Συγγραφή Περιεχομένου Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 5

Content writing is providing relevant information for products and services on a website. This information comes in different forms such as marketing, newsletters or speeches. The purpose of writing is to help many people know as much as possible about a product before they buy it.Hiring a professional for content writing is a great option since the person knows how to write with skills that can sell, inform and meet your company's needs. A person who can bring life to your company's marketing, make sure your projects are completed on time and at very low cost. An expert in content writing knows the tone, styles and many more and can produce perfect writing that gets results at the end of the day. A freelancer increases productivity of your company. When you know that the person handling your content writing projects is an expert, you can dedicate more time to other aspects of your business. It does not matter what kind of content you need written, as an experienced freelancer can do it all. After hiring a freelancer, the bottom line will be simple, your content writing will be professionally written at the exact time and at very affordable costs. You can save money on your content writing.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Content Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Looking for PR writers who write and distribut press release for a dating app We are looking for PR writers who are good at creative writing and distributing to help me promote our dating app regularly. Write 4 articles and distribute it to media every month and more details as follows: 1. Contents are dating & relationship, both offline and online dating between straight men and straight women etc, such as dating tips, advice, resources and more related; 2. 500-800... 20 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 23ώρα €89
Help me write something I need you to write some content for a website. Looking for a girly blogger who can engage and convert readers into loyal fans who keep coming back for more. SEO and links are a must. Highly engaging and cheeky tone. 34 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 22ώρα €60
WRITER to produce content for web sites. Ongoing. Use info provided & talk to clients to generate content for their websites. 30 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 22ώρα €10
USA/Canada/UK Writers - Join Our Team Thanks for taking the time to read this post. I work for a couple of websites that specialize in doing product reviews, with a focus on athletics, hunting, and kids products. We are looking to hire new writers to join our team and would love for you to apply. For those who are selected, this is a long-term writing gig so there will be plenty of work to keep you busy. This type of writing i... 15 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 22ώρα €47
Accurate Proofreader To Optimize Our Content We need accurate proofreader and writer to make our site content look more reliable and professional. Estimated budget is $200 for the first 10 articles, please have a look and tell us your strategy: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsi... 52 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 22ώρα €158
organize and improve my LinkedIn profile organize and improve my LinkedIn profile to get attention. -writing good my headline - avoid buzzwords -Using strategic keywords to attract the right kinds of connections and job offers. - review and rewrite my resume and past work 12 Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Content Strategy Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 20ώρα €52
Youtube articles i'm looking for someone who know about youtube stars ,vloggers and show and want to write about them. 24 Blog, YouTube, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 19ώρα €65
articles on new mobile phones and tablets that are released I would like people to write small bite sized reviews of the latest mobile phones that are released for a new website. 32 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 19ώρα €25
Great English writers needed! Translate product title names from Chinese words using google translate and https://title-builder.com/title-builder/ Need Great english in writing skills Freelancer needs to come up with new product titles from product titles in chinese using google translate and [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for keyword ideas 80 charecter maxim... 25 Copywriting, Μετάφραση, Article Writing, Περιγραφή Προϊόντων, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 18ώρα €81
I want to hire a travel blogger to write about Sri Lanka It's for a travel agency. We are looking for someone who can produce articles that are really informative and useful to our potential clients. We can certainly help you with our expertise in the industry. However, you will need to do some research too. 30 Έρευνα, Blog, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 17ώρα €351
Project for DdHardy Hi DdHardy, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20177μέρα 17ώρα €42
Need 3 health blogs written- 1500 words The purpose of this article is to provide scientific-based, without any hype or fluff, awesome health advice and unique premium nutritional supplements to those over 45 that will help them feel young again. Areas of initial content will include blood sugar control, obesity, focus on reducing stress, and increasing sleep. This is a ghost writing opportunity. So you can’t publish this any... 51 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 17ώρα €104
Need one page of CV for test Lead position Need to improve 3 pages CV to 1 page. two version of CV required : 1. Test Analyst (experienced level) 2. Security Analyst (entry level) Due: 14th Dec Once we agree, I will share the existing CV. 29 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Βιογραφικά , Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 17ώρα €43
Help me write something I need you to write some content for a website. 32 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 17ώρα €868
Project for Grace W. Hi Grace W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Συγγραφή Αναφοράς, , Συγγραφή Περιεχομένου, Essay Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Dec 8, 2017 Dec 8, 20177μέρα 17ώρα €14
Great Writers Needed (US/UK/Canada) Thanks for taking the time to read this post. I work for a couple of websites that specialize in doing product reviews, with a focus on athletics, hunting, and kids products. We are looking to hire new writers to join our team and would love for you to apply. For those who are selected, this is a long-term writing gig so there will be plenty of work to keep you busy. This type of writing i... 23 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Διαδικτυακή Συγγραφή Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 16ώρα €16
Content Writing - Legal-related website I need a content writer who will work with us in developing content for a website and a blog in the legal space. Topics will be given to the writer to research and write about. 2 new posts per week-- they can be shorter in length. We'd like to work on either a per article or flat fee basis if possible. 17 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 16ώρα €341
I am looking for an all-round writer! Are you experienced and interested and article writing? I need a team of experienced writers to take up a project involving writing articles based on keywords and sets of instructions. Please apply if you've 3years+ experience. Thank you! 33 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 16ώρα €9
Need 50 articles of 550 words Need 50 articles of 550 words fee is fixed. Delivery 5 per day (no excuses). If you send more, the better. First 6 to 8 to be delivered in 48 hours of project award $1 per article is fixed rate. If you want more – DO NOT BID. Main article Parameters; 1. Free of spelling errors 2. Free of grammatical errors 3. Original (Plagiarism free ... need to pass 2 tools including premiu... 6 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 15ώρα €20
Writers from the USA or Canada - Articles Hey everyone. I work with a chain of websites that needs good content writers. Content contains product review type pages and traditional articles on certain topics. We have everything from outdoor gear and hunting websites, to running related and even kids toys based websites. Pay rate for content starts at $15 per 1000 words. This is non-negotiable, so if you are looking for more then pl... 24 Επεξεργασία, Ότι Να'ναι, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 15ώρα €50
writer for blog posts I need someone to write blog posts on a variety of topics. Your English must be at native level. 37 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 15ώρα €40
Web development I need you to write some content for a website. Content for corporate website 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 15ώρα €367
Aid me to become a writer and a graphic designer. I need you to write some content for a website. My name is Mohamed Yehia. I seek to energise the world with eternal prosperity and sheer indulgence of life. I am a student at Ain Shams university, and I study commerce. My only project in life is to succeed, which I am expecting to be the case with your acquaintance. 4 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 15ώρα €795
$15 for a 1000 word article that I need in two hours. NO WRITERS FROM INDIA, PAKISTAN, EGYPT AND BANGLADESH. The article topic is related to remote workers, the article needs to pass plagiarism test as well as sentence complexity test (I will be referring an app for that). I need it within two hours and the pay is fixed at $15 so bid only after you read the entire thi 24 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 14ώρα €16
Help me write something I need you to write some content for a website. I'm a student & I write information on mny topic and any content worldwide 3 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 14ώρα €90
content writing -- 2 I need you to write some content for a website. 5 Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 14ώρα €64
50 articles - Write some Articles - Good Work - Start Now Need 50 articles of 500 words fee is fixed. Delivery 5 per day (no excuses). If you send more, the better. First 6 to 8 to be delivered in 48 hours of project award $1 per article is fixed rate. If you want more – DO NOT BID. Main article Parameters; 1. Free of spelling errors 2. Free of grammatical errors 3. Original (Plagiarism free ... need to pass 2 tools including premiu... 16 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €27
content writting Hi, I need a well experienced courses writer that can write a complete course for Udemy. It should include script for what Iam going say on the course. (Its a Youtube course) 6 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €87
Help me write something -- 2 I need you to write some content for a website. Bid apply soon 19 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €80
Write for me script for complete course for Udemy Hi, I need a well experienced courses writer that can write a complete course for Udemy. It should include script for what Iam going say on the course. (Its a Youtube course) 10 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €75
I Need a native English speaker Niche Website article Writer I Need a native English speaker Niche Website article Writer. Who can write regular basis like 15 articles per month Should need to be know how to write niche site article, On-Page SEO and how to posts on WordPress Would be happy to listen monthly or per article cost :) Don't bid without native English Speaker Thanks 18 WordPress, Blog, Article Writing, Κριτικές, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €20
I'm looking for facebook page manager's for my new page I'm looking for facebook page manager's for my new page [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] should post daily 5 Image's and 2 video's according to the page related posts I want only Indian people 13 Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Social Media Management Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €26
Help me write something I need you to write some content for a website. Rick a children's story writer seeking some one to edit my urban children's book 34 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €357
Help me write something I need you to write some content for a website. 12 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €74
Need Content writer We need content writer for Insurance broking firm based in Mumbai India 12 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €88
Help me write something I need you to write some content for a website. Diss track 21 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 13ώρα €28
Project for Saibu B. Hi suaibme, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20177μέρα 12ώρα €11
Need a writer for long term Need a writer for long term. Good command over English and fast response needed. 41 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 12ώρα €4
Writer with Ag Experience I need you to write some content for a website and blog.  I need someone with Agriculture experience. Presicion Ag preferred. 7 Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 12ώρα €1583
Blockchain/Cryptocurrency writer We're looking for bloggers for our online publication. We'll hire native or fluent English speakers to cover the following areas: - blockchain startups - cryptocurrency news and updates The ideal candidate must have: - expert knowledge about blockchain market (including companies, leading investors, and founders) - must have at least 2 years of experience as a blogger in techn... 4 Copywriting, Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €40
Dutch Content Writer, Blogger I need a Content Writer or Blogger in Dutch. This is ongoing based job and candidate must post articles weekly and update the descriptions of our products. 12 Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Ολλανδικά, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €329
Need text for website Need big text for all my website 17 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €67
PR for Education Industry: Content Development and Publish Need some freelancer to build content for us and publish that content to top portals of news and entertainmnet portals. 1 Συγγραφή Περιεχομένου, Παραγωγή Βίντεο, Digital Marketing, Content Marketing, Content Strategy Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €8773
Content writing I need you to write some content for a website. 15 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €60
Write 1500 - 2500 Word Comcast Xfinity Internet Review Looking for a detailed non biased review of Comcast Xfinity Internet for a new service review website. We can discuss the sections that should be covered in the post. An example of what I want it to end up like can be found here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι&alp... 50 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €88
article writer web developer i need you to answer questions on quora, stackoverflow, reddit related to computer science and web development. 1$ per 500 words 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €5
Help me write something I need you to write some content for a website. 24 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 11ώρα €375
article writer 700 words article budget 3$US technical writing, plagiarism free 24 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 10ώρα €2
Writing ebook I'm looking for a writer to search and write an ebook " how to" with at least 7,000 words. Budget: 70 usd Payment conditions: Full payment after completing, (no payment before any fees) . Deadline: 14 days after project acceptance When you complete the ebook, you agree that I have the full rights to the ebook and its content. To apply, please send me your some work samples anh ... 23 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 10ώρα €79
Type out text in scanned images I need a typist to transcribe text in scanned documents (image) to typed documents in .doc or .docx format. 71 Συγγραφή Περιεχομένου, Typing Dec 8, 2017 Dec 8, 20174μέρα 9ώρα €18
Showing 201 to 250 of 6522 entries
« 3 4 5 6 7 »