Συγγραφή Περιεχομένου Δουλειές και Διαγωνισμοί - Page 3

Content writing is providing relevant information for products and services on a website. This information comes in different forms such as marketing, newsletters or speeches. The purpose of writing is to help many people know as much as possible about a product before they buy it.Hiring a professional for content writing is a great option since the person knows how to write with skills that can sell, inform and meet your company's needs. A person who can bring life to your company's marketing, make sure your projects are completed on time and at very low cost. An expert in content writing knows the tone, styles and many more and can produce perfect writing that gets results at the end of the day. A freelancer increases productivity of your company. When you know that the person handling your content writing projects is an expert, you can dedicate more time to other aspects of your business. It does not matter what kind of content you need written, as an experienced freelancer can do it all. After hiring a freelancer, the bottom line will be simple, your content writing will be professionally written at the exact time and at very affordable costs. You can save money on your content writing.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Content Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Article Writers Require for Ongoing Projects Hi, We are now looking for 4-5 serious article writers to write viral contents for us as per our requirements. The type you would find on Buzzfeed, Upworthy, Huffington Post, etc. Fluent English is a must. We are not too choosy about quality. What we need is 100% plagiarism free unique articles (will verify via www [το url αφαιρέθηκ&epsilo... 16 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €9
Help me write something I need you to write some content for a website. Please call [REMOVED BY [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ADMIN] 7 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €17
I need a permanent content writer for Delhi based company It is for social media content writing ,person needs to be good looking and presentable .we need females [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will offer salary till 20k 3 Google Analytics, Smarty PHP, Παρουσιάσεις, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €118
Help me write something I need to you write an article on Gambling. 52 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €72
write a post of my product in your blog need you to write a post introducing my skincare product in your blog you can pick any product from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] word count 250 the post should project the image of our product, which is natural,... 16 Copywriting, Blog, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €17
content Writer freelance or part time I need freelancer content writer for profiling purpose 27 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €320
Boxing and world Wrestling 1000 Words article on boxing. Need by Sunday night. 44 Copywriting, Blog, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €59
Need to write content about app for brochre I need you to write some content for app 10 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €16
Help me write something I need you to write some content for a website. Write a book 4 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €15
website content requirement for education site Need more than 3000 words articles for website. 26 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €263
Need cheap re writers Hello we are looking for people who can rewrite the content in an interesting way and put some images with it. Content will be provided. No research is needed. You have to rewrite in your own words... make it engaging... add images.... We will pay 0.5sgd per 600 words article. We have bulk work.. so may hire more than one writer... payment will be done weekly please bid only if u agree... 30 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €4
Need USA writers for the project I have some projects to be completed. I need some USA writers to complete this project. I will pay You $2.25 for 500 words. I am waiting for your valuable bids 8 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €22
Personal Manifesto: What Really Matters Personal Manifesto: What Really Matters This week’s writing is your final manifesto—What Really Matters. You will follow the guidelines provided below as you write your own 5-6 page manifesto. This manifesto is completely personal and answers the question: What do I love and how will I let that shape what I do? We are all the authors of our own stories to some extent. So ... 15 Συγγραφή Αναφοράς, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €42
Write a blog article I need someone who can write articles for my blogs. Writer must be able to research on various topics. 30 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €72
Short Job in 4 days - Social case We need a mount freelancers who have writting skill and can help us take care our member in 4 days. All designers, writers, composers, singers or anyone are accepted (remember we just need you have writing skill). Please contact us for further information. 16 Copywriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €25
Social Media campaign for my Bakery I run a bakery kitchen from Gurgaon that specialises in premium eggless tea cakes and desserts. We have a social media presence, however would like to work with professional designers and content writers to position and market my brand in a unique fashion to achieve higher visibility and ultimately higher sales. 18 Σχεδιασμός Γραφικών, SEO, Διαφήμιση μέσω Facebook , Συγγραφή Περιεχομένου, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €3
Write a Blog about software I need someone to write a few blogs about a legal CRM software that we've designed. The name of the company and software is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and if you go to the solutions page at the top, and sel... 34 Copywriting, Blog, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €89
UX Content Writer/Content Writer & Proofreader Job Overview We need a creative, hard-working writing professional who can apply their writing talents, especially blog writing, as part of our content marketing efforts. The content writer will be responsible for conceptualizing and crafting long-form content that will build the Mockplus brand and help the marketing team achieve sales goals. Our ideal candidate is someone with a strong backgro... 19 Copywriting, Διόρθωση, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Σήμερα6μέρα €79
Article writing - 14/12/2017 22:24 EST Create or add to 5 200 to 250 word articles per day, 7 days a week, subject matter is eccommerce, some article subjects and sources will be provided. Rate shown is weekly pay 40 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €95
Help me write something -- 3 I need you to write some content for a website. I need someone who can explain in expository manner an article entitled, "Multiplicative Subgroups of C that contain Regular Jordan Curves. The article is written by Wijarn Sodsiri. 8 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €14
Regular Copywriter Copywriting for a range of businesses from lawyers to tradesmen and others content ranges from 250 words to 2500 words. Our current demand is 8 articles per month. 32 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €159
Content writing for Brochure I have a 6 Page A4 brochure. I need the content rewritten 43 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €72
Help me write something I need you to write some content for a website. We are looking for someone to help write content for our new website. 1 website we will be selling TENs units (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulators) 16 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €24
Product(at least 10) Review Article related to keyword-"cheap hoverboard" in 5000 words. I want a fully SEO optimized 5000 words article targeting the keyword-" cheap hoverboard ". The article must contain detailed review( with pros and cons) of at least 10 "cheap hoverboard" , with product image if possible. The article must be new and not published anywhere else. 8 SEO, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 23ώρα €26
Creative Writing - Promoting A Online Dating Service - ($25-40) Native English Speaker Only. Looking to have someone write a couple articles regarding: A girl meeting a boy online, and falling in love. A guy meeting a girl online, and falling in love. Example: Guy is nerdy and shy, has a hard time meeting someone. Discovers our online dating service, and is able to find the girl of his dreams. Girl finally finds her prince charming. etc etc etc 23 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 22ώρα €72
Help me write something I need you to write some content for a website. Fishing comedy 22 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 22ώρα €253
I need a blog Hey i am looking for a blog which looks more attractive and at the same time need content writer and maintenance every month. 17 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 22ώρα €97
Help me write something I need you to write some content for a website. 14 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 22ώρα €339
Write some Articles $2 per 500 words article We are looking for native professional content writer for different type of content writing job like article, blog, product description, review, etc. on various topics. Pay rate is $2 per 500 words ($0.4 per 100 words ) and it will vary depend on the word length. (For example: For a 1000 words article the pay rate will be $4). Requirements: 1. Content must be informative, 100% grammatical... 20 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 22ώρα €79
400 Pages Content We are looking to hire a writer that can produce us with 400 pages of structured content. These will be short 300 word pieces. We have these pages built which follow a very formulaic pattern. It looks like this: -Main page - child page 1 - child page 2 - child page 3 - child page 4 - child page 5 - child page 6 - child page 7 This is then duplicated over to other main pa... 58 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 20ώρα €1223
I have published my own book in Amazon. Need some content writer to find and change the mistakes with the finest word. Hi friends, I have made a book called read to resurrect. It is available in Amazon. I want more comments and feedbacks for my book inorder to publish my second part in a great way. so I want some good content reader and writer to check out the mistakes and replace it with the finest words. I will give you the link I provide 3 weeks time. my Book contains 112 pages. So one month is like too much sp... 7 Συγγραφή Αναφοράς, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 20ώρα €94
Investor for an innovative platform online niche services Our project is about a dynamic platform with high standards which aim to optimize resources and consulting services in a certain niche, online. Innovative platform and fashion of attitude towards the services. Short, sharp, essencial, important, reliable and rapidly given any report. (a) We need someone to help us put together and make connections regarding some financial strategy: business an... 14 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Μισθοδοσία, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 20ώρα €1097
Yoga themed products Content/ Descriptions We're looking for a freelancer cappable of capturing spiritual meanings into descriptions of various yoga themed products used for meditation and spiritual practices. We will provide several examples of how the work should be done and what is required for the research of the topic. Descriptions should be around the range of 30-50 words and must capture the spiritual use of each product. T... 43 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Περιγραφή Προϊόντων, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 19ώρα €38
content wirter wedding photographer. Need more traffic to my site 13 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 18ώρα €74
content writer required for few pages. we need a professional content writer who only do content writing from years..and know how to use the technical terms in content. we want to write some pages about company like ( about,mission,vision,why us services) further we will discuss on chat about pages and budget.. 20 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 18ώρα €26
Writing Blogs I need someone who can write Blogs for places in Mumbai. Must be an Indian living in Mumbai so he/she can write well for local places of Mumbai. There is no limit of Blogs. As many as you can write but IT MUST BE UNIQUE. No copy from Google or from other sites. 24 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 18ώρα €23
Help me write something -- 2 I need you to write some content for a website. Copy typing 16 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 18ώρα €276
i need a content writer I am launching a travel website and need to figure out content 37 Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 17ώρα €222
Content Writing We need to write short short content relating to our service. With good English, good grammar and professional tone. Please quote per 500 words. 30 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 17ώρα €4
Proposal writer/ Sales Person Required Proposal writer and sales person needed for a startup software company. 30 Copywriting, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Επιχειρησιακή Συγγραφή Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €321
Proposal writer/ Sales Person Required Hi, Proposal writer and sales person needed for a startup software company. 12 Πωλήσεις, Research Writing, Συγγραφή προτάσεων/προσφορών, Συγγραφή Περιεχομένου, Επιχειρησιακή Συγγραφή Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €246
50 articles - Kenyan/Nigerian Article writer - 5 Need 50 articles of 600 words fee is fixed. Delivery 5 per day (no excuses). If you send more, the better. First 6 to 8 to be delivered in 48 hours of project award $1 per article is fixed rate. If you want more – DO NOT BID. Main article Parameters; 1. Free of spelling errors 2. Free of grammatical errors 3. Original (Plagiarism free ... need to pass 2 tools including premiu... 13 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €76
50 articles - Write some Articles - Good Work - 12 Need 50 articles of 600 words fee is fixed. Delivery 5 per day (no excuses). If you send more, the better. First 6 to 8 to be delivered in 48 hours of project award $1 per article is fixed rate. If you want more – DO NOT BID. Main article Parameters; 1. Free of spelling errors 2. Free of grammatical errors 3. Original (Plagiarism free ... need to pass 2 tools including premiu... 12 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €109
Cryptocurrency Reviews and Rewriting Articles Hi, I'm looking for a writer with Cryptocurrency background. I will need some Coins reviews and Article rewrites on weekly basis.. Please do not Apply for this job if you do not know what PoS is.. Please explain what PoS is in your offer. I will remove your offer if you fail this.. This is very important for me.. I need a person who knows Crypto and understands what is going on.. A... 28 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Bitcoin, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €31
Help me write something -- 2 - 14/12/2017 14:36 EST Redação de conteúdos Preciso da ajuda de alguém com vastos conhecimentos de português do Brasil e europeu para me ajudar a escrever as minhas memórias. Eu já escrevi uma boa parte e acredito que tenha uma boa história mas não tenho a certeza da minha capacidade em escrever. Para esta história é necessário saber amba... 9 Ghostwriting, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Πορτογαλικά, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €413
Project for thisistitus Hi thisistitus, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Ηλεκτρική μηχανολογία, Χημική Μηχανική, , Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Dec 14, 2017 Dec 14, 20178μέρα 15ώρα €224
Need articles compatible with SEO Need articles compatible with SEO. Each article must contain at least 400 words each. Orginality requisite. 32 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 15ώρα €5
write an artical Need to write a great artical about my self for better online presence. 1000 words 37 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 15ώρα €49
I need A Creative CopyWriter for Creative agency profile and web content we are a creative agncy looking for a creative copywriter to do our profile (short description for main titles , pullet-points for sub titles as shown in the attached pictuer ) and web content (be creative and show us what do you got by all the words you need ) 41 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 14ώρα €96
article writting job I am looking for article writer . We will be providing topics and want atleast 400 words per article. 1. Content should not be copied. 2. vocab used must be good. 3. Word count should not be less then decided 41 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 14ώρα €19
Showing 101 to 150 of 6787 entries
« 1 2 3 4 5 »