Διαχείριση Συστήματος Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 2

System admin is the process or person employed to maintain and operate a computer system or network. System admins install, support, configure and maintain servers and other computer systems. They also periodically do scripting tasks and respond to service outages or other problems involving servers or desktops. If your business needs help with system admin tasks, then you can hire freelancers who can work with your computer systems. Talented and experienced system admin freelancers can be found here. Simply post your system admin task or job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a System Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Web development -- 2 I need my website re-configured. I want to fix few bugs of my website. 16 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 18ώρα €18
I need some server manager to help set up and scale my large mysql database which Is 37gig and has 17 million records I need someone to help me configure my mysql server which is 37gig and has millions of records so my site can run and optimum performance 23 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Δικτύου Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 18ώρα €95
Web development I need my website re-configured. I want to fix few bugs of my website. 24 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 17ώρα €25
Web development I need my website re-configured. 53 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 15ώρα €40
help social media slash. need someone experienced 9 Διαχείριση Συστήματος, Κοινωνική Δικτύωση, Social Media Management Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 14ώρα €21
networking 1 basic principles and operations of Local Area Networks (LAN's). Such topics include basic data communications, the OSI model, protocols and topologies. experience with the installation, administration, and operating characteristics of such networking systems as Netware 3.12, Windows 2008, and Linux 24 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 11ώρα €25
Need expert for Server Management - Windows2012 R2 VPS server hi i need server management expert who can help me to configure some little thing . 19 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Windows Server, VPS, Διαχείριση Δικτύου Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 10ώρα €27
Librania Santos Help configuring the dns to have a local app as a website then help deploying the app with Kubernetes and Swarm and then help testing the behavior of both methodologies 0 Διαχείριση Συστήματος, Web Development Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 10ώρα -
Web development I need my website re-configured. I am having issues with Recaptcha integrating into my forms. Using PeepSo for my community and users can’t register. 24 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 9ώρα €83
My Website Keeps Refreshing Very Fast ! My Website Is Still Refreshing Very Fast I Don't Know Why ! After A Minute Of Refreshing I Gets This Message "This page is temporarily unavailable because a device from your location is sending large amounts of web requests. Visitors from other locations can still view the page". 10 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, MySQL, Shopify Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 9ώρα €21
Ethical Hacking Project Requirements For the practical part of this assignment, you will have to build three Virtual Machines (VM): 1. A Linux Server o You could use CentOS or Ubuntu Server o Minimum configuration required  DNS  An additional service of your own choice (e.g. DHCP, FTP, SMTP, SNMP etc) 2. A Client o Could be either Windows (Visa, 7, 8, 10 etc) or Linux (Fedora, Ubuntu etc) o You could create multiple co... 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, UNIX, Διαχείριση Δικτύου Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 8ώρα €581
Web development -- 27489 I need my website re-configured. Product enquiry page not working 24 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 5ώρα €91
expert in meanstack Hi, I have an issue with my email/registration login. The site is created in meanstack and it is on a digital ocean VPS. It will probably be very easy for someone with this kind of experience but I have no experience with it. I am not sure if it is a coding issue or a networking issue. I have a gmail suite account set up. Please let me know if you can do this. 8 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Διαχείριση Δικτύου Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 5ώρα €321
Onsite system administration [Pune] Our system is installed at a mobile operator in India. The job requires on-site visit to the Pune office of the networks. An engineer will work with you remotely and instruct you of various commands needed to run for maintenance. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 2ώρα €11
Document Social Login Captive Portal Implementation Methods for Cisco Meraki, Ruckus‎ & Aruba Develop a document that describes overall software logic workflow for implementing a captive portal social login using the following hardware : - Cisco Meraki - Aruba - Rukus The documentation should explain on high level the following: 1- how to implement an HTTP-based authentication and accounting service, that is what is the general work flow and what are the transactions involved ... 1 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Επικοινωνίες, Διαχείριση Δικτύου, Programming Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 1ώρα €162
Microsoft ServerExchange Mrigration Create a Plan first and Possibly assist if needed with upgrade two Servers to Server 2012 with Exchange 2016. I have two servers, the first is a Small Bus Server that is just replicating Domain function. The second is running Server 2008 R2 Std. that is the Primary Domain Controller and hosting Exchange 2010. I want to upgrade the Small bus Server to Server 2012 R2 Essentials and also install Exch... 24 Διαχείριση Συστήματος, Microsoft Exchange, Active Directory, DNS, Windows Server Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 1ώρα €18
Restoring a EC2 volume from a snapshot Need to Restore an EC2 volume from a snapshot , I need to revert my EC2 instance to the captured snapshot i lost my data but i have a snapshot from the Ec2 so i would like to restore it to the snapshop state. 34 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα €54
Web development Prestashop add-on fix. Customisation module needs to be adapted to work quick and smooth with more options. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] (look for products) 33 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 18, 2018 Feb 18, 20183μέρα 23ώρα €964
Web development I need my website re-configured. My adsesnse ad code when placed shows blank ads need to fix it 22 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 18, 2018 Feb 18, 20183μέρα 19ώρα €108
Shopify "Auto Discount" Currency I need my website re-configured.I need you to build my online store. I want you to make that the app "auto discount" changes the currency automaticly like my store.. my store tracks the location and changes the curency to the customers.. so I want that the currency of the app also changes. 12 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 11ώρα €179
Server setup Need to setup a new dedicated server for our site. Presently its hosted on AWS. Looking for a dedicated server in India or subcontinent. 35 Διαχείριση Συστήματος, Linux Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 11ώρα €92
Project for Denys H. Hi Denys H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL, , Διαχείριση Δικτύου Feb 17, 2018 Feb 17, 20186μέρα 9ώρα €8
Install ngx_pagespeed on ubuntu Hello, I want some one to install this for me. Linux skills only needed 8 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, Debian Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 6ώρα €28
Linux command line tool to display process tree Want to be able display the processes running with nested child processes. 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 5ώρα €27
ActiveDirectory on AWS Building an AD on AWS. You must have experience with building Active Directory on AWS. 14 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 4ώρα €52
enable php mail function in my ubuntu 16.04 (digital ocean) should be done through teamviewer I need php mail function work on my ubuntu server. This should done over teamviwer 24 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Ubuntu Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 2ώρα €19
Fix My Website -- 2 I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my personal website. 30 Διαχείριση Συστήματος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Microsoft SQL Server Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 2ώρα €112
Fix My Website I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my personal website. 26 Διαχείριση Συστήματος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Microsoft SQL Server Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 2ώρα €123
Video Tutorial on DevOps: Kubernetes Course Video Tutorial on DevOps: Kubernetes. It would be screen recording and voice over. The recording will be approx. 6 hrs Contents should be Learn how you can run, deploy, manage and maintain containerized Docker applications on Kubernetes Learn how to build automated continuous integration pipeline with Jenkins. Covering Authentication, Authorization, Logging, Helm, Deploying with Spinnak... 2 Διαχείριση Συστήματος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Git, Docker Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 23ώρα €193
Domain DNS expert Our domain [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is down. We really don't know what happened to it. do you have any solution for it? We dont have its backend details too. start your offer by saying dns. 45 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 22ώρα €25
Fix CSS Event Plugin Wodpress I need to fix some css in the Event Plugin wordPress 35 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 20ώρα €23
We have varnish cache installed and actively running on Plesk server/ Magento2.2, but no cache hit We have varnish cache installed and actively running on Plesk server/ Magento2.2, but no cache hit 9 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Plesk Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 20ώρα €28
Remote Support IT Support – Technical Engineer – Windows – Microsoft – VOIP – Network – LAN WAN – Active Directory – Technical Consultant – Help Desk – Service Delivery - Remote Support Field Engineer Candidate is required for remote support via remote desktop to resolve issues with business clients. We Cover approximately 20 business clients average... 49 Διαχείριση Συστήματος, Τεχνική Υποστήριξη, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου, Γραφείο Βοήθειας Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 20ώρα €358
Azure specialist for Ad-hoc work items Looking for an Azure specialist for ad-hoc small tasks to help out our busy team from time to time. (networking, infrastructure setup/config and sometimes devops) Looking forward to hearing from you, Simon 20 Διαχείριση Συστήματος, Cloud Computing, Azure, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 20ώρα €32
Expert in AWS needed I have a website that I closed in 2014, I just logged into aws, I see that my s3 files are still existed, I have an snapshot of my APP and my RDS, so I want to restore the site. I need an AWS expert to assist me, I did everything myself, since I haven't been on it for sometimes, I just wanted to assist by an expert. Someone who is good on unix, can helping setup the new EC2 for the proj... 25 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 20ώρα €25
Ubiquity Router Hairpin NAT We have an ubiquity edge router that we need assistance setting up hairpin NAT on. 18 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 17ώρα €717
create network upgrade plan Produce a plan to upgrade the network infrastructure. 32 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 17ώρα €105
Project for Vitaliy B. Hi Vitaliy B., I noticed your profile and would like to offer you my project. I am facing with my ubuntu server that needs immediate fixing. 2 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Nginx, MySQL, Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 16ώρα €102
Connect to Seed Nodes, change Mac settings, etc Hitting a wall with error message preventing it from connecting to seed nodes(All servers already setup). Most likely needs debugging. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Mac OS Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 15ώρα €144
Help me with internet security problems Want someone that is capable in computer security to make sure I am safe and provide me with guidance on some security questions. I got hacked. 35 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 11ώρα €251
Web development I need my website re-configured. I have a web site but need to change the name(new domain?? As I’ve relocated and my site name is now not appropriate. I am a certified home stager/ solopreneuer I want to add some new photos. I used Wordpress and Go daddy. I need SEO That is all I need. I live in Minneapolis. Can someone do these things without rebuilding a web site as iDO NOT WANT TO Do... 84 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 8ώρα €333
WHM- Cpanel Queue delayed with 5 or more hours I have one dedicated server with WHM and Cpanel. The problem is that the queue is frozing emails for 5 or more hours (incoming and outcoming). Also there is a domain [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] that is sending t... 21 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, MySQL Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 8ώρα €48
Build Mining Pool We need help to build own mining pool for ethereum and other cryptocurrencies. 18 PHP, Διαχείριση Συστήματος Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 3ώρα €415
Architect and set up two small Ubuntu OpenStack private clouds We need an Ubuntu OpenStack expert to architect and then set up two small private clouds. We have servers in two colocation data centers, seven servers in one and six in the other. For each install, we want high availability at the management server level, with good backups/snapshots scheduled of individual VMs. Because we will host the two data centers in an active-active setup (the monitorin... 12 Διαχείριση Συστήματος, Cloud Computing, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου, OpenStack Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 3ώρα €953
windows firewall is not working in windows server 2012 R2 I have downloaded some updates on my windows server and after I restarted my server I couldn't access through Remote Desktop or couldn't access my websites. Apparently my firewall is blocking everything. I tried starting the firewall from the services but it shows me an error: Error 1068: the dependency service or group failed to start I need someone to help me in this regards and i... 19 Διαχείριση Συστήματος, DNS, Microsoft, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 2ώρα €24
Configure Cisco CME for forwarding outside call to outside number to handle overflow calls Configure Cisco CME for forwarding outside call to outside number to handle overflow calls. 14 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα 1ώρα €313
pdo-mysqli/mysqli PHP installed not enabled you activate vps ALL VERSION PHP pdo-mysqli not installed install vps ( aviable all version php 5.6 .............7.....7.2 OR OTHER 17 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL Feb 16, 2018 Feb 16, 20182μέρα €24
Help configuring DB2 access from PHP on RHEL 74 We need to access a DB2 database from PHP on a RHEL 7.4 server (LAMP environment). We have received the drivers from IBM but we are having issues to compile and make it work. We are looking for a freelancer with experience setting DB2 database access from PHP to help us with this. Thanks in advance 13 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Feb 16, 2018 Feb 16, 20181μέρα 23ώρα €108
Ongoing Support on game servers Should know: Windows Server DNS Gaming in general, need to know how games work (eg ARK, RUST, ARAM 3, Gary's Mod) Great to know: TCAdmin 4 Διαχείριση Συστήματος, Windows Server Feb 16, 2018 Feb 16, 20181μέρα 22ώρα €4
DNS MX record help needed... Need some help with sorting DNS MX records... you need to have experience.. And experience with hostgator! 31 Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Windows Server, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 16, 2018 Feb 16, 20181μέρα 20ώρα €17
Showing 51 to 100 of 1902 entries
« 1 2 3 4 5 »