Scripting Δουλειές και Διαγωνισμοί

-

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Scripter; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
50 Scripts needed Hello! We are looking for someone who'll very expert on script maker or creator. We want 1-2 minute video for per script. Our budget is $250 for this projects. First of all we need 50 consecutive titles for this project. If you do great job on this then we'll offer you many more ongoing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time wast... 6 Υπηρεσίες Βίντεο, Article Writing, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργική Συγγραφή, Scripting May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €101
Check scripts for suspicious content I am hiring various freelancers to create different macros/scripts. Now I am after someone who could manually check these custom scripts for any suspicious content so that I know that I can safely utilize any macro or automation solution. Currently all scripts are in VBA, but I except it to but for, Autohotkey, azure etc as well too. 6 Visual Basic, AutoHotkey, Microsoft Office, Scripting May 27, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €20
Product Video Script Writing Contract for 12 Script We are Looking to hire a Script Writter who will prepare the Script for our Business . Product , Profile, Marketing , Solution , Managers, Demonstration . This is part of the Branding . Total Script we required 12 and that can be done every month 1 single Script or 2 Script . 15 Branding, Επεξεργασία, Έρευνα Αγοράς, Scripting, Writing May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 16ώρα €72
Collect Data from Tradingview Signal Finder i need a data collection app or software or even a script to collect data for me I work with tradingview signal finder . I use it for study purposes but found out that it limits the setting i set it to and i want to improve it so it can send me specific info through emails of coins that just crossed a certain level or went down . just as it displays on the website. Can you do this ? 18 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Ανάπτυξη Λογισμικού, Scripting May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 11ώρα €144
Help me write video script for mobile app ex-plainer video -- 2 I need you to write a research article. We have developed a mobile application on Android and iOS. We are creating mobile app Explainer video for the same. We are looking for a script writer who will create the script for the same [login to view URL] have the idea about the script just need to be converted into proper script Preferred qualification: Good English writing skills Previous expe... 3 Research Writing, Scripting, Writing May 25, 2018 May 25, 20184μέρα 6ώρα €31
Review and improve my Character Controller in Unity I am in the process of creating a character controller that is run on enums and state machines. I want someone who can review my work, improve it, add some functionality to it, and leave comments on what was improved and how so I can learn from it. It is currently only one script at about 300 lines. 27 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Scripting May 25, 2018 May 25, 20184μέρα 2ώρα €155
URGENT!! aframe.io player control with keyboard Hello, I have created 3D models of a world and player in Magaica Voxel and pit it all into [login to view URL] scene . [login to view URL] Now I need to able to make my player move with keyboard (or any other controls) I need to move, jump and collide with other obcject. I need tutorial how to do it myself. It should be done in TPP view. So it would be amazing if the camera was following player.... 4 Java, Javascript, HTML5, HTML, Scripting May 23, 2018 May 23, 20182μέρα 10ώρα €144
Setup Seedbox servers Hi, I want to sell ruTorrent based Seedboxes. Here is what I need: Linux based servers running multiple instances of rTorrent, FTP server. And for billing I'm using WHMCS, I'm looking for a solution which will automatically create a new instance of rtorrent on the server for a new order. And it should automatically terminate the rtorrent instance if the customer choose not to renew... 3 Linux, WHMCS, Διαχείριση Δικτύου, Scripting, Virtualization May 23, 2018 May 23, 20182μέρα 8ώρα €158
Tradingview, Pine Script strategy best parameters standalone calculator or data extractor to excel PRICE IS NOT FIXED There is a strategy written in Pine Script. I need your application to calculate best parameters for: largest Net Profit largest Percent Profitable largest Profit Factor Tool should find best parameters for these: (search for numbers from 1-100) Entry DC... Exit DC ADX/DI Length Results should be like this for example: Largest Net Profit 234%: Entry DC. = 33, Exit DC = 11,... 2 Java, Web Scraping, Programming, Scripting, Data Scraping May 23, 2018 May 23, 20182μέρα 5ώρα €173
Jira cloud backup using lambda function and push backups to s3 bucket Need to automate backup and retrieval/achiving of backups from Jira and Confluence and push to s3 bucket I am working on script but I am getting error {"message":"Client must be authenticated to access this resource.","sta tus-code":401} Need to run script, ... 4 Scripting, Aws Lambda May 22, 2018 May 22, 20182μέρα €129
Looking for script writer who do script writing for explainer videos We make explainer videos for different companies. We are looking for script writers who do script writing for 60 seconds, 90 seconds videos and more. 13 Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Scripting May 22, 2018 May 22, 20181μέρα 12ώρα €91
App Testing Service For Android Device Farm App testing service that lets you test and interact with your Android Reproduce issues on a device in real time. View video, screenshots, logs, and performance data to pinpoint and fix issues and increase quality before shipping app. 24 Javascript, Android, Αυτοματισμός Δοκιμών, Scripting May 20, 2018 May 20, 2018Έχει λήξει €628
Tradingview Pine Script Hello , i need someone who is able to write me a code for a tradingview script. 3 Προγραμματισμός C++, Scripting May 19, 2018 May 19, 2018Έχει λήξει €132
MS Exchange Reports - Script or Program Exchange Server 2010 Version: 14.3 Need some Reports to be produced like below (Open to different options on how to gather these reports) Average # of emails per day or week that a user receives Average # of emails per day or week that a user sends Average amount of time per day or week that a user spends on email communications (writing/reading emails) Average amount of time per day or w... 7 Microsoft Exchange, Microsoft, Microsoft Outlook, Scripting May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €272
Decrypt streams link Hi, I want get from directv the links, iam able to get this link but is with token and some other limitation, I need a clean line, I can provide you an account to you can try get other links and clean: [login to view URL],kabc,_fw_ae,,auth,1,_fw_nielsen_app_id,TF98B5EB1-E7FE-51D1-E040-070AAD31558A&ad._v=2&ad.flex=0&ad.access_level=1&ddp=1&v=3&ad.pingf=2&expand=drmOff... 7 Python, Web Scraping, Μηχανική Αναμετάδοσης, Scripting, Scrapy May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €150
I need a video script writer More details will be share in chat. Happy bidding. 20 Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Scripting May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €16
Zoho Development and Integrations Red Telecom is 100% Australian owned & operated and is one of Australia's fastest growing telecommunications companies. Red Telecom provides a range of telecommunications solutions to the SME market. We are looking for someone who can further develop our existing Zoho CRM and its integration with third parties. The main project will involve mapping fields from CRM to PDFs (and vice ver... 10 Zoho, Coding, Scripting, API May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €729
Windows server optimization script Hi, I need a script that can optimize my windows server. Issue - Windows server (on shared resource environment) is working fine when no programs are running. Now, I run some chrome windows (around 8-10) and a java bot (selenium). When they are running the server starts to become unresponsive. hence, I am looking for some script that can optimize my server and make it responsive and also ... 4 Java, Linux, Windows Server, Powershell, Scripting May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €30
To create a search query to find keywords / articles from 20 - 50 websites To create a search query to find keywords / articles from 20 - 50 websites Require in about 2 - 3 days. Sort by keywords Sort by website Sort dates Process 1: Search 20 - 50 websites through Google Process 2: Search 20 - 50 websites direct Please suggest Process 1 or 2, or if both are possible. Optional Able to de-select sites from search Able to tag the website by country... 10 PHP, HTML5, Scripting May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €76
Write A Script For A Video Sketch I want to create a video on the famous Indian Premier League (Cricket League) which is humorous as well as puts forth a point. The theme of the video would be 'If IPL teams had appraisal system.' So it would have a humorous touch, and it would rate high on the virality factor due to the existing popularity around IPL. I want someone to write a script which is witty, humorous but also ha... 6 Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Visualization, Scripting, Writing May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €96
Twitter Blocking program I need a program for twitter that can block every twitter account that has the same display name as mine. the program also needs to be able to constantly update and block new ones as they are created. 6 Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming, Scripting, API May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €136
I need a comics script writer. I'm looking for a scriptwriter who is able to write comics script. 30 Συγγραφή Βιβλίων, Σλόγκαν, Δημιουργική Συγγραφή, Scripting May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €105
PHP Coder and Web Developer I need someone to help in analyzing a code 19 PHP, Javascript, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Scripting May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €22
PHP web script I need some online work automated with PHP. It's very easy job. Happy bidding 55 PHP, Web Scraping, Scripting May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €6
Install IIS7 and node js on Windows 7 for localhost usage. I need to setup an internal web server to serve a node js application inside a LAN. I am not efficient with IIS7. I need a node application pool setup with system access. I also need a node site setup as well. I also need a script to auto launch the node js server on startup. All dependencies and pre-requisites should be installed and running. I can provide remote access to the server... 12 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Server, node.js, Scripting May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €26
easy script project I need someone to create me a script, one to sign up for basket robins birthday club. [login to view URL] The script will need to fill out the form with random names, and an catch all or gmail account. It will also need to select a month and day +5 days from now. Thank you. I will be paying well 23 Python, Scripting May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €120
Python Program to monitor http traffic The specifics of the project are given in the attached file. 10 Python, Δοκιμή Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου, Scripting May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει €148
Explainer Video hello, we would like to create 3 Min Presentation / Explainer video script for our solution " Sales Rep Manager" which is a web and mobile simple CRM for monitoring and managing field workers. We currently have a budget of $30 for a professional script writing task that would enable us sell the product instantly. Pls kindly let know if you are interested. The site is [login to view URL... 25 Κινούμενα Σχέδια 3D, Παραγωγή Βίντεο, Voice Artist, Scripting, 2D Animation May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει €176
Help me write video script for mobile app ex-plainer video I need you to write a research article. We have developed a mobile application on Android and iOS. We are creating mobile app Explainer video for the same. We are looking for a script writer who will create the script for the same [login to view URL] have the idea about the script just need to be converted into proper script Preferred qualification: Good English writing skills Previous expe... 4 Research Writing, Scripting, Writing May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει €21
Jenkins Questions Have Jenkins Questions - Jenkins File and Storing in GitHub 5 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Scripting May 5, 2018 May 5, 2018Έχει λήξει €15
Zoho CRM customization We need someone to customize Zoho CRM and other Zoho applications. This will include connecting our website to Zoho CRM and building portals for our partners and customers. We have the Zoho One suite of applications. 17 CSS, CRM, HTML, Zoho, Scripting May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €11
PHP Developer i want the google maps know your location popup to showup on my website page. 21 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Maps API, Scripting May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €15
tool or application to export tables and data from c-tree -ISAM to csv txt files or sql database - EXPERIENCE REQUIERED IN C-TREE DATABASES ISAM please sybase or c-tree experience PARSE OUT DAT FILES AND IDX 5 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Scripting May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €26
Scripter for Scraping Images (Memes) and Autoposting to Facebook Page I'm an entrepreneur building a following for a Facebook page to develop a community of enthusiasts. The project is to automate the content collection and posting on this Facebook page. The Facebook page is a Memes page focused on blockchain / cryptocurrencies / decentralization. Some sources of content (funny meme images) are: * Reddit (for example r/cryptocurrencymemes) * Twitter (specific... 9 Bitcoin, Facebook API, Scripting May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €144
Script - From VrayforC4d material to standard C4D material I need a script that can automatically convert Cinema 4D vray materials into standard Cinema 4D materials, I need to export models in textured .dae for use in AR software. I use Cinema 4D R17 and VrayForC4d ​​1.9 (v-ray 2.55). 3 Μοντελοποίηση 3D, Σινεμά 4D, Πρόσθετο, Programming, Scripting May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €162
Help with Acrobat (Document Open) Scripts Hello everyone, we would need help with some Acrobat (Document Open) Scripts or possible workarounds. Our PDF documents should do the following: • Always open in SDI and the Acrobat Reader DC tabs bar should be hidden • The page controls dock should be hidden/disabled/made invisible • The PDF document contains 3D objects. Playing 3D content should be enabled automatically wh... 5 Javascript, PDF, Scripting May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €184
A Requirements Specification • Demonstrate evidence of the knowledge set and skill set required by the systems analyst • Describe and store data to assist systems development • Specify business processes and business rules • Model the flow of computer systems • Produce the specification of a computer system • Design the interface of a computer system • Demonstrate evidence of the know... 5 Αναλύσεις, Scripting May 3, 2018 May 3, 2018Έχει λήξει €154
Create Custom Script for Scan on TD Ameritrade's ThinkorSwim Platform - 02/05/2018 12:04 EDT Please read before bidding - familiarity with TD Ameritrade's ThinkorSwim script is a prerequisite. We are looking for someone to create custom code for a custom scan of the TTM Wave on TOS. Contact me if you're able to do this. 0 Scripting May 2, 2018 May 2, 2018Έχει λήξει -
Zoho Development & Integrations Red Telecom is 100% Australian owned & operated and is one of Australia's fastest growing telecommunications companies. Red Telecom provides a range of telecommunications solutions to the SME market. We are looking for someone who can further develop our existing Zoho CRM and its integration with third parties. The main project will involve mapping fields from CRM to PDFs (and vice ver... 12 Zoho, Coding, Scripting, API May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €878
Web Scraping Specialist - (from Poland is welcome) Crwaler (bot) preparation for reading company data from: 1. Acquiring a database of companies from "Google my company", e.g. phrase Insurance - location Warsaw Crawler - checks the list of companies for specific phrases and locals and reads the data from the google results as: company name, number of stars, link to www, company category (everything that Google provides) 2. Acqui... 24 Web Scraping, Scripting, Scrapy, Data Scraping, Data Extraction May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €1007
Speech Writer needed - 01/05/2018 04:00 EDT I need a native experienced person to write a 10 minutes long speech. Need this urgently. 21 Copywriting, Ghostwriting, Research Writing, Συγγραφή Λόγων, Scripting May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €17
Help modify a simple AdWord script. - 30/04/2018 11:02 EDT I have a script that searches for labels at the campaign level, I want someone to quickly help me make it search by AD GROUP instead. 5 Google Adwords, Scripting Apr 30, 2018 Apr 30, 2018Έχει λήξει €21
A Requirements Specification • Demonstrate evidence of the knowledge set and skill set required by the systems analyst • Describe and store data to assist systems development • Specify business processes and business rules • Model the flow of computer systems • Produce the specification of a computer system • Design the interface of a computer system 1 Scripting Apr 30, 2018 Apr 30, 2018Έχει λήξει €100
4chan bot auto-poster! - 28/04/2018 14:44 EDT I need a bot(php) that will post a new thread on 4chan every time the previous thread gets deleted. Will need proxy support. Will need to post a different picture each time from a bank of predefined pictures. Will need to bump every ~5-10mins with predefined posts. 1 PHP, MySQL, cURL, Scripting Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €38
Scripting Java Phyton Telegram I need a multilingual HYIP Telegram BOT Needs to accept Bitcoin, Etherium German or English speak BOT needs following languages included: German English Russian and Indian Project participation 50/50 or direct payment after testing Freelancer or BTC 11 PHP, Javascript, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Bitcoin, Scripting Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €516
PostgreSQL on AWS RDS - Setup and Automation - 27/04/2018 13:01 EDT We’re a small team looking for a cloud database and automation specialist to work closely with us to help transition away from a dedicated environment to Postgres on AWS RDS. You will have a great of influence on the direction of the project whilst working in collaboration directly with the production team. The work is planned to be spread over May to September 2018 at roughly 2 days per... 11 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, PostgreSQL, Scripting Apr 27, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €29
powershell log4net - 27/04/2018 12:34 EDT need to integrate log4net logs for a powershell project 2 Scripting Apr 27, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €14
Windows auditing scripts for monitoring - 27/04/2018 11:00 EDT Scripts should check whether a certain feature, setting or policy in the OS is enabled or disabled and basically return enabled or disabled as an output. Scripts should: - Execute silently and be non-disruptive i.e. no pop-up windows, as users may be working on the monitored machines during scripts execution - Run on workstations, servers, and machines which are part of AD domains - Run on Win... 10 Διαχείριση Συστήματος, Active Directory, Windows Server, Powershell, Scripting Apr 27, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €47
Writing a batch file for cryptocurrency mining - 27/04/2018 01:29 EDT I need a developer with a knowledge of cryptocurrency mining to write a batch script that sets up and starts a mining process with many GPUs. 7 Κρυπτογράφηση, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Programming, Blockchain, Scripting Apr 27, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €249
ICO Explainer Video Script Blockchain based peer-peer ticket resale 3 Copywriting, Scripting Apr 26, 2018 Apr 26, 2018Έχει λήξει €6724
Showing 1 to 50 of 224 entries
« 1 2 3 4 5 »