Νομική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Legal research refers to the process of identifying and retrieving information pertinent to support legal decision making. Legal research involves finding sources of authority law, in a given jurisdiction by law professionals such as lawyers and paralegals. If your business needs legal research work done, you can hire freelancers for the same. Simply post your legal research job today in order to get competitive bids from freelancers!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Legal Researcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Annotate a legal document into plain terms. I need a legal expert who will fully read and annotate a 14-page irrevocable trust into plain terms. If done well I have further documents to annotate. 8 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εργατικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 19ώρα €184
Review Products for Intellectual Property Infringements Review Products for Intellectual Property Infringements Summary: We are looking for an Intellectual property specialist to help check around 20,000 products from [login to view URL] for intellectual property infringements/breaches. This will involve checking copyright, trademark, patent, counterfeit items from various sources. BONUS MONEY: Each product found with a valid IP infringement/brea... 11 Νομική Έρευνα, Πατέντες, Σχεδίαση , Copyright Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 11ώρα €162
Legal Contract I require someone to write a contract between my two companies in Australia and New Zealand. It will be a service agreement that outlines what services will be provided between the two companies. The Australian company will be the client and the New Zealand company the service provider. The New Zealand company will not be charging for services. If you have the expertise to complete this please... 25 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εργατικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 7ώρα €231
Get My Company EIN Number FROM IRS I need EIN number from IRS, i have european company. 5 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή, Writing Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 7ώρα €53
Legal Translation • Ability to translate legal documents or legislation words into simple English. • Ability to develop audit questions related to compliance drafted in simple English. • Target : freelancers who can work 4 to 5 hrs in a day • Any law graduates or pursing final year can source across pan India. • Profiles can be sourced from any location. • Project duration would be 4 m... 27 Μετάφραση, Νομικά, Νομική Έρευνα, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα €16
Business Lawyer for SEC application We need a business lawyer licensed to send the S1 application to the SEC form C in the [login to view URL] 3 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εμπράγματο Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 20ώρα €454
legal contract drafting I need a contract for provision of services to a client 16 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Πατέντες, Νομική Συγγραφή Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 18ώρα €241
SEC Legal Work USA We need a Licensed person to submit S1 application to SEC in USA PLEASE DISCUSS openly here 1 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 13ώρα €177
Massachusetts Attorney needed for multiple legal matters I need legal representation for some matters of personal law, real estate law, consumer law. depending on your skills and the matters you can handle compensation is negotiable. I prefer to have in person representation in Boston, however that isn't required 0 Νομικά, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 6ώρα -
Need a couple legal documents Made Need a couple legal documents made 15 Νομικά, Λογιστικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 12ώρα €95
E-commerce platform services agreement For an e-commerce platform, we want to update our "terms of service agreement". Our business is pre-paid online stores. (commonly referred as "webshop" in Europe) The new terms of service agreement should protect us from any possible claims, especially in the rare event of our services being unavailable. The company is based in Malta. Most customers are based in European count... 35 Νομικά, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 8ώρα €474
cyber security expert My phone was remotely wiped and hijacked by an ex boyfriend. Many things that I was saving as evidence in an upcoming legal dispute have been maliciously wiped from an I phone 5c. I am looking for someone to recover voice memos, messages, call logs and voicemails. The phone was under cricket wireless. I am looking for access to any retrievable files either through cloud or data recovery. Thank You... 19 Νομικά, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Νομική Έρευνα, Ασφάλεια Διαδικτύου Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 23ώρα €440
Team member needs USA/Canada based lawyer or psychologist I need to speak with a lawyer in USA/Canada who can negotiate a payment arrangement for my team member's third party collection account. My team member is based in Toronto, Canada. Details of the case will be presented to you. Please be confidential and respectful of my team member's information and concerns. I can make a payment of $500 USD to you if you can reach a successful ar... 4 Νομικά, Επαγγελματικά Σχέδια, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 16ώρα €485
Legal Memo More Details Will be on Chat The memo should be no more than 10 pages (double spaced, 12-point font; the reference list does not count towards page limit). 20 Νομικά, Νομική Έρευνα, Research Writing, Εργατικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 9ώρα €86
Help license my product to companies I am a product developer and have a prototype. I am filing a provisional patent this weekend. I would like help with licensing my product if anone has connections or experience. 6 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Πατέντες, Νομική Συγγραφή Jun 16, 2018 Jun 16, 20181μέρα 14ώρα €143
Attorney Personal Injury Miami Dade Personal Injury Attorney located must request transfer of asset held for my benefit in Miami bank in amount exceeding $300,000. Legal fees and retainer for e-filing additional documents are to be paid out of funds transfer. Please email. 2 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Φορολογικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 16, 2018 Jun 16, 20181μέρα 12ώρα €969
Financial/Legal Services I need initial contact for retrieval of funds exceeding $300,000 by proxy competent to assert my true identity of citizen of Belgium. Additionally, based on attached document I will claim damages for fraud of intentional infliction of false US identity and defamation per se. Please email. 4 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Φορολογικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 16, 2018 Jun 16, 20181μέρα 12ώρα €77
Provisional Patent writer I have a CAD drawing, 3D drawings and prototype. I need someone to write a provisional patent. $100 or less. 9 Νομικά, CAD/CAM, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Πατέντες Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα €120
ARGENTINA: Research Regulatory Details for Leasing Companies from Abroad It is required to thoroughly analyze the situation for Argentina in an outcome-oriented way: SITUATION - A foreign financial services and leasing company, based abroad, wants to offer cross-border leasing services from abroad for industrial equipment or marine equipment. - This would not be a deposit-taking institution and the company would work with commercial customers only, not with consumers.... 6 Νομική Έρευνα, Ισπανικά Jun 15, 2018 Jun 15, 201815ώρα 53λ €14
Product & Service Contract and Agreement prepration Need a expert to draft multiple legal documents for a product and service company intended to be used in multiple countries, including India, USA, Singapore and UK 10 Νομικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Πατέντες, Νομική Συγγραφή Jun 15, 2018 Jun 15, 201812ώρα 53λ €7
Law, Legal Drafting Need help drafting a legal brief for a lawsuit in Federal Court on a Constitutional mater. 6 Νομικά, Νομική Έρευνα, Εργατικό Δίκαιο, Νομική Συγγραφή Jun 15, 2018 Jun 15, 201812ώρα 51λ €86
Write me Terms and conditions Adult camera site 14 Νομικά, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Jun 15, 2018 Jun 15, 201810ώρα 26λ €48
Showing 1 to 22 of 22 entries
« 1 »