Μεταφραστής Απλοποιημένων Κινεζικών Jobs

Simplified Chinese Translator is a skill dedicated to proficiently translating text and documents from English to Simplified Chinese and vice versa. As every language is complex, with its own rules, different tones of meaning behind a single phrase, and varied cultural backgrounds, relying on an experienced translator can be a great asset for any business or individual. With this skill, specialized in both language and culture, our expert Simplified Chinese Translators are able to give accurate results to whatever task a client requiers.

Here’s some projects that our expert Simplified Chinese Translators made real:

 • Translation between East Asian languages
 • Conversion of technical documents
 • Copywriting for advertisements
 • Translating chess strings
 • Translation of articles from foreign countries
 • Helping research about international laws
 • Listening and classifying dialects.

Simplified Chinese Translator is a skill that's in demand with businesses and individuals across the globe. Our expert Simplified Chinese Translator can provide prompt and reliable results for any project regardless of its size or complexity. If you're looking for help in translating your documents into or from Simplified Chinese, invite one of our talented freelancers and post your project in Freelancer.com today!

Από 27,430 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Simplified Chinese Translators με 4.84 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Simplified Chinese Translators

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  13 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  English to malay/mandarin 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  English to Malay/Mandarin Literary Translation Project We are seeking a skilled translator who can accurately translate literary texts from English to Malay/Mandarin. The ideal candidate will have the following skills and experience: - Fluency in both English and Malay/Mandarin - Strong understanding of literary concepts and techniques - Ability to capture the nuances and cultural references in the original text - Familiarity with different literary genres and styles - Attention to detail and commitment to delivering high-quality translations - Knowledge or background in the specific field of the literary text would be a plus If you are a talented translator with a passion for literature and a strong command of both English and Malay/Mandarin, we would love to hear from you. Please prov...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Chinese to English Live Translator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Chinese to English live translator for an event that will take place in person. Tex Biosciences is a Biotech Company involved in the manufacturing of Animal Feed Additives. The Company needs a Translator for their booth/stall at Livestock Taiwan Expo. The event is being held at Taipei Nangang Exhibition Center The Business Trade show is from 9.30 AM to 5.00 PM on November 1st, 2nd and 3rd. This is an Animal Feed Business Trade expo. The Receptionist/Translator needs to be able to do the following 1. Welcome visitors to the meeting 2. Receive their name cards and provide a very brief and basic explanation in Chinese Or English to customers who approach the company booth/stall 3. Direct the customers to our technical person who will then sit with them and provide ...

  €190 - €285
  Τοπικό
  €190 - €285
  0 προσφορές
  English to Indonesia 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  English to Indonesia Translation for an Academic Book I am looking for a translator who can help me with a project to translate an academic book from English to Indonesia. The purpose of the translation is for academic use. Ideal Skills and Experience: - Fluent in both English and Indonesia - Experience in translating academic texts or books - Knowledge of the subject matter of the book (details can be discussed further) - Familiarity with professional formatting for books Requirements: - Accurate and high-quality translation - Professional formatting of the translated book - Attention to detail to ensure the integrity of the original text is maintained - Ability to meet deadlines If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details of the projec...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Voice Actor China 6 μέρες left

  I am looking for a voice actor in China who specializes in character voiceovers. Specific Requirements: - The voice actor should be able to bring a specific character to life, as I have a specific character in mind for the voice style. - The script for the voiceover is more than 15 minutes long, so the voice actor should have experience in delivering longer voiceover projects. Ideal Skills and Experience: - Strong vocal range and ability to portray different character voices. - Experience in character voiceovers for longer scripts. - Creativity and ability to bring the character to life through voice acting. If you are a voice actor in China with experience in character voiceovers and are able to deliver high-quality performances for longer scripts, please apply for this project.

  €856 (Avg Bid)
  €856 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  English to Chinese Hong Kong Translation Mega Project 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi. Hope you are doing well. I have an English to Chinese (Hong Kong) translation project of marketing domain. It's a huge project and flexible too. You can opt number of words by your choice for daily and you will need to deliver in the next day. A batch of 15k words is in hand, kindly let me know if you want to work on it. The work is on an online CAT tool named MotionPoint Control. I can assign you 2k words right away. Rates are 0.02 USD per word. Quick response will be appreciated. Normally we have 1 day deadline for each batch.

  €3328 (Avg Bid)
  €3328 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Chinese Or Japanese Male Actor 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Chinese Or Japanese Male Actor I am looking for a male actor who can speak either Chinese or Japanese fluently. The ideal candidate should also be able to communicate in English. Requirements: - Fluent in Chinese or Japanese - Good English communication skills - Age range: 25 to 40 Project Details: - Duration: 1 day We are seeking a talented and experienced male actor for a short-term project. The actor will be required to deliver lines in either Chinese or Japanese language. Fluency in English is also necessary for effective communication. Skills and Experience: - Previous acting experience - Ability to deliver lines convincingly in Chinese or Japanese - Strong communication skills in English If you are a Chinese or Japanese male actor with a versatile range and can deliver lines fl...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am trying to download a document from Baidu but the app is in Chinese and I’m not able to understand how to download the whole entire document. I need someone to get the whole PDF for me. The link is here:

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Looking for translator CHINESE-ENGLISH (or Russian) 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a translator who is fluent in both Chinese and Russian to assist with an online meeting translation project. The ideal candidate should have experience in translating business documents and be able to handle less than 1000 words of content. This project requires someone who is detail-oriented and possesses excellent language skills in both Chinese and Russian. If you meet these requirements, please submit your proposal. Thank you. Skills/Experience required: - Fluent in Chinese and Russian - Experience in translating business documents - Attention to detail - Excellent language skills in both Chinese and Russian

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am in need of a Chinese speaker for a Sentence recording project. The script to be recorded is long, with a duration of more than 15 minutes. I have a specific deadline for the completion of the project. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Chinese language - Experience in recording - Ability to meet specific deadlines We are looking for +18 male and female native Chinese Mandarin & Yue speakers from China (Not Taiwan or Hongkong) to enhance a voice command AI Service We are looking for 75 Chinese Mandarin users and 75 Chinese Yue users Please note that sourcing from Upwork is not allowed in this project These users will simply read and record 200 short general sentences on any mobile, PC or Laptop The session will take 1 hour per user.

  €11 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €11 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am in need of a Chinese speaker for a Sentence recording project. The script to be recorded is long, with a duration of more than 15 minutes. I have a specific deadline for the completion of the project. Ideal Skills and Experience: - Fluent in Chinese language - Experience in recording - Ability to meet specific deadlines We are looking for +18 male and female native Chinese Mandarin & Yue speakers from China (Not Taiwan or Hongkong) to enhance a voice command AI Service We are looking for 75 Chinese Mandarin users and 75 Chinese Yue users Please note that sourcing from Upwork is not allowed in this project These users will simply read and record 200 short general sentences on any mobile, PC or Laptop The session will take 1 hour per user.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking for someone to help me create an Outcome Logic Model for a program planning project. I have all the necessary data - I just need someone to take that data and use it to create an effective Outcome Logic Model. I want to create a model with a clear map of the outcomes, measures of progress, and who is affected by the work, as well as any costs associated with the project. I need an experienced freelancer who can present a creative and comprehensive way to model the data that I have.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon Tiktok Anchorwomen (part time) 8 μέρες left

  Tiktok Anchorwomen (part time) Preferred Age Range: 26-35 Content Type: Lifestyle Expected Weekly Hours: 10-20 hours Skills and Experience: - Age range of 26-35 - Native language is Thai , be able to communicate in Chinese or English. You need to be based in Thailand. - If you have live-streaming experience will be preferable -Looks good on the neck and hands, suitable for wearing products Project Description: We are looking for live-streaming anchorwomen in the age range of 26-35 to present fashion accessories on Tiktok Thailand. The anchorwoman will be expected to work 2-4 hours per day. Fashion accessories include necklace, bracelet, earrings, hand rings and so on.

  €190 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €190
  2 συμμετοχές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  Our 2020 international marketing guide teaches you how to mine the goldmine of untapped international traffic. Do what your competitors aren't doing.
  7 MIN READ
  Looking for professional Thai translators who can provide accurate and reliable translations in your area?
  18 MIN READ
  If you're in need of a Japanese translator in your area, you might be wondering where to look.
  17 MIN READ