Απεικόνιση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Imaging is an emerging field that is revolutionizing the concepts of computing, medical, engineering etc. Fast imaging techniques can be used for performing scientific and computational work. Businesses that need help with Imaging can use our website to get results. Simply post your project today and get results.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Imaging Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Face recognition and enhance imgs quality Hello, I have attached some images taken by security camera for a person. I need your help to recognize the person's face in the attached photos. This is a test project, if you could do this one, there are a thousands projects like this ! Thanks 12 Photoshop, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop, Απεικόνιση, Image Processing Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €99
Retouch picture for CV. Make it look much better, delete red yes... Retouch picture for CV. Make it look much better, delete red yes, add brightness, up to you. Basically do whatever you can use to make it look better. it will be added to a CV so it should not look too much "photo-shopped". should look natural though. 157 Απεικόνιση, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Photo Retouching, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Mar 14, 2018 Mar 14, 20182μέρα 2ώρα €8
ClearCanvas Dicom Viewer Interface Modification Changing Explorer area to combined patient list and related dicom images Chosen Dicom Server List and Patient list will be side by side Displaying Patient list and Dicom images on the same page 0 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Απεικόνιση Mar 13, 2018 Mar 13, 20181μέρα 4ώρα -
Create a Python Code for the provided PDF paper I'm looking for someone who can create a python code for the provided PDF paper. Python code should ask for the image location, encrypt it and then decrypt it and save it as image file as per the PDF. I need to get this done before 13th March 2018. Thank You 7 Python, Απεικόνιση, Image Processing Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €16
House warming function invitation file House warming invitation card for sending in whatsapp. Text Content is ready . 5 .NET, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Προσκλητηρίων, Απεικόνιση, 2D Animation Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €17
Image processing Algorithm - Research paper Hello, I have scientific research paper, it includes some algorithms, I want to give some one images and apply the algorithm to get the output result no need to implement , you can just follow the algorithm and see what will be the out put and the input vector based on the algorithm example of other image are already available This task shovel be delivered within 24 hour... 20 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Απεικόνιση, Image Processing Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €48
Image Processing Algorithm Hello, I have scientific research paper, it includes some algorithms, I want to give some one images and apply the algorithm to get the output result no need to implement , you can just follow the algorithm and see what will be the out put and the input vector based on the algorithm example of other image are already available This task shovel be delivered within 24 hours 25 Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Απεικόνιση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €16
Application to fit 2D/3D apparel/cloth in the body Hi, I am looking for an application that will take the image of the apparel and put/merge/fit that image on the body as required (shirts/jackets/tops for upper part and pants/jeans/trousers for the lower part). The application can also be able to scan the tag on the apparel (without picture, as mentioned in the above part) and fit the apparel on the body. WHEN I MEAN/SAY ''BO... 6 Απεικόνιση, OpenGL, OpenCL, Image Processing, Graphics Programming Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €502
LPR/OCR We want to recognition Mongolian car number 17 Απεικόνιση, Image Processing Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €432
Matlab code (JPEG image file structure) I have Matlab code for detection JPEG image file from a dataset. (The problem) The code detects all JPEG file image even the JPEG file embedded with another file such as pdf , video, Microsoft word, .... etc. (The solution) I want the code to detect JPEG image without embedded JPEG image. Note: I have the images which are needed. after solving this problem put this code in my GUI code ... 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Απεικόνιση Mar 3, 2018 Mar 3, 2018Έχει λήξει €94
Medical Image Segmentation. Im trying to do a project on medical image segmentation using math lab for my work. 26 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ιατρική, Μαθηματικά, Απεικόνιση Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει €149
Build me a physique quiz So I am looking for someone to design me a quality questionnaire/survey similar to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] gender, age, condition, goal & result. 38 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Πωλήσεις, Οδηγίες, Απεικόνιση, Αναλύσεις Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €314
Implement ANN in watermarking frequency domain(DWT/DFT) in MATLAB The purpose of the project is to implement the watermarking in DWT or DFT using Ann in matlab. The implementation on ANN is necessary to improve the result produced by the frequency domain. The document is included for the reference. 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Απεικόνιση Feb 19, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €89
Shutter stock premium account Hello there, Im looking for someone with a shutterstock premium account to download the images in the attached word document. Please only bid for the job if you are able to supply the images. 2 Απεικόνιση Feb 19, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €64
i want help please I need some help with my business. 13 Επαγγελματικά Σχέδια, Απεικόνιση, iMovie Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €140
Image Processing - manual stomata measurement We are interested in the of the size of stomata (the pores on leaves). We have collected images of the stomata using a microscope and would like a freelancer to measure them (length and width) for us. Some of the stomata are difficult to see, but they all need to be counted and the image annotated with the dimensions of the stomata (in pixles) so we can ensure that none have been missed. Plea... 24 Επεξεργασία Φωτογραφίας, Απεικόνιση, Image Processing Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €314
Matlab Simulation of a line of length 25.6 microns propagating in freespace to variable distance using fresnel propagation function. I want the pixel size of the input line to be like 1 micron. Matlab Simulation of a line of length 25.6 microns propagating in freespace to variable distance using fresnel propagation function. I want the pixel size of the input line to be like 1 micron. 5 Matlab and Mathematica, Απεικόνιση, Image Processing Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €20
Image Correlation on Strain Measurement Using Ncorr Platform Performing Digital Image Correlation to measure displacement field and then Strain Contour by using Ncorr opensource platform Must have Matlab and Microsoft Visual as compiler in order to perform image correlation and to run Ncorr software Series and sequences of images will be provided 4 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Απεικόνιση, Image Processing Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €36
electronic photo portfolio I would like it designed and built. 2 Φωτογραφία, iPhone, Android, Απεικόνιση, Image Processing Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €632
I need need 3D image maker We are a canadian furniture business needing to do 3D images of our furniture. We provide pictures of the furniture and dimensions and need to be laid on nice design background of house, condo, or loft setting. 7 Απεικόνιση Jan 21, 2018 Jan 21, 2018Έχει λήξει €83
Symbol recognition on Images - OCR, OpenCV, Computer Vision The need is to develop a software project that receive an input of an image and return if one, within a predefined set of symbol, is present in the image itself and the text content of the image. Extra information: .The set of symbols is provided by us and includes 40 items. . The symbols are very simple and unique within the set itself .The text are mainly numbers and single characters .I... 33 Αναγνώριση Κειμένου, Απεικόνιση, Image Processing, OpenCV Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €379
Face recognition through video/camera - MATLAB Make face recognition algorithm using Matlab. Have to train and of course test algorithm using several pictures. It has to be done using Artificial Neural Network (ANN). It should be as simple as possible. It should detect faces through videos and then recognize it with the faces in the dataset. 26 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Απεικόνιση Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €127
Freelancer Photographer Required for product Shoot @Company Site I need a photographer who has photos of fabrics. 19 Φωτογραφία, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Απεικόνιση Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €108
New Freelancer with Matlab, Images Processing, SVM Algorithm Expert at LOW budget work - 31/12/2017 08:15 EST I need a NEW Freelancer who has good knowledge of Matlab, Image Processing and SVM Algorithm. I need at LOW Budget who has good skills. 13 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Απεικόνιση Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €9
Matlab,image processing, SVM Algorithm applied at LOW Budget I need a NEW Freelancer who has good knowledge of SVM Algorithm. I need at LOW budget. I need who has knowledge of image processing and Matlab 13 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Απεικόνιση Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Έχει λήξει €5
Matlab Program - Test Posting Hello, everyone! I hope to discuss more details of the project and give me someone who has good knowledge and skills. Thanks. 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Απεικόνιση Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €40
Matlab,sattelite Image Processing, modify and apply SVM algorithm I need a Matlab expert who has good skills in Matlab and Satellite Image Processing. I need a serious and hard working person working at LOW budget. we need some updation. budget is low. 3 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Απεικόνιση Dec 17, 2017 Dec 17, 2017Έχει λήξει €4
Amage tool I need the amage tool of ambarella A12 chip, also I need the document and detail instructions to adjust the image. 0 Απεικόνιση, Image Processing Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει -
Advertising Campaign I need some image manipulation. Most of it, I have already done them. I just need it to be finess. 2 Απεικόνιση Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €83
LearnYourHistory our application have to provide facility to detect face when user come for click in front of our camera and crop their face and place that cropped face in themes that will be provided by our client. we don't have any specific tecnology 6 Αναγνώριση Προσώπου, Απεικόνιση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Nov 25, 2017 Nov 25, 2017Έχει λήξει €322
Personal assistant -- 3 Hello, We are a boutique aerial company working with few people who become professionals and recreational in aerial and performing arts. We are looking for someone with genuine communication and administration skills for a small creative business. We prefer someone with experience who can give advise, maybe someone retired who would enjoy contributing 2- hours per week on a voluntary basis.... 11 Copywriting, Blog, Απεικόνιση, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει €4
Cleft lip detect symmetry by use matlab image processing I have picture of patient , i have code for detect part of face Now I need code to can show below list [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] edge detect of part of mount and show in figure [το url &alpha... 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Απεικόνιση Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει €27
MOOZA iPhone x We are Amazon FBA sellers and we are interested in making simulation (imaging) for our product: A branded box, 1 Crystal Clear TPU CASE , 2 GLASS SCREEN PROTECTORS and dust removal sticker, wet & dry WIPE, microfiber cloth. We would like to emphasize some features: • TPU CASE o Lightweight o Transparent o PRECISE CUTOUT for speakers, charging ports, audio ports and buttons o U... 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Απεικόνιση Oct 26, 2017 Oct 26, 2017Έχει λήξει €196
Valve Status I'm interested in discussing a project that involves developing a mobile application that interacts with GIS data available in a Web Feature Service (WFS) The app would identify the attributes of specific features within the WFS and capture and display offline modifications to those attributes based on actions taken within the app. This is an example of the type of WFS is here [το... 15 Mobile App Development, Χαρτογραφία & Χάρτες, Απεικόνιση, App Designer Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €14
Stereo camera calibration tools and methodology I have several custom cameras with resolution 320x240 per eye few of them I calibrated successfully, but one... probably has some problem which I do not understand For each camera I have a bunch of chessboard pictures, which look quite enough for calibration chessboard positions have sufficient coverage I have more than one calibration tool. One is matlab. Second - GNU octave with "fc... 1 Προγραμματισμός C++, Απεικόνιση Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €20
Draw network diagram -- 2 VERY URGENT winning bidders to share all the details network diagram 5 Ασφάλεια Υπολογιστή, Απεικόνιση, Ρομποτική, Συμβολική Γλώσσα , CATIA Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €28
I need image Processing Expert at LOW budget We need an Image processing Expert who has good skills in Image process and Matlab. we need at LOW rate. we need a serious and hard working freelancer 9 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Απεικόνιση Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €4
childrens book Need a writer to have a fairytale for homeless children 1 Απεικόνιση Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €20
UDF FILE FOR PPD AND PMV VALUES (ANSYS FLUENT) I need an udf file for thermal comfort parameters (pmv and ppd) 1 PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ενορχήστρωση, Απεικόνιση, CATIA Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €20
Looking for Image Processing Expert I want image processing expert for my vision project 8 Matlab and Mathematica, Αναγνώριση Προσώπου, Απεικόνιση, FPGA Sep 28, 2017 Sep 28, 2017Έχει λήξει €21
Create a Song My project is tell about music .. 3 Απεικόνιση Sep 18, 2017 Sep 18, 2017Έχει λήξει €16
camera sensor software we are looking for engineer for develop software for Micro HD CMOS sensor , image capturing and converting it to 3D and giving .stl output .with very high accuracy. 0 Cloud Computing, Απεικόνιση, Image Processing Sep 1, 2017 Sep 1, 2017Έχει λήξει -
Pixel art images (60x60) We need pixel art images for a new game project. The images need to have 60x60 pixel dimension. We would like to create several hundreds of new images. Please make a bid for 5 test images. The image details will be provided in direct message. After the first 5 test images are delivered, paid and the image style/quality meets our expectation, then we can start to implement the large amount. ... 5 Απεικόνιση Aug 26, 2017 Aug 26, 2017Έχει λήξει €120
clothing designers photo editing creative clothing designs 2 Απεικόνιση Aug 24, 2017 Aug 24, 2017Έχει λήξει €438
2D projection mapping Video images of a beach, rainforest, nightsky and mountain top, Each image is to be mapped across 3 walls to make one single image. Providing an immersive visual. 3 Απεικόνιση Aug 23, 2017 Aug 23, 2017Έχει λήξει €21
Build a Logo with animated GIF version Hello! I need a logo based exacty on this : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I want the plant to spin, and a short text (access sat) to be written on the central strip. 34 Κινούμενα Σχέδια, Απεικόνιση Aug 22, 2017 Aug 22, 2017Έχει λήξει €113
Design 900 Motivational Qoutes i need someone to be able to design 900 motivational qoutes for my instagram im a designer but i dont have time to do it please low prices i want it something like i made here! IF YOU DONT UNDERSTAND DONT BID!!!! 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Φωτογραφία, Photoshop, Γραφικά Υπολογιστή, Απεικόνιση Aug 16, 2017 Aug 16, 2017Έχει λήξει €160
dialux simulation service - 06/08/2017 06:09 EDT Hello, I need a dialux simulation project for a parking lot, please quote per hour job,, I can send cad and all details 8 Απεικόνιση Aug 6, 2017 Aug 6, 2017Έχει λήξει €418
Autumn/Winter Brochure We are looking for someone who can take the data we supply, place it in one of 5 categories including pics, create an index and other brochure attributes 16 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Microsoft, Απεικόνιση Aug 1, 2017 Aug 1, 2017Έχει λήξει €9
Indian content writer wanted Want someone who can write as instructed. Experienced ones are preferred but beginners would be trained too. 50 Ότι Να'ναι, Απεικόνιση, Επικοινωνίες, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jul 27, 2017 Jul 27, 2017Έχει λήξει €207
Showing 1 to 50 of 62 entries
« 1 2 »