Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10,026 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Κατασκευή / Δημιουργία eShop -- 46427 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Καλησπέρα σας, αναζητούμε έναν freelancer για να μας παρέχει όλα τα παρακάτω που θα αναφέρουμε. Να εξηγήσω πως είμαστε στην περίοδο έρευνας για δημιουργία eShop ώστε να ξεκ&io...

  €1053 (Avg Bid)
  €1053 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Κατασκευή / Δημιουργία eShop -- 66680 Λήγει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Καλησπέρα σας, αναζητούμε έναν freelancer για να μας παρέχει όλα τα παρακάτω που θα αναφέρουμε. Να εξηγήσω πως είμαστε στην περίοδο έρευνας για δημιουργία eShop ώστε να ξεκ&io...

  €988 (Avg Bid)
  €988 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Pre-Employment and Education Vetting in Paris, France 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of education verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education verification checks - Familiarity with the educational system and institutions in Paris, France Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening

  €44 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €44 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Create and present a GRAPH of the measure you have chosen from 2000 to 2023. Include mention of the DATA source/ a web link to the data source. Calculate growth rates for the data and present them in a TABLE. Include any references to the literature you wish to use in your report. Import your graph and table of growth rates into a WORD document.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Intune: Allow saving on desktop for specific group 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need to allow the group Teacher to save directly on the desktop. Users of the group Teacher should be allow to save on desktop!

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Social Media Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Your responsibilities include creating and overseeing Facebook, Instagram, and TikTok accounts, posting daily content to engage women as our target audience from the USA, UK, Europe, and GCC countries. We'll provide images and videos. It's crucial that you possess strong social media management skills, the ability to effectively pitch our Designer ladies handbags to the audience, and expertise in conducting paid promotions. This is a long-term position, so we're looking for candidates willing to commit and contribute to the company's ongoing success.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Hi, I will share more details only selected candidate. Urgently needed! Thanks

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need seo expert for my website Ideasyte 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an SEO expert to optimize my website, , for both on-page and off-page optimization. My main target audience is international clientele. I need help in keyword research to identify the most effective keywords for my website. Our services : Web development Digital marketing Ads campaign Ideal Skills and Experience: - Proven experience in both on-page and off-page optimization - Expertise in international SEO strategies - Strong knowledge of keyword research and analysis tools - Understanding of the target audience and ability to optimize content accordingly

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Trophy icon Email Flyer Marketing 2 μέρες left

  Drain and Waste Product Line PLEASE READ EVERYTHING AND THE ATTACHED DESCRIPTION BEFORE YOU SUBMIT We are looking to make a creative marketing flyer that will be sent via email and for print. The target audience is hospitality, hotels and restaurants We would like to have a professional, clean, modern, simple, attention grabbing flyer to email and print for customers. I have attached our business logo, and ISO logo should be very prominent. The Avendra logo does not have to be big. In same area as Avendra logo also add "Member of iBuyEfficient and Birchstreet" PLEASE DO NOT JUST COPY THE WORDS AND PUT A BACKGROUND. Any photos or icons can be used- need creative and attention grabbing. WE LIKE ICONS - CLEAN EASY READING

  €48 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Host Equipment in Bahrain 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  You must live in Bahrain. Your responsibilities for this project, once the equipment is set up, will be very minimal (e.g. carrying out small tasks like resetting our phones and purchasing sims, making sure the phone is online for us to connect remotely etc) It's a great way to earn some passive income. We pay a monthly fee of 100 USD. You would be hosting 1 android phone. We work alongside a compliance company that monitors mobile ads around the world for mobile operators (like Orange, Tigo, Zain, etc.) and content providers, in other words, we check ads on phones and make sure they are compliant. We make sure that our clients are following the correct norms and regulations in the countries they publish their ads. We achieve this by connecting remotely to phones located where our c...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Gofundme promo -- 2 6 μέρες left

  My goal is to raise funds for a charitable cause and I need help in running a successful Gofundme campaign. The target fundraising amount is $100,000 and the campaign will run for 1-2 months. I'm looking for an experienced freelancer to help promote and manage the campaign to its greatest potential during this period of time. The ideal candidate will have experience in crowdfunding and will work diligently to make sure our goal is reached. You will need to be knowledgeable about setting up creative fundraising strategies and be able to effectively market the campaign so that donors can quickly see the positive impact their donations could have. Your creativity and hard work will be essential in reaching our goal, so don't hesitate to apply if you think you can help make a differ...

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Trophy icon Create a Logo - 04/10/2023 13:48 EDT 3 μέρες left

  Use attached logo as guide- Make man more cartoonish. Take off FROM ITALY and ADD SLICE HOUSE. Logo should read: ONE GUY SLICE HOUSE Logo should have an "express" "to go" pizza look

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Product description 6 μέρες left

  Fashion Product Descriptions - I am looking for a freelancer who can write engaging and persuasive product descriptions for my fashion products. - The ideal candidate will have a strong understanding of fashion trends and be able to write in a captivating and creative manner. - I am open to suggestions for keywords or phrases to be included in the descriptions, as long as they accurately convey the style and features of the products. - I need more than 10 product descriptions, so the freelancer should be able to consistently deliver high-quality content within the given timeframe. - Experience in writing fashion product descriptions and a portfolio of previous work in this field would be highly preferred. - Attention to detail and the ability to showcase the unique selling points of each ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Need to complete shopify Dropshipping public app tasks 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Shopify expert to help me with configuring the settings and integrations for my dropshipping public app. Tasks: - Configure the app's settings to ensure optimal functionality - Integrate the app with other platforms and systems - Fine-tune the app's features to meet my specific requirements Skills and Experience: - Strong knowledge of Shopify and its app ecosystem - Experience with configuring app settings and integrations - Familiarity with dropshipping and its best practices Timeline: - No specific deadline, but prompt completion is preferred

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  customise 5 websites 6 μέρες left

  The customization work needed is as follows: 1. Website 1 - you are adding web 2 scripts 2. Website 2 – you are adding 2 web scripts Plus you are adding an additional web page. on that page are adding an email box. This email box will allow visitors to the site to put in their email addresses and be contacted once the website goes live. 3. Website 3 - you are adding one web script 4. Website 4 – you are adding 3 web scripts one of which is a forum. You also need to add a Google map. 5. Website 5 – you are adding 4 web scripts Each installed script will need a simple drop-down menu added with each script's script sub-domain URL linking up with the rest of the website pages. On each script you need to - • Add a favicon to the desktop address bar &...

  €538 (Avg Bid)
  €538 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  LiveScore API integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer with experience in PHP to integrate a LiveScore API into my web platform. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in PHP programming language - Familiarity with API integration - Experience working with web platforms Requirements: - Integrate the specific LiveScore API I have in mind into my web platform - Ensure seamless integration and functionality for live score updates - Optimize the API integration for web platforms If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I'm looking for a video creative to help create a powerful promotional video for an event. The video should last 1-3 minutes and must incorporate the specific content and visuals that I will provide. I'm well aware of the importance of making a positive first impression, and I want to make sure the video I produce is engaging and impactful. By hiring a freelancer, I can work together with an experienced professional to make sure that even viewers who only take a quick glance at the video will be encouraged to learn more about the event I'm promoting.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Typing manuscript 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to type a manuscript for me that is greater than 100 pages. The manuscript is typed and does not require any specific formatting. I need this project done to a satisfactory level so that it is ready for printing. The successful freelancer should have experience with typing manuscripts and have an eye for detail to ensure accuracy. The freelancer must be able to type quickly and accurately in order to finish the project in a timely manner. Although I do not need a specific formatting style, I would also like for it to look neat and organized. If you feel you are the right candidate for this project, please let me know and tell me why you would be the best person for the job and provide examples of similar projects you have completed. I appreciate your help and...

  €14 - €24 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €24 / hr
  5 προσφορές
  Photographer needed for a couples shoot 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Photographer needed for outdoor couples shoot with a traditional style - Preferred Location: Seattle skyline - Style: Traditional - Specific Poses/Ideas: Yes We are looking for a skilled photographer who specializes in couples shoots with a traditional style. The shoot will take place by the water on the Seattle skyline, creating a warm and intimate atmosphere for the couple. Ideal Skills and Experience: - Experience in photography, capturing the essence of love and connection - Proficiency in traditional photography techniques, focusing on posed and composed shots - Ability to direct and guide the couple to achieve desired poses and expressions - Creativity in capturing unique and memorable moments - Attention to detail in capturing small gestures an...

  €24 - €48 / hr
  Τοπικό
  €24 - €48 / hr
  0 προσφορές
  Embedded IOT project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me with an embedded IOT project. The supporting system needs to have the functionality of collecting and analyzing sensor data, remote control and monitoring, and communication with other devices. The project should be written in C/C++, and embedded in an industrial equipment. This is an exciting opportunity to be involved in applying modern innovation to real-world problems. If you have the experience and enthusiasm to take on this challenge, then please get in touch. Additional info: 1. I have identified Sensor 2. Which need to be integrated with development board preferably ESP 32 or as per developer expertise 3. the data need to be send securely to our cloud services 4. PCB Creation for the set up 5. Casing for the set up 6. testing and de...

  €429 - €857
  €429 - €857
  0 προσφορές

  Need help in data entry, process and advertising services... Looking for online basic work experts

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Wisdom Tours Marketing - SEO 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking to launch our website on social media and google and ensure a certain number of views and clicks through a marketing campaign. Ideally we want someone who can do SEO and Social media marketing

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Hindi Book Translation Into English 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled translator to convert a Hindi book into English. The book is between 10,000 and 50,000 words in length and I require the entire book to be translated. The ideal candidate should have proficiency in both Hindi and English languages, as well as experience in translation work. The project needs to be completed within a month, so the translator must be able to work efficiently and meet deadlines.

  €314 (Avg Bid)
  €314 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  busco un socio editor para mi canal de youtube 76k 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  busco un socio editor para mi canal de youtube , que me ayude en la edicion , hacer las miniaturas etc.. preferiblemente que hable español y que tenga tiempo y con ganas de trabajar necesito sobre 15 videos mensuales precio se puede hablar y llegar a un acuerdo

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Kata kata motivasi 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Indonesian Personal Growth Motivational Quotes - Language: Indonesian - Theme: Personal Growth - Length: Short and concise quotes Skills and Experience: - Fluent in Indonesian language - Knowledge of personal growth and motivation concepts - Ability to craft concise and impactful quotes - Creative writing skills - Understanding of motivational techniques and strategies

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  someone who can fix a script that scrapes data from website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled PHP developer who can fix a script that scrapes text data from a website. The script is written in PHP. The script scrapes text from a webpage every time the webpage is updated then sends an SMS to my phone via Twilio. Twilio is receiving the data from the script but for some reason I'm not getting the text to my phone. I was getting the texts but then the script started only sending some of the data from the webpage. Now it's sending nothing.

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  AliExpress in Turkey 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  AliExpress in Turkey - Looking for services in account establishment - Need assistance in setting up a Turkish Seller Account - Experience in AliExpress and Turkish market - Knowledge of Turkish seller accounts and account establishment process

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  DATA COLLECTION DESIGN OBSERVATION STUDIES -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Amazon’s Kindle (its electronic book, magazine, and newspaper reader) has been far more successful than its SONY competitor. However, the original Kindle had some physical problems—button placement and page-turn speed among them. Correcting these problems resulted in the Kindle2, released in 2009 to glowing reviews.  What observation research might have been used in the redesign of the original Kindle? (Refer Chapter-7) Embed course material concepts, principles, and theories (which require supporting citations), along with two scholarly peer-reviewed references in support of your answer. Keep in mind that these scholarly references can be found in the Saudi Digital Library by conducting an advanced search specific to scholarly references. Be sure to support your statement...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a mobile app for my tech startup

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Publish my product on your blog with good us traffic. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can publish my digital product on their old blog mandatory, specifically targeting an audience with specific interests. The desired outcome of this project is lead generation for my product. Ideal Skills and Experience: - Experience in blogging and content creation and live blog - Knowledge of the target audience's interests and preferences - Proficiency in promoting products and generating leads - Strong communication and marketing skills

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Oracle Fusion security Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for Oracle Fusion Cloud Expert who can draft the Solution offering in Oracle Fusion Cloud related to all modules in Fusion as well as provide a real time use case study. Only experienced Fusion expert is required.

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  XD design to HTML 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  XD design to HTML Description: I am looking for a freelancer who can convert my XD design to HTML. The complexity of the design is moderate, so I need someone with experience in handling moderately complex designs. HTML/CSS Framework: There are no specific requirements for the HTML/CSS framework to be used. The freelancer can choose the framework that they are most comfortable with. Functionalities and Features: I haven't decided on any specific functionalities or features to be implemented in the HTML yet. I will discuss this with the freelancer later to determine the best approach. Skills and Experience: - Proficiency in converting XD designs to HTML - Experience in handling moderately complex designs - Knowledge of HTML/CSS frameworks - Ability to discuss and implement specifi...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  126 προσφορές
  React Native developer with Blockchain Experience 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Position: React Native developer with blockchain experience Location: Remote Job Description: We are looking for a talented and experienced React Native mobile app developer with a strong background in blockchain technology. As part of our team, you will play a key role in creating and maintaining cutting-edge mobile applications for NFT marketplace projects. You will work closely with our development and design teams to deliver a high-quality experience for our users. Key Responsibilities: We carefully analyze your requirements and design and develop mobile applications using React Native. Check out industry trends and the latest technologies related to QR code scanning. Resolve technical issues and bugs. Work closely with UI/UX designers to create user-friendly and visually appealin...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Trophy icon Logo For FUTR : American Football Program 6 μέρες left

  Hello, We are an American Football Program called FUTR located. in the United States. We would like a Logo that has FUTR with a Football as well. We would like to maybe see the word FUTR down the "laces" of an American Football. I hope that helps.

  €71 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €71
  15 συμμετοχές

  I am looking for a skilled Raspberry Pi programmer to automate an underwater robot using OpenCV. The ideal candidate should have experience with Python programming language and be familiar with OpenCV functions. Requirements: - Proficiency in Python programming language - Knowledge of OpenCV functions and ability to implement them based on client's ideas - Experience in working with Raspberry Pi and underwater robots The project involves creating a semi-autonomous underwater robot that can perform certain tasks using computer vision. The robot should be able to navigate underwater and perform specific functions based on the client's ideas. Skills and Experience: - Strong programming skills in Python - Experience in working with Raspberry Pi and underwater robots - Knowledge of...

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Dordrecht, Netherland) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis&rsq...

  €24 - €33
  Τοπικό
  €24 - €33
  0 προσφορές
  Open porch Roof 6 μέρες left

  Hello! Our project is to build an open porch roof from a specified material on a medium-sized porch (100-500 sq ft). We are looking for a Freelancer experienced in executing this sort of project. The work must be completed within 1-3 months, and can range from design to full construction. Our ideal candidate would be knowledgeable in the use of the specified material and have a track record of successful and timely projects. Please get in touch if you think you are the right contractor for this job!

  €862 (Avg Bid)
  €862 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Premise is a global research company mapping life for organizations working to improve your community. We pay people in specific countries to download our app and report on their daily life. For this particular project, we are looking for a freelancer from Dobre, Mykolayiv, Ukraine who can visit a specified locations and collect data on local infrastructure. We will pay USD 200 for successfully delivered/approved assignment. Send us a message for more details!

  €29 - €238
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €29 - €238
  0 προσφορές

  Videographer for Travel Documentary in Florence, Italy October 17-19 - Looking for a skilled videographer to capture the essence of an educational trip to Florence, Italy - The project involves creating a travel documentary - Post-production editing services may be required, but the client has a contracted video editor - Open to recommendations for the style and tone of the video - Ideal candidate should have experience in travel videography and storytelling - Must be available in Florence, Italy on October 17-19 to capture footage

  €18 - €150
  Τοπικό
  €18 - €150
  0 προσφορές
  English to Chinese Translation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  English to Chinese Translation - Technical Manual Skills and Experience Required: - Fluent in both English and Simplified Chinese - Expertise in translating technical documents - Familiarity with industry jargon and technical terms - Attention to detail and accuracy in translation - Ability to meet deadlines and deliver high-quality work

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Singapore. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  €24 - €31
  Τοπικό
  €24 - €31
  0 προσφορές
  write articoles 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented writer who can write engaging and informative articles on current events. The articles should be concise, with a word count of less than 500 words each. Skills and Experience: - Strong research skills to gather accurate information on current events - Excellent writing skills to create engaging and well-structured articles - Knowledge and interest in a wide range of topics related to current events - Ability to meet deadlines and deliver high-quality articles I require a writer who can deliver 1-3 articles on a regular basis. The topics will vary based on the latest news and trends. This is a great opportunity for someone who enjoys staying updated on current events and can write compelling articles to inform and engage readers.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Your responsibilities Develop software applications using your extensive knowledge of Golang (1.20+) and associated technologies, Participate in software design meetings and analyse user needs to determine technical requirements, Write efficient, reusable and maintainable code, whilst adhering to coding standards, Apply relational database technologies for optimum solution per specification, Test and maintain software products to ensure strong functionality and optimisation, Recommend improvements to existing software programs as necessary, Manage time appropriately and clearly communicate changes in effort or scope, Contribute to documentation where required, Maintain a high awareness of industry issues and trends. Our requirements You have 2+ years of experience in developing applica...

  €2515 (Avg Bid)
  €2515 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Recruiter and Talent Acquisition Specialist required. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ? Role: We're looking for a hardworking, honest recruiter who's a professional at outreach. You'll be responsible for finding top-notch talent for various roles within our agency. ? Requirements: Previous experience in recruiting Proven track record in outreach Detail-oriented and organized Must be hardworking and honest ? Responsibilities: Source, vet, and test candidates Outreach via multiple platforms Coordinate main interviews Complete a basic screening with each candidate Keep up-to-date records ? How to Apply: Send your resume and a brief cover letter on T.G. - @imagine228 Hope to hear from you soon!

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Branding de marca de helados fitness 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Branding de marca de helados fitness - Project is for starting a new enterprise - Target audience is fitness enthusiasts - The client is looking for packaging design for their fitness ice cream brand. Ideal skills and experience: - Graphic designer with experience in packaging design - Knowledge of current trends in fitness branding - Ability to create eye-catching and appealing packaging designs - Understanding of the target audience and their preferences in packaging design.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Redactador 6 μέρες left

  Diseño gráfico redactador de documentos edición de videos entre otros

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Web page crestion 6 μέρες left

  Web page creation for a portfolio website - I am looking for a web developer to create a portfolio website for me. - The website should have a clean and professional design, with a focus on showcasing my work. - I would like to include a contact form on the website, so potential clients can easily get in touch with me. - The website should be easy to navigate and mobile-friendly. - I do not have any existing branding elements, so the developer will have creative freedom in designing the logo, colors, and typography for the website. - The ideal candidate for this job should have experience in web design and development, with a portfolio of previous projects to showcase their skills. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is required to build the website. - Experience with responsive desi...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  119 προσφορές

  In need of a graphic designer to bring a teleheath services fact sheet into design uniformity with existing promotional materials as well as insert an updated logo into existing materials. Job completion no later than 10/10.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές