Σχεδιασμός Φυλλαδίου Δουλειές και Διαγωνισμοί

Your flyer is a direct and effective way to reach more people, at less cost, and promote your company, service, product or cause than almost any other method. However, to ensure your potential customers or advocates understand and react positively to your information, your flyer must be properly designed. Freelancer.com has skilled desktop publishers and copywriters who can do this for you and is the ideal solution for individuals and businesses of any size.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Flyer Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 18, 2018 Σήμερα29μέρα 21ώρα
Make me a poster I have a poster presentation at an upcoming national conference. Size is 90 cm x 120 cm. I have photo's, info graphics, text etc. I've had a go myself but finding it very time consuming and too busy. Need some expert help! The topic is Kids Ears. Worth Caring For! We have cost benefit info regarding the worth in $, but the real message is about support. Partnerships etc The word doc ab... 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €48
Design A Flyer We need to make a flyer for an event we are hosting on Sep 1-2. We are hosting a Car Track Event at Willow Springs International Speedway We would like one Japanese style Version with a Japanese car (S2000 or NSX) ad one in a german car like porsche. Info: Organizer - Touge2Track Event Name - Trackapalooza Location - Willow springs International Speedway (Streets of Willow & Big Willow) Dates... 1 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Photoshop Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €43
Simple flyer design for a charity organization Need to design a flyer for a charity organization All the required information will be provided for the selected bidder once the bidder selected. 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
Build a basic Flyer I would like to have a flyer built like this with a Similar product- the flyer is for B2B networking/cold calls I would like to include 3 small categories with pictures 84 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €17
US designer needed for print and graphic design (ongoing) Looking for a US graphic designer I own a design and marketing firm (for 16 yrs now)and i am looking for a freelance graphic designer/illustrator in the US who is available during CST business hours for a variety of projects. Work will be estimated and agreed upon on a per-job basis (I.e. this job should take Xhours at your hourly rate). This position will allow 15-30 hours a week of design wor... 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €22
Services Overview Graphic I am looking to get the attached Services Overview made into a properly designed graphic; I’m not looking for straight replication, but for an image that will make a clear statement of the breadth of our [GCC Group] IT services; they cover the whole IT stack and include Consultancy, Solutions & Support. The intended use of the graphic will be: 1. An A4 printed handout during / after sa... 1 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €170
Design a Flyer I need someone to design 2 flyers - Both double sided Imagery and Text attached. I can provide more imagery if needed Flyers will be used to advertise a boat. The design will need to highlight this boat as well as appeal to each target market. Flyers will need to be delivered as print-ready PDF and also in raw file (.ai or .indd). Flyer size will need to be DL paper size (99 * 210 mm) 26 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €192
Company Logo Hi there, I am starting up an e-commerce warehouse and need help to design a logo, name card and e-flyer. The branding I am looking to portray is young and energetic. The idea I have is a simple, happy looking package, preferably organic looking as in with your brown paper packing and muslin strings. Thank you :) 72 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €53
Design a Flyer Education institute 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 17ώρα €16
Massage Flyer I need a flyer to promote my services as a massage therapist. The flyer should be professional and the art work with good taste. I am a male so please don't make it too colorful or feminine. The text is in Spanish and English. Don't repeat the contact details. You can use or not the picture and can add massage images Text and photo attached 34 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 10ώρα €15
design visiting card asap design visiting card asap for my business 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 8ώρα €24
Indigenous Australian Cultural Training Project Flyer I would like some to make me a flyer for my small business. we are building some CUltural Training forr som people here and i would like someone to make it great 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 3ώρα €19
Create a Flyer for after work events We are looking for flyer to promote an after work event where organisations (work, sport,...) can setup an afterwork party, hosted by Bubbles & Oysters who will provide the following services. Flyer should look like fun, party, chillings, vacation feelings and look attractive. Bubbles & Oysters on wheels (see image in attachments, 1 of the trailer sh... 13 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Photoshop Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 11ώρα €43
Custom poster I need a costom poster details attach 1st pic is the one that goes on the pster 2nd pic is the info only 3rd pic is the logo 39 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Σχεδίαση Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 11ώρα €44
Work on a series of collateral for a charity dinner. Singapore National Eye Centre "Vision Save". The theme this year are "Eye Candy" - Design of EDM x 1 (Design & Layout) - Magazine Ads x 1 (A4+ size, Design & Layout) - Poster x 1 (A3 size, Design & Layout) - Appeal letter x 1 (2 pp A4 size 1 fold , Layout) - Event ticket x 1 (Design & Layout) - Event programme booklet x 1 (A5size, 12pp, Design & Layout) Above are what we need for the event. We can start with the... 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 5ώρα €255
Design a Thank you Donation Template I am looking for someone to design with my logo a non profit Donation thank you template that i can print on a 5x7 paper that will have 3-4 pages. I also need printer setting so it can print as a booklet so someone can open like an actual invitation card, with the front, the inside on both sides and the back of the card. I need this to send thank you cards and I have my content to add on the card ... 8 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Επιστολόχαρτων Jun 15, 2018 Jun 15, 20182ώρα 23λ €17
motorbike clothing catalog **Context** We are a clothing company, specialized in the manufacture of leather and skins clothing. On behalf of a brand specializing in the trade of equipment for the biker, we are looking for a design created by an expert graphic designer and qualified. **Presentation** We wish the artistic and original creation of a catalog for the trade of the motorcycle jacket man. The catalog will be... 15 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών Jun 15, 2018 Jun 15, 20184μέρα 1ώρα €172
Poster Design Create poster for travel company. visit [login to view URL] for model posters. Create something different from the existing. At least three different design should be used. 29 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Αφισών Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 17ώρα €40
create flyer for a project for families about meeting, health and childcare, we are looking for someone who wants to make our flyers. health, family are very important 100 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 11ώρα €73
Email Creative Create email creative for brewery industry 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 8ώρα €79
flyer/pamphlet design need to edit a flyer for a college advertisement 48 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 3ώρα €17
Design me a Product Label box and Sachet We are launching a new line of products (beauty collagen). These products are going to be marketed to mainly women in age 25-50. Its important to have it look like its young and refreshing. BOX: Elements that could be used is berries, water splash and frost. We imagine that the colors are pink and baby blue, where the colors are darker at the bottom (where also the pink is more dominant), and i... 14 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Προϊόντων Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 16ώρα €49
Pitch Deck + Flyer I am looking to make a pitch deck and flyer utilizing word document already created. 51 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Adobe InDesign, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 15ώρα €91
Event (Seminar) HIRE Create a minimalist flyer (two examples were given content example is what we want the header of this flyer to be) and content example is a general idea for both layout and content. Header to read: MAKE 2018 THE BEST YEAR YET! BECOMING A HOMEOWNER IS AS EASY AS A-B-C-D! 1) Attend our 2018 Community Empowerment Seminar 2) Start a financial plan 3) Get pre-approved for a mortgage ... 20 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 12ώρα €27
To design a leaflet for my virtual school Hi, We need a top quality professional design of an A5 leaflet for a virtual school. 49 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 11ώρα €77
Build me a poster I need a poster for my youtube movie. 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 9ώρα €4
Playspring We need freelancer designer to design leaflets and advertisement boards for our program. 7 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 7ώρα €31
Invoice Flyer Design - Two sides to specification - we need source files Two 5 inch by 7 inch sides - NOTE THE RECEIPT IS STAPLED TO FLYER. THE RECEIPT IS 3 INCHES WIDE AND COVERS THE FLYER VERTICALLY. THE WORD WRAP (DESCRIBED BELOW) PRINTS UNDERNEATH THE RECEIPT (LIFT UP RECEIPT TO READ). THE OTHER TWO INCHES CONTAINS OTHER TEXT BELOW. NOTE: We have spider drawing attached, for word wrap of pest control disclosure around spider (details below). Other than t... 5 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jun 13, 2018 Jun 13, 20182μέρα 2ώρα €86
Design of 6 different marketing products with same theme I work for a not-for-profit project and we need developed some marketing/promotional materials. The six products are: 1. Workshop flyer (advertising upcoming workshops) 2. Overview flyer (about project) 3. Graphic flyer (about project graphics over map that is already created) 4. Flyer about auditing and accreditation process 5. A5 Expression of interest 6. Social media template (we have ph... 12 Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Jun 13, 2018 Jun 13, 20182μέρα 1ώρα €313
Design 16x20 poster for medicine The poster will be used for marketing the medicine in pharmacies , we will print this and it will be stuck to walls and windows 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 18ώρα €25
poster design , 5 minutes gig update a poster , adjustments of the poster 55 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 13ώρα €17
Graphic designer Packaging Designs of Egyptian or Indian style We are looking for one package design for a cat tunnel. the size: 22x22x61cm, the hole in the front and back is φ17cm the background: brown color, because the material of the tunnel is brown paper the theme have 3 options: [login to view URL] 2. ancient Egypt pattern 3. Indian pattern the cat element be shown in the design. Try to use bright and light colors,we hope this tunnel looks... 10 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος Jun 13, 2018 Jun 13, 20184μέρα 11ώρα €69
flyer designer i would like to create a flyer for wallpaper @ bto package. please advise on the pricing Thank you 75 Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 9ώρα €44
Design Some Posters in HIndi design similar posters on coral draw. Poster should be elegant. Freelancer can change the design & should make it as good as possible Need files in jpg, pdf, cdr. Task need to be complete in 3 hours 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 8ώρα €14
Develop professional booklet for promotional purposes Our services are expanding and as such we need a new piece of promotional material to circulate to our clients. The booklet should have an educational feel to it, be presentable, convey friendliness without seeming too relaxed and most importantly highlight and drive interest in the new services we are offering. 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Adobe InDesign, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 5ώρα €22
Design a Course Booklet for My Private School Design a course booklet for my private school. Course List, school info and logos will be provided. 87 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 4ώρα €75
Classy Event Flyer I want a very Retro flyer, with less is more. Don't put time 10 am to 4 pm... just put 10 to 4. Make it dark or vibrant. I have added an attachment of examples below. Afrobeatlife Presents [login to view URL] (( Afro-Caribbean Rave) Make the A.C. The Big name find a way to let people know the AC means Afro-Caribbean) Day( don't include this word day) Friday 13th July Music b... 33 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 12, 2018 Jun 12, 20181μέρα 1ώρα €34
Make a flyer I urgently need a flyer to be done to promote a company. More details will follow after hiring. Thanks and Good Luck, 107 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 20181μέρα 1ώρα €18
I need a flyer done i need a flyer done can anyone help be good if you can do it quickly 98 Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 201819ώρα 42λ €64
Graphic design for flyers I have a school photography company. We send out flyers to parents for them to view, and purchase packages of prints and other things. Most flyers are boring at best. We'd like something that is not only easy to understand, (a MUST) but also is fun and engaging. Ideally, we'd like to be able to incorporate graphics into our website, and email campaigns to tie everything together. We are ... 11 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Photoshop Jun 12, 2018 Jun 12, 201816ώρα 55λ €129
Create a promotional layout Create promotional layout for printing on a poster of length 374 cm x height 274 cm, with pictures and some text to promote products during the discount sales period in Belgium. 45 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 201814ώρα 8λ €32
Design a creative for a serviced apartment Looking for a creative design for a 10'x10' hoarding to promote a serviced apartment that is located just off the main road (just 75mtrs inside). More information about the property can be found out at [login to view URL] 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 201813ώρα 31λ €53
marketing / capability flyer I want a one page (will consider 2 page) marketing flyer that reflects our services and our mission. I want it to look similar- but not the same as these examples. I want our contact information and website information on there as well as our mission statement. The color scheme should be complementary to our logo colors and should reflect the logo. Our website is casscoa.org. Please make sure to a... 55 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Jun 12, 2018 Jun 12, 201811ώρα 17λ €64
New designs for flyers About Footway [login to view URL] is an online shoe store active in 11 European markets. With over 30 000 models and 600 brands we have shoes for every occasion. Our values fun, friend and customer are in everything we do. We want to have fun and be friends with our customers. We’re all about being easy, colorful and fun. Our communication is not about us - it’s about our customers. A... 16 Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Jun 12, 2018 Jun 12, 201810ώρα 41λ €215
Diving Poster I need A3/A5 size diving poster. Will provide text in Polish and high res diving pictures to choose from. 109 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 20189ώρα 23λ €80
Graphic Design Project First Exhibition 1) newspaper - 3 key artwork (1 chinese colour, 1 chinese b/w, 1 english b/w) - develop key artwork to other size (20+/- ads) 2) Facebook & Instagram - 20 +/- post 3) Stage design - 10m x 3m – 1 key artwork - feature wall – 2 key artwork - Rostrum Indication x1 unit 4) Screen Design 40+/- units – 7 key layout, change wording according then 5) Onsit... 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Αφισών, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 12, 2018 Jun 12, 20183ώρα 26λ €762
Postcard/poster/package box design (all exactly the same theme) Theme: Batteries charged with our Smart Charger last longer. We wish to graphically show that with as little as possible text. One concept of doing that is to show a race track with milestones as years. Read the enclosed file! When awarded you get the original files and texts. 49 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Συσκευασίας Jun 11, 2018 Jun 11, 20181ώρα 37λ €89
Need posters and flyers to be created for a restaurant's 10th birthday Hi, my restaurant's 10th birthday is coming up and in celebration of that I'am planning on holding a very special week filled with specials and a giveaway. What I need is for posters and flyers to be created of this special event. I have a Vietnamese restaurant emphasising in street food that is very well known for 'Pho' and 'Banh Mi'. The first poster will be about ... 19 Σχεδιασμός Διαφήμισης, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Αφισών Jun 7, 2018 Jun 7, 20183μέρα 5ώρα €58
One Page Flyer Design Use the attached information to design an attractive, modern one page flyer. If you like, you can even design a logo for "Freshman Study Club". 66 Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 4, 2018 Jun 4, 201816μέρα €43
Showing 1 to 50 of 53 entries
« 1 2 »