Exchange page * write one test case for the Exchange Page and * write end user instructions on how to make a trade Tip: Consider this project as Agile For this web page [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να... 4 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €123
Build me a cryptotoken and launch an ICO I want to launch a crypto token and an ICO and would need developers with expertise in ICO launches, blockchain development with particular expertise in UTXO, Tangle and DAG technologies for consensus algorithm. Skills to possess would be to be a DApp programmer, Blockchain architect, Front-end and back-end developer, Smart contract developer, AI coder. 15 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Έλεγχος Ευχρηστίας, Προγραμματισμός C++, Blockchain, Ethereum Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €21
Loadrunner (possibly Jmeter too) performance testing project Need performance test scripts built in VUgen (possibly in Jmeter too). There are about 40 business scenarios to automate and subject to 150-200 vuser load. Will require collection of performance metrics to identify bottlenecks, either using in-built performance counters or dedicate tool like Appdynamics or any other monitoring software including open-source. 22 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €8
Showing 1 to 50 of 113 entries
« 1 2 3 »