Διαχείριση Συστήματος Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 2

System admin is the process or person employed to maintain and operate a computer system or network. System admins install, support, configure and maintain servers and other computer systems. They also periodically do scripting tasks and respond to service outages or other problems involving servers or desktops. If your business needs help with system admin tasks, then you can hire freelancers who can work with your computer systems. Talented and experienced system admin freelancers can be found here. Simply post your system admin task or job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a System Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
VPN connection setup i want some one to setup VPN connection for me between 2 routers host : Drytek Vigro3500 client : Drytek Vigro2820 most of the setting is there , but i make something wrong which is disabled the connection 19 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 1ώρα €24
CPANEL/WHM setup trough router fix. I have setup a proxmox virtual Cpanel/WHM setup trough router, and the domain names arent coming trough, need a quick fix to that. So basically you need to know how to route properly trough router, and have some experience with routing/dns with cpanel. 28 Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , VPS Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 1ώρα €368
AMAZON CLOUD SERVER SETUP 1. Setting Up Main Server with backup Server 2. Setting Up Mail Server 3. Setting Up Development Server for employees 4. Must install all the Web Applications into server 5. When accessing main server need a authentication to mobile 6. Server have to use multiple brand it can goes upto 100 domains 7. Setting up all our office system into our cloud server.. 27 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα €652
Install Python script for Whatsapp bulk-messaging from Github to Linux server Github has a well rated repository of code & helpfiles for this purpose. I need an end product with which I can send mass / bulk messages on whatsapp wherein: 1) My number should not get blocked by Whatsapp 2) Automatic filteration of numbers from my contact list whereby messages are sent only to numbers active on Whatsapp 3) Compiling from time to time numbers that reply back to messages se... 4 Python, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Chrome OS Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 15ώρα €22
Web development I need my website re-configured. Help in Website Development Website Development 30 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 15ώρα €388
Project for Emad S. - 15/06/2018 22:54 EDT We are a new company will be establish in Cairo next month, we need a free lancer Business/system analyst to join us in the beginning immediately I will be in Cairo next Monday, please contact me (Removed by Freelancer.com admin) Happy Eid & Best Regards, 13 Διαχείριση Συστήματος, Λογιστικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 14ώρα €9
Dedicated Server with Plesk hosting ongoing support person We are looking for a skilled server tech that can be called upon to assist in technical assistance on our dedicated server. While all level 1 support is done by us we need someone the maintain the server health and configure settings on the new build. This is a long term contract as the support will be adhoc and often when we need assistance. Due to previous security issues we will ONLY accept f... 20 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 14ώρα €20
Install 3rd Party SSL Certificate in CentOS 7.3 Server Hello! I have bought a 3rd party SSL certificate from GeoTrust and trying to install it on CentOS 7.3 server. But I'm failing to do so. I have following: - CSR (Certificate Signing Request) - Public Key - Private Key I tried to generate a CRT with the CSR and private key using OpenSSL. Then I used the generated CRT in SSLCertificateFile directive. But I'm getting NET::ERR_CERT_AUTHORI... 33 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Ubuntu Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 14ώρα €54
VPS Configuration my site is hosted on VPS server and the pages are coming in blank, I need server configuration service 48 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , VPS Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 13ώρα €82
AWS EC2 - Setup https We want to setup AWS EC2 instance to https certificate.. 49 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 11ώρα €10
wowza and jwplayer8 setup job i cant setup my wowza streaming enginge (trial) with jplayer8 (starter). i have ubuntu 16,04 server. Can you help me? 8 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ubuntu Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 10ώρα €96
Bitrix24 Self-Hosted Installation on a Linux Server & Integrating with 3CX PBX Hope to run a Bitrix24 professional version on a Linux server. Looking for a freelancer who can prep the server, install and secure the environment and the platform. 9 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Nginx, node.js Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 9ώρα €168
Setup a SIPWISE Server. We have a Vanilla SIPWISE Server Community Edition. We are looking for someone skills that can setup our SIP Providers and do test. 5 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 5ώρα €197
Change OpenVpn Server Public IP - gateway? My Openvpn server running on ubuntu 18.04. I am using it on phone and on windows VPN. This IP is main ubuntu server 1.2.3.4. On same server is parked couple IP addresses, from another countries. I wanna use another gateway IP address for windows/phone vpn parked to my server. Example 5.6.7.8 is from USA, and i can watch N3tfl1x and use on phone :) But server is located in France. I don't wann... 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, OpenVPN Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 4ώρα €22
Setup ESXI 6.5 Replicator backup and APC UPS power down on our server We need to set up ESXI 6.5 following: 1. Automated replicator back up 2. Vmotion 3. APC UPS power down of VMs on our server. 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 4ώρα €18
Microsoft CRM Support Microsoft Dynamics CRM Support help 21 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, CRM Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 2ώρα €18
Repair AlwaysOn MS SQL Server 2012 I have alwayson enabled, but one server crashed and have backups (hyper-V VM). need them deployed and enabled again. Also need over check of sql server performance. Need to work with me using teamviewer. Available M-F 8-5 pacific time. 10 Διαχείριση Συστήματος, SQL, Windows Server, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 1ώρα €96
Vicobox on AWS EC2 I'm looking for someone to install a vicibox to amazon EC2. Would be perfect to have a personal AMI that could be launched at needed. Best regards 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 21ώρα €144
asterisk crash asterisk[9194]: segfault at 6dd20000001a ip 00006dd34530b94a sp 00006dd22954fa10 error 4 in [login to view URL][6dd345293000+18a000] 11 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 21ώρα €97
Seeking team to build complete VPN platform (experience with OpenVPN, IPs, WHMCS, and more required) We are seeking a software development team who is capable of building a full-blown VPN (Virtual Private Network) hosting platform. We would prefer to work with a firm that has had similar experience in the past with this type of work. Strong experience with VPN networks, IP networking, and WHMCS will be required for this project. The VPN app will have the following requirements, please ensure yo... 28 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Ubuntu Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 17ώρα €22172
IBM Datastage 11.5 server installation Need someone who can install IBM Infosphere information server [login to view URL] on Red hat Linux 6.9 Firstly they need to check the prerequisites on the machine, then install and after that perform the post installation steps. So that the environment is ready. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Red Hat Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 16ώρα €70
Web development I need my website re-configured. I downloaded Facebook page but while opening it offline, it is not opening in a proper way I.e. not looks like original Facebook page 10 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 15ώρα €13
Troubleshoot ftp issues, MySQL Database issues, rvsite and rvsitebuilder issues for my cent os 7 dedicated server Hi, I am Mr Sriram Kasturi from Chennai, India here. Using a freelancer that I hired from this site, I setup a dedicated centos linux 7.5 web host with cpanel/whm and setup whm/cpanel for 12 domains. I need help for troubleshooting ftp issues, MySQL Database issues, rvsite and rvsitebuilder issues for my cent os 7 dedicated server and check for general maintenance to find out whether there are o... 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 15ώρα €16
Migrate website to new VPS I need someone to setup CPanel on a VPS. 47 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ubuntu Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 11ώρα €23
cisco ccna i want someone to learn me from scratch the ccent up to ccnp 26 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 10ώρα €519
Web development I need my website re-configured. Require seo expert in delhi for part time 4 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 8ώρα €104
Fix linux issue/bug? I am using ZTE MF823 modem/router with my Keenetic 4G II , OR other router running OpenWRT. Problem is that my modem is not recognized by either router on *boot*. In order for it to get discovered, I have to plug the modem in once the router is running. OpenWrt has some sort of linux that I can access via telnet/ssh, and Zyxel has it's own CLI. ZTE mf823 is also accessible via telnet and i... 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, Debian Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 7ώρα €22
Network and email server security A specialist in computer network security is required in CentOS 7 operating systems, to configure an email server (Postfix) in order to prevent reporting of the unwanted email list, and to try to optimize the security and speed of the network. Example: Remove the botnet reported in the following url with the IP [login to view URL]: [login to view URL] 21 Ασφάλεια Υπολογιστή, Linux, Διαχείριση Δικτύου, Διαχείριση Συστήματος Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 3ώρα €122
Web development I need my website re-configured. I want to hide WordPress view source code on " Listingpro directory theme" included : Theme name, Plugin name,  WP Login name, and other codes contained "WP"Here is the theme name: [login to view URL] 30 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 2ώρα €138
Need to install a router I need someone to install a router at my workplace. 20 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 1ώρα €9
AWS training taining in aws cloud computing 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 1ώρα €185
moodle project Need help with a moodle project. I need an expert who can help us with errors and file linking on a as needed basis. We can pay hourly or fixed monthly retainer 15 PHP, Διαχείριση Συστήματος, MySQL, HTML, Moodle Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα €12
start jar package on docker server i need some help for start jar apps 16 Java, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 23ώρα €18
Tomcat Mod_JK Connector Configuration Dear Guys We are looking experienced server administrator to assist in tomcat setup. We will interview and immediately higher on hourly basis. Must have tomcat administration experience. We are looking for mod_jk connector configuration with apache. Experienced guys with tomcat should only apply. Thanks 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 21ώρα €8
need to setup linode server and install cpanel and all cpanel webmail php mysql should be install in linode server and add two domain 38 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 20ώρα €37
Fix ssl cert issue on server SSL issue on ubuntu server lets encrypt 47 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ubuntu Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 19ώρα €21
configure a virtual server we have a brand new server to configure install linux install and configure WHM 2vCPU 4GovRAM 40Go vHD 1 fixed IP 54 Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Windows Server, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 19ώρα €69
DevOps project for Ahmed E. Various DevOps work as negotiated 11 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu, Git Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 14ώρα €17
DevOps project for Daniel G. Hourly DevOps tasks as negotiated. 12 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu, Git Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 14ώρα €17
Linux Programmer Looking for Linux Expert for long term basis. There are many tasks for only linux expert. 40 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, UNIX, Ubuntu Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 12ώρα €1036
Freepbx Support Freepbx general support, particularly security, external sip phone connections like csipsimple not working, obi202 not registering, vpn connection setup, etc 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 11ώρα €11
Web development I need my website re-configured. Am so enjoying that. 16 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 10ώρα €47
IDF / Office setup Local resource only, please. Location: Moscow 5-10 Days on-site work. Rack&Stack and help a remote engineer to turn up below equipment in IDF: 3x 48 port Cisco switches 3 x Cisco routers 1 x console server 4x desktops 8x monitors 4x IP phones 2x UPS 4 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 8ώρα €884
zend developer to fix error and page setup on aws I need my website re-configured.I need you to build it. 3 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 6ώρα €33
System Administrator Configuration workstations (Winows, Linux, OS X). Configuration servers (Windows, Linux) 33 Διαχείριση Συστήματος Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 5ώρα €135
Recover or Rescue Corrupted Grub Boot Loader i need to reconfigure our damaged OS on HP ilo 3 server 11 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 5ώρα €96
linux Expert developer hello looking Expert linux I have installer file sh ad install form remote server remote server was stop working I want install form local all file form remote server s local 18 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu, Debian Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 5ώρα €27
Setup ESXI 6.5 replicator and APC UPS power down on our server We need to set up ESXI 6.5 following: 1. Automated replicator back up 2. Vmotion 3. APC UPS power down of VMs on our server. 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 4ώρα €36
VMWARE Server Admin Current client in need of vmware server admin to resolve some issues with a virtual machine. Must be advanced skilled in working with vmware products and virtual machines including vcenter and workstation. Expertise with reclaiming space, reviewing logs, troubleshooting vmware issues and causes of suspended state situations. immediate hire 51 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Windows Server, VMware, Διαχείριση Δικτύου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 4ώρα €14
I need my Free Classified Market place Ad Configured I need my Wordpress Free Classifed website re-configured......[login to view URL] 16 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 3ώρα €154
Showing 51 to 100 of 139 entries