Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Δουλειές και Διαγωνισμοί

If you want an end to end outsourcing solution for all your projects relating to circuit designing, outsource the work or job at the world's best marketing resource online Freelancer.com and get the work done by the expert circuit designer freelancers. These freelancers work online from all across the world and can be helpful to you and your project. Freelance them the work to be done either on part time or full time basis and be assured of an optimum result. The job sphere may include PCB designing, PCB board circuit debugging, layout, schematic designing, MCS including the software design and the hardware design.

The freelancer circuit designer will be able to work on the PCB print circuit, half finished product design, finished product and also assemble them. Their other work expertise are high speed telecom, RF board, DSP, microcontroller control, signal board, circuit design and assembling, electronic items designing like toy, motor, electronic gifts, main board, security defend, Vidicon, USB, DVD etc. If you are a freelancer having adequate skill and experience in circuit designing, Ethernet, USB, electronics, networking, digital and such related fields, submit your bid in the Freelancer.com and get posted immediately.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Circuit Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design PCB Camera for a TFT LCD I would like a unique design for a pcb for a camera to attach it to a tft lcd. I have special recommendation and i can give you more information upon contact. Design PCB Camera for a TFT LCD 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €17
Project for Loi L. Hi Loi L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, , Ψηφιακός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 15, 2018 Σήμερα9μέρα 15ώρα €204
Advanced Circuit Board Designer for Altium -- 2 - 15/01/2018 16:02 EST Hi. I've got an advanced FPGA and ARM PCB design that currently works, but I'd like it improved since we have signal integrity issues at the moment and would like a much nicer re-designed board layout. Thanks. 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 15, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €325
I need a writer from electronics engineering background I need a writer who has an electronic engineering background and who is able to write project articles like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Only experienced writers will be awarded. 20 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 15, 2018 Jan 15, 20185μέρα 21ώρα €3
IoT (Internet of Things) Circuit Design — Electrical Engineer in the Western Balkans, Eastern Europe, or Russia (14 Jan 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia, Albania, Moldova, Romania, Belarus, Ukraine, or Russia ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a P... 2 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 14, 2018 Jan 14, 20185μέρα 13ώρα €7
Design PCI-Express PCB This is a PCI express adapter for IO communication using PCI express protocol 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 13, 2018 Jan 13, 20184μέρα 9ώρα €1965
Build a 12 Volt Power Bank A 12/9/5 volt 25000 mAh power Bank needs to be [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] should uninterrupted while the power banking is being charged and it goes to back up [το url αφαιρέ&t... 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 13, 2018 Jan 13, 20184μέρα 9ώρα €105
hardware design and software electronic circuit design and needed program to compute the system 30 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 13, 2018 Jan 13, 20183μέρα 23ώρα €147
Tumbling Machine Need electrical support like Electrical timer selection and electrical elements selection. and circuit 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 13, 2018 Jan 13, 20183μέρα 22ώρα €15
programable power supply with lcd controller pls do not bid from india or Pakistan i would like design power supply like DPS3012 for more detail contact with me 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 12, 2018 Jan 12, 20183μέρα 16ώρα €111
Project for Constantin R. Hi Constantin R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Microcontroller, PCB Layout, , Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, FPGA Jan 12, 2018 Jan 12, 20186μέρα 5ώρα €5021
Design a pcb card I need a pcb card designed that has an RF chip, small processor and WiFi 2 Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 12, 2018 Jan 12, 20182μέρα 19ώρα €650
Power Electronics Switching circuit as described. 66 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 12, 2018 Jan 12, 20182μέρα 18ώρα €380
Photovoltaic panels produce DC current that heats a typical water heater Simply put, the goal is to heat a standard hot water tank with solar PV. To be able to help me you'll need to understand (among other things): DC power and loads, heater resistances and solar PV optimization (resistance as it relates to fluctuating PV voltage), and Tigo DC optimizers. Please note this project v1.0 is already working and has been working for over a year, I just know it can ... 8 Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός Ανανεώσιμης Ενέργειας, Συστήματα Θέρμανσης Jan 11, 2018 Jan 11, 20182μέρα 16ώρα €245
looking for electronics and electric engineer Hi I am looking for electronics and electrical engineer to Design circuit enabled with Bluetooth. Thanks, Yennica 22 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Bluetooth Low Energy (BLE) Jan 11, 2018 Jan 11, 20182μέρα 13ώρα €99
automation world Programming all plc works And scada system And Implementing it 6 PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 11, 2018 Jan 11, 20182μέρα 10ώρα €1501
ASIC Mining Operation in need of TECH Expert The person will need to have experience and be competent in assembly, install, software/hardware interfaces for ASIC mining devices as well as (this is not as iimportant as the ASIC experience/expertise), GPU Graphic card mining rig upkeep, hardware/software interface set up, and ongoing maintenance for all of the above. The person will need to be able to make it to the Stroudsburg area of Northe... 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Τεχνική Υποστήριξη, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 11, 2018 Jan 11, 20182μέρα 6ώρα €2320
Sensor Designer - Senseprise Hi, We are looking for an experienced sensor designer. We are developing a prototype for which we need to redesign the strain gauge sensor. We are looking for a thin film or reduced size and reliable sensor design. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 22ώρα €360
IoT (Internet of Things) Circuit Design — Electrical Engineer in the Western Balkans, Eastern Europe, or Russia (11 Jan 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia, Albania, Moldova, Romania, Belarus, Ukraine, or Russia ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a P... 4 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 21ώρα €7
Digital IC Design Assignment Design circuit diagrams and stick diagrams of logic gates to implement their functions. 25 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 21ώρα €23
Electronics The Anderson Current Loop technology for conditioning the outputs of remote resistive and capacitive sensors The design of optical perimeters and their application to polarization responding sensors 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 16ώρα €29
Brand New 2017 Bitmain Antminer S9 (14th's Bitcoin) / L3+ This is brand new Original Anminer with complete accessories and warranty. Antminer S9 APW3++ Power Supply Unit Power Cords SPECIFICATIONS: -------------- Hash Rate : 14TH/s Power Consumption: 1375W + 7% (at the wall, with APW3,93% efficiency, 25C ambient temp) Power Efficiency: 0.098 J/GH + 7% (at the wall, with APW3,93% efficiency, 25C ambient temp) Rated Voltag... 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 14ώρα €327
Resistance Converter, PCB Design , Prototype Resistance Converter, PCB Design , Prototype 40 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 11ώρα €525
design PCB for and SMT LED array I want to make a array of LED's. approx 6 - 12 LED's per board. I have uploaded examples of the PCB/Heatsink design that I would like. Successful candidate will have PCB design and electrical design experience. They should be able to calculate the volts and AMP hours needed to safely power all the LED's in the array. You will also need to select a LED driver (surface mount ... 29 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 6ώρα €8
Looking for a POS circuit engineer Looking for a POS, hardware, circuit board engineer. Need to get a chip and circuit board designed. The idea is to read the card details. Bluetooth support is mandatory. This chip must sit in the POS device. We need designed and manufactured chip from you, which is ready to use. 7 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 6ώρα €669
Analog/Digital Circuit Design/DSP/PCB Layout/IOT embedded system We want to build an IOT based animal feeder. This main board will control some motors that deliver feed to the animal. We have a loss-in-weight (LIW) load cell installed to detect feeding rates and adjust accordingly. This hub may also interface with various sensors and sensor data, along with hub health checks, etc. need to be uploaded to the cloud via a zigbee type self-assembling mesh network.... 4 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 4ώρα €13848
Embedded designer We are looking for people who have experience in designing devices with embedded solutions. Experience in projects related to bluetooth low energy and thread (open thread) networks is great. 19 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 20181μέρα 3ώρα €17
Soldering PCB board This is a small work which I am outsourcing. It is soldering just 100 small PCB boards and will take 4 to 5 days of work. I shall be paying Rs.25 per board. Do let me know if you are interested to take up this assignment. 25 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 201823ώρα 8λ €99
EG8010+IR2110 BASED SINEWAVE WITH CHARGER INVERTER (36V - 60V) Inverter should be easily adaptable for 24V, 36V , 48V and 60V. INCLUDED MAINS SENSE AND CHANGE OVER LED RELAY LOW BATTERY CUTTOFF OVERLOAD PROTECTION CHARGING INDICATOR, CHARGING CURRENT ADJUSTABLE INDEPENDENT TEMPERATURE CONTROL (in addition to that included in the EG8010_ir2110 Board) BUZZER 8 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 201822ώρα 6λ €227
Resistance to voltage converter by opamp We have a vehicles fuel send unit. We need to urgently design a circuit which can sense the change in resistance of the fuel senders with respect to ground and convert it to a voltage to be read by a adc. 34 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 201821ώρα 9λ €378
Fuel Flow IoT Design a device on IoT platform which can capture the flow of water. 12 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 10, 2018 Jan 10, 201817ώρα 30λ €154
Project for Sajjad A. Hi Sajjad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, , Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 9, 2018 Jan 9, 20183μέρα 16ώρα €29
pcb design simple two or four layer PCB design to create gerber file 60 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 9, 2018 Jan 9, 201812ώρα 27λ €232
Cypress Semi PSoc and PowerPSoc Design Please respond only if you a person, not a team, and have PowerPSoc (CY8CLED) experience. The first part of this project is to create a LED controller board mostly based on the reference design in the lighting evaluation module CY3267, but with a difference form factor (16 independent 1A channels needed) and additional communications capability (CAN FD). 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 9, 2018 Jan 9, 201812ώρα 20λ €26
Electrical Engineering I'm a product developer looking for an electrical engineer who is familiar with tape lights, how they work and to help me customize a solution for a product. 23 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 9, 2018 Jan 9, 20184ώρα 55λ €162
Mercury2018 Unify design of 3 already existing PCBs into one single PCB. Full Altium projects available for 2 of the 3 PCBs 31 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 9, 2018 Jan 9, 20182ώρα 42λ €953
Schematic for NEO-M8U GPS and Transceiver Schematic needed for NEO-M8U GPS and Iridium 9603 Satellite Transciever. The device must be powered off of AA batteries. 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €17
IoT (Internet of Things) Circuit Design — Electrical Engineer in the Western Balkans, Eastern Europe, or Russia (8 Jan 2018) ***WHO IS ELIGIBLE TO APPLY*** Please only apply for this project if you live in: Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia, Albania, Moldova, Romania, Belarus, Ukraine, or Russia ***PROJECT SUMMARY*** I have created a detailed functional specification for an IoT (Internet of Things) device which I want you to help me transform into a circuit design. This is *not* a P... 12 Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €10
Convert schematic into CAD design PCB hello, this small project is very basic but i need you to build a cad file based on this circuit board so that it can be used on oshparkdotcom the full schematic and diagrams are included in the PDF provided. this is for an 8 bit computer PCB board that is a simplified Apple 1 computer on a smaller form factor. 54 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €282
i need a circuit designer my name is david i need to make my wierlass mouse wired becase i broke it 4 Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €22
battery powered portable projector to display static images (like the pages of a book) on a screen Hello, Can you do a project that involves producing a prototype of a small battery powered projector that displays a static image or text on a screen the size of A4 paper? the projector should be in close range of say 20 to 30cm from the screen. No multimedia, just still image or text like the page(s) of a book. It should be very portable. Please reply ASAP. Regards! 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €488
Voltage amplifier with mosfet I need a circuit design of voltage amplifier with MOSFET. DC Voltage Source is +9V, voltage gain is 20, input signal is 2kHz sinusoidal signal, and peak-to-peak voltage of output signal must be greater then %60 of supply voltage. 7 Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €22
Li ion 6S4P battery charger Design schematic and software for Li ion 6S4P battery charger. Something like Lipro battery intelligent balanced charger. 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €115
Project for Hao J. Hi Hao J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, , Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 6, 2018 Jan 6, 20183ώρα 52λ €206
Battery data manager for solar system We are a company dedicated to install solar system for off grid zones. We want to design and construct a prototype of screen that shows to our clients the level of charge of batteries, the energy that solar panels carry out to the system and other variables in real time. The system must be work in 12, 24 and 48 V and consume less than 1W in stand by and less than 5W when screen is showing infor... 26 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €339
Flash NAND Storage Module with female USB 3.0 Output that works with Android, OS X and Windows Looking for an electrical or computer engineer to design and develop a storage solution for a gadget, the storage module is a stand alone module with a usb 3.0 female output that connects to external devices by OTG. (Windows, MacOS and Android) and allows the user to transfer data between the device and the module (Android App will be developed by us separately). It will be a NAND flash storage,... 2 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €1024
I would like to hire an Electrical Engineer Design of a single phase 230V, 5kw, solar grid tie inverter. Complete , standards compliant , field tested design required. Enclosure design is not required. Min 5 years design experience in solar grid tie inverters. Please do not respond if you do not meet experience criteria. Detailed specifications will be discussed after shortlisting. 5 Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €154
A programmable device for digital payment I am working on a project to build a payment system. So I need a device which will have, 1. built in NFC support to communicate with other devices. 2. Display 3. Number key pad I should be able to program this to read and write nfc and I should be able to program/control the display. You need not worry about programming it, you should select and design components which should be easy t... 12 PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €1084
I need component library for autodesk eagle and/or diptrace for the following components: Panasonic Relay ACNM1112 and Tianbo Relay TRS 12V I want to make some pcbs using, among many others, the following components: Panasonic Relay ACNM1112 and Tianbo Relay TRS12V and I can't find the right component library files containing those pieces for Autodesk Eagle (.lbr) and DipTrace (.eli). 1 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €22
Hardware and Software Design for Embedded Alarm System - 04/01/2018 14:53 EST I need a hardware design and software development for an alarm system. User connects to alarm system through ethernet cable. The system must then be configurable through a simple web interface protected with user and password. Wizzard propoted asks to change the password and goes to basic network configuration of ethernet and wifi. Configuration page allows configuration of warning levels for all ... 22 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €1434
Showing 1 to 50 of 306 entries
« 1 2 3 4 5 »