Μοντελοποίηση 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Creativity in 3D forms the sphere of game art and this is a limitless solution as the needs are more demanding and endless. For this type of job, employers will get maximum advantage only if they can outsource this job project with a perfect partner. This revolutionizing gaming sphere brings the virtual gaming to life. This job is given to expert freelancers from all over the globe. These people have versatile knowledge handling many projects and hence will be useful and productive for your company's requirements in 3D modeling.

3D modeling constantly needs a unique service provider, as there is a constant demand and there are constant appends to the gaming world. New technology arises in a day, hence there is a necessity for constant updating and modifications to suit the gamers' or clients' growing needs. 3D modelers will have the latest tools needed for 3D animations. If you are looking for an entertaining and innovative job, get the perfect one from the many employers available on Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Modeller; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a Banner For Background of Canopy I need a design for a background of our canopy. The size for the banner we want is 10x10 feet. The design must follow our theme color. Gold and black. 9 Σχεδιασμός 3D , Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Apr 22, 2018 Σήμερα2μέρα 22ώρα €65
3d architectural walkthrough Need 3D architectural walkthrough for roof top floor plan 17 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €114
3D - CGI/Geeenscreen cehicle required. Im currentley creating a short Star wars fan film and require a 3d artist to create a 3d vehicle driving from several angles with stock footage i have already filmed in 1080p, here is an example of the vehicle that id like to have created and animated movjng forward. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsilo... 10 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €191
Project for Imran M. Hi Imran M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Απεικόνιση 3D, Solidworks, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Apr 22, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €200
CAD Drawing for Coffee Shop Front Counter needed I have a current operating coffee shop, have measurements and the idea of what I need to fit in my space, need it to be Auto Cad drawn to specify functionality and material to be used for building the counter/space out. I need it in the next week. 46 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €300
Realistic Human Character 3D Model with Rig and Textured Hi, We Require a Human Character Realist Look 3D Model, with Textured and Rigged for a Bollywood Feature Movie. The Model should be Very Realist Look Any Addition Photos of the Character will be Provided if Necessary. Many Stunts and Actions will be Performed by this model. so the Rigg and Texture need to very Realistic. We have many other Models to be done, if happy and satisfied, we will Con... 11 Maya, Μοντελοποίηση 3D, 3D Model Maker Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €397
Anatomical impossibilty - open to bidding A woman states she was lying face down on a bed, fully nude, and a male, also nude, positioned his body on top of her, with her hips flat on the bed, and fully penetrated her vagina with his erect penis. Physiology shows that the male would be unable to penetrate her vagina due to the position of her vagina relative to the angle of the erect penis. 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €477
Project for Gabriel M. Hi Gabriel M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a character model, And I need the UV mapping redone, with Seams and edge split on the seams in Blender and after the UV's are fixed I need to texture, Its for my game engine and loads a certain way so needs edge split on all seams. I already have a shit uv layout with tex... 3 Απεικόνιση 3D, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Apr 22, 2018 Σήμερα9μέρα 14ώρα €11
Project for LiteProfit Hi LiteProfit, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, , Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker Apr 22, 2018 Σήμερα9μέρα 13ώρα €11
Do some 3D Modelling Zbrush artists for jewellery designs 12 Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €112
Need a new watch case design (with altimeter) We design a new watch with the specifications: robust and elegant (outdoor). We are looking for a new watch case with a contemporary design and attractive dial. Style: traditional with new ideas. The watch is combined with an altimeter that shows the altitude (hands, no digits). Two examples of our watches: 80 years and 40 years old. We do not want a vintage watch, but a contemporary implementatio... 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €828
Making 3D from 2d DWG file and then do 3D rendering Hi, I am looking for someone who has extensive experience in making 3D designs in interior designs and after making 3d file, I need 3D rendered images for the same. It is the basic drawing of a kitchen only. All the floor plan and elevations are ready and reference pictures are attached 34 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €53
Design a simple chicken hatchery Layout plan . The whole building will be 20 meter in Length and 15 meter in width the incubator unit who will be divided in ( incubator and Hatcher room ) will take a space of 5.9 Meter the W.C or restroom will be for female and male locate in the meeting and schedule room the shipping and storage room need to be rooming . two persons offices i attached a visual idea of what im thinking for you to bas... 10 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός Οικίας, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός Μηχανικής Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €17
Refine existing Sketchup 3D model and render 3 views - include furniture & accessories 3 views with landscape, 1st - sub-basement, 2nd - porch entrance and 3rd - roof garden overlooking development Need it completed within a week. Budget - RM250-RM300 per view 30 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Google SketchUp, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €117
3d modeling and animation 3d animation videos like making 3d dinosaurs and other difficult animals and models 13 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, 3D Model Maker Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €385
hire expert 3diclon (reallusion sofware) and daz 3d animator need expert animators using 3diclon (reallusion sofware) and daz 3d 4 Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €125
3d modelling i require a 3d modeler to produce product images for our website. 49 Απεικόνιση 3D, Solidworks, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €151
3D Modelling using Maya I need to create a game character, more details will be discussed with selected freelancer. Please make sure you can use Maya to do this project. Budget: $100 Time: in 3 days 22 Απεικόνιση 3D, Maya, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €86
Videos of how to make unsaturated polyester resin I want somebody to shoot explainer videos on how to manufacture unsaturated polyester resin used for making fibreglass 7 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €144
Photo realistic 3d model required of high end leather sofa. start ASAP 3ds max Hi, I am looking for someone to do some photo realistic modelling of a leather sofa and some other objects. The sofas has some moving part so will need a couple of renders to show how that works. I will need very high resolution renders maybe 5000px + There is other work once we complete this one but this is to be seen as a test project. The models should be completed in 3ds max using V-... 29 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €119
Buttterfly project animation of model in fusion 360 11 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €92
Low poly hair modelling and texturing v2 Must be low poly polygon modelling, the hair and the bow seen on the reference image must be made. - You can use hair tubes - When you are using transparency cards make sure you are eliminating alpha sorting as much as possible (highest vertex number (vertex order) will show first; hair cards above should have higher vertex order number) - As low poly as possible - Hair and bow texture diffus... 8 Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €42
Project for ARCHVISION3D Hi ARCHVISION3D, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 11 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Apr 22, 2018 Σήμερα9μέρα 8ώρα €210
Handbag modelling and texturing Handbag reference image is attached, 3d model and textures of it needed. - Poly count should not exceed 20K - Do not model or texture the logos.(make without prada logos) - Textures to provide: light/shadow/reflections baked (all colors), ao, specular, normals (all in png 2048px) - Model format needed is .OBJ and all quads. - All in on UV 17 Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €34
Toothpaste tube design We are launching two type of herbal ayurvedic toothpaste we want a design for 100 gm toothpaste tube and outer carton. 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €86
Design a protoype for a toy Im looking to create a new toy but am looking for someone who is good at drawing and also Im looking for someone who can create a prototype for me to promote the item. 58 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €482
Budget US$201. 102 Seconds 3D Animation & 20 Images Hi, I need the following work done in 12 days. 1. 102 seconds of 3D product animation 2. 20 digital images I have all the models needed for the animation. A 12 second animation section includes a Woman character. I have this woman model and all other required models. Thanks Ravish Sony 13 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €214
Animation film A 3D animation film 3 to 4 minnutes 14 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €202
3D Printing design Design a case for an electronic device 80 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Apr 22, 2018 Σήμερα6μέρα €97
Create an Animation I am looking for someone to be able to take my logo and turn it into a short animation that I can use at the beginning or end of all my videos. I want the little mascot to pull back the arrow on a bow, shoot the arrow and have the arrow shoot across the "AIM". 3D would be preferred. 2 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Υπηρεσίες Βίντεο Apr 22, 2018 Σήμερα9μέρα €58
3D Modelling of Clothing Hangers 3D models of approximately 120 clothes hangers required with texturing and NO animation. A common softbox environment may be required. These models are going to be displayed through an online web based system where the viewer can interact and view the models by rotating them, and customise the viewing by changing its colours, textures and any custom logo that may go on the hanger. So these models ... 43 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα €521
Ultra Real Concept Car Animated Short We need 2 different 1 minute animated short films made for a concept car. Looking for ultra real, video game style animation for this project. We have a script and the actual car at hand and possibly a fully rendered 3D model 17 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 21ώρα €2145
Draft and build specs for wooden dragonfly structure - Burning Man Need a 3-D draft of wooden dragonfly art structure that will be built at Burning Man. The piece will be burnt at the end of the event, so it will need to incorporate the least amount of non-wood elements as possible (limited amount of steel/metal is allowed). Length 20', Base 11', wing 20' approx. Have sketches and pressboard models available. This project may require a co... 15 Δομική και Στατική Μηχανική, Μοντελοποίηση 3D, Κατασκευή, Προσχεδιασμός Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 21ώρα €313
Vito Hub 1 Build a 3D Motor with moving parts using Fusion 360 5 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 20ώρα €311
Measurement of a human body on a distance -- 2 Need to measure circumference of a neck, chest, shoulders, hips, legs and biseps on a distance about 1 m. it is supposed to be that a person will be stand still and straight 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μοντελοποίηση 3D, Ρομποτική Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 19ώρα €811
Project for Sonen Engineering Solutio -- 18/04/22 00:02:36 Heat exchanger using chem caf 1 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, , Σχεδιασμός 3D , Εκτύπωση 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20188μέρα 17ώρα €41
مشروع ال c++ السلام عليكم احتاج شخص عربي اتفاهم معاه عن البروجكت تبعنا طبعًا وقت التسليم ضيقًا جداً " في اسبوع" واحتاج ان يقتص بعض المشاهد الموجوده في هذا الرابط ويخلق مشهد جديد " فتى جالس على المكتب ويذاكر يوظف فيه الكاميرا اورينتيشن والاضاءة والتكستشر" في الفجول استديو ويشرحلنا كل سطر في المشروع هذا الرابط " [το url αφαιρέθηκ&e... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Προγραμματισμός C++, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 17ώρα €169
Need a Hookah Bowl, stand and hose modeled in 3DS Max and AutoCAD. I want to work with a person that has expertise in 3DS Max and AutoCAD to produce three products. These are very simple designs and will not take more than 4 hours maximum to produce but I will need to work closely and be able to see the product while you are modeling it. These require different materials and textures. I have measurements for the products but we will have to work on them together ... 30 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 16ώρα €11
3d renders exterior and interior I've got a skechup model which is detailed and detailed PDF file with references. I would like 8 photorealistic views from exterior and interior. 18 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 15ώρα €171
Need to animate models Hello I have a main model that has already animations, but i need additional skins to have those set animations in fbx. Proyect must be completed in 5 days. 15 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 14ώρα €181
Busco animador 2d para animaciones en after effects Busco animador 2d para animaciones en after effects Se busca crear mensualmente una serie de animaciones en after effects para post en instagram (El trabajo seria constante y mensual) el pago no es mucho mensualmente pero es algo fijo. Necesito a alguien cuanto antes. 24 Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 14ώρα €127
ANSYS Fluent/Soildworks Tutorials Hi, I am doing a project based on ANSYS Fluent and Solidworks. I require assisstance and guidance (tutorials) on these 2 softwares for the project. 29 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 13ώρα €14
AutoCAD drawings and Animation for new product We need to have the enclosed drawings converted to cad with the following measurements. The drawing needs to have: Lightning Start Battery Dimensions 1. 1.75 Inches Battery Width 2. 6 Inches Battery Lenth 3. 1.75 inches High 4. Battery Test Button Located on Upper left side corner 5. 4 Blue LED Charger Level Indicator Lights Located just below the Battery test button 6. 6 Inch multi... 27 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, CAD/CAM Apr 21, 2018 Apr 21, 20181μέρα 13ώρα €81
Character Model and Animation I require a 3D character created, rigged and animated for a 1 minute video. I also would like the working file to make adjustments. The character will be a cartoon animal with a similar level of detail as the sample video below. The animation will be basic talking and static movements as well as dancing. Sampple: [το url αφαιρέθηκε, ... 41 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 13ώρα €988
Graphic Designer or Architectural Designer I would like to find a person interested in helping render a design for the outside of an old building. The building has a dated look and we would like to create a more modern / contempoary look. The new rendering/illustration will include a new color pallette and updated facade/structure to the office portion of the building. We have examples of other structures and colors we like. 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 12ώρα €136
Design some simple, 3D (pretty much pixel art) characters and some other pretty much pixel art items, such as weapons. You then need to add them into my Unity3D game, with documentation explaining how to add them. Here is an example of the game: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] , as you can see, its extremely simple and shouldn't be hard to design. All the characters are the same model, the helmets all have a similar mode, ... 14 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Μοντελοποίηση 3D, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών, Σχεδίαση Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 10ώρα €105
3D decore designer I'm building my own villa and looking for talented internal and external decore designer. The designer who wants to apply must show some of his previous work and offer at less one free design. the theme of the villa is contemporary and modern Islamic design. 40 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 10ώρα €1815
LE PARISIAN COFFEE SHOP DESIGN AND RENDERING I HAVE A NEW COFFEE SHOP NEED TO BE DESIGNED I WILL PROVIDE THE CURRENT SITUATION FOR THE PLACE AND I WILL PROVIDE THE CONCEPT AND THE REQUIRED ATMOSPHERE WITH SOME DRAFT SKETCHES. MY REQUEST FOR A DESIGNER TO MAKE A RENDERING FOR ME TO FEEL THE SPACE AND HAVE AN IMAGES FOR THE COFFEE SHOP HOW IT WILL LOOK IN A HIGH DEFINITION PROFESSIONAL QUALITY. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 10ώρα €127
Design 3D Modeling for Bar I HAVE A SMALL BAR NEED TO HAVE MY IDEA ON 3D MODEL TO FEEL THE COLORS AND THE SPACE! MY REQUEST FOR A PROFESSIONAL DESIGNER WHO CAN DESIGN THE PLACE FOR ME, I WILL PROVIDE THE CONCEPT AND THE REQUIRED ATMOSPHERE AND I AM LOOKING FOR A BAR DESIGNER WHO HAS EXPERIENCES IN BARS DESIGNING AND CAN ASSIST TO MAKE THE RENDERING AND THE LIGHT DISTRIBUTION WITH A HIGH QUALITY FINISHING VIEWS. 35 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 10ώρα €178
Car 3D renders Hello all, I'm looking for someone to design 3D renders for me. I have the designs already, I just need them to be 3D rendered so that the manufacturer can get a better idea of the general concept. They are renders are cars so if you are a car fanatic then even better. Thanks all. 68 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Apr 21, 20185μέρα 9ώρα €366
Showing 1 to 50 of 3218 entries
« 1 2 3 4 5 »