Εμπράγματο Δίκαιο Δουλειές και Διαγωνισμοί

Property law is an area of law governing various forms of ownerships of real property (movable or immovable property). Typically lawyers and attorneys need help in the form of case lookups when dealing with property law related cases or disputes. Such help can be obtained from freelancers who have expertise working with the legal profession. To connect with them, simply start posting property law jobs today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Property Lawyer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
SEC USA Paralegal needed We need a qualified and registered person to assist us with S1 applications to SEC ...you must be authorized to complete such work. Discuss ongoing work with the reight person. Thanku. BONUSES APPLY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Νομικά, Έρευνα, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εμπράγματο Δίκαιο Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €1
Paralegal for SEC work/ USA we are anxious to meet a skilled person experienced in submitting work via the SEC in USA. You must also be authorized and/OR Fully Licensed to act for the submitting of S1 applications and all protocols for the LISTING for Public Companies in USA. Lets discuss remuneration as we need a genuine person to help us succeed ... we dont want GREEDY UPFRONT FEES from people that cannot perform! 2 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εμπράγματο Δίκαιο Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 10ώρα €26
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »