Γλώσσα Προγραμματισμού R Δουλειές και Διαγωνισμοί

R is an open source programming language for statistical computing and graphics, it is widely used by statisticians and data miners.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an R Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Create/Fix and Update R Script Create, Fix and Update a R Script I created 15 Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €29
Calculate Curve Radius of Map Data - Open Street Map Hello, I need a statistic of curve radius for specific roads, e.g. in all highways in europes Filter for tag "motorway" + "Europe" in openstreet map for example and calculate the curves radius and derive a statistic (distribution). I dont mind how you do it, if in R-Studio, C++ or whatever... 13 Στατιστικά, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €15
[URGENT] R Bionformatics Hello! I have this project on bioinformatics in R for aprox $70-80USD and due to 21-22(morning) of June. Everything is explained in the description pdf i ATTACH in the rar here some things are done by another freelancer but he didnt give me the code and went off line, so we know how the results are like you can download here: [login to view URL] . Another freelancer sent me most of the answers (... 9 Βιολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €85
R programming and statistics expert requried_ I want R programming expert for my job . More details in message 16 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €48
Bitstamp API with R language Simple Job with one or two milestones where the freelancer is required to search for Bitstamp API related code in R language. The second milestone is for the testing the access to the API with collected code and possible minor developments. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού R, RESTful, API Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 8ώρα €23
Statistical calculation proficient with Poker game logic Hi We need somebody who is very good in statistical calculations/predictions with sound knowledge in mathematics so that he can predict and understand different permutation combinations of POKER GAME. Attached is the file of poker statistics for reference. 13 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα €10
Need an expert with Neural Networks and R-2 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 8 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 21ώρα €36
Data analysing/applied statistics using R commander and formulas I need the following questions to be solved as soon as possible. If there is something that seems unclear, I can help out with translations. I need this done as soon as possible for a reasonable prize tag. 1. The datafile [login to view URL] contains samples of information about visitors to a website, every individual sample note if they have converted and made a purchase or not. Create a confide... 21 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 7ώρα €66
statistics Tutor R expert Tutor I am look a statistics Tutor R expert I look for very smart tutor . [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users] Need help right away 12 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 7ώρα €35
R programming ( Datamining, Classification and validation ) I have a project using R programming or Python with report a) the description of attributes (columns) e.g. the number of discrete and continuous attributes (make factors from discrete ones, get rid of useless ones or remove one attribute from each pair of strongly correlated attributes). Find or make your target class attribute. b) the description of used classification methods and their validat... 35 Python, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 4ώρα €138
Help me with some basic R Programming I'm looking for help with some basic R programming, verifying a file. 20 Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 11ώρα €7
Need an expert with Neural Networks and R Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 4 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 5ώρα €23
Need an expert with Neural Networks-2 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 4 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 1ώρα €16
Need an expert with Neural Networks-1 Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 20ώρα €44
data scientist for few projects Looking for data scientist for few projects skill - Python, DataScience, build model, machine learning algorithm, predictive analysis, descriptive analysis, anaconda Jupiter, automation, micro service, dev ops. 89 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 12ώρα €386
Need an expert with Neural Networks Hi, I need someone with expertise in Neural networks and related designs. Additionally if you have knowledge of R programming language it will be a benefit. Will explain the job in detail to deserving applicants. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Neural Networks Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 10ώρα €30
help with r code I need a tutor/ help with some r code to reshape data. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 5ώρα €20
R programming Need implementation of Linear regression in R 32 Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 14ώρα €7
Basic statistical study The task is to do a quantitative analysis of equity crowdfunding. I am trying to figure out the success drivers of successful statups. I have collected basic data. The end goal is to predict the valuation a hypothetical startup based on the other successful cases. The basic idea will be to feed in as many key variables and do a regression of the valuations on revenue, and then to separate out and ... 34 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 12ώρα €43
Build a R Shiny Dashboard I have a big project for R Shiny that I need help with. The project will include below things. Let me know if you can do it and what is your budget. I am flexible in terms of budget if you can do a good job. 1. Source would be sas datasets. 2. You will use shinydashboard and create dashboard according to my specification. 3. There are multiple menus 4. The project will include creating table w... 32 PHP, SQL, Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 10ώρα €509
Reading a file in R I wrote a script for classification in R for some data. Now I want to do it for any set of data. The features are different and I want someone to configure it for me. 15 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 8ώρα €34
DATA DOWNLOADER from Yahoo Finance in Python - 15/06/2018 09:45 EDT I need to create a script in Python, which will automatically download data from Yahoo Finance and save it to CSV files and to MySQL. The goal is to have all available data across the stock exchanges for the next calculation. Missing values (NA) will be replaced with values from a linear smoothed calculation and the last missing value (in case of missing value in the last row) from past known valu... 17 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 7ώρα €126
SOME R CODE NEED TO BE CHANGE A LITTLE BIT I have R CODE. I need to change to a different code, but need to do the same. ( just few lines) 14 Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 4ώρα €9
Export SOLD data from Zillow into Excel Spreadsheet Create Sold homes databases for entire states in an Excel CSV by exporting 'recently sold' Data from Zillow On Zillow you can have a view of 1.4m sold properties in California --> task is how to get all the key data from these properties into an Excel (multiple excel files). 1. Create databases by state for all recently sold properties on Zillow 2. Create macro (or R script) to ... 23 Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 4ώρα €157
R Machine Learning development This project needs a skilled professional in data analytics using R. this project will require skills such as machine learning models and web scrapping. With emphasis on machine learning more details after initial contact and the set price is provisional negotiations are welcome. Skill , expertise and experience will considered 24 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Data Analytics, Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 201821ώρα 16λ €48
CFD Openfoam Pytho3. Effect of wind on lack waves CFD Openfoam Pytho3 Realize a python3 script to perform a CFD analysis of wind movement on a given territory. The goal is to produce preliminary data for further analysis. The script uses as input a LAS file that represents a scatter plot representing the elevation of the soil for the given region. The area of ​​interest is the surface of a lake. All points at this elevation must have a level of r... 9 Python, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Lisp Jun 14, 2018 Jun 14, 201817ώρα 45λ €322
Statistics Analysis Expert Needed I need Statistics expert having experience to work in quick manner on my project. 25 Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 201816ώρα 4λ €20
Big Data - Crypto Analysis Sentiment engine Looking for someone with experience in API scraping, Kinesis streams, R studio, D3 for ongoing Cryptocurrency sentiment trading analysis. Must have big data and AWS Kinesis experience. Full details provided after interview process. Please start your bid proposal with the phrase I can help to weed out the auto bids. 14 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data Sales, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 14, 2018 Jun 14, 201814ώρα 9λ €30
Statistical analysis Please don't bid if you don't know about mplus work. Thanks 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 201813ώρα 59λ €18
Covert an R script to simple shiny application Please bid only, if you have experience, share with me your prior experience with R, the job is to use a script and convert it into a simple application, which shows a graph and some inputs and outputs. 12 Στατιστικά, HTML5, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Επιστήμη Δεδομένων Jun 14, 2018 Jun 14, 201811ώρα 41λ €37
Statisticians We are looking for a statistician to do some work 26 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jun 14, 2018 Jun 14, 201810ώρα 13λ €37
R Programming Language, Statistical Analysis - Expert _ - 30/05/2018 23:21 EDT I need a R Programming Language, Statistical Analysis expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancer. 30 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 30, 2018 May 30, 20184μέρα 20ώρα €27
R Programming Language, Statistical Analysis - Expert I need a R Programming Language, Statistical Analysis expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancer. 25 Στατιστικά, SAS, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 30, 2018 May 30, 20184μέρα 20ώρα €28
Machine learning expert required... - 27/04/2018 11:55 EDT. - 27/04/2018 13:04 EDT I need a Machine learning expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job . 38 Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων Apr 27, 2018 Apr 27, 20184μέρα 10ώρα €89
Machine learning expert required... - 27/04/2018 11:55 EDT I need a Machine learning expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job . 24 Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων Apr 27, 2018 Apr 27, 20184μέρα 9ώρα €95
, R Programming Language, Statistics expert required., Please bid detail will be shared with winning bidder. 20 Στατιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R Mar 18, 2018 Mar 18, 2018Έχει λήξει €39
Showing 1 to 36 of 36 entries
« 1 »