Αυτοματισμός Δοκιμών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Test Automation is the use of software to execute software tests, comparing actual outcomes to predicted outcomes. It also involves the use of test control and reporting functions. You can outsource software testing jobs that include test automation. You can find freelance expert talent that has experience working with test automation techniques on this site. Simply post your test automation task today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Automation Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
multi-instance mobile app automation Demand is for a mobile app automation developer who is capable of developing simple automation sequence for an existing 3rd party Android app... development should be done in a light resources demanding environment who is capable of running multiple virtual instances of the automation sequence on the same machine, looking for someone with previous experience in this kind of setup. 5 Mobile App Development, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €177
Project Automation in Selenium I am a Automation tester, Below is the description of the help I need in my project I want my project to be automated in Selenium using data driven framework for my application. and this application is developed in Java, also need help in mobile application which should also be simulated using simulators. 23 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €6
Testing with SoapUI especially on building automation for performance and stress testing. SOAP UI testing expert resource on consulting assignment. The person should be expert in testing with SoapUI especially on building automation for performance and stress testing. Desired experience would be using SOAP and RESTful services. Good skills part timers would be considered. 8 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 12ώρα €728
Microsoft DynamicCRM 365 QA We are looking for qa testing for our DynamicCRM integration tool. you will have to work with our tools and see that its read and write data correctly from/to dynamic crm. MUST know dynamicCRM good! and with proven expirence. 14 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 12ώρα €7
QA Tester Needed for our SMS service I am looking for testers in US to try a new SMS service and provide feedback. Our service helps people learn how to use my mobile app. It is under the development. I am looking for ways to improve the service. Testing will take 1 week. Testers will receive SMS messages each day. Testers will be asked to reply to our SMS messages. 2 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Dec 12, 2017 Dec 12, 20174μέρα 1ώρα €109
Selenium task Automation Using Selenium Webdriver & Cucumber - Cross Browser Testing, Data driven testing using Apache POI, Assertion (Hard & Soft), Screenshots, Test Execution report using Extent API Maven based Project TestNG Java Integrated with SCM bitbucket/GitHub and Jenkins thats the task your expert can pickup any website which has login functionality to be automation ...create automatio... 11 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 12, 2017 Dec 12, 20174μέρα €48
QA Tester for SMS service of my mobile app We are looking for testers in US to try a new SMS service and provide feedback. Our service helps people learn how to use my app. We’re looking for ways to improve the service. Testing will take 1 week. Testers will receive SMS messages each day. Testers will be asked to reply to our SMS messages. The service is in US. We are looking for native US speakers only. Job is a contract requiring... 0 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Dec 11, 2017 Dec 11, 20173μέρα 8ώρα -
Automation testing for my project We have multiple web applications Test cases are already available in Spreadsheet we want to automate as many as possible 40 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Selenium Webdriver Dec 11, 2017 Dec 11, 20173μέρα 8ώρα €17
Rspec Testing (Ruby on Rails) I need somebody to write rspec tests for me based on the controller files I have. 4 Ruby on Rails, Αυτοματισμός Δοκιμών, Ruby Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 23ώρα €30
Automation testing for my project - 11/12/2017 08:11 EST We have multiple web applications Test cases are already available in Spreadsheet we want to automate as many as possible 26 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Selenium Webdriver Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 19ώρα €12
QA for Web Apps (full time) Due to past experiences, we are not considering candidates from the Philippines, India, Pakistan or Bangladesh, sorry. We require the services of an experienced remote based tester to take care of the on-going QA of our software. All software is in production/live. Software includes: 1. online simulation sim/game, browser based 2. Wordpress for 3 sites 3. Custom written app for profile /... 35 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 18ώρα €7
Software Testing Need to create three types of tests (will be further explained during negotiations) - white box testing,black box testing and compatibility tests(with firefox and chrome) for an existing website. Skills in python and selenium are required. Must be done within 3-4 days. 14 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 18ώρα €17
Ubot Studio automation Hello, I have a script in Imacros and it is automating a specific task but in imacros i can not run multiple tabs in one browser and I can only do it in multiple profiles and when i make more than 5 firefox profiles it makes the computer slow and stuck. I need you to do the code in ubot or any automation tool to run 50codes at the same exact time but in multiple thread. 11 Python, Web Scraping, Αυτοματισμός Δοκιμών, Parallels Automation, Selenium Webdriver Dec 10, 2017 Dec 10, 20172μέρα 4ώρα €143
Browser based Android Testing/Mobile Automation in C#, Selenium and Appium Server and in VS 2015 Enterprise - Repost - open to bidding Need to do the following: 1. Two Test cases needs to be automated. 2. Technology to be used : C#, Selenium and Appium Server and in VS 2015 Enterprise. 3. On Android smart phone using a simulator. 4. Key word driven framework needs to be implemented 5. Extent Reports and a Summarized overall reports should be used. 6. Framework needs to be generic. 7. No hard coding. 8. Documentation and help i... 3 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 21ώρα €45
Testing of ECommerce application QA specialist is needed for an on going E Commerce Project . Manual testing is required it will be and added advantage if you come up with some framework solution using selenium web driver. 91 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 12ώρα €8
US based QA tester needed We are looking for a Quality Assurance (QA) engineer to develop and execute exploratory and automated tests to ensure product quality. QA engineer responsibilities include designing and implementing tests, debugging and defining corrective actions. You will also review system requirements and track quality assurance metrics (e.g. defect densities and open defect counts.) The QA technician ro... 25 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Dec 9, 2017 Dec 9, 20171μέρα 9ώρα €40
webservices testing with soap ui pro This is project to test web services using soap ui tool with groovy scripting. 6 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Scripting Dec 9, 2017 Dec 9, 20171μέρα 2ώρα €12
API load testing On job Assitance with API load testing. Required skills: JAVA, Multithreading, API testing, Soak Testing 18 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 8, 2017 Dec 8, 20179ώρα 32λ €9
Senior Software Engineer This position will work closely with Development, QA, and Product Management to design and implement features and capabilities for Logi Analytics’ product line. Required 7+ years solid experience in core JAVA (1.7, 1.8+) programming Proficiency working with data from various sources: RDBMSs, Web services and other data sources. Experience developing and consuming HTTP-REST API/services... 44 Java, J2EE, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Hadoop Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €30
Prepare automated test cases for mobile app I want someonr to prepare automated regression test suite that i could run everytime a enhancement is made on freeware tool for android and ios version 11 Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €119
proxy QTP interview This position is responsible for reviewing test cases and other testing artifacts to ensure the accuracy and completeness of all test artifacts. This position coordinates testing, reports and tracks testing problems by providing reproducible test cases, works with other product team members to diagnose and recreate problems as well as prioritize and implement solutions and close problem reports. T... 5 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας, Hadoop Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €20
Write some Software This is going to be an assignment within test analysis and verification. You are going to design an Airport runway management system and write some pdf describing the work and test designs. The assignment consists of 3 phases: 1- designing tests and implement interfaces to satisfy the tests 2-perform integration testing 3- Stimulate the system as an automata in UPPAAL More details will be giv... 8 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €45
junit test improving professional JUnit tester with java skills 17 Java, Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €29
QA Expert is needed for manual testing QA specialist is needed for on going Magento and WooCommerce projects. Manual testing is required, no automation. 137 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Magento, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €8
Project for TETS - 01/12/2017 05:57 EST Dear TETS team, In line with our yesterday's discussion, below are the details of the job. Nature of Job - Android Mobile Automation Testing Number of Applications - 2 Test Cases - 12 test cases for 1st app, 40 test cases for 2nd app Output - Script should run on both device as well as emulator, as agreed Total Remuneration - 16150 INR Deadline - By 7th of Dec 2017 Please kick... 2 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €18
Project for TETS Dear TETS team, In line with our yesterday's discussion, below are the details of the job. Nature of Job - Android Mobile Automation Testing Number of Applications - 2 Test Cases - 12 test cases for 1st app, 40 test cases for 2nd app Output - Script should run on both device as well as emulator, as agreed Total Remuneration - 16150 INR Deadline - By 7th of Dec 2017 Please kick start. tes... 7 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €237
Test Plan project I am a software engineering student I need help with my project in software testing course, which is Test plan for Airbnb application Our Course Description: Explores static, functional, nonfunctional, and performance methods for testing software systems, reporting problems, and preparing test plans. Students apply what they have learned throughout the course to a sample application that is com... 30 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €142
Selenium Trainer US based online IT Training company looking for a candidate who have good communication skills and can provide training on Selenium Testing on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] would be online training and need good int... 22 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ionic Framework Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €17
Project for Varun R. Hi Varun R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, , Ευέλικτος Προγραμματισμός, Puppet, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €8
Dev Ops Specialist Please read until the end. We're looking for detail oriented folks to join our team :) [Summary] Looking for a Dev Ops Engineer to join our team and help us accelerate our enhancements and bug fixes from Dev -> QA -> Prod [Skills required] Jenkins Docker Python Vault Consul Terraform RabbitMQ [Details] I’ve written some rough ideas that need to be organize... 14 Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Docker Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €31
System Like https://www.ranorex.com/ Hi Team, We'd like to build a system like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . It's a GUI testing automation system. If you have experience in this area, please place a bid and share your portfolio. T... 23 Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €3549
Setup DevOps (CI/CD) in cloud I would like someone to setup CI/CD pipeline in cloud (Azure or AWS) for single click automated build. Source code repository will be in GitHub. We would like to use the following tools Jenkins Sonar for static code analysis Sellinium/Cucumber for automation test Jmeter for performance test JIRA for story tracking We would also use Docker for fork out environments and test features 11 Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Golang Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €340
Automation Commissioning and servicing to the industry... 11 Εκπαίδευση, Αυτοματισμός Δοκιμών, Parallels Automation, Programming Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €17
Auto-clicker inside internet explorer IE. Only 1 automatic click needed. I'm interested in making a automatic clicker inside INTERNET explorer. The needed click is the Activation click for posting a offer.. It's needed to post at exactly the hour i specify. I would like to be the first posted that way. 13 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, HTML Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €89
3 selenium scripts I need 2 selenium java scripts modified. Must be done in 24 hours. Must work with the existing framework. The basics are already in the script just need some additional logic and checkpoints Page objects have already been identified 1st script: Must be able to loop through data input file and add one to multiple payments must calculate estimated total each time a new payment is added. ma... 7 Java, Javascript, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €96
Automate registration Need automate registration: 2 dynamic variables which need get from list or db. Captcha, html selectors, phone verification ( need answer for call and enter digits) 10 Αυτοματισμός Δοκιμών, Programming Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €122
HTML5 Application Automation Hey! Need to first analyse different tools which is good for automating a HTML5 application(Has more slides/audio). This was previously developed in Flash. The automation should verify the 1) The Navigation buttons work correctly 2) Correct audio is played 3) There are no errors in Browser console Other to be discussed over call. Let me know if your interested, so that I can give more d... 14 Adobe Flash, Αυτοματισμός Δοκιμών, HTML5 Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €605
QA Testing- College Counselor and/or College Admission Expert We are looking for college experts to test our virtual college counseling platform priorate launch. If you fit this criteria, please let me know and I can inform you more about the project. 6 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €153
QA Testing- College Student We are looking for a college student to create a profile on our platform and test several key functionalities prior to our launch. 20 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €107
Automation testing of App using selenium Its product based app. i want to automate module which are under me. 36 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €24
Application Engineer - DataMine No time for long refresh learning on DataMiner Create one for me to use 4 Αυτοματισμός Δοκιμών, Εξόρυξη Δεδομένων, Autotask, Data Scraping, Data Extraction Nov 19, 2017 Nov 19, 2017Έχει λήξει €27
MEAN Stack Developers ● Expertise in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] frameworks such as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &g... 14 Java, Javascript, Αυτοματισμός Δοκιμών, HTML5, node.js Nov 19, 2017 Nov 19, 2017Έχει λήξει €1091
Help needed in Creating Pyunit framework to Control Automated Test Equipments I need help in understanding and creating a PyUnit- python Unit test framework. 1. The person should be having very good expertise in Python & Pyunit. 2,. Experience in controlling Automated test equipments controlled with VISA//GPIB interface is preferred 3. Initially I will need assistance in understanding an existing project. Then I will need guidance in creating one of my own. 0 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει -
Outsource Specialist/Project Manager - Automated Browser Programmer -- 2 Need you to look for below talent, to manager the talent too if possible or you have own experience - programmer Now Hiring, Automated Browser Programmer ------------------------------------------------------------ GUI or Flow Programming Method Use best software - best match feature, for future requirement also includes customized forms/other docs - expandable feature forms? Statist... 1 Αυτοματισμός Δοκιμών, Autotask, Programming Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €45
Mockito Tester Java Hi, I want someone who is Expert on Mockito testing. You will need to get 80% statement/branch coverage for more than 20k lines of code. Thanks, 8 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €9
JUnit Test java controller i want some one to write for me Junit test file of java controller file i cannot provide all imported files but i can explain it or answer questions related to the code who can write Junit test working with sonar q in eclipse please chat me directly thx 11 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €27
Outsource Specialist/Project Manager - Automated Browser Programmer Need you to look for below talent, to manager the talent too if possible or you have own experience - programmer Now Hiring, Automated Browser Programmer ------------------------------------------------------------ GUI or Flow Programming Method Use best software - best match feature, for future requirement also includes customized forms/other docs - expandable feature forms? Statist... 1 Αυτοματισμός Δοκιμών, Autotask, Programming Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €24
Urgently required Freelance QA. Hello, i am looking for experience QA Engineer, and i will not considering fresher candidate please excuse [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for experience remote based tester who can manage and work on ongoing proj... 122 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €769
QA Tester Mobile & web apps , manual and automated Need an experienced tester to test mobile app and web app, Some one who can also write few scripts if needed. 63 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €145
selenium twin java Create script with selenium and twin by teamviewer 19 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €16
Showing 1 to 50 of 123 entries
« 1 2 3 »