Μοντελοποίηση 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Creativity in 3D forms the sphere of game art and this is a limitless solution as the needs are more demanding and endless. For this type of job, employers will get maximum advantage only if they can outsource this job project with a perfect partner. This revolutionizing gaming sphere brings the virtual gaming to life. This job is given to expert freelancers from all over the globe. These people have versatile knowledge handling many projects and hence will be useful and productive for your company's requirements in 3D modeling.

3D modeling constantly needs a unique service provider, as there is a constant demand and there are constant appends to the gaming world. New technology arises in a day, hence there is a necessity for constant updating and modifications to suit the gamers' or clients' growing needs. 3D modelers will have the latest tools needed for 3D animations. If you are looking for an entertaining and innovative job, get the perfect one from the many employers available on Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Modeller; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Lightwave 3D morph - Wrap 1 object around another I have 2 odd shaped objects (grips) that I need wrapped around 2 PS4 controller handles. It has to be in Lightwave 3D. I need these to be morphed in Modeler so I can animate in Layout. Each object will have a base morph and a curved morph. I will supply the .lwo file with the objects already textured and on 3 layers. See enclosed JPEGS. 0 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Realistic 3d Car Modelling We need a realistic car model with PBR materials. One car will have 3 variants - high end, low end and mid end. All 3 variants will have the same base mesh with minor modifications. 3 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €250
3d Modelling Modell and texture props and assets for our games. Over 5 games are there and over thousands assets and props in total 14 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €856
VR 360 - Haunted Street 3min including Intro - open to bidding HI, I need a VR 360 video that will work on PICO NEO with controller. The video must start off with a scary street but in the day time and have an intro video explaining what happened to this ghost street (15secs), then the lights go dark and as the user walks through the street, 3 very scary ghosts (Exorcism girl, and two others come and scream and scare the guest). After you pass each Ghost, it ... 1 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €281
Need a 3D Rendering I need a 3D rendering image of a four storied apartment. I will be providing the AutoCAD drawings. 20 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €106
3D VR app for VR Headset I need the following: I want to feel like: A) I am standing in the middle of a 4 sided pyramid. Each side of the pyramid have different colour. I need the picture in front of me to shifts as I look up, down and side to side or angle my head. (movements will be forward and backwards, side to side and shoulder to shoulder, otherwise known as pitch, yaw and roll.) I should be able to rotate mysel... 18 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €132
add hair and fur to my model i need hair and fur to my model and make rigging. i will provide my model. 18 Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €82
Editing a 3d human model that will be used in a video game. Specifically, I need a few adjustments to be made to an existing model so that it matches another one in some aspects. More details if you have experience in editing models to be used in video games. 13 Απεικόνιση 3D, After Effects , 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €33
Diva , ice cream advertisement I need some one make rigging for my character and make fur in Maya or 3dsmax 2013 25 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €324
3d modeling rendering Interior I've office interior space for which I want 3d renders, The office requires 2 directors cabins, 4 manager cabins a big workstation area pantry reception and waiting area. Please quote your best price along with your portfolio. Thanks 31 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €245
solidworks project the dimension is not available, you have to figure it out by the threads. solidworks module 2016-17 37 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €14
3D Modelling/Rigging/Controllers for existing model We have female model having rigging and Modelling already done, Only Spinal cord and expression Blenshapes are missing, We are looking for Rigger/Modeller, who has to add facial Expression using Blenshapes and Spinal Cord Controllers to our model. Once Freelancer is finalised I will share a model with freelancer. 3 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €31
3D Designs or Illustrations Custom Semi Trucks Tesla Motors just unveiled their semi trucks. I'm looking for some custom designs using the Tesla Semi with different types of trailers. I would like high resolutions images. I will have 3 different design ideas, each design type can be submitted as a different entry. I may select multiple entries if they fit the requirements. The cab (front) of the truck should be made based on the Tes... 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Adobe Illustrator, Photoshop Dec 13, 2017 Σήμερα24μέρα 20ώρα €26
brand identity Brand logo animation and advertisement I've done for the corporate whiskey brand THE DALMORE ....the typical brand was been choose from among 63 international brands.... Advertisement and logo animation was done with the help of blender software.. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθεί&t... 13 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €214
iclone animation - open to bidding Hi hanjia need some work from you. i have daz3d elephant model or i can provide OBJ,FBX Format with poses daz3d. need transfer to iclone and compatible with iclone elephant animation preset. Thank you. 2 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 13, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €36
Project for Sasikumar R. Hi Sasikumar R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Excel, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιαστές Κατασκευών Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €126
Setup Cloud Render Farm using Deadline 10 & AWS Render Collective is an Architectural 3D Vuisualisation Company producing high end photorealistic 3D photorealistic stills, animations and virtual reality experiences. The main tools for staff are 3DS Max and wither VRay or Corona as a rendering engine. To scale the studio, rather than expanding a local hardware renderfarm we have decided to setup a flexible system using a new product by Thinkb... 3 Απεικόνιση 3D, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €1396
Do some modelling i need interior designer for my project,please send me your portfolio. 8 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €43
Trophy/Statue Create a 3D model of a simple trophy from an image. Need the mesh in Lightwave or OBJ format. 6 Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €59
3D Illusion Art Event Brief: Create a painted or digitally generated backdrop that incorporates the use of 3D illusion to be displayed at the Sydney Royal Easter Show. The backdrop will be used to create a photo opportunity for Easter Show attendees. Role: For the 3D painter, they will be required to either paint the 3m x 8m image on or off site prior to the event date. Regarding a 3D Digital Artist, the... 13 Photoshop, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Γενική Εργασία, Τοιχογραφία Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €1734
Create a realistic 3D Model I need a 3d model created. I need to be a woman bent over. See attachment "Posture" for how she should be standing. This is going to be going to be a bobble butt, instead of a bobblehead. We already have the male created, now we just need a female. This model should look realistic It should be ethnically ambiguous (Not look like any race in particular) Have a spring connected to t... 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, 3ds Max Dec 12, 2017 Σήμερα13μέρα 15ώρα €181
3D Character Design and Rig I'm looking for someone that can create my character in 3D. The character must be rigged, highpoly characters only. I am using iClone 7 so if you know anything about iClone 7 please note that my character must be able to import into iClone 7 successfully and I must be able to animate it within iClone 7. That means I must be able to get the character body to move, facial impressions and mo... 28 Απεικόνιση 3D, Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Zbrush Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €813
Create 3D Models - Ready for animate (with bones) We need to create 6 models with bones ready for animate. here are the 2D reference images: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The delivery have to include the source files. 13 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €570
3D rendering of a draft Trophy Cupboard Drawing - $100 We are making a trophy cabinet and want to have a 3D representation of the plans mocked up into the photo provided. $100. 7 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €79
Morrocan style interior 3D design I require a high quality 3D render of a morrocan style 3D Interior. Must be of high render quality 34 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €155
Create 3d animation video for product demonstration Hello dear freelancers. Please read following text carefully to avoid any misunderstanding. I'd like to get a quote for demonstration video about 3 minutes long with same (or better) quality as in given samples: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&alph... 30 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €829
need a top notch modeller Hi there, i'm looking for a guru of 3d modelling with a strong portfolio (mostly homeware, furniture, lighting, interiors..etc). Willing to pay $10-20 per model 16 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €11
3D Model & Animation of Horror Movie Character I need a 3D model of Tamara - the girl from the horror movie "The Ring". Bonus if you've seen the movie and are familiar with how she moves and behaves. This model needs to be rigged and animated as well (~ 5 animations). As you can see in the reference images, there is no face that needs to be modeled which should hopefully reduce the work needed. I need a low poly model with a det... 20 Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Zbrush Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €387
3D Rendering of a draft Trophy Cupboard Drawing We are making a trophy cabinet and want to have a 3D representation of the plans mocked up into the photo provided. 27 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €105
After Effects Animation Plasma Torch Cutting Out Logo I have a 3dmax file of our logo, which I can export into other formats if needed. We want a photorealistic animation showing the logo being cut out of an industrial scratched dark piece of steel with a plasma cutter (don't need to show the actual plasma cutter torch, just give the illusion of a plasma cutter with bright light and sparks that fall and bounce off metal). The "S" logo ... 18 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €185
Artcam 3d Designs Artcam 3d Designs is required, this will be project by project, depend on the design we have 25 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €313
country flags spherical projection of textures for bowling ball Need 34 country flags textures (uv mapping) for bowling ball for Unity mobile game. Country flags as png or vectors can be provided. B Only diffuse texture, specular or shadow map not needed. We can provide bowling ball 3ds, fbx or obj. If you design the ball and create uv map, please provide bowling ball 3ds, fbx or obj. Examples of 2D ball design: - [το url αφ&... 25 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €141
HTML 3D Model Rotation I need a splash page where the user can spin a 3D model. It will be a building with different hotspots to goes to different 360 panoramas. I just need the splash page with the spinning 3D model. You need to tell me which kind of model do you need (.obj, .fbx, etc.) I need something similar to this [το url αφαιρέθηκε, συ&... 15 PHP, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €165
3D Logo Animation I need to make a 3D Logo animation from a static 2D photo. The animation is repeating about 4 seconds. 33 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €135
Industrial design of textile product Hello We are looking for industrial designer Baby product design and design For product creation 6 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €25
interior design I want to redesign my house, inernal and external. This is brick house from '70 in city Pula, Croatia. 36 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €2604
Vray Randering Looking for someone or a team that can help me with interior renders. I am looking for someone that speaks perfect English , Communicate during eastern time, follow instructions, and can think and suggest things. Please put Eastern time before your bid or I will delete your bid. You will be paid around 100 per render and I keep all source files. Thanks 44 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €116
Exterior 3D Organic modelling, 3 buildings+Landscape organic design 3d modelling with landscaping very simple, not hard to do I need it in three days 3 shots per building each one high resolution for printing each photo will be 2*1 meters for presentation need it in at least 3 days, 40 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €25
create a model in unity conversion of a 3d model in unity 5 Απεικόνιση 3D, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €14
CAD drawings for our boat company I have a number of assemblies that make up our vessel that we need shop drawing for. These drawings are for giving the guys the ability to have a visual to build off of and insure they have all the parts at their station at the time the vessel approaches. I need to be able to send photographs and give measurements and receive back CAD and PDF drawings. I have one drawing uploaded to show the style... 66 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €15
Cad Drawing of a Project I have a prototype of a product that I need a Auto Cad drawing of 69 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €281
3D Animation of Leonardo Da Vinci I need a 60-second promo video created based on Leonardo Da Vinci. The video must include 3D animations of his inventions and paintings as well as follow a short storyline. The video will be used for an Escape Room intro. Here is an example of the quality I am looking for in the animation. [το url αφαιρέθηκε, συν&delt... 20 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €732
Project for Li W. Hi Li W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Dec 12, 2017 Σήμερα9μέρα 8ώρα €68
Need a 3D Render developer Hello Team, here we want to make 3D Animation video for a Amusement park. Thanks 14 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €131
Architecturural 3d visualization and animation I am an architect and I run my own architecture visualization company. I am looking for great 3d visualizers and animators to join my team on a freelance bases. Projects will be sent to you on a case by case bases, we discuss a fixed price based on specifications. 51 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €323
Looking for 3D model designer We were very clear about this. I would like get a right unity package file from .max file. I have buy the right 3d max models already. 1 .max to .FBX convert 
2. .FBX to Unity package
 I've got the 3d model from here : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ... 33 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €107
Project for Autodest Revit Expert I am looking for Autodest Revit Expert. all details will be provided via chat 24 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, AutoCAD, Google SketchUp, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Revit Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €49
Create a 5 second animation video create a 5 second animation video for a add film this work required a excellent skill in 3D Animation and expert in real flow the video is needed for 2 wheeler engine oil company deadline for this project is for 10 days sending you some links below in first link there is a reference what i want my project to look like and in the second link i am sending some information about the mechanism of a oi... 28 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €759
Create photo realistic 3D render of a shower head Create a photo realistic render EXACTLY the same as the "SHOWER_DRAFT" Must be EXACTLY same shape, colour, angle, nozzle layout. The only difference is the nozzles must be white colour. Water not included, just the shower head. **I have included some more images of the product for reference** 11 Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Unity 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €43
I want any project to do. - open to bidding Let's have a conversation. I will be glad to work on any project if you have. We can have a deal about all those things. 5 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Dec 12, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €294
Showing 1 to 50 of 2139 entries
« 1 2 3 4 5 »