Συγγραφή Περιεχομένου Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 5

Content writing is providing relevant information for products and services on a website. This information comes in different forms such as marketing, newsletters or speeches. The purpose of writing is to help many people know as much as possible about a product before they buy it.Hiring a professional for content writing is a great option since the person knows how to write with skills that can sell, inform and meet your company's needs. A person who can bring life to your company's marketing, make sure your projects are completed on time and at very low cost. An expert in content writing knows the tone, styles and many more and can produce perfect writing that gets results at the end of the day. A freelancer increases productivity of your company. When you know that the person handling your content writing projects is an expert, you can dedicate more time to other aspects of your business. It does not matter what kind of content you need written, as an experienced freelancer can do it all. After hiring a freelancer, the bottom line will be simple, your content writing will be professionally written at the exact time and at very affordable costs. You can save money on your content writing.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Content Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Article Re-writer Wanted with renewable energy experience We're looking for a professional and clever article/content re-writer ideally with experience writing for energy/renewable energy sector. What we are looking for: We provide you with articles for you to research and then we need you to provide a rewritten version that covers the key points in the articles. Articles are roughly 1000 words. 62 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 9ώρα €57
copywriting for PCB/PCBA industry We are a PCB/PCBA manufacture instead of a broker or agent in China. Newly launched a great service to help trading offices and designers or amateurs to build their product @ a more affordable price. Need your help to write articles to explain in details about how it works, what benefits it will bring. Also some other articles related to the trend or techs of PCB/PCBA industry would be neede... 24 Copywriting, Article Writing, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 9ώρα €349
Write Social media and Newsletter articles for us We are an Australian based accounting firm. We are looking for someone to write social media posts and newsletter articles for us on Australian Taxation and Small to Medium Business topics. We would like 2 to 3 articles per week. The articles should include relevant pictures/graphics to make the articles look interesting. They should generally be ¼ to ½ an A4 page long, no more than ... 28 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 9ώρα €83
Blog Writing for Online Fashion Store I require blog articles to be written for an online fashion store highlighting fashion trends and themes around products sold by the store. e.g. 11 Tops To Pair With Your Favourite Jeans. Articles will be approximately 500 - 1000 words long. 64 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 8ώρα €67
4 Mini Articals(80-150 words per artical) we need 4 mini articles(about 80-150words each),needs general lexics,I will provide you more details by sending message. 43 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 8ώρα €23
eBook Writing --- Regular ebook Writer Needed Hello!! We are looking for someone who is highly experienced at ebook writing. Here is our ebook writing process -- 01. We send you topic for the ebook and rough draft. 02. You create outline based on that rough draft, the outline must have each and every sub topic included in that ebook with number of words for that specific sub topic. 03. You send us outline for approval, we ask you t... 13 Copywriting, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 8ώρα €134
Project for James Franklin Hi James Franklin, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, , Συγγραφή Περιεχομένου, SEO Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20178μέρα 8ώρα €12
Professional Copy writer for rent website I need an professional copy writer for my rent website, i will give more details in chat thanks 44 Copywriting, Εισαγωγή Δεδομένων, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 8ώρα €9
Help me write something I need you to write some content for a website. 2000 words article 30 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 7ώρα €58
Writing the articles about real estate in Japan We would like to find some native English writers and checkers for writing the articles in the blog of Japan real estate company. *The number of words should be over 700 words. *Writers need to search content reference by themselves. 30 Copywriting, Blog, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 7ώρα €22
Help me write something I need you to write some content for a website. Please give us a more information about yourself and the project 0 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 7ώρα -
Native Writers Wanted Do you have a way with words? Then we have the job for you! We're seeking out native content writers with an expert handle on the English language. We are looking for content writers with quick turnaround and great research skills. You must be able to research topics and turn around content in a timely manner. We set hard due dates, and expect those to be adhered to, and your content must b... 15 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 5ώρα €1582
Project for Anne V. -- 2 Bonjour Anne V., j’ai remarqué votre profil et je voudrais vous attribuer mon projet. Nous pouvons discuter des autres détails. 1 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 5ώρα €15
Provide original content while posting on FB Our company has a FB page and I would like to provide good content while posting for our users. This is a pet services technology company so someone should have the interest, passion and source good content not just forwarded messages. 27 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 5ώρα €108
Powerpoint, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 2017Έχει λήξει
Writing blog posts / articles / Web content for my website Hello everyone, I am looking for a professional English native copywriter for a long term collaboration. I have a website and I am planning to launch a blog where I will need to address various topics. I have some ideas about the topics I would like to write about, but any suggestions are also welcome (more details will be given to the right candidate. Initially, I will need one or two blogs per... 45 Copywriting, Blog, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 4ώρα €25
Project for Caitlin V. Hi Caitlin V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Blog, Διαφήμιση, Ghostwriting, Article Writing, , Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20178μέρα 4ώρα €11
Architecture only; summarize the main ideas for the book in power point presentation The book link : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 14 Powerpoint, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 4ώρα €280
Help me write a book I need you to write some content for a book. A public communicator, too busy to write his own content needs help. 24 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 3ώρα €834
Create Facebook Fan pages I need to create the same looking page 250 times for different states and markets here in the USA. 32 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 3ώρα €121
Cryptocurrency news writer please add your price for each article & don't bid if you not read the description We are looking for news writer who can write unique & interesting content around the topic of Cryptocurrency. Articles need to be 600+ words, well-written, informative & interesting to read. If you are someone who loves sharing his/her knowledge about cryptocurrencies and/or loves to share det... 25 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 3ώρα €36
erotical creative writing Hi I sell erotical products online. I have about 300 new products. Each product should have on average a description of 200 words. The descriptions need to be written very creative so that is the number 1 thing i am looking on my freelancer. 13 Copywriting, Article Writing, Περιγραφή Προϊόντων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 3ώρα €1813
I need a Content writer for a themed Chiropractic Website Need someone to go into wordpress website and fill in the content. We will provide you with basic content from employees bio and there pics. But we need you to make content on the whole website, stuff to do with chiropractors like sports injuries, auto accidents, the services we provide, Times were open, ect. 34 Copywriting, WordPress, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 2ώρα €20
Hire a Content Writer Content Writer Job Summary The content writer will develop and create content for print, digital media, or product descriptions. Well-researched and accurate content will need to be produced on tight deadlines. Writer will communicate with leadership, employees and potential clients. Must follow company voice and style guide. Excellent writing, spelling, and understanding of grammar are essential... 35 Συγγραφή Περιεχομένου, Microsoft Office Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 2ώρα €20
Write pages for my website to attract clients to rent my apartments Hello, I need a GOOD ORGANISED AND CAREFUL writer to write the pages of my new website that i will use to rent a house made of 3 apartments in tanzania. Here are the pictures+furnitures: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 32 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 2ώρα €123
I need a content writer for two website Blockchain India is organizing an event in India. For the website, we are looking for a content writer. 9 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 2ώρα €18
Content Writing Listing Picnic Spots in Mumbai. Getting the list of one day picnic spots where people can get best treatment, food in reasonable price. Get photos & write few lines on it. Content writer must be from Mumbai. 8 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €80
need quality writers 5 I need some quality writers. I have some projects ongoing. Only quality and sincere writers bid only. I will pay you $1.25 for 500 words. Thanks and waiting for your valuable bids. 21 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €19
Write articles Hello, people, I need writers who can write on any given topic and provide it in the given deadline. The articles need to PASS Copyscape or else you will be asked to redo it. If you do not give the articles in time, it will be rejected. You need to have a good command over English and before giving articles you need to review it and check for any kind of mistakes. I pay 1$ for 500 words, if you do... 18 Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €15
Help me write something I need you to write some content for a website. 1 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €50691
Ghost Writer for Information Technology Book I need a ghost writer to write an Information Technology Book titled "An Introduction to Effective IT Risk Assessment and Mitigation." Contents must include - Introduction Information Security Business Continuity Management Mobile Computing Risks Cloud Security and Privacy IT Risk Management Methodology Software/IT Asset Management Social Media Risk Management Segregation of... 22 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €172
Need a Short Summary of my screenplay Hi there, i need a Short summary. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks 19 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Σύντομες Ιστορίες, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €16
Recruitment website name I am looking for a unique and attractive name for a recruitment website. must check the availability of the name must be .com or .net domain available the name must be attractive, catchy and easy to pronounce and write. the website will be launch in middle east region, it can be Arabic, franko-Arab, English in recruitment business domain or outside domain 58 Διαφήμιση, Branding, Συγγραφή Περιεχομένου, Digital Marketing, Τεχνική Συγγραφή Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 1ώρα €21
Content and article writing I need a freelance writer familiar with the kitchen and bath or remodeling industry to write small articles, blog posts, website content, etc. 37 Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα 1ώρα €12
looking for ebook writer for long term basis Hi I am looking for looking for ebook writer for long term basis. if you are a ebook writer and want to work for a long time with a permanent client please let me know. 20 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €89
Technical Content Writer (Website) We are looking for Content writer to work on Our Official Website. It will be one time project. Our Business is related to IT Services. Project Type: One-time project One-time Project: Develop website from scratch Project Stage: Concept Other Skills: Content Creation, Content Strategy, Technical Content Writing 12 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €308
Follow My Guidelines to Create HTML Code by Copy Pasting(Only for Bangladeshi Freelancers) I will provide you guideline how to convert these files to HTML Code. (You will be provided sample HTML Code. You can just follow the guideline and copy paste and create) . I have 100 articles to covert HTML Code. You don't have to code yourself anything. Just Copy paste. . I need it urgently done. 6 HTML, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €19
looking for advance content writer Hi I'm deeply looking for expert content writer actually affiliate marketing is my goal so optimize and seo friendly ones is needed. my blog is about comparing hi-tech products and more details send you after chatting and accepting our terms. 25 Copywriting, Blog, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €30
Academic writer I am looking for a content writer who can write good quality content on different niche topics. The work would include more of academic writing. *You must complete the articles within the deadlines. *The content should be plagiarism free. *Required guidance will be provided to the employee. If interested, please send your CV and some examples of previous articles written by you. ... 26 Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Essay Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €83
Hire an Article Writer I need law articles for Estate Planning, Probate, and Employment law websites. If you have a lot of knowledge in these areas I'd love to work with you. 29 Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Νομική Συγγραφή Oct 17, 2017 Oct 17, 20175μέρα €103
i need a content writer to describe about my company. Our company will providing a wide range of tax services, us tax and indian tax services, to expand same thing. 9 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €15
Gimme 5 things independent musicians must do on FACEBOOK right now I am looking for a series of articles that give tips to aspiring musicians on how to use social media. The title for this article will be: "5 Things All Independent Musicians Must Do On FACEBOOK Right Now" The idea is that you will do research on Facebook to see what some strategies are being used by bands and artists. How many followers/likes? How many posts do the successful ones... 4 Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Ghostwriting Oct 17, 2017 Oct 17, 201711μέρα 23ώρα €17
Gimme 5 things Musicians Must do on TWITTER Right now I am looking for a series of articles that give tips to aspiring musicians on how to use social media. The title for this article will be: "5 Things All Independent Musicians Must Do On TWITTER Right Now" The idea is that you will do research on Twitter to see what some strategies are being used by bands and artists. How many followers? How many tweets do the successful ones have? ... 4 Article Writing, Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, Research Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 201711μέρα 23ώρα €17
Writer Needed For A Short Term Project Writing We are in search of a versatile copywriter, who can write on various niches without compromising on quality. If you are a writer interested in writing on diverse topics, and willing to research the topics thoroughly then you may be who we need. You must be available to write a minimum of 10 articles of 500 words to a maximum of 20 articles per week. If you are a candidate with excellent Engl... 14 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €81
Looking for Hindi content writers Hello freelancer, We are looking for couple of proficient writers to write news articles in Hindi. This is a long term project so bid accordingly. First you need to write a sample task for us if it goes well then we will hire you for the whole project. Please do not bid if you do not agree with the conditions. Happy bidding 7 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €3
Social Media Marketing Ciao, I'm Elvido the CEO of Polina Firenze, a micro micro (just me) Made in Italy laboratory producing high design and quality Fashion Jewelry. I need to have a decent Social Media presence focused on B2B (I don't target direct customers) because now for international buyers of departement store or shops the social portfolio is more important than business card and website together. 3 Διαφήμιση μέσω Facebook , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Instagram Marketing Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €1028
Content writing I need you to write some content for a website. 18 Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €14
copyrighting for my website I need someone who can do copyrighting and marketing. I tend to be too wordy and boring. I want someone who is intriguing and can simplify what I do to make it interesting. you can see our website as well. I need pages written to be intriguing. If you prove yourself, I have a lot more I need done. 52 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €310
I need a professional content writer for nutrition exercise Hello freelancers! I need a professional content writer for a nutrition exercise . So I need skilled writer for this project. Please bid with your previous work. If i like your portfolio I will give you detail over the chat. Thanks. 9 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €3
Hire an Article Writer we are currently looking for a writer for English articles, mainly product reviews. The entire project includes 30 products, ranging from a maximum of 1000 words to a minimum of 550 words each, for a total of approximately 30000 words. Since we are going to pay via words rate, the cost per word is 0.012€ (so the payout would be around 360€). The articles should be written and sent ever... 56 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 23ώρα €492
Showing 201 to 250 of 4396 entries
« 3 4 5 6 7 »