Πρόσθετο Δουλειές και Διαγωνισμοί

Plug-in experts specialize in creating software components for existing applications. An expert is familiar with well-known plugins such as Adobe Flash Player, QuickTime Player and Java.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a plugin expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Modify Wordpress plugin I need you to modify wordpress plugin very easy 10 PHP, WordPress, CSS, Πρόσθετο Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
Create wordpress plugin Hello i need a wordpress plugin coded further details will be discussed in messages 48 PHP, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Πρόσθετο Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €384
Customize wordpress commercial plugin with more logic I use this WP commercial plugin : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need to customize it in child theme and add more logic : 1. Ability to call external URL that send JSON, this JSON should be parsed and its v... 51 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο Apr 20, 2018 Apr 20, 20185μέρα 20ώρα €167
Build a send SMS plugin for Prestashop We need to develop a send SMS plugin that allow user to send SMS from Prestashop, it is mainly front-end development (UI/UX) work, and integration with our ready REST API for sending SMS and querying balance, we're looking for someone who have experienced in Prestashop plugin development. Plugin must provide options for user to choose their targeted audience to send SMS, the options are as... 11 CMS, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Πρόσθετο, API Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 12ώρα €444
Customize Plugin - WP File Download Hi, we need to customize the plugin WP FILE DOWNLOAD ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) to add the name of the user that has access to a specifc folder. We use the plugin to display files and folders to clients but ... 9 PHP, Javascript, WordPress, HTML, Πρόσθετο Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €18
Professional WordPress Expert in Core, Plugin, Payment Need only professional developer can do customization is needed to communicate 2 WP with each other using the MyCRED plug-in to make the payment redirection work from 1 site to another. 1st requirement is: -for example i have two WP site: siteA and siteB -Redirect user for payment to siteB from siteA. -5sec counting on siteB payment landing page and then auto redirect to payment gateway... 15 PHP, Javascript, WordPress, PayPal API, Πρόσθετο Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €77
Custom Work for WordPress Some customization is needed to communicate with each other on the 2 WP site using the MyCRED plug-in to make the payment redirection work from 1 site to another. 1st requirement is: -for example i have two WP site: site1 and site2 -Redirect user for payment to site2 from site1. -User can buy points on site1 by going to site2 for payment(usually paypal). -Credit points on site1 after co... 5 PHP, Javascript, WordPress, CSS, Πρόσθετο Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 23ώρα €58
Nopcommerce Plugin to add functionality to Affiliates We would like a Nopcommerce plugin to add functionality to the already existing Affiliate program in Nopcommerce. Basically we want to be able to create commissions (fixed and percentage) for the Affiliates, show affiliates the commissions that they have to receive and manage commissions (see what commissions need to be paid and mark them as paid). More details here [το url &alp... 8 Ηλεκτρονικό εμπόριο, ASP.NET, Πρόσθετο Apr 19, 2018 Apr 19, 20184μέρα 16ώρα €166
PTZOptics OBS Plugin Creation Create a plugin/module for OBS that can control the PTZOptics cameras. This would be very basics to start. Four PTZ Buttons for Up/Down/Left/Right and Two Buttons for Zoom-In/Zoom-Out. Later we would like to the ability to save and call presets plus have 9 buttons for calling saved presets. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Πρόσθετο Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα €526
Wordpress plugin customization. Hello All, I have a WordPress plugin installed in my server and I want many customizations to be done so it meets my requirement. More information will be given to the shortlisted candidates. Best Regards: 46 PHP, WordPress, CSS, HTML, Πρόσθετο Apr 18, 2018 Apr 18, 20183μέρα 20ώρα €362
Plugin development I have two plugin i want to combine together into a layout i provided in the attachment below and new features that will be added to it Additional Features to RecartBCK [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]:- Can post... 13 PHP, Javascript, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Πρόσθετο Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 10ώρα €106
project for Sonali max 50USD This is reserved to Sonali freelancer. Max 50USD More info in pmb. 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Πρόσθετο, Web Development Apr 17, 2018 Apr 17, 20182μέρα 20ώρα €76
Boost my wordpress website speed. My wordpress website is currently really slow, i would like someone to boost it up without breaking the website. 75 WordPress, Πρόσθετο Apr 17, 2018 Apr 17, 20182μέρα 15ώρα €28
Automatic translate wordpress and products compatable with seo Hi; I got an ecommerce shop i want to translated in an other lunguages also . like frensh arabic hebrew and more . the translate should be compatble and real and work with seo . Regards/ 88 PHP, Μετάφραση, WordPress, HTML, Πρόσθετο Apr 16, 2018 Apr 16, 20181μέρα 17ώρα €15
WordPress formidable action plugin for Elastic Email through API I need to have a WordPress plugin that creates Formidable Pro action created that will add subscribers to a mailing list on using the Elastic Email API. Formidable info: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Elastic E... 25 PHP, WordPress, CSS, HTML, Πρόσθετο Apr 15, 2018 Apr 15, 20181μέρα 7ώρα €28
Minecraft Horse Plugin Plugin name: Equigold Server version: 1.8.9 or 1.8.8 I'm looking for: Horse Ownership Horse Transferring Horse List Horse info list, ex. Horse show name Horse barn name Gender Color Breed Stats Hunger bar Thirst bar Hygiene bar (Horses can be groomed with blaze rod and flint) Horse fertility: Geldings cannot be bred, horses over the age of 25 cannot be bred nor become pregnant. Age Pregna... 0 Πρόσθετο Apr 14, 2018 Apr 14, 20182ώρα 27λ -
Add instamojo payment gateway to ultimate membership pro plugin Hello, i need to add instamojo payment gatway to ultimate membership plugin Urgent 12 PHP, WordPress, Πρόσθετο Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Έχει λήξει €97
Add Communication features WordPress to WordPress through a plugin Need some customization to make communicate on 2 WP site each other using MyCRED plugin for making payment redirection work 1 site to other. 14 PHP, Javascript, WordPress, Πρόσθετο Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €99
customiz plugin 2 wp vídeo theme provide all post theme to the auto publish plugin campaign so admin will be able to modify auto published post's sitting like series , actors , playlists , ads .... extra block redirect to external sites when click on logos like youtube , vimo ,fb , extra videos views sync and other information's monthly or give random number and and ability to videos importing old to new photos sh... 28 PHP, Javascript, WordPress, CSS, Πρόσθετο Apr 12, 2018 Apr 12, 2018Έχει λήξει €134
Woocommerce Shipping Plugin based on Districts Hello, we are looking for a plugin to improve our woocommerce shipping zones. Currently woocommerce only allows to define shipping zones in the state level, but we need to setup different shipping zones based on cities within a state, as the shipping rate would change in accordance. So basically what we need is to be able to define shipping zones on city-level, not just states. 24 PHP, Προμήθεια Εφοδίων & Μεταφορές, WooCommerce, Συσκευασία & Αποστολή, Πρόσθετο Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €147
Calendarize it!, All Import plugin expert I have a problem in importing xml data. So if you have good experience with All Import plugin and Calenderize it! plugin, apply now. You will work via teamviwer on my computer. Happy bidding. 9 PHP, WordPress, Πρόσθετο Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €21
Build a chatbox plugin with features for different websites and different browsers Build a chatbox plugin with features for different websites and different browsers. WIll discuss more in PM once developer has applied for job. 24 Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Πρόσθετο, Blockchain Apr 11, 2018 Apr 11, 2018Έχει λήξει €2102
restaurant reservation wordpress plugin i need to develop custom wordpress plugin for restaurant reservation quite the same as this [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] but with custom integration like: - user account to manage her / his booking cancel, delete a... 60 PHP, WordPress, HTML5, Πρόσθετο, CSS3 Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €449
Local ice cream shop WordPress woocommerce e-commerce website Local ice cream shop WordPress woocommerce e-commerce website 114 WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, WooCommerce, Πρόσθετο, Web Development Apr 9, 2018 Apr 9, 2018Έχει λήξει €145
Custom Wordpress Development Looking for a WordPress professional. No entry level please. Should know how to develop new plugins from scratch and know how to customize existing ones. Developer should be familiar with social cloud solutions, such as Amazon's storage and EC2 instances. Our WordPress site is currently in a local environment and we need some custom work done to our WP Job Board plugin. [τ... 77 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Πρόσθετο, Web Development Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €418
Find largest image from a wordpress post Hi, I need a wordpress plugin/bunch of code to find the largest image from a wordpress post and add it at the end of the post. Please note that these images are embedded in the post and not uploaded using WordPress. I'm pulling the data from XML feeds into wordpress and converting those feeds into posts. 14 PHP, WordPress, Πρόσθετο Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €97
Lara classified cms script plugin coupon code hi I need Lara classified cms script plugin coupon code for ads package 7 WordPress, CMS, Laravel, Πρόσθετο Apr 8, 2018 Apr 8, 2018Έχει λήξει €33
Script or plugin for Illustrator I need a template and script/plugin for Illustrator CC that would automatically create CSS-based web graphics. I have attached a data file the provides the input. The screenshot illustrates the output I need. Each table in a separate file. There are four columns in the spreadsheet: 1) table - I will make these in batches, but I want each table to be on a separate artboard. 2) column - as you... 5 Εικονογράφος , Πρόσθετο, Scripting Apr 7, 2018 Apr 7, 2018Έχει λήξει €153
Need to Create a Simple Adobe After Effects Extension Plugin I create after effects templates for my customers, There are customers who buy my templates frequently but it is difficult for them to choose between the other templates. They will have to open each and every template and preview them in after effects. This will slow down the whole workflow, So I need a extension plugin to display the video preview of each of the project file. When the customer... 6 Javascript, After Effects , Προγραμματισμός C++, Επεκτάσεις & Προσθήκες, Πρόσθετο Apr 4, 2018 Apr 4, 2018Έχει λήξει €134
Need Same Feature for add names and search names with similar UI Features in the Plugin as example site. Before placing a bid please place an * before you proposal so that I know you have read the project description. Failure to place the * before your proposal will result in deletion. I am looking for a developer that can create the same feature for add names and search names that is on [το url αφαιρέθηκε, συνδ&e... 6 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Πρόσθετο Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €50
I need a developer to create a plugin for adobe lightroom We run a few photostudios in Austria and Germany. Our pics are sold by an online store an we use Adobe Lightroom to edit them. Now we want to create a Plugin, which starts a rendering process an after the pics are "ready", they should be uploaded to a webserver. 6 Ελεύθερος Επαγγελματίας, Πρόσθετο, Adobe Lightroom Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €20
Fix my import export csv feature for houses --554 Hello, my import and export plug-in for houses is not working. I would like to have the plugin function 100 percent. The current issue I have noticed is not all of the fields are being imported and exported I would like for you to fix this. I need the CSV import and export fixed For Houses Restaurants Cars I also need you to add an apply for loan section like on my other site pages It... 33 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €172
Jpeg embedder wordpress plugin needed Hi, On this page you can see the a slider of jpeg images, with numbering if possible [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need the exactly the same in preferably in a wordpress plugin 5 PHP, WordPress, Πρόσθετο Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €20
Create Front End Submission For Wordpress Plugin (WP Coupons & Deals) I have a business directory website (development version: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) and I want my paid users who buy memberships to be able to add coupons and deals to their listings using the WP Coupons and D... 25 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο, Coding Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €143
os class ultimate payments plugin Modification for Listing page I need some changes to an existing website. I need you to design a website for my small business. 2 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Πρόσθετο Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €13
Update facebook App Graph Api in wordpress plugin I have a wordpress premium plugin which i have bought from envato market. In 27 march when facebook update its graph API, my plugin stopped working. My plugin mainly generate user profile photo and name from facebook after logging into my website using that plugin. After this API update, its only generating name not the user photo. I need this fixed in next 24 hours and I will pay $30 for ... 7 PHP, WordPress, Πρόσθετο, Facebook API Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €21
Need a PROFESSIONAL WORDPRESS Plugin developer - (+ SCRAPING SKILLS NEEDED) - PLEASE READ THE DESCRIPTION! Hello, PLEASE READ THE DESCRIPTION FIRST - I DON'T NEED A WORDPRESS SITE !! I need a Wordpress PLUGIN (developed from scratch), that I can INSTALL on my Website and have ONLY my registered users access to. The PLUGIN I need is a VOTING/SPORT Matches predictor - Allowing my REGISTERED Users to give their opinion on HOW the Offered Match will end ! The offered FOOTBALL matches wi... 13 PHP, Java, WordPress, Πρόσθετο, Data Scraping Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €192
Amazon Affiliate Wordpress site Wordpress site theme needs to be set up with content from Amazon using Content Egg Plugin. The themes is ready with sample data. I require to have the site show the products via the Content Egg Plug in. Content Egg Plugin is setup for use. I will supply a list of products via ASIN to be uploaded regularly. NO images or design work needed. 18 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML, Πρόσθετο Apr 1, 2018 Apr 1, 2018Έχει λήξει €111
Alter myCred Wordpress plugin to work with Vimeo Videos Out of the box this rewards points plugin works with YouTube videos only. It can be set up to give users Reward Points for watching videos but you have to buy an add-on to get it to work with Vimeo videos. Well I paid $29 for the add on but cant even download it because of an error on the [το url αφαιρέθηκε, συν&delt... 9 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο, Coding Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €115
buildme a wp plugin any one can build me a wp csv importer plugin 20 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €85
Need a WordPress plugin translated to a different language Need a freelancer to create a translation for a WordPress plugin. The freelancer will need to use a translation application such as Poedit to read the translation template and generate the specific translation file for the plugin. The plugin has a translation template in the main plugin folder. Easy job for the write freelancer. Budget is $50 42 Μετάφραση, WordPress, CSS, HTML, Πρόσθετο Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €75
Alter the myCred plugin to work with Vimeo Videos Out of the box this rewards points plugin works with YouTube videos only. It can be set up to give users Reward Points for watching videos but you have to buy an add-on to get it to work with Vimeo videos. Well I paid $29 for the add on and I cant even download it and the website support hasnt gotten back to clients for MONTHS now. So now I need a freelancer to make the changes in the plugin for m... 5 PHP, WordPress, HTML, Πρόσθετο, Coding Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €19
converting visual composer plugin/add ons to elementor converting visual composer plugin/add ons to elementor 14 PHP, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Πρόσθετο Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Έχει λήξει €128
Install plugins on cPanel&Worpress Woo Commerce Advanced shipping plugin Messenger chat box Facebook pixel Access to the accounts will be allowed on TeamViewer only! 42 PHP, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Πρόσθετο Mar 29, 2018 Mar 29, 2018Έχει λήξει €163
I need a word-press developer I'm looking basically for a developer who have an experience on word-press, I need basically to ask him to add DFP on the site, add plug-ins, remove some unnecessary functionalities within the theme and add a contact form with a thank you page and and etc.... This sort of stuff. 72 WordPress, Πρόσθετο Mar 28, 2018 Mar 28, 2018Έχει λήξει €136
Website revamp plus add small job board - data entry [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I own a start up recruitment business in the IT sector. Pretty much im too lazy to post and finish my website. I need some one to add content to it. The whole tasks shouldn't take ... 16 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Πρόσθετο, Writing Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Έχει λήξει €33
Oddsmatcher Hi I need an oddmatched. Inside there will be the odds of bookmakers and exchange through API keys. I attach a file with points to explain what they are and what they do. 1. date and time of the event [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&eps... 10 WordPress, Πρόσθετο Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Έχει λήξει €123
Web Application Need to develop a plugin for a web app. 20 PHP, WordPress, Πρόσθετο Mar 27, 2018 Mar 27, 2018Έχει λήξει €57
Wordpress(woocommerce) Custom Plugin Develop Sir, I need to develop a plugin. In this, we want to have a function that we can put a cash on delivery function on a particular product. That is, we can give cash on delivery on any product we like. By default, this setting applies to the whole product, but we want to apply it to a particular product or function. 9 PHP, WordPress, HTML, WooCommerce, Πρόσθετο Mar 26, 2018 Mar 26, 2018Έχει λήξει €126
WordPress CV parsing Plugin Hi! I need a Wordpress CV parsing plugin. Please bid only if you have plugin ready and can be tested. 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML, Πρόσθετο Mar 26, 2018 Mar 26, 2018Έχει λήξει €30
Showing 1 to 50 of 315 entries
« 1 2 3 4 5 »