Βιομηχανικό Σχέδιο Δουλειές και Διαγωνισμοί

Industrial design is all about creativity and out of box thinking. Products come with distinct features and in order to make your products easily differentiable from the rest you need ideas that work with your product and the brand image. You can hire an industrial designer and get the desired results in very little time. The designer will take into account the essential aspects of your products and brands. So, just post your job here and take the right step towards branding.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Industrial Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
COMPANY LOGO NEEDED I need a ORIGNAL logo for my new company SAC CORPORATION dealing in steel products to be designed. 36 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραφικά Υπολογιστή, Εικαστικές Τέχνες Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €17
Mechanical Mechanical design 9 Βιομηχανικό Σχέδιο Jun 24, 2018 Jun 24, 20185μέρα 16ώρα €325
Desarrollo de case para dispositivo electronico Desarrollo de un case para dispositivo electronico con raiting IP65 8 Βιομηχανικό Σχέδιο Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 6ώρα €873
I have been told that I need an industrial designer. Last week, I received my official "good to go" trademarks from the USPTO. It is for snowballs that contain 1-2 shots of alcohol. I need a design that uses one of the trademark words, and a graphic that reflects the word. Maybe a "pun" phrase as well, that reflects he shaved ice product. 14 Βιομηχανικό Σχέδιο Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 2ώρα €134
25% payment for getting project I pay 25% of the project that you get for me. I do the work and when it finishes I give you 25% of the payment. you just have to get me the project. the projects have to be of GRAPHIC DESIGN, INDUSTRIAL DESIGN, MECHANICAL DESIGN, ENGINEERING, DRAWING IN SOLIDWORKS AND CATIA. [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Othe... 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Μηχανικής Jun 19, 2018 Jun 19, 20181μέρα 1ώρα €416
Need a product designer (LED Bulb design) We are launching a range of LED bulbs and we need innovative design for bulb housing and casing. Our goal is to come up with a design which is unique and stands out from competitors products. New design should reduce manufacturing cost, assembly time and packaging cost. This project requires in-depth research of LED LIGHTS segment and thorough understanding of competitors' products. We need... 24 Βιομηχανικό Σχέδιο, Ηλεκτρική μηχανολογία, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός 3D Jun 19, 2018 Jun 19, 201820ώρα 1λ €1421
Catalog & Brochure Dear Freelancer, I need to create just a catalog for my PVC pipe product. Not Brochure. Content provided. I want the design to be simple and professional with BLUE color must be applied in it (colorcode=#3366CC) The color in the design can be variety. Things that must be free for commercial use are: 1. Any design 2. Picture/ Photograph ( I attached my product photo below) 3. Font s... 4 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Γραφικών, Βιομηχανικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 13, 2018 Jun 13, 201817μέρα 22ώρα €31
Design a 3D city for a videogame We need a design for a city for a 3D virtual world. It must be a MODERN city but not futuristic. The city must have have shops, pubs... We need the design from the pedestrian point of view not from the sky. We want to see your ideas for the streets. We don't want cars or roads. You can send illustrations, 3D drafts.. .anything you want to understand your proposal. 15 Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Προσχεδιασμός , Βιομηχανικό Σχέδιο Jun 12, 2018 Jun 12, 20182μέρα 5ώρα €387
I need a freelancer for prototype development (Fixed) I have a technology startup. I would like to convert a concept into a functional product. I need to develop a tracking device for a specific application. I am seeking a solution that is an android and IOS application that is designed to track and locate a sensor (IOT, GPS, RF or other VLSI) technology that is embedded within a projectile that is no larger than 1.68-inches (42.7mm) in width, he... 20 Μηχανολογία, Android, Βιομηχανικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, iOS Development Jun 7, 2018 Jun 7, 2018Έχει λήξει €272
Showing 1 to 9 of 9 entries
« 1 »