Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Δουλειές και Διαγωνισμοί

If you want an end to end outsourcing solution for all your projects relating to circuit designing, outsource the work or job at the world's best marketing resource online Freelancer.com and get the work done by the expert circuit designer freelancers. These freelancers work online from all across the world and can be helpful to you and your project. Freelance them the work to be done either on part time or full time basis and be assured of an optimum result. The job sphere may include PCB designing, PCB board circuit debugging, layout, schematic designing, MCS including the software design and the hardware design.

The freelancer circuit designer will be able to work on the PCB print circuit, half finished product design, finished product and also assemble them. Their other work expertise are high speed telecom, RF board, DSP, microcontroller control, signal board, circuit design and assembling, electronic items designing like toy, motor, electronic gifts, main board, security defend, Vidicon, USB, DVD etc. If you are a freelancer having adequate skill and experience in circuit designing, Ethernet, USB, electronics, networking, digital and such related fields, submit your bid in the Freelancer.com and get posted immediately.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Circuit Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Embedded system design Smart appliances for the agricultural industry: -Designing PCB with UHF RFID capabilities; -Programming; -Electric diagram; -Assist mechanical engineer in prototyping. 1 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Γενική Εργασία Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €52
Circuit Design We would like to be introduced as Belluga which is a startup company in India. We believe in introducing new technologies to the Indian Market . One of our development work includes integrated bluetooth device in the helmet .We are looking for a PCB Designer to develop a circuit and the firmware as per our requirement .Further details will be shared after finalisation. 18 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €323
PCB DESIGN FOR GPS TRACKER I need a hardware designer and firmware developer for my project. Hardware is already made but need some more features to add and to check whether the Mcu used (quectelMC60) is suitable for it or not. the person I prefably need in delhi NCR so that communication takes place easily.[Removed by Freelancer.com Admin] 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €467
ODB2 scanner via gprs... A prototype that has the following OBD processor GPS /GPRS... I need a full device with all the chips in one board. Not using modules..... A name has to be printed as the PCB is being printed. This device needs to be mass production ready.... And the mass produced would not be more than $17 So the component selection is important You make the complete device and send Go through the hardware and software again We need a webserver where all the d... 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Αυτοκίνηση, GPS, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €649
Designing and prototyping a Power supply board We require a AC to DC triple output , open frame power supply board . The voltage and power ratings which we require from the output of the power supply is triple output - 24V 2A, 12V 200mA , 12V 100mA. One of the output ie 12V 100mA can work on variable voltage (12V - 24V) whatever is convenient to the developer. Input 100-240V AC. The size of the entire power supply should not be more than l... 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €426
Need help on a simple JAVA applet implementation with an existing code already I need someone with basic familiarity on how Circuits work to fix an already existing JAVA program and convert it to applet and implement other missing functions of the program. I attached the existing code so that you may see how simple it is and propose a budget accordingly. I just want to make this an applet and implement the logic properly. 7 Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €98
PCB schematic and layout for sensoric device We want to have a pcb designed with a SOM and some sensoric and electrical components. You must use EagleCad to design the PCB. The SOM is CORE9G25 from Corewind, we nned some additional components (connectors, inputs, sensoric IC's, audio) as described in the project summary attached. Please only responf if you have experience with this type of projects. 31 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 20ώρα €609
electronic board pcb for rc models electronic circuit board pcb for rc models that distribute power to the electronics on board. It will embed 3 phase generator circuit (rectifier and regulator ) that will provide energy to the outputs but will charges the lipo bateries and balance the cell volltages. Dual Battery redundancy circuit. RGB leds indicating the voltage levels of the Batteries and the Generator output. The out... 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 19, 2018 Mar 19, 20185μέρα 19ώρα €242
VCCS Japan protocol of MDB protocol We want open VCCS Vending Machine protocol and convert to MDB protocol. 2 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 6ώρα €328
Design of antenna wifi, bluetooth, GPS Glonass and 4G I need to design 4 antennas, being wifi and bluetooth in component BCM4354 and GPS Glonass and 4G in components SIM7500SA-H. I need all antennas to be on a pcb board in the smallest possible size. 6 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 6ώρα €22
Energy Sys/Power Electronics Conventional and alternate energy sources for power systems, three-phase analysis, AC generators, transformers, induction, DC motors, power electronic speed control. 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 2ώρα €101
milliohmeter design I need the design / schematic for a milli - ohmeter, 4 wires (Kelvin) - measurement range 10mohm to 1kohm in 6 scale autorange - measurement current max 2Adc - ambient temperature correction - 0.1% accuracy only the analog part is required (current generation, amplifiers...), i will complete the instrument with the microprocessor part, providing the necessary analog and digital I/O 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 21ώρα €182
text editer basically, it is a text editor with some feature like a notepad. A good user interface. a very good graphics. 8 Java, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 18, 2018 Mar 18, 20184μέρα 14ώρα €13
Electronic circuit design & build I need a duck quacking circuit, designed and built. In production it needs to be very low in cost (pennies) . 18 Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 17, 2018 Mar 17, 20184μέρα 7ώρα €209
SD card CID modification - open to bidding I want to have possibility to change CID from an SD card. The goal of the project is the application that can change the CID no of a given SD card. It can be a Linux app, windows console app or combination of hardware (build an micro that changes pcb) and software - it does not matter. The project will be closed then I will see that program changes a CID no of a card that I will send to the devel... 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 17, 2018 Mar 17, 20183μέρα 20ώρα €400
weighing scale pcb design - open to bidding we are manufacturer of electronic weighing scale and i need to develop weighing pcb board design for our own use 23 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 23ώρα €310
Project for Xiaonan W. Hi Xiaonan W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Android, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, , Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα 10ώρα €225
Design - EV Charging Looking for a freelancer proficient in DC fast charging systems. Freelancer should have adequate knowledge of how DC fast charging works with canbus protocol. 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 16, 2018 Mar 16, 20182μέρα 9ώρα €4
El Wire PCB I need to do a small El Wire PCB, based on coin cell Here an example: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 22 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 4ώρα €127
Technical Writer Three Phase Power And Appliances What I need is an overview of three phase power supply and how it works with three phase appliances. This information will be used to form part of a course I run. Topics would include (but not be limited to): • What is three phase power supply • How it varies from single phase power supply • Why it is used ie as a power supply and for some types of appliances • Advant... 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 4ώρα €266
Self-powered wireless sensor system for Personal Health monitoring I have the following topic which requires an electrical and electronic expert to help me develop it. PLEASE READ IT THOROUGHLY BEFORE YOU APPLY - REMEMBER IM ONLY GOING TO HIRE AN EXPERT SO DO NOT PLAY ANY GAMES WITH ME TRYING TO WIN THE PROJECT AWARD BECAUSE I WILL KNOW. MANY THANKS FOR YOUR COOPERATION TOPIC: The aim of the project is to design and develop a self-powered wireless personal... 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 2ώρα €604
Custom pcb design closed I need to create a custom pcb, according to my needs. I need to build gerber, bom, pcb layout, 3d model ... everything that is needed to produce a prototype with the design provided. The project will be based on rock64, where I will need to include some components and make some modifications. You will need to exclude other components so that the board is customized. 15 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 2ώρα €145
Electrical engineer with motor designing expertise Motor design expert needed to work on a project 13 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 21ώρα €97
Start transmitting data from ENERGY METER TO SERVER- LOCATION PUNJAB INDIA My Elite 440 meter has a connector port RS 485 already. I want to see the energy (units) consumption on my phone. Now, its a matter of intercepting the existing software of energy meter and connecting it to a device which starts transmitting the data. rs485 to usb converter cable + if we can connect OLD SMARTPHONE 2G sim to L&T meter, and write a code to decrypt the data + send it to a ser... 10 Microcontroller, PCB Layout, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Raspberry Pi Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 19ώρα €457
electrical engineering Design a 1kW charger circuit and respin a pcb 17 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 19ώρα €55
pcb design develop for weighing scale we are manufacturer of electronic weighing scale and we need to develop pcb for weighing scale for our own use 26 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 15ώρα €294
sensor board sensor board containing basic sensors like temperature, humidity, accelerometer etc... 16 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 13ώρα €17
Correct a PCB or Redesign it I have a small PCB (less than 10 components). [Gerber and related files]. There is issue with two components in this. holes are not aligned. I need to get it corrected and if not possible redesign the PCB. 35 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 14, 2018 Mar 14, 201818ώρα 12λ €19
PCB Designer Experience and understanding in ATE Test Boards and Substrate designs. Good knowledge in Schematic entry (OrCAD and Concept HDL) Good Knowledge in CAD Tool (Cadence Allegro experience and any other tools). Solid understanding of Schematic interpretation and Schematic Vs Layout cross checks. share your profile [Removed by Freelancer.com Admin] 7 Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 14, 2018 Mar 14, 201811ώρα 32λ €1522
PCB Designer HI I am Madhu from Synergy circuits. We are looking for PCB designers who has a very good Knowledge of Tools:Orcad schematic + Mentor graphics layout . 25 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 14, 2018 Mar 14, 201811ώρα 27λ €305
Radio Communication Repeater My client have a radio comunication with hopping frequency working in 800 MHz Range, that only work in 50 meter radius and need to expand to 500 meter. what need to design is a repater that can receive hopping frequency and re-transmit with higher Tx power to the original receiver. it can be made into 2 repeater device A. a Transmitter that receive original hopping frequency and re-transmi... 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 20188ώρα 15λ €983
EXPERT BGA144 PCB Design Based on our Schematic Requirements Full Altium Production Ready Design Expert BGA HighSpeed signal routing , modification of multiple Altium Designs to join as one final Altium Schematic with PCB Design 26 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 20185ώρα 28λ €264
Design a printed circuit board I am wanting someone to draw a Printed Circuit Board diagram which I can send to the manufacture. It has to incorporate a GSM shield and a gyroscope with a microprocessor. I am wanting to be able to code it via serial/USB communication. More details will be explain once person is selected, 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 20181ώρα 34λ €18
Custom PCB design in Kicad based on rock64 board I need to develop my own hardware, based on the rock64 board. I need to use rock64 as a base and include some components like wifi, bluetooth, accelerometer, gps and 4g, all on the same card. You will need to remove other rock64 components that will not be used in the project. I need a custom board. The board needs to be as small as possible, very close to the size of rock64. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 20181ώρα 27λ €131
Circuit for a fan I need a simple circuit for a fan, small badget... Thanks 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €23
Solar MPPT Charger MPPT Specification: • operating Battery voltage 24v,36v ,48v, • solar panel maximum- voc -150v • MPPT output current- 40A & 60A • Battery Full charge - Settable (Depends on battery volt) • Load current—Protection need • Battery Charging Current-Settable (Depends on battery AH) • Display -Lcd • Protection-input Low voltage , input overvoltag... 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €1551
A S type stepper motor controller in verilog - open to bidding A S type stepper motor controller in verilog. It will take no of steps and frequency as input from ARM MC and generate PWM signal as ouput . 7 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €169
I need a "heat flow engineer" to calculate and conceptualize We want to construct a "box" in which we want to put servers running 24/24 and 7/7. The box should be water-/air-tight and equiped with entry + exit so that we can heat water. The idea is to be able to heat a volume of water of 100-150m3 size volume +- max 2m x 1,5m x 1,5m (to keep the "heated water" we could use cumulus , it's to consider) The price of the... 22 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €682
engineer electrical please If there are things you are unsure of, don't worry, a freelancer will be able to help you fill in the blanks. 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €6
electrical engineer If there are things you are unsure of, don't worry, a freelancer will be able to help you fill in the blanks. 17 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €3
Controll Leds from mobile app I need a reatime solution to run text and objects on leds. 13 Ηλεκτρονικά, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Developer Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €259
PCB design I would like a pcb design that has ESP8266 with HX711 connecting to 3 by half bridge loadcells and also ESP8222 with MQ06 gas sensor 24 Ηλεκτρονικά, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €41
ODB2 Scanner ODB2 scanner via gprs 6 Αυτοκίνηση, GPS, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €459
Teach me how to build something based on a schematic I have a schematic for an ultrasonic cleaner and I would like to be able to build it out. I would like someone to teach me how to put everything together. I have only basic understanding of electronics. 25 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €16
VDSL CPE design I'm looking for an especial design for ISPs who are providing their services to people at very far distance from the DSLAM or in noisy areas. All we need is to design an analog front-end which provide 20-30 dBm higher SNR to beat the signal attenuation caused by long/noisy loops. If you are ready for the challenge, let me know we can go through. 4 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €75
need Altium Designer Expert(EE) i have one Compile Error when i compile schematic but i can't find the cause i need help. i will attach the schematic 29 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €5
Electronic circuit board designer I need a electronic circuit board designer to design a lamp, that can be controlled using Nordic ANT+ and bluetooth 5.0 32 Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €1419
controller for 3 phase voltage stabilizer The area I live in has very unreliable and poor quality power. To overcome this I have installed a solar power system comprising 24 x 2Volt Exide batteries, 3 x inverters, solar collectors/MPPT and a 40KVA oil cooled 230V voltage stabilizer. For the sunlight hours most of the year, I want to completely isolate (remove mains power) to the voltage stabilizer and power my house by the solar system vi... 12 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €21
Create the electrical diagram of fire control sensor Create a electrical diagram of fire control sensors with automatic notifications to the smartphone. The circuit should include at least two spare power supplies and with one data transmission component. 24 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €16
pcb expert needed to modify a board Expert in Pcb needed to do a modification 29 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €21
Showing 1 to 50 of 421 entries
« 1 2 3 4 5 »