Γραφικά Υπολογιστή Δουλειές και Διαγωνισμοί

We live in a computerized world and the need for Computer Graphics is unending. If you are a professional in this field, you can start earning money via the best freelance site online - Freelancer.com.

Computer Graphics are images or representations of data in computing. They are created using computers with the assistance of specialized hardwares and softwares. Computer Graphics have made understanding and interaction easier. These graphics are used in different industries and are the reason why we enjoy video games, movies, pictures and animations.

Computer Graphics is a specialized skill. That is why there are many people looking for professionals in this field everyday. Freelancer.com has brought many employers onboard and this increases the chances of freelancers to get great paying jobs. If Computer Graphics is your thing, then you should use your professional skills to increase your earnings by being part of the leading freelancer website. Freelancer.com gives freelancers a user-friendly interface where they can search for jobs they qualify in. You can create an account on Freelancer.com today and start bidding on Computer Graphics jobs.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Computer Graphics Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
INFO GRAPHICS FLYER Note : AB HELP S.R.O. promotes corporate social responsibility through creative media advertisement and public relation programs which benefits the less privileged members of the community. AB help is not a nonprofit organization, but serves as a reliable platform to connect the private sector and the nonprofit sector, in a way that promotes the good image of the companies. i need an info... 5 Γραφικά Υπολογιστή, Digital Marketing, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 24, 2017 Σήμερα2μέρα 9ώρα €42
design a website for tech e-commerce I need a very professional looking website, to list and sell my products and also consultations on payment gateways. My products are high end tech products, so I require a website that would promote legitimacy and high value to the customers. 106 PHP, WordPress, HTML, Γραφικά Υπολογιστή, Web Development Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 22ώρα €191
eBay template design Hi, I am looking for an eBay template designer. The template MUST BE based on my website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ! Same footer, similar header and in general the whole design. Pictures do not matter initial... 9 Διαφήμιση, eBay, HTML, Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδίαση Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 15ώρα €44
Logo for Phone screen changing company Hey We need a logo for our new company. We do changing of phone screens. We need a logo that reflects swiftness, quality and trust. The name of the company is: Knust (Norwegian for: crushed) Under the logo we want a slogan that says: - Reparasjon hvor som helst, når som helst (Norwegian for: Repair anywhere, at any time) 84 Adobe InDesign, Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Photoshop Nov 23, 2017 Nov 23, 20173μέρα 5ώρα €25
Menu Design I'm in need of a professional menu that I can edit in document text. Needs to look beautiful and professional, A4 size that it will need to be printed at (standard paper size) The menu logo is here. I need clean nice text example: name of food (IN BOLD) normal text Needs to be done asap, a nice clean border that looks great. Logo is attached 9 Γραφικά Υπολογιστή Nov 23, 2017 Nov 23, 20175μέρα 3ώρα €13
new corporate Logo design I'm a electronic and mechanic (mechatronic) Engineer, just started my own business and need a nice looking logotype with text. My company name is: Mekatrona To get started, I want my logo to be: * Kind of minimalistic, clean looking * In some way, reflect what I do and have done (inspirational words: Mechanic, Lathe, machining, soldering, robotics, electronics, prototyping, 3D CAD... 253 Σχεδιασμός Πινακίδας, Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 22, 2017 Nov 22, 201711μέρα 13ώρα €101
Classifying data signals using Principal component analysis (PCA) in matlab Using PCA in MATLAB to cluster data of signals features 20 Επεξεργασία Δεδομένων, Matlab and Mathematica, Εξόρυξη Δεδομένων, Γραφικά Υπολογιστή, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 14ώρα €186
Plumbing & Heating Logos & Branding This plumbing and heating company is looking to rebrand their image. Vancouver's Plumbing Connection has been serving Vancouver for over 45 years. We are looking for a fresh PAIR of logo's for these two companies. One Logo Each for: Vancouver's Plumbing Connection Vancouver's Heating Connection URL's to be used: [το url αφα&iot... 26 Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 11ώρα €33
Design a Logo for a new company We need a Logo Design for our newly establish company named "IMDAD". The company is a General Trading Company. We want a logo with Artwork on the left and Text "IMDAD" on the right. Update: Sorry guys, the color should be similar to the attached logo Update #2 : the logo should be professional looking. Update #3: Please follow our preferred color and DO NOT put any tex... 947 Adobe Illustrator, Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 21, 2017 Nov 21, 20173μέρα 8ώρα €210
texture mapping without openGL I need texture mapping implemented in C++ without the help of openGL 4 Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 22ώρα €41
Hire a Software Developer this is not to develop software from scratch, but to tweak what I already did with software that does not require coding. You can also use code in this program to accomplish the needed variables. I am using a simple macro creator program I want accomplish some basic automated tasks. One of which is I am attempting to implement a macro wherein a character on screen can, if given say seven circle... 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Γραφικά Υπολογιστή, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 20, 2017 Nov 20, 20172μέρα 14ώρα €393
Computer Graphics using PyOpenGL (OpenGL in Python) This project involves OpenGL using Python. Need to create multiple cameras (viewports) based on data in files, create objects using vertex and faces, Perform perspective and parallel projection on the objects, perform rotation on objects, Draw Bezier curves, etc. 4 Python, Γραφικά Υπολογιστή, OpenGL, Graphics Programming Nov 19, 2017 Nov 19, 20171μέρα 3ώρα €21
Design a company logo A logo for a company named "Antenna & Satellite" should be designed. No Logo Generators are to be used in this design !. Custom/One off designs only should be submitted. High Resolution Files in photoshop format with editing fully enabled only on all layers and items used. 90 Γραφικά Υπολογιστή, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 18, 2017 Nov 18, 201711ώρα 44λ €25
Graphic Design I have file that needs some one to edit on photoshop 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Γραφικά Υπολογιστή Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει €69
Project for Bronte D. Hi Bronte D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 9 Κινούμενα Σχέδια, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, , Γραφικά Υπολογιστή, 3D Model Maker Nov 17, 2017 Nov 17, 20171μέρα 23ώρα €27
Create a medical ID card for a Health Centre in midlands, UK Alcester Health Centre needs a medical ID card for patients to carry round in there wallets, i have set a highish budget for the project so would appreicate a nice finished design. turn around as quick as you like id say a week max and 1 day minimum depends how it goes i am available to talk anytime from phone or email. i have attached a few images to work from. I.C.E Contact: ... 8 Γραφικά Υπολογιστή Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €67
Create CT launch We have uploaded this job as proof that each task is completed 6 PHP, Γραφικά Υπολογιστή, LESS/Sass/SCSS Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €3
Build a multiplanar reconstruction module for a Javascript DICOM library The task is to build a *multiplanar reconstruction module* for the following Javascript library: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] This library takes radiology images in the .DICOM format, and integrates a parser tha... 16 Javascript, Ιατρική, Γραφικά Υπολογιστή Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €1005
Computer Simulation I am wanting either a cloud based or computer based simulator program for my staff. The simulator will be for firefighters at aircraft fires. the scenery will only be for 1 location. The simulator/truck will need to react to joystick movements and be interactive. I Can provide any pictures or technical support you need. 4 Γραφικά Υπολογιστή, Programming Nov 15, 2017 Nov 15, 2017Έχει λήξει €6
The Black Tie A short art film about a writer who comes into town to fulfill her drying fathers last wish: the track down his black tie. I'm looking for something weird and sharp. 7 Photoshop, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop, Γραφικά Υπολογιστή Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €22
logo design for my company skv graphtech logo design for my new company 24 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Γραφικά Υπολογιστή Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €45
Update Savings Bucks Currency make changes to updates for project Savings Bucks. 1 Γραφικά Υπολογιστή Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €25
Design a Simple pattern using ""Wilcom"" software i'm looking for some one to create for me a pattern using Wilcom software very simple pattern , i need some one how know very well the software and did many works using it so, you must attached an old work using the software to make sure that you are the right on for the task , i will release payment once my client accept the work and approved it , thank you 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Γραφικά Υπολογιστή Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €19
Post some Advertisements The project is about advertisements on social free classified websites within U.S.A, Canada and U.K 15 Διαφήμιση, Δημοσίευση Προσωπικών Αγγελίων, Γραφικά Υπολογιστή Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €113
NEED SOMEONE WHO IS EXPERT WITH INKSCAPE i NEED TO KNOW HOW TO SELECT OBJECTS IN INKSCAPE 3 Γραφικά Υπολογιστή Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €223
PORTFOLIO MANAGEMENT ASSET ALLOCATION SYSTEM. SYSTEM TO HAVE PORTFOLIO MANAGEMENT OF ASSETS BY HAVING STRATEGICAL ASSET ALLOCATION, TATICAL ASSET ALLOCATION FULFFILMENT, 3 Γραφικά Υπολογιστή, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Οικονομική Ανάλυση, Έρευνα Επενδύσεων Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Έχει λήξει €450
Medical Device graphic arts designer Need help designing a logo, as well as a consistent graphic arts concept for brochures and all marketing materials. 6 Ιατρική, Γραφικά Υπολογιστή Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €137
Fix needed for OpenGL Rendering Context issue in QT application when using Ogre3D. -- 2 - 16/10/2017 05:42 EDT -- 2 Requirement Fix needed for OpenGL Rendering Context issue in QT application when using Ogre3D. Tags : C++ QT, ActiveX, Ogre3D, OpenGL. Problem Statement: Ogre based ActiveX and OpenGL window clashes in QT app. Description: Created an ActiveX control using Ogre3D. It can be embedded in any container application. Like that it can be embedded in QT application too. No issue here. But r... 4 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή, OpenGL Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €505
Physics-Based Motion Control System Physics-Based Motion Control System Description: Implement a system to generate the motions of rigid bodies using physical principles. Include the effect of gravity and collision between objects. You may make some simple approximations for rotational dynamics. For collisions, reflect the velocity. Collision detection becomes easy if you consider a bounding sphere of the objects in the scene. In... 8 Προγραμματισμός C++, Κινούμενα Σχέδια 3D, Γραφικά Υπολογιστή, OpenGL, Φυσική Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €39
Paraplegic Fall Alert Sensitive Technology I'm building an application for people who are paralyzed from the waist down(paraplegic). The app will detect fall of the phone and call the emergency contact to help the person. I JUST need a logo for the application itself. 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Γραφικά Υπολογιστή Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €18
Convert video to still images I have a mobile digital billboard on top of car and need this video converted to 3 still images. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] A still image Dimensions: 256px wide by 92px high All text must be the same font... 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Γραφικά Υπολογιστή Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €14
Un grafico di esperienza + che conosca perfettamente excel per statistiche e realizzi siti Ho diversi progetti. Il mio problema è trovare UNA SOLA PERSONA da fidelizzare e mantenere nel tempo senza cambiare ogni volta. La persona che cerco deve: - essere un grafico pubblicitario di esperienza - saper usare perfettamente excel per sviluppare statistiche generando dei grafici - possibilmente che sappia anche realizzare siti web complessi con e-commerce ed abbia ottima sensibilit... 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Adobe InDesign, Γραφικά Υπολογιστή Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €25
Need Computer Graphics Trainer with OpenGL/WebGL We require computer Graphics OpenGL/Webgl trainer. Please give us your quotation we prefer Indian but others can also bid for it. It would be nice if you tell us the course content what all things you will cover with Computer-Graphics with OpenGL/WebGl. Thanks 2 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή, OpenGL Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €406
Ongoing Presentation Development Support Toronto based business consultant requires ongoing support for business powerpoint presentations 32 Powerpoint, Συγγραφή Αναφοράς, Γραφικά Υπολογιστή Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €13
I need a content designer(Well experienced graphics) from Bangladesh I need a content designer(Well experienced) from Bangladesh I need a content designer(Well experienced) from Bangladesh 9 Photoshop, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Γραφικά Υπολογιστή Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €261
Logo for not for profit organisation I need a logo for a not for profit organisation. The logo will need to have have the following: 1. a pair of great hornbill (great hornbill : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) this could be just the heads or full ... 36 Γραφικά Υπολογιστή Nov 7, 2017 Nov 7, 201710μέρα 5ώρα €63
Make a social media cover that will wow me I just did a business photo shoot and need new banners on all my social media sites - I want to start with my Facebook Fanpage Abundandanceisbliss. I help people to grow their business online, whether it is a physical retail store that wants to get exposure online in social media, or an existing mlm that someone is struggling with. I want to be "rebranded" and am looking for a professio... 22 Γραφικά Υπολογιστή, Διαφήμιση μέσω Facebook , Σχεδιασμός Photoshop, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Twitter Nov 6, 2017 Nov 6, 20173μέρα 15ώρα €9
Dance To The Holidays ad Need a 10/10 ad . I have sent elements to the person I am choosing to work on this. 23 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Γραφικά Υπολογιστή Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €54
youtube thumbnails pro we are searching a pro for our youtube thumbnails. you should have big experience in that and have examples of your previous work 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, YouTube, Σχεδιασμός Photoshop, Γραφικά Υπολογιστή Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €22
We need a newsletter html graphic design and a copywriter we need to send out massmails once or twice a month to our target database of addresses 9 Copywriting, Γραφικά Υπολογιστή Nov 5, 2017 Nov 5, 2017Έχει λήξει €991
Building Automation System Template for Controls Company We are a Honeywell Authorized Controls Company, We need to upgrade our current navigation templates for our projects. We are looking at something like the attachments. The software we use supports .png 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Γραφικά Υπολογιστή Nov 5, 2017 Nov 5, 2017Έχει λήξει €107
A well experienced Content designer and video make( preferred from Bangladesh) A well experienced Content designer and video make( preferred from Bangladesh) 2 Γραφικά Υπολογιστή, Συγγραφή Περιεχομένου Nov 5, 2017 Nov 5, 2017Έχει λήξει €80
Pixel Artist Needed. Looking for a Talented Pixel Artist to create a Pixel mask/hat/gas mask for a game, with a space/futuristic warrior/soldier theme. Dimensions and templates will be given if interested. 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Γραφικά Υπολογιστή Nov 5, 2017 Nov 5, 2017Έχει λήξει €87
c++ project related to computer graphs details will be discussed through chat. 14 Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €23
Yoga Animal Need a cartoonist for simple logo of an animal in several different yoga poses. 15 Γραφικά Υπολογιστή, Drawing Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €101
Microeconomics Document This project is a microeconomics project. 17 Λογιστικά, Γραφικά Υπολογιστή, Economics Nov 2, 2017 Nov 2, 2017Έχει λήξει €40
Animation of GUI Visual Representation of DB. Animation occurring after updating of Database. 6 MySQL, Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €18
TAPE DESIGN CONSTRUCTION PROJECT DISCUSSED FOR TAPE DESIGN CONSTRUCTION 3 Γραφικά Υπολογιστή Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €59
Help me make a mock-up (screenshot(s) of UI) for a software PLEASE READ CAREFULLY: I want to start a campaign on Indiegogo for a project called MyGoalsHacker. I need you to either make a mock-up screenshots of the software or create some sort of a demo version. IMPORTANT: My budget is very limited and we will need to work with a very restricted one. However, if Indiegogo campaign is at least partially successful I promise to pay extra funds at a later ... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Γραφικά Υπολογιστή, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Έχει λήξει €19
Graphic artist Need someone to design graphics for printing and also to finalise and finish off graphics already done. 6 Γραφικά Υπολογιστή Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €53
Showing 1 to 50 of 214 entries
« 1 2 3 4 5 »