Κινούμενα Σχέδια 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Use the powerful resource of outsourcing for getting your 3D animation projects done. There are many 3D animators from all over the world that can do the job efficiently within the specified time. You can outsource this job either to an independent freelancer or assign them to a group of people depending on the volume of your project. Assembling them is not a problem, as Freelancer.com is well equipped with many freelance workers from all over the world.<

3D animation is a job that is in great demand and this skill is put into many fields including the medical sector. 3D animation is used extensively in all industry verticals to augment their models and presentations in a sophisticated manner. This artwork, however, needs an expert, and a technical freelancer who will be capable of the required graphic skills and blend well with any type of high-end programming.

The advancement in the field of 3D animation has given a huge demand for the innumerable jobs in this field. 3D animators should possess the sharp graphic skills and be able to design any related project using the advanced software to produce the desired output. If you are a 3D animator possessing the skill and determination to handle any type of project, browse and find 3D animation jobs at Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Animator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Retarget and apply and animations in Unity3d Re target and apply animations to mostly humanoid characters. 13 Mobile App Development, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €132
Winner Reveal Video Im looking for a video that will zoom 100-200 comments across a screen (almost like being fired across the screen) in an animation to then reveal a winning comment for a forum. Ideally you should supply some sort of visual that i can go by as a basis for selection. 15 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €35
3D Furniture Modelling Develop an app for an online deco website that uses technology like Sketchup and 3d furniture models down loaded from: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to allow the user to change structural elements on the model such ... 39 Απεικόνιση 3D, Google SketchUp, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €370
Hand Paint a 3D Model I need that you make a hand paint of WindMill 3D model. You can see the necessary style on the added pictures. 10 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €43
Port lightwave scenes over to Unity 3D in HD- upgrade modesl and textures where needed. Port lightwave scenes over to Unity 3D in HD- upgrade modesl and textures where needed. 21 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €20
3d animation of logo company name WEB FLOWERS we have 5 petals in logo and idea is on every video put animation of this logo and name 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €91
landscape design we need landscape design , house model is ready and we are giving you same model 3ds max file as well. kindly see attached image. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is house model with boundary . we need landscape for ... 34 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €684
Do some 3D Modelling Design product for injection mold manufacturing. 59 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €809
video animation Simple social media introducing-video. Consisting of couple of pictures and text animations 52 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €44
3D Animation expert - loading bar We are looking for a "loading bar" designer. The whole project is to provide a loading bar exactly to our needs (please see the attached picture). We need a high quality animation where all of those kinda elements (scientific data) is moving around. It needs to look cool Time: 1 days Please write in your offer the word "Loading" right at the beginning in order that I see you ... 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €153
3d animation movie We have a constructions project and would like to make an animated movie for it. We will be present in 3 countries: Spain, Greece and Belgium. We'll be creating new cottage covered areas in Greece and Spain. Will try to do the same in Belgium, but because of too little space in there, we think it will be more likely a flat. Movie will be used to visualize the idea, in order to get good invest... 23 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €3866
2D Animation Freelancers needed URGENT We are looking for a freelancer to create several small creative 2D animations of our product designs and a animation video for our brand. This is for baby clothing brand. Its of a high priority, only members who can finish the project as soon as possible are required, Pls share your portfolio when you apply! 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €132
Experience Character Rigger FOR MAYA Need to rig few characters for running [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for individual [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsilo... 8 Κινούμενα Σχέδια, Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €104
I need an advertising video to be created. Please send us your price calculation for following criteria: - video length 30 sec - animated graphics - text and scenario (please provide info if you can create it, and is it included in price) - voice recording (do you cooperate with someone for voice recodings, and is it included in price) - languages for video - russian and latvian (one of the languages is a must, if you can't create it ... 23 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Nov 17, 2017 Σήμερα9μέρα 6ώρα €248
3D Animation I am looking for a 3D Animation designer to create an 1-2 minutes video of a machine. Please send me your samples. 51 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €260
Animated Video HD I am looking to create a video along the lines of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I am looking for the video with clear English voiceover The video will be around 1 minute long, I will provide images to use. 26 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €94
short logo animation I need a short logo animation for a brand in germany. its a tiny first aid agency. the logo is in eps, and i have the sound of 3 seconds... its a sound of a heartbeat, and i need the fade in and pumping logo animation... 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €16
3x1' animated videos Hello, We're looking for a freelancer who could help us doing 3 one-minute animated videos. These are videos which are going to be used to teach languages. Here are the requirements: VISUAL: - Doesn't have to be 3D, 2D is enough - We need to see the lips moving - We need something clean an fresh, not too "childish" - The "people" in the videos are not d... 19 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €1470
Hire a 3D Rendering Expert I have an architectural design project in revit format and i would like to have the following: - 2 3d rendered exterior images with a birds eye view. - one of the images should be a morning shot and the other should be a night shot. - materials lighting and landscaping should be there in the images. 58 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €220
Short animated stories I am willing to make 5-10-15 minutes animated short stories for people. as an example, I am uploading a file for you. 9 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €28
Animate a logo I need an animated logo. I have the AI files. 44 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D , Flash Animation Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €52
Project for Bronte D. Hi Bronte D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, , Γραφικά Υπολογιστή, 3D Model Maker Nov 17, 2017 Nov 17, 20178μέρα 22ώρα €28
video animation animation developer for video is needed 80 Adobe Flash, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 21ώρα €309
Animate a 3 minute youtube video I want someone to animate a 3 minute youtube video with a custom made character. I want the video to look colorful and professional. 73 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 21ώρα €530
Design GIF Please refer attached word document - it explains the animation that I need. Just needs to be a GIF file with specifics in the word document Please do not comment on the comment board to tell me to review your animation I will review all at the completion of the contest 1 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια Nov 16, 2017 Nov 16, 20171μέρα 21ώρα €51
videowall display screens design animation or video footage for the following - aquarium, ocean scene, Africa, space, volcanoes, old footage of busy cities during 1920-30's 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 21ώρα €769
3DS Max Generalist Looking for experienced 3DS Max Professional with excellent projects background for 1 month period. Candidate should have atleast 3-5 years experience in 3DS Max. Candidate should have deep knowledge on all aspects of 3DS Max projects and all concepts such as Modelling, Texturing, Lighting, Shading, Animation and Rendering. Preferable if candidates shall come to Coimbatore and work from here for 2... 26 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 20ώρα €372
2D Rendering for a Neighborhood I need a rendering of a subdivision with 2 units built on the lots (townhouses with separate garages but attached) and an antique cape & barn, which is being restored. Looking to show some greenery, lot layout, driveways, cul du sac, distance from road. Blueprint provided. 55 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 19ώρα €15
Continuum project I want a 10 second, 3D animation (life like graphics) of this sequence to be completed in a very short time frame. See attached files for a current storyboard of the project. This needs to be done very quickly- 48 hours if possible. Work will be given to the best price in the shortest timeframe. 11 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 18ώρα €94
Create a hair growth animation I need someone to create 6 hair growth animations. Very basic animations for both men and women. 3 Each Here is an example of what I would like done. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url &alph... 38 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 18ώρα €175
VIDEO GAME INTERFACE Searching an illustrtor for: *Complete pack of user interface elements for your web/video game in mobile format. All elements (AI & EPS format),100% vector and fully customizable. *Fully Editable and Customizable. Image dimensions in Pixels for JPG-files (maximum) – 5000×5000. * The theme is MAYA CULTURE *TIME 30 DAYS*WHAT DO WE WANT? Set of Different Items for Ga... 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 16ώρα €193
i need 3d video animation hello, I need 3D animation, brand name veen water, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] this smilary video, first time need example after payment (bottle example or video example only for our brand).price 2500-300 USD! f... 29 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 16ώρα €1964
I need a 3D model/3D drawing I need a 3D model/drawing to scale for the floor plan of a house. I have the floor plan birds eye view the design will be for exterior and interior 57 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 15ώρα €100
Convert File Can you take a stl file and convert it to AI. Will it hold the detail? 16 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 15ώρα €25
Youtube Intro video 3-13 seconds long Calling all artists! Cakes Cove is having a contest for one of you to get the chance to make the opening for our new YouTube series, Making every genre delicious! We want to see what you can do! The opening can be animated, live action, stop-motion – whatever you want to create. To enter send in your completed version, by Wednesday November 22nd. The winner will receive $175 plus a ... 8 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια, Ότι Να'ναι, Υπηρεσίες Βίντεο, Βιντεογραφία Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 15ώρα €116
Project for Couzar M. I have completed a blender python plugin, but this stops working when I import it into a new file. I need help debugging / fixing this. 1 Photoshop, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Nov 16, 2017 Nov 16, 20178μέρα 14ώρα €85
Animation Studio We are opening an animation studio and we are looking for skilled animators 31 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Maya, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 14ώρα €5651
Hire an Animator need to do animation 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 14ώρα €116
MMORPGs in PT-BR and ING- USA I'm looking for a game developer. Creation of 3D MMORPG, graphics similar to Perfect World. 25 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 13ώρα €15331
Blender Project I need a short 3d animated video which we can use on our web site (I will eventually need several of these but initially just 1). Video will be about 30 seconds and a storyboard will be provided. General project description is the story of a company executive developing a compliance project in preparation for the General Data Protection Regulation. We will need a central character who will be a... 24 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 13ώρα €1052
3d Bottle design in stl and dwg and pdf I require 4 bottle design made 3 bottles have 3d figues which i can provide reference sketches on the inside i will need dwg and stl as well as flat line drawings 85 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 13ώρα €92
Do some 3D Modelling Solidworks/ CAD design, specific to industrial design. I design furniture and need a project completed urgently. 67 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 12ώρα €345
3D Character Animator Looking for character animator with 1-2 year experience . Please send your demoreel . 12 Maya, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 12ώρα €137
Animated 3D marketing video I need a short 3d animated video which we can use on our web site (I will eventually need several of these but initially just 1). Video will be about 30 seconds and a storyboard will be provided. General project description is the story of a company executive developing a compliance project in preparation for the General Data Protection Regulation. We will need a central character who will be... 24 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 12ώρα €12
Animal Facebook Video Ad That Breaks the Barrier I am in need of a very short 10-15 second video for a facebook ad. I want to mimic the way that this ad appears to jump from post to post. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] If you cannot load the video, I have atta... 0 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια, Παραγωγή Βίντεο Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 11ώρα €85
Create an explainer video We have a fantasy sports website and want to explain users about how to play on the platform. 24 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 11ώρα €70
Do some 3D Modelling Need a 3D CADD FASHION / FOOT WEAR DESIGNER 9 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 10ώρα €406
Industrial animation of machinery used for automation of piping systems In industrial business over 40 years, moving to automate piping process. Design animation of machinery and process for automation of pipe joining process 39 Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 10ώρα €3228
You Tube Intro and Outro for Global Voices of Change. ORIGINAL work. Read guideline carefully!!!!! About the channel: WE will share REAL Stories, Of REAL People, from all over the world who makes a positive diffrence.. Its "movers and shakers" gamechangers, Entreprenours, leaders, philantropists, kids. People who overcame fear of failing, doubhts, and followed their dreams and passions. 1. People can opload their stories to us and we add intro and outro. 2 I will travel and inter... 3 Κινούμενα Σχέδια 3D, Adobe Flash, Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML Nov 16, 2017 Nov 16, 20171μέρα 9ώρα €85
Create an animation for comercial promotion Norways larges eSport gaming center, House of Nerds needs an animation to promote their upcoming eSport Academy in Norway. The Academy starts in January 2018 and the promotion video will be used on Facebook on our indoor screens. The Academy is for gamers between 12 - 16 years who dream of a future as a professional eSport player. The video must include our company logo and name, including ... 1 Κινούμενα Σχέδια 3D, Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 9ώρα €127
Showing 1 to 50 of 1841 entries
« 1 2 3 4 5 »