Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Scripts are specialized elements of computer programming. By installing pre-made and readily available scripts you can get a website installed and running very quickly. Various scripts are available on the market such as classified ads script, directory script, article directory script, autoresponder script, etc. If you need help with script installs, then you can take the help of freelancers for the same. Connect with them on this site, simply post a job today and get started.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Script Installer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
powershell scripting powershell script needed to complete on keyvault. 4 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Windows Server, Powershell Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 16ώρα €23
Project for Marcelo M. Hi Marcelo M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Jun 18, 2018 Jun 18, 20187μέρα 15ώρα €65
Project for Vivek K. Hi Vivek K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Asterisk PBX, VoIP, MySQL, Jun 18, 2018 Jun 18, 20187μέρα 3ώρα €866
Need to fix a bug in script installation Hi All I had tried to install a web application on my live domain but something went wrong and it shows error while running the installation process. That was phpprobid script anyone who had previos experience in this kind of application needed for few minutes to complete it. 10 PHP, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 21ώρα €3
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »