Κλιματικές Επιστήμες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Climate science is a branch of study that draws from the facets of ecology, environmental engineering and geography. It is a fascinating branch of study that studies how climates and climate change can play a role affecting sea levels and the geography of low-lying areas in the world. If you need help with research or documentation work relating to climate sciences, then you can hire freelancer help for the same. Start by posting your job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Climate Scientist; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Research Writing The writer of this critical essay should be written preferably by an expert with experience in Environmental Issues, Forestry, Agricultural and Agroforestry-related career. The writer is expected to critically review relevant source materials including those provided by the essay owner and supplemented through your own literature searches so as to make the work output comprehensive and rich in co... 30 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Κλιματικές Επιστήμες Dec 12, 2017 Dec 12, 2017Έχει λήξει €84
Geological work - Petrology and Mineralogy - - - i need an expert person on the field 14 Γεωλογία, Γεωτοποθέτηση, Κλιματικές Επιστήμες, Γεοτεχνική Μηχανική, Geographical Information System (GIS) Dec 11, 2017 Dec 11, 2017Έχει λήξει €128
Geological work - Petrology and Mineralogy - - 10/12/2017 23:55 EST i need who are expert on geology 8 Γεωλογία, Γεωτοποθέτηση, Κλιματικές Επιστήμες, Γεοτεχνική Μηχανική, Geographical Information System (GIS) Dec 10, 2017 Dec 10, 2017Έχει λήξει €43
Creating a Pollution Mask I need someone who is able to build a pollution mask which means being able to figure out a way to filter out harmful pollutants. 2 Κλιματικές Επιστήμες Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €16
Hire an agriculture consultant We require an agriculture expert who can provide us with a list of crops (medicinal herbs, aromatic plants etc) which we can grow in our farms and which can provide us maximum yield 5 Κλιματικές Επιστήμες, Επιστήμη Δεδομένων Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει €397
Project for valaokhotnikova Hi valaokhotnikova, I noticed your profile and would like to discuss HVAC projects. We build dust collectors and install the ducting. I need an quick and inexpensive way to do our duct layouts, Let me know if you want to discus further. 3 CAD/CAM, Πολιτική Μηχανική, AutoCAD, Κλιματικές Επιστήμες, Μοντελοποίηση 3D, Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει €6
Environmental management report I am requiring someone to write a report on a topic involving environmental management, the report is to be 3000 words +/- 10%, the subject of the report is flexible as long as it meets certain criteria. Below i have outlined some of the things to be taken into consideration with the report What is the problem (i.e. interaction between habitat and users)? What specific issues can I identify (... 53 Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Κλιματικές Επιστήμες Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Έχει λήξει €92
personal Well,, I need to get something's done as fast as possible 1 Κλιματικές Επιστήμες Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Έχει λήξει €1223
personal I will like to have someone do something important for me? 6 Κλιματικές Επιστήμες, TestStand Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Έχει λήξει €788
Ecological Modelling Using data gathered from the field, ecological relationships — such as the relation of sunlight and water availability to photosynthetic rate, or that between predator and prey populations — I can build ecosystem models in order to make predictions about the dynamics of the real system. Also, with ecological model we can simulate large-scale experiments that would be too costly or une... 20 Στατιστικά, Research Writing, Βιολογία, Κλιματικές Επιστήμες, Διαχείριση Κρίσεων Jul 26, 2017 Jul 26, 2017Έχει λήξει €356
Showing 1 to 10 of 10 entries
« 1 »