Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,739 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Αναζητείται Expert developer για Wordpress project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Αναζητείται ένας έμπειρος προγραμματιστής WordPress για ένα webzine/webradio. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει πολλά επιμέρους έργα (διόρθωση σφαλμάτων WordPress, δημιουργία υποσελίδων σε υπάρχ&o...

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Entersoft ERP Coding 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Εισαγωγική εταιρία ζητά μηχανογράφο ENTERSOFT ως μόνιμο εξωτερικό συνεργάτη στην εταιρία. Ο/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α πρέπει να έχει: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ προγραμματισμού ENTERSOFT Κατα&si...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Κατασκευή / Δημιουργία eShop -- 7976 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Καλησπέρα σας, αναζητούμε έναν freelancer για να μας παρέχει όλα τα παρακάτω που θα αναφέρουμε. Να εξηγήσω πως είμαστε στην περίοδο έρευνας για δημιουργία eShop ώστε να ξεκ&io...

  €582 (Avg Bid)
  €582 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Ψάχνω web designer/γραφίστα για (κυρίως γραφιστικές) αλλαγές σε υπάρχον site. Το site είναι personal brand, WORDPRESS και 95% ολοκληρωμένο (από άποψη περιεχομένου), ωστόσο θέλει δουλειά για να καλλωπ...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Managing spreadsheet 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Managing Google Sheets for Data Analysis Skills and Experience: - Expertise in Google Sheets - Proficiency in data analysis and manipulation - Strong understanding of spreadsheet functions and formulas Project Description: I am looking for a freelancer who can assist me in managing a Google Sheets spreadsheet for data analysis. The main purpose of the spreadsheet is to analyze and manipulate large sets of data. The spreadsheet contains approximately 100-500 rows and columns. Responsibilities: - Organize and structure the data in an efficient manner - Develop formulas and functions for data analysis purposes - Clean and format the data for accurate analysis - Create charts and visuals to present the analyzed data Ideal candidates will have experience in working with Googl...

  €28 - €235
  €28 - €235
  0 προσφορές
  Salesforce lwc developer required -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Salesforce LWC developer who can develop a new Salesforce Lightning Web Component. Attached screenshot. You can have only two columns from account object to show on screen. Both table are same. 1. In first table Transfer From: If Account balance is less than $10, disable that row On load of lwc 2. If you have selected any row in the first table, disable the same row in bottom table.

  €5 - €8 / hr
  €5 - €8 / hr
  0 προσφορές
  Help with the AI website 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with my AI website project. The project is about generating quizzes using ChatGPT of OpenAI, here's an example of a quiz generated using AI about AI itself: Skills and Experience: - Experience with ChatGPT API - Experience with Javascript, React, Nodejs, Nextjs, Nestjs (mongo + redis) - Experience with docker and Google Cloud or any cloud environment - Knowledge of content and SEO optimization Tasks: - Fixing ChatGPT prompts - Developing new features of the website Timeline: - The expected timeline for this project is 1-3 months.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Address visit in the city CONSTANTA, ROMANIA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am an international lawyer with ten years of experience in pre-trial dispute resolution. I help clients around the world to negotiate with partners on the fulfillment of overdue obligations. The company that is a party to one of my projects is located in the city of CONSTANTA, ROMANIA. And I need to find out if the counterparty is located at the address of its registration. Accordingly, I am looking for a contractor to visit the address in the city of CONSTANTA, ROMANIA. The task is to arrive at the premises at the address and to make 10-15 photos of the building and surroundings. Please, note that the address is not a government or military facility and there is no need to enter the building, but just to make several photos and leave. I pay the contractor a fee of EUR 30 for ...

  €30 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €30 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Structure steel CAD Drawings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled CAD designer to create detailed steel structure drawings for a high security fencing and gate project. - The structure is for a commercial fencing. - I have specific dimensions and measurements that need to be incorporated into the drawings. - The ideal freelancer will have experience in creating accurate and precise CAD drawings for steel structures. - The project needs to be completed as soon as possible. If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal. We are looking for someone or a team that can take over all our drawings.

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am looking for an experienced and Node.js developer to create a betting website with advanced features. The ideal candidate should have a strong understanding of these technologies and be able to deliver the project within a month. Features: - Live betting: The website should allow users to place bets on ongoing events. - Multiple sports: Users should be able to bet on a variety of sports. - User profiles: The website should have a user registration and login system, with personalized profiles for each user. Design: - The client has a specific design in mind for the website. Timeline: - The client requires the website to be completed within a month. Skills and experience: - Strong proficiency in and Node.js. - Experience in developing betting websites with advanced features. - Abil...

  €141 - €423
  €141 - €423
  0 προσφορές
  Removal of light spots in 11 photos 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Removal of Light Spots in 11 Photos I am in need of a skilled photo editor to remove flash reflections from 11 photos. -- photos # 54, 55 & 65 Remove light from forehead. --photos 69 to 73 remove light from dresses. --photos 78, 79, 80 remove light from pants Type of Light Spots: - Flash reflections Preferred Method of Spot Removal: - Cloning Additional Edits Required: - No, only spot removal Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software, such as Adobe Photoshop - Experience in removing flash reflections using the cloning technique - Attention to detail to ensure a flawless result - Ability to work efficiently and meet deadlines Please provide examples of past work showcasing your expertise in spot removal.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  instagram reel editing 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a project involving editing Instagram reels. The desired length of the reels is more than 30 seconds and the intended purpose of the reels will be for personal branding. I have specific footage that I need to be used, so content creation will not be part of this job. An experienced freelancer who has done similar projects and is able to give advice and guidance on the reels is a plus. If you think you have the skills and the time to complete this project, then please reach out and let me know. Thank you.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Trophy icon graphic designer 6 μέρες left

  Graphic Designer Needed for Personal Print Design Project I'm seeking a talented graphic designer to re-create and tweak a vintage graphic (see image below) with custom elements respecting the font and overall design for personal use. The ideal candidate should have experience in print design and be able to bring the specific style, color and theme preferences to life. Key Requirements: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Strong understanding of print design principles and techniques - Ability to incorporate specific color schemes and themes into the design - Creativity in developing visually appealing and unique designs - Attention to detail to ensure high-quality print output Responsibilities: - Collaborate with the client to under...

  €94 (Avg Bid)
  Se busca experto en SEO on-page para optimización web -- 4 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ¿Eres un experto en optimización SEO interna de sitios web (on-page)? Estoy buscando un profesional freelance para encargarse de mejorar el posicionamiento orgánico de mi sitio web a través de optimizaciones técnicas y de contenido. Tus funciones serán: Análisis de palabras clave, sugerencia de topics y sugerencias de temas/contenidos Redacción y edición de contenidos enfocados en SEO Optimización de títulos, descripciones, meta descripciones y etiquetas ALT Revisión, mejora de velocidad de carga y optimizaciones técnicas Maquetación de contenidos en el CMS para mejorar engagement Corrección de errores de indexación y rastreo Redacción/edición de contenidos optimi...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  1500+ words per page copy typing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This is offline project of typing. We will give you image file you have to type them in MS Word, good accuracy required above 50% required. No OCR software should be used to limit error output. Teams are encouraged to apply. I will pay good rate. Files are clearly scanned and viewable. Page formatting is also required.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Gestão de mídias 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me manage and create content for my social media platforms. Specifically, I need help with Facebook, Instagram, and Twitter. I require assistance in both content creation and platform management. My primary goal in engaging with these social media platforms is to increase my product sales. I need help setting up campaigns, targeting the right audiences, managing my ads and posts and delivering content that resonates with my target audience. I need guidance on best practices in order to create a memorable brand experience on these social media platforms. If you have experience and expertise in this area, I am eager to hear from you and discuss the project further.

  €313 (Avg Bid)
  €313 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with integrating the Betfair sport betting API into my project. I am specifically interested in Cricket. Requirements: - Experience with Betfair sport betting API integration - Knowledge of Cricket betting system - Ability to create a full betting suite including live bets - Familiarity with other sports betting systems is a plus Additional Information: - The complexity level of the betting system should be a full suite including live bets - Specific requirements or features for the integration are not yet determined, so flexibility is required If you have the necessary skills and experience in Betfair sport betting API integration and are interested in working on this project, please submit your proposal.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  As an executive in the professional world, I am looking for a personalized assistant to help me with managing my other commitments. The tasks I need the most assistance with are calendar management and scheduling, email management and organization, and travel arrangements and itinerary planning. This will involve moderate interaction with my clients, though less than the high-level of interaction typically associated with these responsibilities. I anticipate needing 10-20 hours of help per week from my assistant. Every week will undoubtedly present different challenges and tasks that I need to accomplish - with the help of my assistant, I am confident I will be able to stay on top of all of my duties.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Data entry 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry work from handwritten documents. The data to be entered is simple, consisting mainly of names and addresses. The project involves processing between 100 and 500 documents. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in data entry techniques and software - Attention to detail and accuracy in entering information - Fast typing speed to efficiently complete the task within the given timeframe - Previous experience in similar data entry projects - Ability to handle large volumes of data entry work - Knowledge of data management and organization techniques If you have the necessary skills and experience, please provide your proposal including your estimated timeframe and cost for completing the project.

  €354 (Avg Bid)
  €354 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I have a React Native project. It is working well now. I need to add social login ( Google, Facebook, Twitter) into this app. You should get user email & username using social login. And then I will handle it myself. You should complete it within 5 hours. You must test it on both android & iOS physical device. If you can do it, Please bid. Thank you.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a unique logo to represent my vintage cafe, Fort Erie's Deja Brew. The ideal logo should feature a recognizable object that ties in with the shop's theme. Specifically, I'm looking for a dark purple and bright green design that includes an arabica coffee bean character winking and lounging in a "hot tub" coffee mug. The upper curve around the character/mug should read "Fort Erie's Deja Brew", and the bottom should read "Bean There Tried That". I'm going for a FUN vintage feel in this logo, so I hope to achieve a style that reflects that look. If this project interests you, I'm sure we can come together to create the perfect logo for my store! This is also an actual vintage/antique store. LITERALLY everything is ...

  €623 (Avg Bid)
  €623 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  carpentry 6 μέρες left

  I am looking for assistance with building a low wooden frame with legs to hold a rectangular pillow. The pillow is 36x27x3. I have a specific design in mind, and have measurements for the project. I am seeking a carpenter for the project . The design should be durable and attractive, and will be used in a residential setting. The wood must be solid oak and the stain color should be minwax oil based special walnut. The finished product should have a mid-century modern retro 1960s aesthetic as shown in the sample pictures. If you think you’re the right fit for this project, please contact me with some samples of work that you've done, the cost and timeframe to complete. You would create this project and deliver to Chicago. Local builders preferred.

  €28 - €235
  Τοπικό
  €28 - €235
  0 προσφορές
  Full Time Figma UI UX Designer team member 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Full Time Figma UI UX Designer team member I am looking for a Junior Level (1-3 years of experience) freelancer to join our team as a full-time Figma UI UX designer. Project Scope: - The designer will be working on both Website and Mobile App Design projects. - The projects will require the designer to incorporate specific styles and elements that I have in mind. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Figma and other design tools. - Strong understanding of UI and UX principles. - Ability to create visually appealing and user-friendly designs for websites and mobile apps. - Attention to detail and ability to follow design guidelines and specifications. - Strong communication skills and ability to work collaboratively with the team. Salary & Work - Salary will be month...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a skilled Flutter developer to make some design changes to my existing mobile application. The project is for an existing business and I need someone who can provide full assistance with publishing the app to the Apple Store. Specific requirements for the project include: - Making design changes to the mobile application - Ensuring functionality improvements are implemented - Fixing any bugs that may be present Ideal skills and experience for the job: - Strong proficiency in Flutter development - Experience with UI/UX design and making design changes - Knowledge of mobile application publishing process for the Apple Store If you have the necessary skills and experience, and can provide full assistance with publishing the app to the Apple Store, please submit your propos...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  ESP32 Audio/Video Project with GUI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a ESP32 Developer to create the software for a Mini AVS that will play video and audio on a ESP32-WROOM-32D microcontroller. The video, audio and JPEGS will be stored on a SD card. The project will be done in three phases. Each phase must be completed in order and on time before moving to the next phase. • PHASE 1 -Using the esp32, ili9341 display, and a SD MMC card, play audio in sync with video • PHASE 2 - Create a GUI touch interface using a ili9341 display, where the user can pause/resume videos and navigate a menu system. • PHASE 3 – Integrate phase 1 and 2 in to a fully functioning system without bugs.

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Address visit in the city CLUJ-NAPOCA, ROMANIA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am an international lawyer with ten years of experience in pre-trial dispute resolution. I help clients around the world to negotiate with partners on the fulfillment of overdue obligations. The company that is a party to one of my projects is located in the city of CLUJ-NAPOCA, ROMANIA. And I need to find out if the counterparty is located at the address of its registration. Accordingly, I am looking for a contractor to visit the address in the city of CLUJ-NAPOCA, ROMANIA. The task is to arrive at the premises at the address and to make 10-15 photos of the building and surroundings. Please, note that the address is not a government or military facility and there is no need to enter the building, but just to make several photos and leave. I pay the contractor a fee of EUR 30 ...

  €29 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €29 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Address visit in the city Voluntari, Romania 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am an international lawyer with ten years of experience in pre-trial dispute resolution. I help clients around the world to negotiate with partners on the fulfillment of overdue obligations. The company that is a party to one of my projects is located in the city of Voluntari, Romania. And I need to find out if the counterparty is located at the address of its registration. Accordingly, I am looking for a contractor to visit the address in the city of Voluntari, Romania. The task is to arrive at the premises at the address and to make 10-15 photos of the building and surroundings. Please, note that the address is not a government or military facility and there is no need to enter the building, but just to make several photos and leave. I pay the contractor a fee of EUR 30 for ...

  €35 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €35 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  whatsapp marketing Admin and API integration in PHP 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with whatsapp marketing admin and API integration in PHP. Specific features I am looking for include: - Message scheduling and automation - Contact management and segmentation - Analytics and reporting I already have an existing website/application where this integration needs to be implemented. The timeline for this project is immediate, within a week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PHP and API integration - Experience with whatsapp marketing and automation - Familiarity with contact management and segmentation - Strong analytical skills for reporting and analytics.

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Translate from English to Hindi 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  English to Hindi Translation - Training Document Project Overview: I am looking for an experienced translator to convert a training document from English to Hindi. The document has approximately 2200 words and requires a high level of accuracy and attention to detail. Skills and Experience: The ideal candidate should possess the following skills and experience: - Fluent in both English and Hindi - Proven experience in translating technical documents - Strong understanding of technical terminology and concepts - Excellent grammar and writing skills in Hindi - Ability to work efficiently and meet deadlines Application Requirements: In your application, please include the following: - Details of your past translation work, particularly in technical fields - Your experience in translatin...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  I need a google script for managing spreadsheet 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create a Google script to manage a specific spreadsheet. The script should be able to perform automated calculations and formulas. Specific requirements for the project include: - Working with one specific spreadsheet - Creating a user interface that is simple and minimalistic The ideal freelancer for this job should have experience with Google scripts and be able to deliver a functional and visually appealing solution.

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for someone with experience in setting up and integrating Salesforce for the first time, including QuickBooks integration. Currently I do not have a CRM system in place, however, I will need sales tracking to be implemented into Salesforce. I need to consolidate all of our lead sources, current customers from QuickBooks and our scheduling software provided by FlightCircle.com. Thank you.

  €1062 (Avg Bid)
  €1062 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Title: Freelance Sales Associate for Construction Chemicals and Materials Skills and Experience Required: - Proven experience in sales, preferably in the construction industry - In-depth knowledge of the adhesive and sealant products - Strong communication and interpersonal skills to develop and maintain customer relationships - Ability to meet sales targets and increase revenue Project Description: We are seeking a skilled freelance Sales Associate to join our team and drive sales for our construction chemicals and materials, specifically in the area of adhesives and sealants. Our primary goal is to increase sales and expand our market reach. Responsibilities: - Identify and target potential customers in the construction industry - Develop and maintain strong relationships with existin...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hey everyone! Looking for a talented freelancer to assist me with designing a magazine in Adobe InDesign. I’d like the magazine style to be modern and minimalist, so if you have an eye for creating something sleek, modern, and sophisticated, I would love to hear from you! As well, I don’t have any content for the magazine yet so I am in need of content creation. The magazine should be less than 20 pages. If this sounds like a project that fits your expertise, let’s get the conversation started. I’m looking forward to reviewing your portfolios!

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for a highly skilled freelancer to help me with a logo enhancement .project that requires extreme attention to detail. My ideal freelancer will be able to create a detailed 3D logo with additional visual elements. I am looking for a creative and professional freelancer that has demonstrated excellence in the past with similar logo projects. Their application should include a detailed project proposals, showcasing their skills and previous work that is related to this job. If you think you have the credentials and experience to do a fantastic job on this project, I would love to read your application and proposals! Please contact me if you have any questions. Pl read the outcome sought: have a finalized logo (attached as files) which needs enhancement. we need: a redesigne...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  We are seeking a talented and experienced designer to join our team, specializing in creating compelling images Amazon E-Commerce brand. The ideal candidate will have a deep understanding of Amazon's brand guidelines, A+ Content requirements, and a keen eye for design that drives conversions. This is an ongoing project that will run for months. About Company: We sell products for beauty salons on Amazon in North America. The company grew 3x in the last year and keeps growing. We are launching many new products and plan to start selling globally next year. Key Responsibilities: * Image Design: Create high-quality product images, infographics, and lifestyle images that resonate with our target audience and adhere to Amazon's guidelines. * A+ Content Creation: Design and develop ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Custom Animated Website Contact Form -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an experienced developer who could deliver a custom animated contact form like the one on (please see video). We need it to look exactly the same, with the same style and animations. The form pops up from below when a button labeled "Let's Chat' is clicked. The idea is to simulate an email, the form has a typing animation, and some options are presented in rounded boxes. The options will change slightly but we need the same functionality as the reference. This is time-sensitive, so a fast turnover would be appreciated. Please only bid if you have seen the video and are seriously confident that you can do the same functionality. Thank you. Our maximum budget is $450 USD, if your offer is higher thank you but we can't afford it.

  €397 (Avg Bid)
  €397 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Website Similar to Airtasker 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create a website similar to The website should have the following features: - Task posting and bidding: Users should be able to post tasks they need assistance with, and other users should be able to bid on those tasks. - User profiles and ratings: Each user should have a profile where they can showcase their skills and experience. Users should also be able to rate and review each other. - Payment integration: The website should have a secure payment integration system, allowing users to make payments for completed tasks. I have a budget of less than $1000 for this project. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing similar websites or platforms. - Proficiency in programming languages such as PHP, JavaScript, an...

  €480 (Avg Bid)
  €480 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Apache superset configuration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer with experience in Apache Superset configuration to help me with my dashboard creation project. Purpose: - The purpose of using Apache Superset for this project is to create a dashboard. Dataset Visualization: - I have a specific dataset that I want to visualize, but I am facing an issue with making the dashboard public without requiring a login page. Output Format: - I have already created the dashboard and I am looking for assistance with the dashboard sharing policy. Skills and Experience: - Experience in Apache Superset configuration - Knowledge of dashboard creation and sharing policies.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  social media videos 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to produce engaging social media videos for my product or service. The videos should be created for Instagram, and should promote my product or service. I have no specific themes or expectiations but I am open to any ideas the freelancer may bring to the table. The videos should be fun and creative yet still convey the essence of my product or service. I'm looking for a freelancer who is equipped with the latest technology to produce high-quality videos that will reflect the best of my brand.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  SMS Verification Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Here is a description of the job. There may be some points not covered here. The aim is to have a properly functional website similar to JuicySMS however with additional countries.

  €544 (Avg Bid)
  €544 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  URGENT TASK. I'm in need of a professional to finish up and spruce up my landing page. It filled with the content, just need to make it look good on a Desktop version. My goal for the landing page is to increase product sales. Looking for someone who is skilled and has the ability to make it look great!

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Photos of my roof 6 μέρες left

  I would like these pictures to reflect a rainy day in the summer. Change snow to rain/water and add leaves toall surrounding trees.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for an experienced freelancer to help us map our bespoke system developed in Filemaker. Our objective is to integrate the system with another system, and we need a detailed map with all functions and processes to accomplish this. We would need the mapping to be completed within 2-4 weeks. If you're the right person for the job and have the necessary skills and expertise, we look forward to hearing from you soon. Thank you!

  €904 - €1809
  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €904 - €1809
  3 προσφορές
  Desarrollo de Sitio Web para Plataforma de Terapias Holísticas 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ¡Hola! Somos creadores de formaciones sobre terapias holísticas, y estamos en busca de un desarrollador web y de aplicaciones talentoso y apasionado para un emocionante proyecto de expansión. Deseamos llevar nuestro sitio web al siguiente nivel. Responsabilidades iniciales: • Desarrollar y mejorar nuestro sitio web y blog ya existente. • Utilizar los datos que envía la API de nuestro procesador de pago para generar comprobantes de participación en las formaciones, que los alumnos puedan ver online, descargar y compartir en sus redes sociales, para que nuestro sitio web se difunda. Al compartirlo, podría llevar alguna clase de promoción para nuevos alumnos. El acceso debe ser seguro para el alumno que busca su comprobante, t...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Crowdfunding for startup 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Crowdfunding for startup - Looking to launch a rewards-based crowdfunding campaign - Need assistance with a social media campaign for marketing and promotion - Target funding goal is over $50,000 Ideal Skills and Experience: - Experience in running successful rewards-based crowdfunding campaigns - Expertise in social media marketing and promotion - Strong understanding of crowdfunding platforms and best practices - Proven track record of reaching and exceeding funding goals - Creative and strategic thinking to maximize campaign visibility and engagement I am seeking a results-oriented team or individual to manage our fundraising campaign and ensure product success. Note: I am not interested in consultation or strategy-only services. I'm looking for a team or individual who can b...

  €3872 (Avg Bid)
  €3872 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Social media posts 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for someone to post on social media for several companies that I own. This would be for Facebook and Instagram. Currently I have 4 companies but will be acquiring more.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Leadflow website and Facebook page 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a website and Facebook page for my functional medicine private practice. Objective: visitors to the website feel hope in the face of deadly memory loss and know next steps for them to get started with me. Target audience: 45-55 year old men who have a family history of Alzheimer's Disease Timeline: Website and Facebook page up within 2 weeks. Refinements to both within 6 weeks.

  €397 (Avg Bid)
  €397 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  I need a copy writer that is a new freelancer. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a fresher to help me with book copy typing job from their remote location... - Budget: $25 per hour - Type of work: Copy Typing A Book (200+ pages) - Important features: Possible Contract To Hire Full-time

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  animated explainer 6 μέρες left

  i need to make the animation for the video scirpt

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Resume generation website using gpt 3.5 prompt 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Resume generation should be independent page where candidate submit details and the gpt will generate resume content pass these values to chatgpt to generate resume professionally then based on the chatgpt response prepare pdf after the content is generated resume should be build based on templates u should create templates via code

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές