Συγγραφή Περιεχομένου Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 3

Content writing is providing relevant information for products and services on a website. This information comes in different forms such as marketing, newsletters or speeches. The purpose of writing is to help many people know as much as possible about a product before they buy it.Hiring a professional for content writing is a great option since the person knows how to write with skills that can sell, inform and meet your company's needs. A person who can bring life to your company's marketing, make sure your projects are completed on time and at very low cost. An expert in content writing knows the tone, styles and many more and can produce perfect writing that gets results at the end of the day. A freelancer increases productivity of your company. When you know that the person handling your content writing projects is an expert, you can dedicate more time to other aspects of your business. It does not matter what kind of content you need written, as an experienced freelancer can do it all. After hiring a freelancer, the bottom line will be simple, your content writing will be professionally written at the exact time and at very affordable costs. You can save money on your content writing.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Content Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Product Descriptions Product Descriptions are huge when it comes to marketing. Were looking to work with someone who speaks excellent English and and knows the fundamentals of customer buying Phycology. Were looking to work long term. Contact us and for very clear written product description you'll be paid 38 Copywriting, Article Writing, Περιγραφή Προϊόντων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 19ώρα €60
Content Writer for my multiple websites I need you to write some content for a website. 44 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 19ώρα €85
40 x Blog Posts Needed 40 x Blog Posts Am looking for someone who can write 30 to 40 lifestyle blog posts, aimed at single females aged 30+. Posts to be minimum 500 words. The blog topic is living life as a single female, and blog posts can be on the positives and negatives of this topic In your proposal please include example blog post titles or specific topic examples that you could write about on this subject ... 73 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 19ώρα €340
PP Nonwoven Report I am looking for the following figures Market Analysis 1. PP Non woven market analysis 2. PP Non woven consumption in Qatar or Middle East (mainly Medical & Hygiene) Financial Analysis 3. Cost of Raw Material 4. Manufacturing Plant Set up cost in Qatar 5. Cost of Running the Manufacturing Plant 6. Price Comparison between imported PP Non woven products and Local Manufactured PP non ... 27 Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Writing Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €304
A blog writer with an excellent standard of English to write for my website I am looking for a blog writer with an excellent standard of English to write for my website. You must be able to research and write a quality article that is unique and 100% original. The produced content must be spell/grammar checked. You will be given the instructions in details that will guide you to produce what is needed. Looking for somebody who can write 4-5 articles per day, that is about... 63 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €303
PowerPoint PowerPoint html Great project descriptions include a little bit about yourself, details of what you are trying to achieve, and any decisions that you have already made about your project. If there are things you are unsure of, don't worry, a freelancer will be able to help you fill in the blanks. 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Copywriting, Powerpoint, Word, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €21
Author for a website Need 50 articles. 22 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 17ώρα €28
Help me write something I need you to write some content for a website. I am the owner of the website: www.umangutsav.com. This website deals in ladies Garments products. I need a person who would be capable writing the content for blogs for my website. A person should have knowledge about the Fashion industry. 20 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 17ώρα €15
Content Writer I am looking for a content writer who has deep knowledge in the field of productivity, health and wellness, career progress and relationship building 59 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 16ώρα €68
website design and content Hello I am looking for someone who is good at graphic designing , content and wordpress. I need to complete a website and need help and need it done as soon as possible. I would love if you can show websites you have created for any social media agency or graphic design company. 27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 16ώρα €120
Looking for Re-writing help Hello, I need some native writer to complete some of my projects. NO INDIA, NO PAKISTAN, NO BANGLADESH. Newbies from USA, UK, CANADA are welcome. Thanks 40 Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 16ώρα €20
+Professionals in Fitness And Nutrition We are looking for professional freelancers who not only love eating, exercising and healthy living but also generating. The project involves teaching people how to live a healthy lifestyle through engaging, informative articles that talk about working out, healthy diets, dangers of taking steroids, benefits of joining a gym and much more. 19 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 16ώρα €5299
Content Writing I need funny article content for making animation videos. But i want content unique not copied from anywhere else. 22 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 15ώρα €17
Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 15ώρα
Urgent - writer with good English language skills Writer with good English language skills to work on a short article 64 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 13ώρα €17
Help me write something I need you to write some content for a website. Content for a real estate website 45 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €74
Web Content We need to get web content written for the website. More details to selected Writer. 65 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €72
Environmental Research Articles for Nonprofit News Site Hi, I have a nonprofit news and outreach website working to uncover and describe environmental contamination by the military at various bases and communities. Our audience is targeted to veterans, federal workers, and their families. We have a list of bases that we wish to profile and need someone who can research each base, provide a brief history about the base and the key contamination issues, ... 30 Blog, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €268
Help me write something I need you to write some content for a website. Have basics for a movie or series about growing up I the forties in ww2 spending twelve year s in an Irish school. Laughter and drama. nnnnnnnnnnnnnnnn 6 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €51347
Write Tech, Marketing and Business Blogs Looking to hire a freelancer that is an excellent content writer about tech, business and marketing. The job consists of writing blogs to educate an audience on business strategies, marketing and latest technologies. The freelancer must be fast, reliable, responsive and really good at writing. It goes without saying that research is a must and the freelancer must be able to conduct there own resea... 32 Blog, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €27
Project writing Writing articles, blogs and stories 34 Blog, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 10ώρα €20
re-writing a website content i am working on a new website and i need to create and re-write the content. 52 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 10ώρα €80
Writing articles Write articles in Arabic language 26 Μετάφραση, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αραβικά, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 10ώρα €331
content for a Ministry website I need you to write some content for a website. 37 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 10ώρα €84
Clothes Decription content writer I have 35 items on my website they currently have around 100-160 words I need each product to have 300 words. its girls clothing I need content to be fun bright with humour, if you can do this get in touch if you cant please DONT WASTE MY TIME. I need it completing in about 2 weeks deadline. Thank you 47 Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 10ώρα €92
Help me get a good name for my company I have a real estate brokerage in united states, it is called BQ Realty, which is my name (Bill Qin) initial. Each time people asking what BQ stands for, I thought about some name such as best quality etc, however, I am not satisfied with these simple meaning. So I am looking for some one who has marketing/branding sense to find a good name. easy remember, easy to read, contains B and Q these two... 30 Blog, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Marketing Strategy Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 9ώρα €20
Blogs for Visitor Management Software Blogs for Visitor Management Software. Each blog should be 700-800 words and content should be unique and no content to be copied from other sources. Need 15 such blogs. 6 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 8ώρα €111
professional content writer for blogs and articles i need a professional content writer for my company who can make web content related to blockchain and ico marketing it's a long term work 20 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 8ώρα €7
Help me write something I need you to write some content for a website. looking for hip hop ghostwriters to help me write a mixtape I'm for. toronto and talk about ice as in jewellery gangsta stuff girl's and partying and smoking weed if your real good I would make you my permenate ghostwriter 17 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 8ώρα €22
Article Writer Needed I pay $1 per 500 words Article Writer Needed I pay $1 per 500 words. Dont pick if you do not want to write for this kind of money. 30 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 7ώρα €2
I need someone to write a short 1 min 30 sec script for my business services I am creating a 2d animation video to explain my business succinctly to the customer. You will need to get all the requirements from me over the phone (a must) and produce a script for the animator less than 2 minutes long ideally 1 min 30s.. 32 Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €40
Change content on site I need the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] website content to be updated to relevant information for this annual event 42 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €20
Write 10 Articles for Luxury Lifestyle Magazine I'm starting out a luxury lifestyle magazine and need the help of a writer to produce the content. You'll be given 10 topics for which you need to produce 10 articles of at least 600 words. The topics chosen will be fun to cover, for ex. write an article about the top 10 best rated luxury hotels Mauritius. Help will be provided on the research side. 77 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €122
Write article for my website we need article exactly same as this site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] But our service is Deference from there service I need article every page 400-500 word and I will pay $30-$40 per page I need article for tot... 59 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €165
Help me write something I need you to write some content for a website. I have a blog post I want editied I am having troubles being consise 30 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €23
writer I need you to write some articles. 32 Article Writing, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Editorial Writing, Copy Editing Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €15
Writing a Piece for a upcoming News Magazine (Expertise: Political/Policy) We are looking for writers who have written Political, Policy and Community engagement news magazine articles. We have a few topics which will require partial research into statistics and analysis. We are looking for a minimum of 1000 words with a 2 1/2 week deadline. We will need to see a few writing samples. UM (United Muslims & Minorities) is a recent publication tech start-up, aimed to... 17 Ghostwriting, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €67
Blogger needed for my website - more than 200 posts need to be added Blogger needed for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ------ OVERVIEW: I will give a template of one blog post, you just have to rename city/state name and create a new post with minimal change of content related to... 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Blog, Article Writing, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €91
Need a Content Writer For Ten Websites content.. Need a content Writer For Ten websites Content. 500 words Each $2 Per [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Term Work For Good Writer. 26 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 6ώρα €26
polymer piezoelectric material application in biomedical A critical review. - open to bidding length should be 4000 words excluding references. after accepting i will send you some papers and guideline. 25 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 5ώρα €109
Full time writers!! Long term project!! 1. Payment: Milestone system 2. Pay: 2.5 USD per 500 words 3. You need to submit work within given deadline. 4. Content should be plagiarism free and error free. More than 5 grammatical errors mean work will be rejected. 5. Looking forward to hiring for minimum 6 months Happy bidding!! Bids without sample of 200 words on topic "BITCOIN" will be rejected. 31 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 5ώρα €13
2 articles about hair loss and DHT. We are looking for 2 x 750 word articles on key natural and active ingredients and how they can help scalp and follicle health and therefore hair strength, retention and growth etc, so Saw palmetto, Green Tea, Nettles, Sabal etc. The main focus will DHT and its role in Hair loss, and natural ingredients that combat it. The articles need to also include quotes from studies or professionals b... 64 Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 5ώρα €94
Looking for an expert who can write SEO content for Movies Project Budget: $20 (looking for an expert with a clear understanding of Movies) Movies: Bollywood and Hollywood movies Total number of articles expected: 5 Coverage topics: 1. Bollywood movies 2. Hollywood movies 3. Oscars: Nominations and winners 4. Inspirations from Korean and Japanese movies 5. Return on Investment for Big budget Hollywood movies 8 Blog, Συγγραφή Περιεχομένου, SEO Writing Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 5ώρα €19
inspiration video content writer According to the log lines given the writer need to write articles in Hindi language. Subject is inspiration, motivation, positive thinking etc. This will be a regular work. 7 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €16
Looking for an expert to write SEO articles on Indian Sports Project Budget: $20 (looking for an expert with a clear understanding of Indian Sports) Sports: Indoor and outdoor sports Total number of articles expected: 5 Coverage topics: 1. Indian Super League(Football) 2. Indian Premier League 3. Indian Pro Kabbadi League 4. New forms of sports coming into India 5. Famous and controversial Indian sports stars 12 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €11
Help me write something -- 3 I need you to write some content for a website. Hi I’m looking for posts on Reddit from high Karma accounts do you by chance have some? Medium level karma could work as well.. Please don’t appl if you don’t have good karma Reddit accounts 11 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €69
Help me write something -- 2 I need you to write some content for a website. Hi I’m looking for posts on Reddit from high Karma accounts do you by chance have some? Medium level karma could work as well.. Please don’t contact me if you don’t have medium to high level karma acocjnts on Reddit :) 3 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €62
Help me write something I need you to write some content for a website. Hi I’m looking for posts on Reddit from high Karma accounts do you by chance have some? Medium level karma could work as well. ***Please don’t waster my time of you don’t have at least a few mid-high level karma accounts*** 14 Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €79
Projeto para JsMethew GoMarkety texts 3 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, , Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20188μέρα 4ώρα €221
Simple rewriting articles-3 - 17/03/2018 11:22 EDT It is a simple article rewriting task. I will give sources. You just need to rewrite the content without any plag. Simple work. So only 1 USD per page. You need to start the work immediately. 39 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 4ώρα €269
Showing 101 to 150 of 7841 entries
« 1 2 3 4 5 »