Μοντελοποίηση 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Creativity in 3D forms the sphere of game art and this is a limitless solution as the needs are more demanding and endless. For this type of job, employers will get maximum advantage only if they can outsource this job project with a perfect partner. This revolutionizing gaming sphere brings the virtual gaming to life. This job is given to expert freelancers from all over the globe. These people have versatile knowledge handling many projects and hence will be useful and productive for your company's requirements in 3D modeling.

3D modeling constantly needs a unique service provider, as there is a constant demand and there are constant appends to the gaming world. New technology arises in a day, hence there is a necessity for constant updating and modifications to suit the gamers' or clients' growing needs. 3D modelers will have the latest tools needed for 3D animations. If you are looking for an entertaining and innovative job, get the perfect one from the many employers available on Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Modeller; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Animate 3D Model I’m urgently looking for somebody who can animate a 3D (SketchUp) models for me. The deadline would be rather soon unfortunately: Friday 22nd June 1:00 AM GMT+1). My budget is 100 - 150. 3D Models: - Car Wash: would be this already existing SketchUp Model: [login to view URL] (Materials need to be changed though) Animation: - Car Wash: the brushes need to turn around + additional move... 15 Απεικόνιση 3D, After Effects , 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €111
CAD design for adjustable bed Looking for a quick 3D CAD design for a newly designed adjustable bed based on several images and guidelines. This will be to show to Australian investors. 33 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €26
Architectural visualising artist Looking for someone to take an Autocad 2d drawing and turn it into something like the attached image 48 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €414
3d manipulation web ecommerce I need an e-commerce where people can manipulate with Sliders a 3d mesh. like making the hat of a figurine bigger or smaller. or changing between different surfaces. and change the color of those parts. the user can select different parts of a 3d mesh and manipulate them. after that, they can share the design on social media or buy it. on my side, I can download the 3d mesh o send it by email. som... 28 PHP, Javascript, Απεικόνιση 3D, HTML, Μοντελοποίηση 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1360
Do some 3D Modelling 3D modeling projects 28 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €106
Design 3d phone models Design 3d phone models. About 85 must be done. You will be guide what to make also get an example picture by each one 60 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €471
3D Render - BHAMB I need a professional who has a comfort level with creating 3D renderings from sketches, not CAD files. The renderings will be of a living room and dining room. The renderings are for CONCEPT ONLY. So, they do not need to be exact measurements. Please see the attached .pdf file for more information. 58 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €135
Σχεδιασμός Γραφικών, CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα
Gold Sun medal A 3D printed sun gold medal. 23 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Inventor Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €45
I need a 3d logo created from my 2d I need A 3d logo created from my 2d 78 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €25
30 seconds of 3D animation I am soon launching a website for online English lessons. I need a video to run on Facebook as an ad. The concept is as follows: City noise, cars, horns, etc. for background sound. Modern urban skyline, many high-rise office buildings. The sun is setting. The camera closes in to a window and gets inside a big, open-space office. City noise replaced with some soft music, the kind you hear in elevat... 23 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €642
SBBL062018 Create 3D images, convertible for manufacturer in plastics and/or metal, for small Kitchen based item- new Product Invention. * NDA to be signed. 32 Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €248
3D modeling of custom ball gag I need a 3D model of something. Will give rough drawing and some notes of what I want and need you to design and make a creative rendering 39 Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €36
Do some 3D Modelling Prerequisites; Design a decentralised Cloud Smartphone. No front facing camera. With Headphone jack. Borderless design. Only 5G and 4G connection. No SIM card tray. (e-SIM) No external card tray. Fingerprint sensor under the screen or in the back of the device. Android based. Avoid : Kindly avoid any inspiration from Samsung S Line or iPhones 5,6,7,8 or X. All designs similar to the... 1 Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Maya Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €87
Need a mock up for the front of a commerial building I am looking for someone who can give me some ideas on changing the front of a metal building. The building is a 100x100' metal building and the front is metal. It is being changed to a music venue so I want to change the look to the front. Maybe some DLog (fake logs that look like a log cabin) on the front with some stack stone on the front. Just want a concept that the building owner can lo... 37 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €338
1 bathroom 4 elevations and floor plan I have a bathroom in sketchup. I need it done in autocad with elevations. 83 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Revit Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €35
Creating a 3D model of a backbone exoskleton I need a designer to realize the 3D model of my project. It is a concept for a exoskeleton that will ease people to retain a better posture. the avaiable material will be: - handrown sketches - a first prototype of a part of it designed by myself on Alias (not usable because not accurate enough) - guidelines Expected outcome : 3D model (step, iges etc) on material based level structure (usable by... 24 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €15
Virtual Reality tour for Oculus Rift - Unity Engine So this is a bit of a strange one, but let's give it a go. I am building a physical flight simulator to offer synthetic flight experinces for customers. At other simulators, the customer will be met by the instructor who will explain the basic controls of the aircraft for around 30 minutes in a classroom before they go into the simulator. I have been using X Plane 11 with my Oculus Rift V... 19 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €554
Photo-realistic product rendering My client has several floor-coating 'systems' that I am looking to have 3D rendered. I'll attach something similar to show you want type of file we are looking for... 82 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €106
3D building model needed I need a structural drawing of building shell and roof. No exterior walls or finishes. 0 Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Autodesk Revit, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jun 19, 2018 Σήμερα2μέρα 8ώρα €216
Convert a source file AutoCAD 3D into Revit I have a (.dwg) AutoCAD 3d source file and I need it to b converted to Revit (.rvt). 56 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Revit Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €9
Autocad drawings I need 2 bathroom autocad drawings. I have them available in Sketchup 116 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Autodesk Revit Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €99
BIM Revit specialist with MEP experience needed Our company specializes in global water feature manufacturing and design. We have a number of consulting projects (including overseas) which require a BIM Revit specialist to generate models and dwg packages with our production team. Mechanical, electrical, plumbing knowledge is a must. First consulting project requires as-built equipment room modeling in AutoCAD Revit. We have a person that is ... 21 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €16
Bookcase - Concept Finalisation I need an existing 3D file of a Bookcase file updated. There are 4 core parts to this project which can be broken down as follows. 1. Prepare for CNC The existing design needs to be changed so that it can work with a CNC machine. This requires the case to be split horizonitally (like a clam shell essentially) with appropriate support structures made where glue can be applied or similar based solu... 22 CAD/CAM, Solidworks, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €146
Do some 3D Modelling Design and 3d shots 65 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €352
jewelry designer We are a company founded in 1996 and we operate in the watch and bijoux sector with over twenty years experience in the sector of belonging. We are close to launching a new jewelery brand. We are looking for a jewel designer who can help us to realize our project of creating jewels that have a unique design. 18 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχέδιο Μόδας, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €5
ongoing 3D apparel projects I need to make 3D mock ups for our customers of flat apparel artwork. I would like to have someone that can communicate with us during US Central business hours for ongoing projects. 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €10
Create a Design for Shop Counter Display and Wall Display We want a design for our Garden Pipes. The design is to be used for hoardings, display counters of retail counters and wall boards at various places. The design is required in both portrait and landscape orientations. Size required 20 inch x 30 inch for hoarding, 2.5 " x 5.0" Old Sample design is attached. The photo of child in attached pic must be part of the design. visit [login ... 1 Μοντελοποίηση 3D, Corel Draw, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €126
3D Model of financial data for a website background Dear Freelancers, I need an elegant 3D model of financial date for a website background. I appreciate if you have ideas or suggestions. So far please see the requirements: - Dimensions: 4000x3000px - Color wise, black and white, see [login to view URL] For the contend. I mad a sketch per drawing: A curve as with stock prices, it would have to be in 3d Before it please insert so called “box... 24 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €139
I want 3d work. Hello Dear, I am attaching a picture in attachment kindly check. i want same in 3d with 4 side angles. Because we want to print and develop this statue for my client showroom. 24 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €40
Those who have the Granny 3D program.Do not be present in the proposal if there is no program Those who have the Granny 3D program. They can do some work with the program. Do not be present in the proposal if there is no program [login to view URL] 2 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €177
3d designer Im looking for professional 3d designer for couple of projects. must have good experience and must start asap. 78 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €257
Model design You mush design scene for mobile game. We prefer designers who have both 2D and 3D skills together. 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €92
Design a logo I need a logo for a webdev company named 3D web development, i need several logos. 1- A logo with just 3D 2- A logo with the entire name 3D Web Development 3- A logo with the entire name and below the 3D it will say: Develop, Design, Deploy. Only serious bids will be chosen. Thanks, 77 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα €22
kalakruthiworks Hi we need station id animation for news channel... 11 Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σινεμά 4D Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα €752
Development of a computer game on the engine Unreal Engine 4 Good day to all. Wanted to invite more programmers to develop games on the Unreal Engine 4. We already started working on game and we are looking for new members to help the current team. Requires knowledge in the field of C ++ and Unreal Engine 4, working with landscape design, finalizing Blueprints, helping the team and introducing new features into the game. 12 Απεικόνιση 3D, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 23ώρα €2055
architectural 3ds i want to someone to make 3ds for me 29 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 23ώρα €7
3Ds Max - Bedroom setup Need a 3DS Max full bedroom setup showcasing wall, floor, carpet, bed, small drawer table, frames and other objects which should overall look appealing, realistic and modern. Our range of products being home furnishing should have a bed with a mattress on top of which a bedsheet is to be draped. And two pillows should be placed on top of it, on which pillow covers shall be draped. Also there sho... 29 Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 23ώρα €34
Interior Design We are looking for Expert & Creative Inerior Designer to work with us in suveral projects both 2D & 3D and more .. *** Portfoilo Required thanks & Regards 67 AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 22ώρα €63
3d modeling of dinosaur I need 2 custom dinosaurs for my sons school project. the first one is based on a T-rex, you can take something like this: [login to view URL]:1332856 or any other and just add a lot of spikes. The other one is based on a velociraptor just take soemthing like this [login to view URL]:2683895, elongate his arms make the claws bigger and make a big spikey tail. 10 cm long is fine. they must be print... 25 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 21ώρα €102
Looking for 3d Designer Looking for 3d Designer to do a house elevation, living room, bed room and a kitchen. Will provide room size and the idea and reference. I am looking for some one to work in 3d and render images in 2 angle and deliver in jpge. 71 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 19ώρα €119
Photogrammetry 3D Post Processing Render needed We are in the process of building an AR iOS App, we need various 3D models scans so we are looking for an avid experienced 3D modeler that can help us process batch some of our Food Scans for our App. What we need from you: 1.-We need you to take our RAW or PNG Photos already edited on lightroom of our Food items and convert process batch them into 3D objects, we need this file exports to be... 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D , 3D Model Maker, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 18ώρα €30
3D rendering - 19/06/2018 01:15 EDT pop-up shop design with 3D rendering 84 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 18ώρα €352
Jewellery CAD artist Looking for an Experienced cad person that works in Rhino or Matrix. We need someone who has availability for at least 4 hours per day. Tasks will be working with our existing Designer on a variation of different jewelry designs . Diamond Layout ,Shelling and Zbrush are all extra skills that we would highly prefer though it isn't a must. We are looking for a long term solution for our cad de... 19 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Zbrush Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 17ώρα €10
Do some 3D Modelling I would like to place a deep etched image of our furniture onto a nice background to make it look as though it is in a room. It needs to look very realistic and not fake. Image should look like the attachment. With perhaps side tables as in image. Please let me know if this is possible or it other files are required. Thank you!! 12 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 17ώρα €12
Building Elevation design The attached floor plans (3 floors in total) have been designed by my local architect and we liked it and its as per our requirement, I'm exploring best exterior design/look (elevation) should be much "modern" and should be suitable/fit as per the plans attached. For your information since it is being constructed in India, it should be as per the regulation and off corse as you kno... 82 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 16ώρα €159
3D Modelling Need to build a 3D template based on drawings and pictures taken of a building and carpark location. 70 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 16ώρα €238
Design Me A Product We are looking to manufacture portable room dividers that is modular and have 360 degree articulating hinges to connect adjacent panels , that allow full rotation of each panel to allow easy manipulation and infinite configurations including zig-zag, L-shape, curved and straight line. We are looking for designers to come up with a design of the aluminium extrusions in CAD that will enable us t... 2 Μοντελοποίηση 3D, CAD/CAM, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων, Solidworks Jun 18, 2018 Jun 18, 201828μέρα 15ώρα €166
Injection molding design I am working on a project that is currently designed for SLS 3d Printing. I would like to have the design modified to allow for optimized for economic injection molding production. 56 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 14ώρα €342
Two 3D Landline Cordless Phones I need TWO landline cordless phones for a video game. Must be in .fbx and unity compatible. The receiver must be separate from the base so I can animate them. 34 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 13ώρα €130
Showing 1 to 50 of 220 entries
« 1 2 3 4 5 »