Αυτοματισμός Δοκιμών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Test Automation is the use of software to execute software tests, comparing actual outcomes to predicted outcomes. It also involves the use of test control and reporting functions. You can outsource software testing jobs that include test automation. You can find freelance expert talent that has experience working with test automation techniques on this site. Simply post your test automation task today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Automation Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Manual Testing You will be part of our Quality Assurance (QA) Team and your main responsibility will be testing new features developed for our core products. You are required to attend to daily stand up meetings with the QA Team and needs to submit a comprehensive report every after a smoke testing is done. You will take part into scrum management processes which includes processes of creating and testing can... 19 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €441
Website and mobile application ( we start with the back-end first) I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I'm still writing specifications but the main functionalities are: OCR recognition with several ocrs Users management Sendig emails sms, Notifications 3 main roles (that means thre type of users which will use the application 47 .NET, SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Αναγνώριση Κειμένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 23ώρα €1235
BMW Powertrain Integrated different sw modules of powertrain ex fuel and air system. Had done HIL testing for the same sws. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Δοκιμή Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Αυτοματισμός Δοκιμών, LabVIEW Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 19ώρα €34365
Selenium Framework for testing Need a automated selenium testing framework for pinging web report and take snapshot of report and send mail with attachment 38 Java, Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 18ώρα €114
Selenium set up on intelij MAC OS Need someone to set up maven, selenium, TestNG and jxl jars for data driven 7 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 16, 2018 Mar 16, 20183μέρα 5ώρα €20
Testing of website / Power App forms / Flow / Power BI We use an agile methodology with user stories and associated tasks defined in VSTS. We require test cases to be created an run to validate that each user story is delivered. You will have experience of using Microsoft VSTS (TFS) and Microsoft Test Manager to run manual test cases and raise bugs / improvements as necessary. You will have a keen eye for detail to compare designs to developed apps. ... 32 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 22ώρα €5
Explain with real time sample Selenium automation with TestNG , MAVEN and JENKINS I want to learn Selenium automation with TestNG , MAVEN and JENKINS. I know invidividually but would like to see how it works end to end from a real time work ponint of view. Just few hours of tutoring or [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsi... 11 Java, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 15ώρα €19
Selenium Testing You have to write test script in Selenium using jave. 63 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 6ώρα €14
Automation Using protractor automate the web application 10 Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Angular.js Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 6ώρα €381
Write test case Write test cases and unit for PHP codeigniter Has: 20 controller classes 2 helper classes 2 model classes 30 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Codeigniter Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 19ώρα €53
Web & Mobile Application Test Automation I need qa expert advise to suggest the best automation strategy 19 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 14, 2018 Mar 14, 201818ώρα 26λ €3
Software Tester Expert needed I will explain the project by chat. 81 Java, Android, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 14, 2018 Mar 14, 201814ώρα 22λ €111
JUnit testing using maven and JSON Objects I have a Rest API which is going to send back us JSON results. We need to map the JSON objects and verify them with JUnit testing. This is going to be a maven project. 30 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, node.js Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €362
Selenium Automation I will provide you the application link and you need to write automation scripts. 63 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €108
Write JUNIT Test for a project I have AWS serverless project, I need someone to write the JUNIT tests for entire project. 17 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €106
Functional Testing Comparative Study on Manual & automated Functional Testing Comparative Study on Manual & automated for mobile app or web app 9 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €20
Testing of website / Power App forms / Flow / Power BI We use an agile methodology with user stories and associated tasks defined in VSTS. We require test cases to be created an run to validate that each user story is delivered. You will have experience of using Microsoft VSTS (TFS) and Microsoft Test Manager to run manual test cases and raise bugs / improvements as necessary. You will have a keen eye for detail to compare designs to developed apps. ... 23 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 20186μέρα 19ώρα €8
Selenium WebDriver Expert is Needed Selenium WebDriver Expert is Needed 40 Java, Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €5
Automate QA testing Automate quality assurance testing for Salarium native applications 42 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €9
capybara selenium ruby Create Automation scripts using rspec, capybara cucumber and selenium for my ruby website by TV 8 Αυτοματισμός Δοκιμών, Ruby Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €17
Selenium WebDriver Expert Needed Here I need an expert in Selenium WebDriver because I need to run a program. 41 Java, Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €4
Selenium WebDriver EXPERT Needed I need someone with experience in Selenium Webdriver. I have to automate the browser. 33 Java, Javascript, Python, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €4
Write Script Mocha/Selenium Hi, I have lots of tasks that needs to be done in mocha. To the candidates, I will defintely ask you to write some mocha script so that I know that you actually know mocha. If you cannot write the script, I dont think you should apply. Thanks 9 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €5
Application tester We recently developed a desktpp software that shows variety or available goods from our store to our customers 113 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €865
Selenium Test Scripts for Oracle ERP Cloud We need 100-300 test scripts for Oracle ERP Cloud for the AR, AP, GL, Asset, Procurement and more. 14 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Cloud Computing, Oracle, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €22
Selenium Automation testing Need support to perform Automation testing in Data Driven Framework 29 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €124
Mocha Testing for Website Hi, I have lots of tasks that needs to be done in mocha. To the candidates, I will defintely ask you to write some mocha script so that I know that you actually know mocha. If you cannot write the script, I dont think you should apply. Thanks 12 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €6
Testing for WebdriverJs, Mocha--1 Hi, I want someone to write a test script for me. Details will be followed to shortlisted candidates. It would use Nodejs/Javascript, selenium-webdriver and mocha. Will need help for automation and unit testing 15 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, node.js, Selenium Webdriver Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €4
Get Help from a Handyman ...asking if anyone could help me with some request, it's not too easy to talk about. ,trying to see if anyone can help me with something. 10 Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €51
Testing for WebdriverJs, Mocha Hi, I want someone to write a test script for me. Details will be followed to shortlisted candidates. It would use Nodejs/Javascript, selenium-webdriver and mocha. Will need help for automation and unit testing 15 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, node.js, Selenium Webdriver Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €4
Performance Testing training (Load runner, JMeter) I am looking for a performance testing online training on Loadrunner. Please contact me if you are interested. 7 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €109
Automation Tester I need you to develop Automation script for me. BDD, TestNG, Selenium, JAVA knowledge must be required. Only localite people can Beed who are live at Ahmedabad. 15 Java, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €28
I need a Tester for Digital Product Testing in Belgium (location at customers in Belgium) - Dutch and English Speaking We are one of the fastest grouwing listed European companies -and one of the most profitable companies- in Testing, Inspection and Certification (TIC sector) and are looking for Free Lancers (or fixed) for projects at clients (paid per day fee) On your first day, we expect you to: • Have significant experience with testing in the complete cycles, ideally obtained through a mix of inter... 2 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Γενική Εργασία Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €30
Project for Arun K. Hi Arun K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 11 Android, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, , App Developer Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €10
capybara selenium ruby setup Mac env to dev and create scripts for a web automation with ruby capybara and selenium and tv 6 Ruby on Rails, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €19
QA Tester with Selenium Need experienced QA Tester (With Selenium) who can train and help me on a project. Its long-term (6 months + ) project and payments will be done every 15 days. 7 Java, SQL, Αυτοματισμός Δοκιμών, JUnit, Selenium Webdriver Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €1955
python selenium expert needed python selenium expert needed to automate browser tasks i will show video of what i want must be expert and cheap 20 Javascript, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 3, 2018 Mar 3, 2018Έχει λήξει €22
Mutation Test using PITest Automate to perform mutation testing, using PITest mutation testing tool. Generate automatic reports with it, and more detailed information and step by step guidelines in a pdf I will send. 6 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 3, 2018 Mar 3, 2018Έχει λήξει €72
Performance Tester with 3-5 years of experience and who understands JS and shell scripts Need a more senior dev type available who understands JS and shell scripts. We need JS and Linux shell experience.” Looking at a Performance tester with Linux Shell experience. Know-how of JS is good to have otherwise it is expected that the resource shall pick up JS as a technology set to work on. The duration of the requirement initially will probably be for 3 – 4 weeks. Work in U... 6 Javascript, Linux, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει €366
Automated Testing I need you to help me in my already built cucumber-junit tests. Run it in parallel session with multiple browsers on wide range of os using sauselabs and cucumber plugin. Eventually we will build Jenkins pipeline where code is build automatically when anyone push code to our github repository. Bid on the project, it may lead to permanent part time or full time position based on experience. Requi... 13 Java, Αυτοματισμός Δοκιμών, JUnit, Selenium Webdriver Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €151
Bamboo Expert needed for test automation Hi We have setup a Selenium automation framework and the code is in repository. Also we have configured bamboo on same server where the code is present. We need to create jobs in Bamboo which directly takes the code from repository and run the scripts when needed. 8 Javascript, Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €8
Need automation testing expert for pune location We have a urgent requirement for automation expert using Selenium(3-4 yeas of expereince). Initially for 1 month he /she has to work in Pune location and then in our Noida office. 12 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €677
NEED API Automation tester. NEED API Automation tester who has worked on mulesoft. 10 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €302
Mutation Testing Mutation testing, with test automation tools such as ant . improve quality of a test suite, and generate certain reports regarding mutants (more info to be sent). 14 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Apache, Apache Ant Feb 25, 2018 Feb 25, 2018Έχει λήξει €107
Need a Sahi Pro Expert for 1 month We have a project that needs to be tested using an automation testing tool Sahi Pro. If you are a Shai Pro expert and ready to take the challenge then you are welcome to bid on this project. 4 Αυτοματισμός Δοκιμών Feb 23, 2018 Feb 23, 2018Έχει λήξει €2
Testing Trainer Needed We are looking to hire few Part Time Testing trainers who are willing to work on weekdays/Weekends in Sydney CBD and Parramatta locations. The incumbent should be able to deliver two kind of Training courses - 1. Basic Fundamental Training for beginners and 2. ISTQB Foundation Training Course. Please share your CV for further discussion. Total course duration for both kind of testing would be 4 da... 12 Εκπαίδευση, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €42
Selenium WebdriverIO Acceptance / E2E Tests in node.js We are looking for an individual to write Selenium Acceptance Tests using node.js and the WebDriverIO bindings. The tests will be used to create an automated regression test library of end to end tests for a javascript (React/Redux) application. A list of the tests to be written has been attached. Please review before submitting any bids. -Tests must load any relevant data e.g. book id or u... 7 Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, node.js, Selenium Webdriver Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €152
Global App Tester - Based in Australia or New Zealand About Global App Testing: Founded in 2014, Global App Testing has worked with some of the best tech teams and companies in the world to improve their products. Teams such as Facebook, Microsoft, Dropbox and Spotify rely on us to deliver QA results that matter. We scale QA testing for mobile apps and web using a crowd of professional testers. If you want to know more about us, please check us... 22 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ευχρηστίας Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €7
Selenium automation tool trainer needed We are in need of trainer for teaching our students on Selenium automation tool. reach out to us with syllabus, price and duration required. 19 Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €397
Cucumber automation tool trainer required We are in need of trainer for teaching our students on Cucumber automation tool. Please reach out to us with your syllabus, price and duration. Thanks 2 Αυτοματισμός Δοκιμών Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €611
Showing 1 to 50 of 188 entries
« 1 2 3 4 »