Scripting Δουλειές και Διαγωνισμοί

-

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scripter; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Script to monitor postions in search results I need an api to monitor my site postions in search engines. Needs to work through proxy server and be able to handle many requests without being blocklisted. 3 PHP, Scripting, API Mar 22, 2018 Mar 22, 20185μέρα 21ώρα €132
Advanced configuration of vtrunkd / internet bonding/agg. We are looking for an experienced user of vtrunkd from Vrayo Systems: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Test-beds are running, so is vtrunkd, but some advanced functionality of vtrunkd does not appear functional/finish... 0 Διαχείριση Συστήματος, Debian, Scripting Mar 22, 2018 Mar 22, 20185μέρα 15ώρα -
PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Scripting Mar 22, 2018 Mar 22, 20185μέρα 8ώρα
DAZ3D script Our project is a script for DAZ3D V4.1 ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) We are looking for someone who know DAZ3D scripting, to code a script for the following features: 1. Apply multiple poses (from presets / ... 0 Scripting Mar 21, 2018 Mar 21, 20184μέρα 17ώρα -
Google Form Creation Script (Google App Script Development) Objective: Enhance Basic Google App Script for Dynamic Google Form Creation Background: Our business is CV writing. We use Google Forms at the beginning of the CV writing process to collect important information from the client for the CV. Example questions we ask in forms are “How many people were in your team?” or “How many years of experience do you have managing peop... 16 Javascript, Scripting Mar 21, 2018 Mar 21, 20184μέρα 4ώρα €392
Build a Connector for Google Data Studio We need to build a connector ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) for Google Data Studio to create a bridge with Facebook Ads ([το url αφαιρέθηκε, σ&upsi... 6 Javascript, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google App Engine, Scripting Mar 21, 2018 Mar 21, 20184μέρα 4ώρα €615
3D Minecraft Animations! Hey! im looking for a good writter who's willing to help me out for my channel on youtube, been really struggling to come up with something lately, what i need is mostly shorts, 1 minute, even under a minute videos would work. I do make way longer videos too, but people LOVE those short ones. please let me know. (Removed by Freelancer.com Admin) we'll talk about everything when we get i... 16 Σύντομες Ιστορίες, Συγγραφή Σεναρίων, Typing, Scripting, Writing Mar 21, 2018 Mar 21, 20184μέρα 2ώρα €32
Need script of program to extract pdf file of Voter list to Excel I Need a solution to extract/convert pdf file of Voter list to Excel file. Example : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 18 PHP, Java, Scripting Mar 20, 2018 Mar 20, 20183μέρα 21ώρα €324
Whatsapp Bulk Marketing Requirements: - Software/Tool compatible with Whatsapp - Sending messages to a list of contacts containing both Whatsapp and non-Whatsapp numbers - 1000 to 5000 per day Whatsapp message capacity 11 Mobile App Development, Μαζική Διαφήμιση, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Scripting Mar 20, 2018 Mar 20, 20183μέρα 10ώρα €271
Good Pay for Pine Script/Tradingview programmer to write a script based on my strategy and create proper trading alerts for the Autoview Chrome plugin Looking for a Pine Script / Tradingview programmer to write a relatively short script in pine script (pinescript) based on two built-in Tradingview indicators and apply trailing stop for buying and selling. The script will allow for user input fields so the user/myself can change the settings for different goals/securities being traded. Once the strategy portion is working, the buy and sell indi... 4 Αγορές Οικονομικών, Coding, Programming, Scripting Mar 20, 2018 Mar 20, 20183μέρα 4ώρα €105
qgis expert for cable mapping i need some qgis expert to show me how to generate a file that on opening show some lines based cable map using qgis. only expers apply. 8 PHP, Geographical Information System (GIS), Scripting Mar 20, 2018 Mar 20, 20183μέρα 2ώρα €154
HMAC GENERATION/ADVICE/CRYPTOGRAPHY (keyed-hash message authentication code or hash-based message authentication code) I work on a team of developers and we are currently developing a project which requires VERY strong knowledge on python, HMAC, and cryptography. We currently have most of the program complete and planned out but what we need is for someone to successfully generate or scrape for the required HMAC token. The token will be attached to the said session of the multi-threaded program which will be used ... 15 Python, Ασφάλεια Ιστού, Web Scraping, Κρυπτογράφηση, Scripting Mar 20, 2018 Mar 20, 20183μέρα €965
Make me a restock monitor I need a program to monitor when products restock and when i new item is added for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 8 Python, Προγραμματισμός C++, Scripting Mar 19, 2018 Mar 19, 20182μέρα 8ώρα €184
Parser for Programming Language Script In 2 days i need very basic parser for programming language script. Easy project. 11 Μηχανολογία, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Scripting, Computer Science Mar 18, 2018 Mar 18, 20181μέρα 6ώρα €23
Desarrollo móvil If this is the wrong sub I apologize. Before deleting please direct me to the proper place. Im looking to hire someone to build me a script or bot (not sure correct term) that will allow me to get released blocks of time for Amazon Flex. Amazon Flex is Amazon 2 hour Delivery service. Drivers can accept blocks of work once they are released through out the day. Currently it is a crapshoot and all... 2 Scripting Mar 16, 2018 Mar 16, 2018Έχει λήξει €988
Deploy mining pools for defined algos on MPOS https://www.freelancer.com/projects/linux/open-source-crypto-currency-miner/ [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] "Mining Portal Open Source" is a well known project for running pools to mine crypto currency.... 7 Linux, VMware, Scripting Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €449
Deploy mining pools for defined algos on CoiniumServ https://www.freelancer.com/projects/linux/Open-Source-Crypto-Currency-Miner/ [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] "CoiniumServ" is a well known project for running pools to mine crypto currency. We want to up... 1 Linux, VMware, Scripting Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €180
Scrape a website I need a website scraped and the data compiled in excel. 43 Scripting, Data Scraping Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €83
Python Scripting To create scripting to calculate statistics such as mean, standard dev etc to be completed within 4 hours 23 Python, Στατιστικά, Μαθηματικά, Scripting Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €18
Using Win CMD batch file to break down CSV file into files Using Win CMD Batch file to create individual files from CSV input file. Sample CSV input file format FileName1,FileName2,FileName3,FileName4 TestEx=1,TestEx=2,TestEx=3,TestEx=4 TestEx=[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&epsi... 3 Scripting Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €16
Mining rig monitoring Need a coder who is familiar with mining rig monitoring. Need a script similar to one of these: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, &sig... 5 PHP, Python, Μεταλλευτική Μηχανική, Raspberry Pi, Scripting Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €87
Unity 5 Generalist needed to script/set up Instructional Game I and a few other's have been working on a small project for test purposes, the project is rather simple in which a user can interact with a fully simulated M16A2 rifle. The user would be able to perform the (dis)assembly of the rifle by interacting with each individual piece of the rifle, clicking on each individual piece which allows for a closer in-depth look at the part alongside instruct... 27 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Unity 3D, Programming, Scripting Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €2072
Publishing sales We are a publishing business in its infancy. We sell advertising space for firm profiles and sell article spaces to law firms. We need a commission-based sales person with experience in publishing sales. We are also interested achieving book sales by marketing the annual handbook. Sales scripts would also be of interest along with any events expertise. (Removed by Freelancer.com admin) 5 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Προγραμματισμός Εκδηλώσεων, Scripting Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €9
Quantum Chemistry Database I have a large collection of input files that serves as a database for quantum chemistry calculations. I need to have them organized into a nice interface (possibly a web interface) that is easy to work with. I need the interface to be easy to pull data from, and possibly to have simple scripting capabilities, so it's easy to implement workflows around it. 5 Quantum, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Programming, Scripting Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €117
Cisco NSO (Tail-f) assistance required Hi, I need assistance with converting some Cisco routerswitch configuration (STP, RIP, OSPF, Multicast and ...) to Cisco NSO Yang data model. To receive this project, you should have good understanding of following technologies: 1. Cisco NSO (Tail-f) 2. Cisco Nexus switch 3. Yang modeling 6 Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Docker, Scripting Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €409
Web Scraper for the Property Market I would like to collect some statistics about land and housing values over time and require a suitable online data source to collect these statistics over time. I hope that a suitably skilled individual is willing to write a script for this purpose. Please see attached files for more details and please get in touch if you have any specific questions. 1. You will write a web scraper in a suitabl... 19 Perl, Python, Linux, Web Scraping, Scripting Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €27
Paython Script for Enigma2 Box Set up (Reciever) I want to make the setup box Receiver to reconnect to IPTV channels when the stream disconnect , I want the stream to reconnect again when internet come back ,because now when internet has a problem or the server has a problem , the IPTV stream stops and needs the Set-up box to be rebooted . 2 Java, Coding, Programming, Scripting Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €150
animated scripted comik book book adaptation all above have an idea and need to find the right people 6 Κινούμενα Σχέδια, Σχεδίαση , Scripting Mar 3, 2018 Mar 3, 2018Έχει λήξει €43017
Entreprise Architect: Python Code Template Editor adjustments Hello, I'm a Python programmer working with Entreprise Architect 13.5.1351. Recently, I've encountered a Python package called PyCIM. This package comprises complete definition of CIM15 file format. I would like to create a set of templates that will enable EA to do the same. I need to create a set of templates in Entreprise Architect Code Template Editor ([το url α... 7 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Scripting Mar 2, 2018 Mar 2, 2018Έχει λήξει €203
Maya 3d Script to Archive Nested scenes Maya 2017 has a Archive option that collects all the assets used in scene and saves the files in new directory. But in scenes that are nested within scenes then the built-in archive options will not collect nested scenes and their assets. So we need a script that will recursively scan the scene for nested assets and collect all of them and save in a specified folder. We are non-profit organ... 0 Maya, PHP, Scripting, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει -
abbyy cloud ocr sdk Would like to implement the abbyy cloud ocr sdk. Mainly unstructured pdf docs. 5-7 templates for 5-7 docs types. Would also need assistance with setting it all up in the cloud. Google Cloud or AWS or... Or, if I would need a second freelancer for that, that would be fine too. 0 Scripting Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει -
Create a FiveM GTA Server I need help and expertise on creating a Five M role-play server for GTAV. This would include consulting on how to build, and set up the server, setting up the server and adding a few vehicles into it. We would also like for a potential on going partnership to continue. 5 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Coding, Scripting Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €341
Media producer you will oversee each project from conception to completion liaise between clients and creatives team ensure message are communicated efficiently. Work on the budget assigned and ensure timely completion 12 Υπηρεσίες Βίντεο, Βιντεογραφία, Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο, Scripting Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €2594
Gurgaon Only Project (Videographer and Script Writer is required) (If someone is from Gurgaon or nearby they could join us fulltime or part-time) We are creating a video on a daily basis which includes three categories, Food, Health & fitness, Activities. We are delivering all of our work to a specific audience who lives in Gurgaon or nearby. We are just giving people a better experience of things around them, which a picture is not capable of thus, by cre... 2 Copywriting, Βιντεογραφία, Παραγωγή Βίντεο, Scripting Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €892
Vlogit (A one Minute Video Making Project) We are creating a video on a daily basis which includes three categories, Food, Health & fitness, Activities. We are delivering all of our work to a specific audience who lives in Gurgaon or nearby. We are just giving people a better experience of things around them, which a picture is not capable of thus, by creating a video of all these things makes it easy to experience it in a better way.... 7 Βιντεογραφία, Συγγραφή Περιεχομένου, Παραγωγή Βίντεο, Scripting Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €566
Need to automate my RISA 3D software work I have my RISA 3D software files and need to be automate by generating excel sheets. Please let me know who can do the best in automation using any script or language. Please read and understand about RISA 3D software first and then ping me with your proposal. 5 Java, Javascript, .NET, Scripting Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €445
English to Marathi translation urgent I need a translation from am English script to Marathi to be submitted by today evening. I am rwady to divide that in parts and you can take portions of how much you can translate but only serious people those who can submit their share by the evening should apply. I dont need anyone giving me excuses later on. The payout is 50 INR per minute of ghe movie script for this translation. 3 Μετάφραση, Scripting Feb 25, 2018 Feb 25, 2018Έχει λήξει €16
DevOps (Scripting) for Windows (and Cross-platform: Win/OSX) Need a developer/admin who is familiar with the scripting for DevOps support (Win32 and Cross-platform application development and support). Tools: Powershell, VB6, Bash (scripting), WINE, Visual Studio (tools such as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να... 4 Visual Basic, Mac OS, Powershell, Scripting, Bash Scripting Feb 25, 2018 Feb 25, 2018Έχει λήξει €10
Script Typographer I am an art direction student, willing to pay a typographer to execute a type treatment on a campaign I am currently working on. 6 Τυπογραφία, Scripting Feb 24, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €147
Make me a script to extract data from a file to a CSV I need EITHER: a) a VB script for Excel that will import data using GREP from a .dcm file in Windows (I can read in a Text editor) to a spreadsheet. b) a script that will parse through a file and export the same data to a CSV. I just need the script. I will run the script. I can give you a couple of examples to test on your side but this is patient data so I will be running the script. I ju... 17 Visual Basic, Excel, Scripting Feb 23, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €47
Web scraper for dynamic web page Hi, I need someone to write a web scraper that will load certain dynamic webpage. This webpage contains a table (~200 rows) with numbers that refresh periodically (event frequency). The scraper should run on desired fixed frequency (e.g. 30min) and store the current values for each row with current timestamp into the .csv file (or similar). Any programming/scripting language is ok, as long ... 17 Javascript, Web Scraping, Programming, Scripting Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €32
Ranorex script We require a certified Ranorex engineer to write on a contract basis a a large number (~100 ) test scripts for Ranorex. Location may be anywhere - however, any bids MUST come from a certified engineer with proven experience. 1 Scripting Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €34
3dsmax scripting I use 3dsmax 2106, in my workflow, I use a list of actions for each project file. all generic actions. like open file, load a specific render preset, select and rename model, fix file units, set animation frame count, run another script, back save to max 2015 and so on. I need to have a script that will take care of that to save my time. 3 3ds Max, Scripting Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €125
Roblox Scripting Building a Roblox game so I can enjoy it and make people enjoy the game. 0 Κατασκευή, Scripting Feb 19, 2018 Feb 19, 2018Έχει λήξει -
Whatsapp Bulk Sender, Script Web based panel script whatsapp sender and creator channels 1 - auto wart (creat numbers) with API in services online SMS websites with proxies 2 - make the channels simulating a lot of models of mobiles android and iphones, maybe more than 50 diferent mobiles. 3- make autoresponder for each channel 4 - customize image and name of each channel or all, for example need channel 1 to 1000 put ... 9 Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Programming, Scripting Feb 19, 2018 Feb 19, 2018Έχει λήξει €1035
TradingView Pine Script Developer - Strategy and Alerts I am looking for a freelancer to develop a TradingView strategy for me in Pine Script. Right now I use 6 indicators on TradingView and have certain conditions in mind when to go long and short. I need a Pine Script developer to make me a script combining all 6 signals into 1 main indicator for alerts. Successful candidates must have prior experience building custom TradingView strategies using ... 3 Coding, Scripting Feb 18, 2018 Feb 18, 2018Έχει λήξει €136
Need someone to create marco for me need someone to create a script for me via a chrome add-on message me for more dtail plz 13 PHP, Python, HTML5, Coding, Scripting Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει €338
Xbox Live gamertag turbo I want to have an Xbox Live gamertag turbo program developed. What is a gamertag-turbo? A turbo program is used to snag gamertags as soon as they become available. For example, if someone is swapping a tag off an account in order to put it on another, for a brief moment the tag is available to be claimed. This program will get YOU that tag. It can also be used to secure your own tags if and when y... 0 Scripting Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει -
Write a small powershell script to import/export CSV A Script is Required to Read Last modified date and creator. from metadata of the file. Also script will read Data from CSV file and write back the last modified date and creator in Same CSV. CSV Example is attached with this post. 14 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell, Scripting, Bash Scripting Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €18
Write a script for Kijiji.ca - Rev 1 Go to the website below: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] There are "Wanted ads" on the right side of the webpage. This is the place if someone is looking for something, they post their stuff. [τ&omi... 4 Mac OS, Scripting, Web Development, API Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €49
Showing 1 to 50 of 164 entries
« 1 2 3 4 »