Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Finite Element Analysis (FEA) is a numerical technique for finding solutions to integral equations. FEA is used as a technique in solving problems and equations relating to automobiles, oil pipelines and weather forecasting. If your business needs help with finite element analysis you can obtain freelancer help for FEA right on this site. Start by posting a job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Finite Element Analysis Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
design of an autonomous ocean research submarine 1 project requires skills in ANSYS ICEM CFD and ANSYS FLUENT. only need assistance in the final task. need it preferably by tomorrow but can do with day after. more details will be shared upon interest shown. 9 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Dec 9, 2017 Dec 9, 20174μέρα 17ώρα €190
CFD Fluent Post Processing Require assistance in CFD analysis: Please accept if all can be done surely. All needs to be done using CFD simulated data generated and method clearly explained. -Length of reverse flow region(negative flow at the trailing edge or back of the body) using first interpolation and second order linear central interpolation. -Extrapolating Boundary layer momentum thickness q for the boundary l... 22 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Dec 8, 2017 Dec 8, 20173μέρα 20ώρα €141
ultrasonic water meter simulation I need a ultrasonic water meter simulation by using comsol software like this tuturial [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] i need to simulation different flow paths in base to my design 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Dec 7, 2017 Dec 7, 20172μέρα 15ώρα €2238
WHEEL REMOTE CONTROL CAR simulation and a report FEA static type 28 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Διαχείριση Δικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 20171μέρα 20ώρα €386
Shrowd wind turbine simulation on ANSYS I Need an expert on ANSYS Fluent/CFX to solve shroud wind turbine system 22 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Dec 6, 2017 Dec 6, 20171μέρα 8ώρα €151
Project for Li S. Hi Li S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D, Dec 3, 2017 Dec 3, 20171μέρα 10ώρα €10
Multiphase CFD simulation of solid fuel combustion. Closed volume (chamber) combustion of a solid fuel like AP/HTPB propellant which has small pores of air. The simulation should be carried out using ANSYS Fluent only. The results should involve - contours, profiles for species, temperature and pressure v/s time of the system. Please contact for further details. Candidates shall first convince us of their idea before starting the simulation. 28 Μηχανική Μηχανολογία, Δοκιμή Λογισμικού, Χημική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €487
design of an autonomous ocean research submarine project requires skills in ANSYS ICEM CFD and ANSYS FLUENT. big project needs to be finalized within 1 week. details will be shared once interest is shown. 5 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €1323
Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling and paper writing To perform CFD modelling on heat storage system, and write a paper on the modelling carried out. the freelancer should have access to scientific journals and to carry out the job on Ansys. No brokers please. If you have any further question please let me know 38 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Research Writing, Φυσική Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €917
3D modeling of shelving storage with inventor and fem analysis 3D modeling of shelving storage with inventor and fem analysys of 3 type of structure There is a dwg of every structure and a give you a pen drawing of section of every pieces need modeling. The structure is very repetitive, so when you model the 3 base block is simple to make a patter for obtening the entire structure. After is necessary simulate structure with finite element analysis, i give y... 13 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €1145
Wear Finite Element Simulation For the knee prosthesis will be subjected to wear analysis by the finite element method. As a result of the analysis, wear losses for polyethylene and metal parts will be calculated. 24 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €116
Hi...anybody there at chennai who can dofinite element method analysis Finite element analysis for a skull model to measure stress and displacement 11 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €100
Python code for ANSYS Workbench task Automation HI. I need a python code for Ansys Workbench Automation. Step 1: Select "Steady-State Thermal" and Create a base geometry in Ansys DM. There will be two base geometries that will be tried: Cylindrical (parameters: diameter, height) and Cuboid (l,b,h). Step 2. Create a Mesh, and Define the input variables in Solver (like temperature, and heat flow), and 2 Temperature Probes. Step... 3 Python, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, AutoCAD Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €190
COMSOL structural mechanics Simple displacement model in comsol multiphysics 13 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 19, 2017 Nov 19, 2017Έχει λήξει €22
Need solidworks 3d drafting resources - Repost - открыт для заявок I have an airplane project, with 2d PDF files, that I need to get modeled into 3d. We would be modeling all of the cabinetry; interior shell; seats; etc in 3d. This data consists of perhaps 100 2d pdf drawings. Specific job requirements will be discussed with potential service providers. 52 CAD/CAM, Πολιτική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €80
have ANSYS task I have 2 parts to finish in ANSYS I already finish part of it remainging I need the coding [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] kindly check 8 Java, Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €44
Project for Li S. Hi Li S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €99
Project for Mohamed A. Hi Mohamed A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Μηχανολογία, Συγγραφή Αναφοράς, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €72
Thermal / Fluid flow simulation... We need a comprehensive thermal and flow analysis applied to a multicomponent device not to exceed 8 in3 9 Solidworks, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €1790
Abaqus-Phased array piezoelectric and stress waves This project is using Abaqus XFEM. Project steps: 1) Create an Abaqus model in 2D plane strain...The geometry of the model is attached. 2) This is explicit analysis. The results should show waves propagating from piezoelectric, diffracting from voids, cracks,...etc 3) Add piezoelectric properties to the piezoelectric 4) Apply simple boundary condition...You do not need to simulate an incide... 5 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μαθηματικά, Φυσική Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €141
modeling a rotary kiln pyrolysis reactor on Ansys-Fluent by using UDF I need modeling pyrolsis on Fluent. I am looking for someone who has worked on this topic before and I have very limited budget. The maximal 80-100 $ 11 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €316
cfd modeling of pyrolysis by Fluent I need cfd analysis of rotary kiln pyrolysis reactor with UDF.I am looking for someone who has worked on this topic before and I have very limited budget. The maximal 80-100 $ 15 Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Βιομηχανικό Σχέδιο, Μοντελοποίηση 3D Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €119
FEA Support Beam FEA on circular support beam with pin joint either end and 2 loads 1600 apart and symmetrical around centre line 37 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €78
Project for Muhammad A. Hi Muhammad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €3
CFd on CAd Model My Whole Projects are baesd upon the CAD And ansys of Areoplane related 19 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει €41
Multiple Cracks in CFRP-RC Beam (using ABAQUS) the description of the project is in the attachments 3 Matlab and Mathematica, CAD/CAM, Πολιτική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €58
Stress analysation of simple bracket I have attached the document which contains complete description of problem to be solved along with final answer.I need a step by step analytical solution for the problem stating the principles and formulae used in solving. The problem can be related Engineering mechanics and to strength of materials, Linear statics loading condition. 23 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Βιομηχανικό Σχέδιο Oct 26, 2017 Oct 26, 2017Έχει λήξει €18
Linear tensile FEA of FRP in Abaqus You will perform linear FEA of 16, 24 and 32-ply composites under tensile loading and verify the models with experimental data. Must use Abaqus. The project would be extended for nonlinear tensile, bending, and impact analysis under new contract. Thanks for reading this post! 7 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €62
Nonlinear Tensile FEA of FRP Based on lamina properties, you will perform nonlinear FE analysis of 24-ply quasi-isotropic composites under tensile loading and verify the model with experimental data. Upon completion, the project would be extended to two other configurations under different losding conditions e.g. bending, impact etc. You must use Abaqus. Thanks for reading this post! 2 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €161
URGENT ORDER Solid modelling project complete the overall design and the design of the various vice components from the diagrams provided. More specifically you are required to: 1. Create parametric feature-based solid models for all the components either shown or listed in the following pages. This includes the rubber jaw protectors. 2. Create an assembly model showing all parts in their working positi... 10 CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μοντελοποίηση 3D Oct 20, 2017 Oct 20, 2017Έχει λήξει €22
Simulation project I am looking for someone with experience with "Arena Simulation" tool: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] In the scope of this project I need to create a basic simple model with 5 components. In follow up pro... 4 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αναλύσεις, Στατιστική Ανάλυση Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €77
Project for Nadezhda Alekseyevna D. Hi Nadezhda Alekseyevna D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 9 CAD/CAM, Πολιτική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Έχει λήξει €36
Numerical Models to analysis Overtopping wave capacity for sea dyke I need someone use IH2VOF (link: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) to analysis Overtopping wave capacity for sea dyke 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Πολιτική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 13, 2017 Oct 13, 2017Έχει λήξει €407
hydraulics assignment write a research report of 2500 words topic is (friction losses in open channel flow ) no pligrimisim 33 Έρευνα, PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Research Writing, Ενορχήστρωση Oct 11, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €57
Thinkor Swim VWAP crossover scan I am looking for TOS script for the below requirements: Price Range : $2 to $50 Volume : Minimum - 400,000 Moving Average: Exp - 8 Moving Average Exp - 34 VWAP It should work in any time frame , values should be able to adjust When Moving Avg (8) is above Moving Avg (34) and crossing above VWAP within one or two bars. Also it should be a strategy for Auto trading (option to enable/d... 1 Palm, PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Quantum, Δυναμική Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει €161
Metatrader, PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Αγορές Οικονομικών, FPGA Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Έχει λήξει
AFL code to pinescript I need help with re-writing a afl code from amibroker into pinescript for use in tradingview. The code is about 25 lines long. Thank you! 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Fortran, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €100
Origami-Inspired Heat Radiator for the International Space Station Design, Ansys analysis, report 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €196
FEA on a CATIA Product Need CATIA FEA knowledge, I need FEA to be performed on a CATIA product. Total 43 Parts in the product. Confidentiality is expected. 9 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, CATIA Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €29
UML/MARTE modeling I want to build an interface(which consists of rules) to transform any MML model to a UML-MARTE model using AGG(algebraic graph transformation). 1 Verilog / VHDL, Σχεδιασμός UML, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, SAS, CATIA Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €498
Realize the attached paper to solve a different simpler geometry The incident wave in my problem is a simple time harmonic P wave. The project outcome should be able to plot figures 7, 8 and using my geometry. I have already an ANSYS working model which can be linked to Matlab 8 Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Δομική και Στατική Μηχανική, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μαθηματικά Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €133
Matlab Write a Function for Forward Kinematics of the RPR Robot Input Format are the joint angles in radian, as shown in the figure is the extension of the prismatic joint in inches, as shown in the figure Output Format R is a 3x3 rotation matrix representing (Note: where represents a point in frame x) pos is a 4x3 matrix where each row contains the x,y,z coordinates represented as [x y z] in matrix form. Each row is the x,y,z coordinates of a point... 16 Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €32
Simple Magnetic Circuit Optimization Comsol I need an topology optimization of a simple magnetic circuit (closed shape yoke, one coil, 3D). 4 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €117
ABAQUS Model (CFRP Beam) I need to make the results of this ABAQUS model converge with the experimental data curve (shown in the Excel sheet: Load vs Deflection). The current results shows a much higher yield and peak loading compared to the experimental data. The model files are attached to this project. 13 Verilog / VHDL, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Γραφικά Υπολογιστή, Βιομηχανική Μηχανολογία, CATIA Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €161
digital forensics develop a hypothetical digital forensics case. investigate on it and write a whole report. 6 PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Υποστήριξη Γραφείου, Βιομηχανική Μηχανολογία, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €301
UDF FILE FOR PPD AND PMV VALUES (ANSYS FLUENT) I need an udf file for thermal comfort parameters (pmv and ppd) 1 PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ενορχήστρωση, Απεικόνιση, CATIA Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €21
Simulation profile need a private tutor for ANSYS-Fluent and ICEM-CFD 8 Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, FPGA, CATIA Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €137
Create under Wolfram System Modeler a discrete customer service process We want to have a Wolfram System model able to simulate the behaviour of a dispatcher department with a Poisson or Gamma distribution arrival rate of requests. The dispatcher will route these requirements to k servers, each with its own Poisson or Gamma distribution service rate 3 Matlab and Mathematica, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μαθηματικά, Wolfram Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Έχει λήξει €230
corrosion under insulation mechanical enginnering report 14 Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, AutoCAD, Επιθεωρήσεις Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Έχει λήξει €653
CFRP Beam Model I want to make the FE model data converge well with the experimental data 7 Palm, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Ενορχήστρωση, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, CATIA Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Έχει λήξει €31
Showing 1 to 50 of 68 entries
« 1 2 »