Κινούμενα Σχέδια 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

Use the powerful resource of outsourcing for getting your 3D animation projects done. There are many 3D animators from all over the world that can do the job efficiently within the specified time. You can outsource this job either to an independent freelancer or assign them to a group of people depending on the volume of your project. Assembling them is not a problem, as Freelancer.com is well equipped with many freelance workers from all over the world.<

3D animation is a job that is in great demand and this skill is put into many fields including the medical sector. 3D animation is used extensively in all industry verticals to augment their models and presentations in a sophisticated manner. This artwork, however, needs an expert, and a technical freelancer who will be capable of the required graphic skills and blend well with any type of high-end programming.

The advancement in the field of 3D animation has given a huge demand for the innumerable jobs in this field. 3D animators should possess the sharp graphic skills and be able to design any related project using the advanced software to produce the desired output. If you are a 3D animator possessing the skill and determination to handle any type of project, browse and find 3D animation jobs at Freelancer.com.

Sign up and start earning
Sign up to start earning. Are you a 3D Animator? You could be earning money working on these jobs!

Browse Jobs on Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Maya Hair expret I have a girl face model. I need just Maya realistic hair. Delivery time asap. 2 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 28, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
3d scooters Make 3d scooters. Different types and models. Stunning design 35 needed 38 Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 28, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €486
Interior rooms photo realistic 3D rendering I have some apartment plans and I want some 3D rendering for the interior of the rooms (photo realistic) in order to advertise for selling the apartment. I want the interior of the room with furniture, appliances, colors etc to simulate a photo of the finished product. I want the following “photos” to be made: interiors a)of living room b)kitchen, c) bathroom d) sleeping room 54 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 28, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €155
Animated Vedio We have one product and need to create one Product video. Vedio should explain the Issues in existing infrastruceture How we provide solution , what are benifits of our product. Vedio for 1 minute is sufficient. we need something like this vedio [login to view URL] 22 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο May 28, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €145
Sausage girls We are a sausage food shop selling Chinese sausages, we need to design a sausage cartoon character, the theme will be a sausage gal with happy, hot & spicy expression .it should be a simple cartoon character 22 Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D May 28, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €263
3-d book image for a landing page need a 3D image of a book with this image for a landing page. must be delivered in 24 hours 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €23
want a 2d animation made Ive got an image that i want recreated, and animated, its not an extensive animation. On the image attached there is a 2d image of a girl on a laptop, it would be good to get this re drawn exactly the same, but have her right foot and her head animated, in a bopping up and down motion, like shes listening to music 31 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €87
Animated Logo Reveal We need a quick After Effects animator who can animate a logo. We have a photoshop image of a company logo and want to do an animated logo reveal. We believe the logo will need to be "recreated" in order to do this. So we need 2 outputs for the project 1) animated logo reveal with Adobe After Effects Files and 2) logo as a vector based Adobe Illustrator document 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €116
Simple Motion Tracking Object on Face I need you to motion track small objects on the face so it looks like they are glued on the face of the actor. I already put trackers there just replace them with the metallic obj pieces i will provide you with. I will also give you a sky box from which the metal will reflect. The videos are short, they're less then 1min all together. 15 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €140
A drawing of a woman in an elevator I would like to launch a youtube profile with videos that consists of 45 minutes of just my audio and YOUR artwork. No actual "music video." This particular video has an Elevator Music/Easy listening theme and I need kind of a funny image of a classy woman standing in an elevator peeking up at the speaker with maybe a fearful or confused look on her face that I can attach to my post. Not... 13 Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €143
Character Animation clean up. Hi everyone, We are in need of a "Character animation" artist. To clean up and smooth out 50 small animation loops/clips. We have blocked out the base animation for our scenes, saved in 3DSMAX biped. The animation will require smoothing between movements or remove twitchy hands/feet, or correct posture as an example. All animations are individually saved on their own. Placement, blend... 17 Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €867
Android app I need an Android app. I would like it designed and built. 19 Mobile App Development, Android, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €330
10 3D Assets 3D Asset Intructions The folder called "References" contains images of the assets required. Use these reference images as your guide to the final result expected. We understand that the images show limited angles and some imagination will be required when needed to tackle the sides not shown. Feel free to use the internet to gather images of what objects "like these" look like... 37 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €514
Project for Ajay S. -- 18/05/27 16:20:37 Photoshop 3d image 2 Διαφήμιση, Σχεδιασμός Διαφήμισης, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, May 27, 2018 Σήμερα9μέρα 15ώρα €23
3D Animation Adding life to inanimate objects, telling a story with the actions. E.g. kicking a ball to each other. The models will be provided, fully rigged just needs added animation. Maya only models. 16 Maya, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €189
GFX animation i would like to add visual effects to videos we shoot with a model 23 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €397
Animate a Logo I have a Logo I need to animate it with adobe after effect to use it as an intro or closing videos 57 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €98
hot tub cover lifter We currently manufacture and market a patented hot tub cover lifter mechanism designed to mechanical lift and replace with the use of pneumatic shocks our patented hot tub cover off a portable hot tub. When in the open position the cover sits vertically upright above the hot tub. We seek to have the cover lifter redesigned to position the cover lowered behind the hot tub when in an open position. ... 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1662
3D Design for Bedding & Linen Retail Store Hello, I will provide floor plan and details of all equipment. Your job is to design interior, show all equipment, furniture, fixture, counters etc. in 3D. I will provide you references with pictures and ideas but would also like your own creative input. Show different color options for materials used. I am looking for a a very clean, simple, modern and sophisticated design. Thank you. 42 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €180
3D Exterior Drawing I need a very simple 3D drawing of an exterior of a building with a large sign that says "STRETCH NATION" in RED. This will be used in a business plan proposal, so the building will be in a plaza with other businesses around it. Placing some cars or people in the drawing would be great. 15 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €20
Create this character in 3D Attached is a concept of a character for a fighting game prototype. Requirements: Blender, Maya or 3DS Max No more than 10,000 Tris Source File Obj File / Texture T-Pose Bonus: Rigged + FBX Hand painted Style (aka Torchlight Style) Cheers! 33 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €352
Animation trailer for tshirt Hi can u do a trailer like this? [login to view URL] But with a tshirt mockup 13 Επεξεργασία, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Βιντεογραφία May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €298
animation short video 3min animation video I have the script and vision 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €3251
graphic designer or photoshoper or 3D modelling we build a new platform and so we need freelancer for designing . they have to know about designing and data entry and etc.....please call me. thanks 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €356
newletters and 3 d rendering I have 2 needs. One is for a monthly newsletter and the other for 3d Rendering 44 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €300
Animação educacional para crianças/Educational animation for children eu preciso de animações infantis para educação. I need children's animations for education. 8 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €140
ABBY- O , toy Creature 3d animation of drawings. Toy creature with realistic hair and motion, with added audio. 16 Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €507
3D Fluid simulation work project 3D for EID at Jordan Check the File we attached 22 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, 3D Model Maker May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €1788
3D Interactive Media VR Solutions we are a builder, look for a long term partner to provide 3D Interactive Media and custom branded VR Solutions, which allowing us to offer customers the ultimate buying experience which they have access to online 24/7 from the comfort of their own homes, anywhere in the world, basically, we need you to build a Virtual construction process and Display Home. Please refer to the following link [... 13 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €441
3D Animation in Augmented Reality Hi, Please Bid if you have Augmented Reality (ARKIT) with iOS Development Experience / Expertise. I have 3D models ready so you no need to create anything of new models. You have to get it working in iPhone (ios) with arkit (augmented reality) You have to make this running with program on an ARKit compatible iPhone, 3d animation scene in the file, plays out in front of you at a reasonable scale, a... 9 Mobile App Development, iPhone, Κινούμενα Σχέδια 3D, Augmented Reality, iOS Development May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €155
Visdraw.com 3D modelling of Furniture. We would need FBX files to upload in our software only of the real products which will be sent from our side. 15 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €13
Animated logo for Youtube videos I need an animated logo intro for Youtube videos for a company that builds metal structures. It should be around 6 seconds long. Attached you have the logo and some pictures that show what we do, so that you could have a starting idea about what kind of animation would be proper for this intro. The fonts of the logo are Iron Clad Bolted. The colours, fonts and proportions of the logo must not be ... 19 2D Animation, Κινούμενα Σχέδια 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Βιντεογραφία May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €200
Project for Salah Eddine G. -- 3 Hello Salah! Here is another project for more 16 animations 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, May 27, 2018 Σήμερα9μέρα 4ώρα €180
Visdraw.com High Poly 3D models of Furniture for software. 17 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €21
Video trailer of different tshirt mockup I need a short video trailer of tshirt mockup. 13 Κινούμενα Σχέδια, T-Shirt, Κινούμενα Σχέδια 3D, Βιντεογραφία May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €24
Simple Adventure Game development (System & mechanic, 3D) Requirement System involved : - Puzzles - platform mechanics - physics mechanics - AIs - IK Art involved - minimalistic art/low poly art - animations - IK - Simple texture (no details) 8 Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €113
Edit Logo and Sound on After Effects Template Video I need the logo and the sound added to the template video from VideoHive. I will supply the sound and logo. Logo needs to be 3d style like the original template video. After Effects files are CS or CS6. 12 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €28
simple animation Hi there, I have a small one-off job, animating a 9 second video. It involves cutting a shape out from a frame (the rising sun) and making it look like it's moved forward from where it was (the horizon), remaining the same size as it was. I want it to be a very subtle animation. I will include a link to the video and a reference image. I need this done as soon as possible, and for as cheaply ... 20 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D, Επεξεργασία Βίντεο May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €32
3D Design of Interior & Stage - Monthly Basis I'm looking for a 3D designer who can convert my ideas and instructions based on photographs, sketches and graphics. Create a 3D model of the interior and later provide 4-5 rendered images of the same to me. The maximum time needed to devote would be around 2-3 days a month. But during the project days, full dedication and availability is a must. 29 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €94
Breath life into our Logo / Brand - save us from PowerPoint Our name is "Morble" and we designed our Logo in PowerPoint (Don't laugh - we got this far) We are looking for an artist, not a "copy paste" con-artist. While this gig is for a logo, we're examining how well you connect with the brief as there will be guarantees of more work coming your way - we have ZERO stationary at the moment. While we have a clear vision of wha... 112 Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D , After Effects , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 27, 2018 May 27, 20185μέρα 23ώρα €214
3d designer/ animator and developer hello i'm new to this field and currently looking for anyone that can make realistic zombie bears zombie people male/female , zombie kids and cerberus/zombie dogs also i need melee moves such as summersault high kick, and (head grab):"When walking up to someone that is one their knees from the back, she jumps on their shoulder, grabs their head with her knees, and breaks their neck with... 20 Κινούμενα Σχέδια, Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D May 27, 2018 May 27, 20185μέρα 21ώρα €559
Project for ART LAND DESIGN Hi ART LAND DESIGN, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, May 27, 2018 May 27, 20188μέρα 21ώρα €103
short animation with effects "no music" We would like to make 2 30-second animations for stock market and finance. Each one of them is 30 sec long. The people in the animation should have no faces. Only head without eyes, nose... Etc Their clothes should be as same as on the attachments. The animations should include words, charts, money and anything related to business. An example of a desired animation presentation [login to view... 17 Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Flash Animation, 2D Animation May 27, 2018 May 27, 20185μέρα 20ώρα €84
Pricing of Options under Constant elasticity of variance CEV Models - 26/05/2018 23:27 EDT Modelling and Pricing of Options under Constant elasticity of variance CEV Models there are 3 topic 1- option price 2- CEV model 3-GMM model can you write my thesis in latex 0 Απεικόνιση 3D, Στατιστικά, Μηχανική Μηχανολογία, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 19ώρα -
3D Modeling and Visualization Video I need to a 30 sec 3D modeling and visualization video like that [login to view URL] Objects needed - Greenhouse and some grass inside - Arduino - Humidity sensor - Some cables - Wifi router - Laptop - Solar system (had 3d file) and outside environment (no white background) Please confirm that you can do it within next 7 days And mention your bid and duration and similar videos in your cover le... 15 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Solidworks, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 18ώρα €149
Short Animated Video I have a YouTube channel with a very small subscriber base (140) and I would like to have a short animated video produced that reflects the"3 Steps" of Enlightenment as depicted in my hand drawn visual attached. 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 12ώρα €145
Photoshop high skills I want someone to imitate exactly a hand band picture that I have , same texture and effect and font and colour and everything!!!! to look exactly like it's real and made of cloth when printed I need it in less that an hour, very simple project 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Κινούμενα Σχέδια 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 12ώρα €16
female graphic designer to design few 3d designs and animations of human body 18+ female graphic designer to design few 3d designs and animations of human body 18+ 4 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, 2D Animation May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 11ώρα €30
3d for hospital design have a hospital design dwg files and want an 3d for my hospital design as i v no skill for making 3d 29 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 10ώρα €24
Need 2 game 3Dcharacters drawn I need a 3D model of something. I need 2 3d characters drawn and 1 background. The 2 characters need ro be drawn in a T pose. And I have a reference image for the scene. I need 1st character done quickly In the next 24hrs. 7 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 9ώρα €126
Showing 1 to 50 of 3729 entries
« 1 2 3 4 5 »