Excel VBA Δουλειές και Διαγωνισμοί

Αναθέστε εξωτερικώς δουλειές για την επιχείρησή σας στο Freelancer. Παρέχουμε πρόσβαση σε πάνω από 26.3 εκατομμύρια ικανούς freelancers από όλο τον κόσμο.

Οι freelancers μας έχουν άπειρες δεξιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν: σχεδίαση λογοτύπου, σχεδίαση γραφικών, σχεδίαση ιστοσελίδων, τεχνική υποστήριξη, έρευνα αγοράς, στοιχειοθεσία, μετάφραση και εισαγωγή δεδομένων (ανάμεσα σε πολλές ακόμα).

Μπορείτε να προσλάβετε έναν freelancer για έως και μόνο 30 $ - με τη μέση εργασία να ολοκληρώνεται για 200 $. Ανεξάρτητα με το ποιά αγορά θέλετε να προσεγγίσετε, θα βρείτε freelancers από όλο τον κόσμο, έτοιμους να δουλέψουν με εσάς και να πάνε την επιχείρησή σας πέρα από τα συμβατικά όρια.

Για να ξεκινήσετε, Δημοσιεύστε μια Εργασία τώρα ή Προσλάβετε Κορυφαίους Freelancers.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Excel VBA Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Excel Form with DB lookup and Print Macro Need to design a Excel Sheet with simple Form of 2 fields and Print Macro. The Form needs to be filled with Data coming from a SQL DB. Field 1 --> lookup a column in a table inSQL Field 2--> lookup another column in related table, with a where command with value from feild1. And a print button to print the excel sheet to default printer. Create this excel file with your sample data ... 5 Excel VBA, Excel Macros Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 21ώρα €25
TRACKING TRANSFERING STAFF INSIDE THE COMPANY I WOULD LIKE TO DO PROGRAM THAT TRACKING AND RECORD THE HISTRY OF TRANSFERRING AND MOVE THE STAFF FROM DEPARTMENT TO ANOTHER ONE AND SHOW THE RESULT ON ACTIVE MAP GUI 23 Visual Basic, Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 14ώρα €376
Statistics Data Analysis 12 SPSS Στατιστική , Minitab, Excel VBA Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €366
Automate Google Sheets using Scripts Looking for someone who could integrate and automate process between Google sheets and drive folders, create customized workflows that could automatically initiate at a specific time, that is triggered by time. Mostly you'll have to use scripts. So, there are 2 tasks we want to achieve. First is... We want some kind of automation which can remove duplicates, But that's not just aft... 5 Visual Basic, Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 12ώρα €92
Webcrawler - 23/11/2017 07:34 EST Hello I would like to build up a database and crawl data from various websites, e.g. I need an overview like this in Excel [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 6 Excel VBA Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 6ώρα €136
Create Userform for Data Entry in Excel I want Userform for data Entry. Requirement - * Date * Time * Auto Populate Button - Means If I select any text in box then other value auto populate in another box. * Check Box Visible and Hide. - Checkbox value depends on combo Box. * Submit * Clear 29 Visual Basic, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Visual Basic για Εφαρμογές, Excel VBA Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 11ώρα €14
Spreadsheet VBA - 22/11/2017 07:43 EST VBA Code or similar. What I would like is the ability to have a search window in the header area that I can select any header column title and then search for text or numbers within that row. the spread sheet jup to what I'm looking / searching for. Example would be if I select unique joint ID number header I can then just type in the tag number or part of the tag number and it gives me ... 9 Excel VBA Nov 22, 2017 Nov 22, 20174μέρα 6ώρα €245
Excel Macro Time Sheet Program - Needs professional Dashboards and forms, Error checking and Code clean-up. We have a Time Sheet / Time Card Macro based program with calendar function that works really well. Visually it is quite poor and not user friendly. I want to upgrade it all with professional dashboards, User forms & GUI, proper error checking/handling and fixing/tiding up the code to be quicker and bug free. Some of the program is slow and bits are a little 'buggy'. I would like... 19 Visual Basic, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Excel VBA Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 20ώρα €141
python expert for VBA function to call i need a python wrapper to call VBA function ( api ) like functionality 6 Python, Visual Basic, Excel VBA Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 11ώρα €92
single Python wrapper to use VBA function small task for 1 hour, i need a python wrapper ( work as API ) and able to call VBA function 5 Python, Excel, Excel VBA Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 11ώρα €16
Excel Simulation Problem VBA Userform GUI Problem 5 (40): A retail manager is interested in a simulation on how to set prices. Assume the following simplistic model of her situation. The manager decides on a price for a product. There exists an integer number of periods before sales end. There also exists an integer number of inventory in stock. In each period, a customer arrives, sees the price, and has a certain probability of buying... 9 Excel, Excel VBA Nov 19, 2017 Nov 19, 20171μέρα 13ώρα €42
vba developer data manipulation and presenting 21 Excel VBA Nov 19, 2017 Nov 19, 20171μέρα 11ώρα €82
Final Project Report Evaluation Criterion you need to use R code for the assignment. Any real data set with more than 3 variables. 2. You can search online yourself, such as housing prices, air pollution. 3. Data resources: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού R, Microsoft Office, Excel VBA Nov 19, 2017 Nov 19, 20171μέρα €30
Build python script 2.7 or vba script to pull data from website -- 2 - 18/11/2017 21:19 EST -- 2 1) Link will be provided 2) Fields required from all search results a) Address b) Lease and type c) Contact Number d) Size e) Price f) PSF g) URL of ad 3) Export to excel file Budget: SGD$50 15 Python, Excel, Web Scraping, Excel VBA Nov 18, 2017 Nov 18, 201720ώρα 26λ €21
Build python script 2.7 or vba script to pull data from website -- 2 - 18/11/2017 21:19 EST 1) Link will be provided 2) Fields required from all search results a) Address b) Lease and type c) Contact Number d) Size e) Price f) PSF g) URL of ad 3) Export to excel file Budget: SGD$50 11 Python, Excel, Web Scraping, Excel VBA Nov 18, 2017 Nov 18, 201720ώρα 22λ €59
Build python script 2.7 or vba script to pull data from website 1) Link will be provided 2) Fields required from all search results a) Address b) Lease and type c) Contact Number d) Size e) Price f) PSF g) URL of ad 3) Export to excel file Budget: SGD$50 30 Python, Excel, Web Scraping, Excel VBA Nov 18, 2017 Nov 18, 201720ώρα 4λ €61
Pull Spread and Money Line Data from Oddshark I am a college student who is working on a project to gather sports betting data for different sports. I have been doing the project by hand and it takes an inordinate amount of time every week so I think it is time that I pay someone with skill in writing an Excel macro to pull the data in the format that I have been using. I have attached the layout and the website that I pull the data from. I w... 23 Visual Basic, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Excel VBA, Excel Macros Nov 18, 2017 Nov 18, 201711ώρα 45λ €16
Design an amazon and ebay sales profit spreadsheet hi, i have attached an excel document with inputs from Amazon sales and advertising. Basically we sell 3 brands and want to see sales, costs and advertising per brand We want to setup the brands using skus on one sheet, then input the sales and advertising file and then work out the costs breaking it down interested to see who has done similar- DONT BID IF I CANT SEE SIMILAR WORK If yo... 8 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει €147
I need an excel expert Need to automate many action in many sheet 28 Excel VBA Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει €77
Visual Basic exert required -- Urgent -- Simple job- Takes only an hour I need a visual basic expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 24 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €4
Visual Basic exert required -- Urgent -- 2 - 16/11/2017 18:02 EST I need a visual basic expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 9 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €9
spreadsheet google drive automation with Formula I have a Spreadsheet in Google drive, all sheets to be automated with some formaula under some conditions 13 Excel, Google App Engine, Excel VBA Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €14
Simple copy paste data script I need a simple script created with google app script that access my google spreadsheet, that will activate and deactivate my formulas one at a time. Then copy and paste all data from one region to another and move to the next formula. 4 Programming, Scripting, Excel VBA, Excel Macros Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €11
vba expert needed - urgent project immediate start -- 3 Details will be shared with winning bidder. please bid if you have any experience. 19 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €39
Install Something at my Home -- 2 Hi my project 4 Εγκαταστάσεις, Excel VBA Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €400
Report Generation+form Creation of macro base report and excel database with excel form. 5 Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €326
Get data from Excel I need a small application to extract data from an excel file and insert into a sql database. (MSSQL) 59 Excel, Microsoft SQL Server, VB.NET, Excel VBA Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €23
Excel Macro expert needed -- 2 - 06/11/2017 18:06 EST -- 3 - 14/11/2017 12:38 EST I need a expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 8 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €3
Project for Madhavan V. -- 2 Hi Madhavan V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Visual Basic, Microsoft Access, , Microsoft Outlook, Excel VBA, Excel Macros Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €23
Create a data from for a gym (membership, expenses, client timesheet and schedule, etc) in excel or access or any better app Create a data from for a gym (membership, expenses, client timesheet, and schedule, etc) in excel or access or any better app. It have the mock-up file that I can share later 46 Microsoft Access, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Excel VBA, Excel Macros Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €100
Выполнить работу по вводу данных Внести данные в таблицу Creating tables / charts of dependencies and properties evaluations of ingredients and food products according to various criteria (raw, cooked, steamed, mashed, grilled, liquid, etc.). 10 Excel, Microsoft Access, Excel VBA Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €403
formulate a set of logic in excel Hi I am looking to formulate the logic specified FAIR whitepaper (attached for your attention) into excel to allows decision making take place by excel. 25 Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €22
drop down menu , HLOOKUP and VLOOKUP I need an excel professional expert to do Drop down Menu and Vlookup and Hlookup for some information in excel sheet . ASAP 60 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Office, Excel VBA Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €22
COMPILER TOOL THROUGH VBA need a compiler which will collated the data from selected folder . 1 Excel VBA Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €17
Project for Ningsih K. Hi Ningsih K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, , Microsoft Outlook, Χειρισμός Email, Excel VBA Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €22
Macro/VBA formula I need a macro/VBA formula to open zipped files and match/index a calculation into another spreadsheet. 17 Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €22
Excel VBA Expert needed - formula only I have a zipped file of excel spreadsheets. My main spreadsheet gives me a list of assets to search for within the zipped file. I need to locate/open specific spreadsheets in the zipped file, apply a formula, and move that calculation into main spreadsheet. I need a macro/VBA to open the zipped file and to transfer the calculation into the my main spreadsheet. I already know which macro/formul... 26 Excel, Excel VBA Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €29
Visual basic expert -- 2 - 11/11/2017 16:44 EST I need the VBA Developer to make an report automatic . Details will be shared with winning bidder. 11 Visual Basic, Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €4
Excel Embold and Chart I need an Excel macro or function to capture the number of rows (count) under each embolden row with a text value, then count the next set or range until last row identified as null. All cells will have text values. Then chart the number of Embolden fields with associated row count. I can provide a mock up, if required? 17 Excel, Excel VBA Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €24
Need to Design 6 to 7 Beautiful Dashboards and Reports in Excel (VBA) I have some raw data and I am looking to design some really unique excel dashboards that are very unique. Some VBA may be needed. I have some ideas on what to report on but need your expertise and analysis. Should have some statistical background as well. If you can make the 6 dashboards I have a lot more work I can give. I will need to have the dashboards within one day so if you are bidding on t... 14 Στατιστικά, Στατιστική Ανάλυση, Excel VBA, Data Analytics, Excel Macros Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €132
Fill in a Spreadsheet with Data Need help in creating code to pull data from different files in a single directory and collating them in a single master spreadsheet. the formats need to be aligned in the master spreadsheet. 14 Excel VBA Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €81
TDL FOR SMS IN TALLY - open to bidding LOOKING FORWARD TO DEVELOP TDL FOR SMS MODULE IN TALLY WITH SMS API LINK WITH SOURCE CODE MSGBEAT SOLUTIONS NAGPUR 5 Visual Basic, Excel, Microsoft Access, Google App Engine, Excel VBA Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €139
Gradebook / Health & PE Transfer data from an excel gradebook into an excel template 20 Excel VBA, Excel Macros Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €80
Excel macro to hide content of certain cells You need to create a way to select a value from the ribbon. The value is one of the letters: A, B, C, D or none. Let's call this the hide value. Attached is an example of the Excel spreadsheet. We have collections of data. One collection is 9 cells, like the first one in A1 to I1. This collection of data repeats both on the rows below (to about row 50) and in the columns to the right (to t... 28 Excel VBA, Excel Macros Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €23
Advance Excel Trainer Training corporate employees on Advance Spreadsheets (Advance Excel) 19 Εκπαίδευση, Excel VBA, Excel Macros Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €340
Do some Excel work I looking for Excel Graph (Check Image)..... keep all values just change Axis x display only levels: 2000 Days , 1000 Days , 500 Days, 200 Days, 100 Days, 50 Days, 10 Days, 0 Days. Line Chart will Prefer. Thanks 34 Excel, Excel VBA, Excel Macros Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €19
Excel VBA Fix The macro book is designed to capture order details from the email however it's normt working for 87231. Please bid only if you can complete this in 24 hours within budget. Thanks 16 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Outlook, Excel VBA Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €23
add barcode in access program I'll add a barcode in one access program. add one botton to decide to automatic print a barcode when add one row add one botton for list to reprint a barcode in label 2barcode and 2 value and 1 logo 19 Visual Basic, Microsoft Access, Excel VBA Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €142
Excel Macro expert needed -- 3 - 08/11/2017 13:49 EST I need a expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 13 Visual Basic, Excel VBA, Excel Macros Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €3
How to increase the chances to win bids I'm new to freelancer, I would like to obtain help from an experienced user with skills in excel, dashboards, macros and business Analytics. Until I have made some income through freelancer, I am not ready to pay for the multiple certifications and account upgrades that they offer. Your proposal and advice will be considered into account. I expect a honest synopsis of the problems that ... 7 Excel, Επιχειρηματική Ανάλυση, Excel VBA, Data Analytics, Excel Macros Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €19
Showing 1 to 50 of 223 entries
« 1 2 3 4 5 »