Αυτοματισμός Δοκιμών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Test Automation is the use of software to execute software tests, comparing actual outcomes to predicted outcomes. It also involves the use of test control and reporting functions. You can outsource software testing jobs that include test automation. You can find freelance expert talent that has experience working with test automation techniques on this site. Simply post your test automation task today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Automation Tester; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
GSM & Selenium I need a script which will send and receive a code from a GSM module and use this code with selenium. Message so we can discuss in further details. 13 Python, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €187
QA Automation - Selenium with Java - TestNG, Ant, Jenkins - Excellent English communication skills. QA Automation team need to start on immediate basis. Are you an experienced QA Software engineer looking for a challenging, fast paced place to apply your skills? At our place, our QA Software Engineers are the foundation of our top notch engineering organization. They work on testing innovative solutions to our thorniest software challenges through the application of the latest technologies, dee... 39 Java, Javascript, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αυτοματισμός Δοκιμών, Selenium Webdriver Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 13ώρα €790
Winautomation help Need development help for winautomation/ process studio. Should know data scraping and using sql for data storing and manipulations. 1 Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 3ώρα €191
Selenium Multi-thread Script As the title mention, I would need a multi-threaded selenium script. I would be running this against 500,000 internal address, hence the threaded part. The script would need to bypass certificate errors, an example would be for it to run against: [login to view URL] and screen shot the page. if you and I visit the page now it will say insecure connection, the script would need to use the b... 19 Python, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Golang, Ruby Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 3ώρα €158
Testing Software on Freelance We have a software that we need tested on weekly basis. 2 days of testing per week. Software is in the Travel sector 139 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ιστοσελίδων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 12ώρα €92
Looking for an Angular developer that is a strategic thinker and a creative problem-solver, with exceptional judgement. Project for a long-term position. Must Have Qualifications • Minimum 3+ years of experience delivering enterprise level client-side web applications written in Angular2+. • Proficient understanding of Reactive Extensions for Angular (ngrx). • Proficient understanding of CSS pre-processing platforms (Sass, LESS). • Proficient understanding of Angular unit testing and en... 42 Javascript, CSS, Αυτοματισμός Δοκιμών, HTML5, Angular.js Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 5ώρα €488
Need help testing Google Cloud Vision API I have a few photos I want to run through Googles Cloud Vision API to test and see if it would make sense for a project I have in mind There are tutorials on Youtube as to how to get the API working, I believe its simple to use. I just don't know how to get it working. Thank you! 15 Java, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών, Έλεγχος Ευχρηστίας Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 7ώρα €20
C# service to produce metrics report (and optionally the report template) I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. The goal is retrieve information from bug tracking software to work out specific metrics - measuring program health and development team times - and generate high quality reports with those. I look for a high quality code, implemented following TDD-like development process, implementing... 25 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 21ώρα €1162
Automation Hi Im looking someone expertise only please Automation UFT(vbscript) with mainframe application if you are intersted pls text me +18042537926 whts Please dont look at it the price we will discuss Thanks 2 Αυτοματισμός Δοκιμών Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 10ώρα €22
.NET, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αυτοματισμός Δοκιμών, VB.NET Jun 16, 2018 Jun 16, 20181μέρα 13ώρα
Software Architecture, Testing / QA Expert Needed I need a Software Architecture, Testing / QA expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 179 PHP, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Αυτοματισμός Δοκιμών May 3, 2018 May 3, 20184μέρα 8ώρα €62
Showing 1 to 11 of 11 entries
« 1 »