Κινούμενα Σχέδια 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Use the powerful resource of outsourcing for getting your 3D animation projects done. There are many 3D animators from all over the world that can do the job efficiently within the specified time. You can outsource this job either to an independent freelancer or assign them to a group of people depending on the volume of your project. Assembling them is not a problem, as Freelancer.com is well equipped with many freelance workers from all over the world.<

3D animation is a job that is in great demand and this skill is put into many fields including the medical sector. 3D animation is used extensively in all industry verticals to augment their models and presentations in a sophisticated manner. This artwork, however, needs an expert, and a technical freelancer who will be capable of the required graphic skills and blend well with any type of high-end programming.

The advancement in the field of 3D animation has given a huge demand for the innumerable jobs in this field. 3D animators should possess the sharp graphic skills and be able to design any related project using the advanced software to produce the desired output. If you are a 3D animator possessing the skill and determination to handle any type of project, browse and find 3D animation jobs at Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Animator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Create a Video I need someone who can make a short simple animated vedio for me . 5 Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €13
3D Clay Animation Video part 2 Hello, trying to develop for a client a clay animation video. Please provide previous samples of your 3D animation clay work in your descriptions. Video timeframe: 1 minute 30 seconds Need rough estimates for now and samples, then we can refine the details later. 2 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1123
3D Clay Animation Video Hello, trying to develop for a client a clay animation video. Please provide previous samples of your 3D animation clay work in your descriptions. Video timeframe: 1 minute 30 seconds Need rough estimates for now and samples, then we can refine the details later. 2 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €496
Looking for Augmented Reality App Developer/3D Modeller/Business Partner I'm forming an early-stage startup, which heavily involves the use of Augmented Reality (AR) and 3D models within a mobile application that will be available on both iOS and Android platforms. The 3D models will vary in shape and size, and some will involve animation. These will be placed around specific locations within Manchester, UK, and will appear as AR within the app. The images an... 9 Mobile App Development, iPhone, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Augmented Reality Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €60877
i want 3d model hi, i am looking for someone very good in 3d modelling and texturing i want 1 lady model, i will explain thanks 12 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €71
LUMION RENDER BUILDING 6X12m 4 FLOOR AND EXTERIOR / INTERIOR MODELING We need 3d model of 4-floors apartments building in order to create a movie with 3 scenes. Firstly geographical location, secondly an exterior view and thirdly an interior view of an apartment of 3 rooms. As example we look something like this movie: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&epsi... 27 Απεικόνιση 3D, Google SketchUp, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €185
3D MODELS ANIMAL, ARHITECTURE, SOUVENIRS I am small souvenir producer from Croatia, we work with spin casting technology and need fresh ideas and new models for our market. We make spoons, candles, shooter glass, jewelry, key rings, magnets, bottle openers, letter openers etc. and we apply metal part on such products. Mostly we make funny stuff designs with animals or cities architectures. We use SLA printers for printing your designs, ... 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €8
3D ARCHITECTURE MODEL- SMALL BIULDING SIZE 4 LEVELS. 6Mx12M. LUMION RENDER IS PREFERED. 27 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €320
Drawings and 3D design for a 4000 SQM park with facilities. I need an architect/3D designer to develop a concept for a small public park that contains a restaurant and a greenhouse with service facilities. The below should be submitted: 1. Layout drawings 2. 3D model that show the details of facilities/greenhouse 3. Landscaping design The specific requirements for the site will be discussed during the freelancer selection process. Thanks 30 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €185
Motion Graphic for Intro Character Motion Graphic for Intro Character Hello i need motion graphic for daily content and intro character please show me your best portfolio Thanks. 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Γραφικά Κίνησης Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €23
animation advert hi there. we need an animation advert done. 30 seconds long. please quote me and ignore indicated budget. 28 Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Storyboard, 2D Animation Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €286
Add fabric texture to 3DS Max existing seat model We have a model of a seat in 3DS Max - we need to able to link a PSD file up with the model to be able to preview different prints and see what they look like. This needs to be done right away. 16 Photoshop, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €33
3D Product Renderings Hello, I Need some product renderings done. The Model is already complete and I will provide, so I just need you to create the render with the background images I provide. Please see an example of what the renders might look like. If you do a good job, I will have much more work. 43 Photoshop, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €6
Drone building - help me build a drone, consultation Hi, I need to take some technical video-consultation or video-advice related to my current project, which is the construction of a drone (making it on an own project). We can use Teamviewer or Skype or any other system. 7 Mechatronics, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Arduino, Drones Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €19
Whiteboard animation Online Class video for english language learners. Non-profit. 7 videos in total. Average of 3 mins per video. My budget is up to 300 Dollars (7 videos in total) 20 Κινούμενα Σχέδια 3D, 2D Animation Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €238
animation video want to create animation video to promote business contact me. 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €125
Do some 3D Modelling BIW Fixture design UGnx Concept design 3d finishing 16 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €98
2D Animation video Need a video for our software product. the script is attached. It is going to be around 2.3 / 2.4 minutes of video. 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €366
3D Walkthrough Interior designer We are looking for designer specialised in 3D Architecture Walk-through animation for property interior. an ongoing project. Someone with a good track record and diverse portfolio will be given priority as we need someone who is looking for a challenge and to work on something new. Open dialogue and good communication are important qualities, as well as trust. Proven experience in architecture, 3... 38 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €491
Short Corporate Video for Facebook Cover we are into selling of international properties in India and therefore looking for a short 20Seconds video with our logo as animated. For example facebook cover video of prestige properties in dubai : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δε... 22 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €96
3D Walkthrough Interior designer We are looking for designer specialised in 3D Architecture Walk-through animation for property interior. an ongoing project. Someone with a good track record and diverse portfolio will be given priority as we need someone who is looking for a challenge and to work on something new. Open dialogue and good communication are important qualities, as well as trust. Proven experience in architecture, 3... 34 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €444
Alien SpaceShip VFX 5-10 Sec Hi, I am looking for a freelancer to make a 5-10 sec Demo Trial of a Alien Space Ship VFX Shot. Complete details to be given to selected freelancer. If all goes well I will give a complete movie project with value budget to him/her. Thanks 18 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €74
Make a 5-10 Sec iClone® 3D animation video Hi, I am looking for a freelancer to make a 3d model with said 3D software i.e iclon by reallusion. I will share the reference images of model with selected freelancer. Budget is $75. This is a demo trial for a complete movie with value budget. Thanks 10 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €62
Growing Tree Animations on background image I need a graphic designer to create growing tree animations, in 10 different stages on a background image. Please read the attached file for more details. 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €400
Create Video I would like to create a video for a software product with the following requirements: - 3D animation video - Music and voice over ( English and French) - Timeline 3 days. - scenario is available. - Video length is 1:5 to 2:00 Minutes Please send me a sample of you work in your proposal. 17 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €137
professional 3d renderings of SketchUp designs We design and build bespoke garden rooms for use as offices, cinemas, family rooms etc and are looking for a freelancer to render and polish our ideas for use on our website and for clients. We are able to build the models accurately in SketchUp but require someone with the expertise to add accurate texturing to materials and provide a photorealistic finish to the model and the scene. Although I ... 68 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €383
Create desktopbackround animation & Icon Hello, we need to create a desktopbackround animation & a permanent icon which animates on any backround (browser/programmers) Will use it later for dropdown functions for winC coders. Looking for long term cooperation. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €27
Animated VDO clip We want to create a 2 min 2D animated video clip explaining the features of our proposed project on supply chain management with voice. 28 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €322
ANIMATED PNG I need a animated transparant PNG (APNG) from my logo (make running waiter and flying jacked on the back) 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €102
Project for Meishan J. Hi Meishan J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Mobile App Development, iPhone, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Mar 24, 2018 Σήμερα9μέρα 4ώρα €12
Make an animation very easy. a roll of toilet paper with an indian chief head-dress on top. 2 Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €154
Explainer Video with voice for my website. Need Explainer Video with voice for my website. 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €83
3D Photorealistic Model Require Freelancer that is able to generate a 3D photorealistic image from our 3D model drawing. We can provide the file is dwg, dxf, stl, or you tell us. The 3D model is simple and straight forward. We require multiple angle views. We use to have a freelancer that did all our work, but he no longer provides this service, so we are looking for someone that can do all our models for the futur... 79 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Mar 24, 2018 Σήμερα6μέρα €95
Freelancer needed for 3D rendering for VR AzzaVR is currently looking for 3D Artist who specializes in Environnement. We are a young startup who needs solid 3D Artist to work with us on projects for Real estate developments, automotive industry, education etc. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&a... 45 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 21ώρα €13
3D Fish Model with realistic skin and short animation Looking to get someone who can take basic STL files and create a realistic model of a lure that has realistic looking texture wrapped on it. This is to recreate a bunker fish. The model will need to look exactly how the original STL files look so different parts that become a lure. Attaching an image as a reference as well as some STL files (not all of them) for a preview to see if it's somet... 44 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 21ώρα €380
Create me an animated video Our company is looking for someone to provide an animated video for the new marketing project we are working on. We provide interpreting services and want to market to Police, Fire, and EMS about our video interpreting technology and need some animation to show how a situation with a deaf person can go horribly wrong if an interpreter is not present. It should portray how easy it is to get an on-d... 67 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 20ώρα €796
Custom Logo Animation and sound Create a Professional Custom and Unique: Logo Animation and sound/music jingle ( No Templates) We need a high-resolution Video Animation which can be used on Promotional websites ( Youtub-Vimeo) , Digital media and more. ----------------- Dimenzion X : small Independent publishing company for comics , graphic novels and more. ----------------- Requirements: 1. Video Length: 10seconds to 30... 4 Κινούμενα Σχέδια 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 18ώρα €49
AutoCad kitchen design for production - Repost - open to bidding Hello I am looking for CAD Technician kitchen designer ( kitchen cabinets). I have prepared simple kitchen plan ( of my own kitchen). I need this project to be prepared for production ( CNC machine ) Some other details must to be added, but this will discussed with winner of the contest Also would like to see 3D project 29 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 17ώρα €287
Unity expert only 5 year+ set up scene for unity. One perfect scene with lighting, shadder, ,material. One scene that can look the same as sketchfab Unity expert only 5 year+ set up scene for unity. One perfect scene with lighting, shadder, ,material. One scene that can look the same as sketchfab 16 Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Augmented Reality Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 17ώρα €109
3d design of a recreation area in the park To equip the central square of the settlement, creating an illumination system, the arrangement of lawns, flower beds. The area of ​​quiet rest and walks is equipped with pergolas in pergolas, recreation areas, alpine slides, a network of various avenues and paths. The main accent of the park is the central zone where it is necessary to arrange architectural and landscape expositions (flower beds,... 41 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 16ώρα €689
Animate Our Logo For A Big Screen! We will have our logo on a big screen and we need you to take it and make it move and make it pop! Yes, it would be great for the ticker to move but some flashy animation would add to the look. We are a racing event company so keep that in mind. Requirement: Looping video file of logo. 7 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 14ώρα €121
WebGL2 and WebGL3 WE are looking for a person/team with experience with transitioning a Unity project from WebGL2 to WEbGL3. You must have proof of a project previously done of a moving animation that was transitioned. 13 Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 13ώρα €11
make an 3D animation video i want a video about the streetlights that glow on vehicle detection in highway. To know more check this video: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 24 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 12ώρα €111
Convert 2D icons to 3D animations (fbx files) Need to convert a few 2D Icons to 3D very basic animations. Need fbx files in delivery. Example of the animation required of the ambulance (as shown in image uploaded) would be a simple rotating and blinking of the light on top of ambulance and wheels rotating in position. 35 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 11ώρα €121
Looking for 3dsmax, sketchup modeller Hi, i'm looking for an architecture modeller can modelling from pdf file. Just modelling, not included rendering. Time around and fixed price for this job? 41 Απεικόνιση 3D, Google SketchUp, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 11ώρα €19
Explainer Video Hello, I need an explainer video designed- 1 minute 30 secs. Please provide samples in description. 47 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, 2D Animation Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 10ώρα €174
3D scan needs to cleand up , very simple stl geometric shape I have an .stl file scan of a small battery box it needs toe be cleaned up into simple geometric model in stp format 37 CAD/CAM, Solidworks, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 10ώρα €27
Indecisive Client: Please Help (Needs animation video) I have an indecisive client who needs an animation video. She said she wants it to be a minute and 30 secs, and she doesn't want it to be Whiteboard, but yet she wants a cartoonlike video. Give me quotes and samples you think best works for what she is after and if we like you, we'll work together. 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, 2D Animation Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 10ώρα €208
Design a 3D Cad design of my site project I am having my site blue print. I need someone to build that into 3d movie model. I am having too low level knowledge on the implementation and how long it will take. I am ready to spend 5-10k 25 Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 9ώρα €100
Kinetic typography with after effects I want someone who can make me a short animation in after effects (15 to 20 secs). Must be kinetic typography (so the word will be animated in such a way to illustrate its meaning). For the full brief please contact me. It will need to be converted to Cinema 4D (also in AE). I'll need it for the morning of the 27th of March. 19 Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Γραφικά Κίνησης Mar 23, 2018 Mar 23, 20185μέρα 9ώρα €24
Showing 1 to 50 of 3266 entries
« 1 2 3 4 5 »