Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Δουλειές και Διαγωνισμοί

If you want an end to end outsourcing solution for all your projects relating to circuit designing, outsource the work or job at the world's best marketing resource online Freelancer.com and get the work done by the expert circuit designer freelancers. These freelancers work online from all across the world and can be helpful to you and your project. Freelance them the work to be done either on part time or full time basis and be assured of an optimum result. The job sphere may include PCB designing, PCB board circuit debugging, layout, schematic designing, MCS including the software design and the hardware design.

The freelancer circuit designer will be able to work on the PCB print circuit, half finished product design, finished product and also assemble them. Their other work expertise are high speed telecom, RF board, DSP, microcontroller control, signal board, circuit design and assembling, electronic items designing like toy, motor, electronic gifts, main board, security defend, Vidicon, USB, DVD etc. If you are a freelancer having adequate skill and experience in circuit designing, Ethernet, USB, electronics, networking, digital and such related fields, submit your bid in the Freelancer.com and get posted immediately.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Circuit Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a new battery item I need a electrical engineer to help design a solar battery and wind generated power to grid system... Its an idea that I have using several potential items already on the market, but with a difference. lets discuss your involvement as you need to sign a NDA and NON COMPETE agreement. 6 Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €59
pcb reverse engineering i have at hand several pcb, all components already removed and scanned at printer i need someone who can re-design pcb %95 must be look same for more detail contact with me 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €38
Electrical Engineer(High Voltage 10-20Kv System) We Require engineer that knows about high voltage 10-20kv. need validation and schematic I ordered the parts to do a test circuit ASAP looks like the Opto can be driven with 5vdc pulse 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €10
expert in motor control needed Motor control expert needed preferably an electrical engineer 28 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 20ώρα €316
Need VFD Expert for 3 Phase I need an electronic expert for coding and designing for 3 phase VFD for Induction motor. more details in chat please only bid if you have experience in this field. thanks 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 19ώρα €16
Altium PCB electronic design with tutorial I need a Altium tutorial for a 220 VAC PCB design according to the attached picture. Video or Picture based step by step explanation and I also need the altium files as reference. I can provide DXf and further details for layout and components during design process. 23 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 16ώρα €169
Development of circuit diagram and PCB design using KiCad We are developing LCD display for our application, Basic concept and major component selection is done by inhouse team in order to expedite project we are looking for developer who will design circuit based on our brief and later design PCB for the same circuit for next stage.. PCB design has to be on KiCad 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 11ώρα €118
I need a circuit designer who can also build 2 prototype for me I need to create a design with a raspberry pi powered by Lipo battery with charging option(like in Mobiles) and have 4 microphone array and 3W speaker. The whole design need to be in a box with provision for charging, slot for microphone and speaker as well have a button to switch on/off the system 7 Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 10ώρα €399
PCB Designer I need an Altium PCB Designer for a small task. 37 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 9ώρα €9
device engineer we need device engineer freelancers. you have to know about PCB. 22 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 9ώρα €17
Design a PCB for my Solar Project Hello - I need to make a PCB that will have a total of 8 Solid State SPST relays, an Ardiuno nano (or similar functionality since I'm only using the digital pin functionality), 4 LEDs, and sturdy mounting connectors for a wiring harness to connect the following: Solar Power Wires, Lithium Ion 18650 Battery stack, Solar Battery Charger, Car Battery Charger, Wall Battery Charger. You could bui... 31 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 9ώρα €410
Calibrate 7 energy meters by wiring up at a high consumption cable CALIBRATE 7 ENERGY METERS We have 7 pcs of energy meters, type EH10-DIN Carlo Gavazzi . The 7 energy meters need to be calibrated. Not via electronic programming, but by wiring up at a high consumption cable. The readings need to be higher then they are now. The maximum which needs to be added is +- 20 000 kWh. The various 7 meters need different readings (which we will inform in detail)... 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 8ώρα €16
Design a PCB for my Solar Project Hello - I need to make a PCB that will have a total of 8 Solid State SPST relays, an Ardiuno nano (or similar functionality since I'm only using the digital pin functionality), 4 LEDs, and sturdy mounting connectors for a wiring harness to connect the following: Solar Power Wires, Lithium Ion 18650 Battery stack, Solar Battery Charger, Car Battery Charger, Wall Battery Charger. You could bui... 32 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 7ώρα €937
Calibrate 7 energy meters by wiring up at a high consumption cable CALIBRATE 7 ENERGY METERS We have 7 pcs of energy meters, type EH10-DIN Carlo Gavazzi . The 7 energy meters need to be calibrated. Not via electronic programming, but by wiring up at a high consumption cable. The readings need to be higher then they are now. The maximum which needs to be added is +- 20 000 kWh. The various 7 meters need different readings (which we will inform in detail)... 3 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 3ώρα €211
device engineer we need device engineer freelancers. you have to know about PCB. 24 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 23ώρα €141
need a Custom and Complete Schematic Redesign/ PCB designed in Altium Need to Update current Altium Design to New ICs reference design is available [login to view URL] - Libraries of Components including Components Schematics and Footprints need to be made/changed - Project Files Should be Production Ready Output Format, including complete BOM and Gerber/pick-place files - Design must be safe; the device must operate reliably. - Design must be optimize... 27 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 21ώρα €79
We need a Custom and Complete Schematic Redesign/ PCB designed in Altium/ Need to Update current Altium Design to New ICs reference design is available [login to view URL] - Libraries of Components including Components Schematics and Footprints need to be made/changed - Project Files Should be Production Ready Output Format, including complete BOM and Gerber/pick-place files - Design must be safe; the device must operate reliably. - Design must be optimize... 11 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 20ώρα €108
PCB schematics testing and designing, other support I have python code, PCB schematics. I need its testing, PCB designing, and finalization of my electronics model. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Raspberry Pi Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 19ώρα €108
Breakout Board design using eagle software We are looking for someone that can help us to design the breakout boards for "AFE4490(Pulse sensors)" and " ADS1294RIZXGT (For Heart rate and respiratory rate )" using eagle software. datasheet for ADS1294RIZXGT [login to view URL] and for AFE4490 [login to view URL] 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 18ώρα €358
EV Charger HI, This is Anshul Shrivastava from Radite Group. Radite group is fastest growing company in India in field of Solar. We have already executed various projects in India. Radite Group is looking to enter into Electric Vehicle Charging Station business and looking for consultant to develop the PCB design for the same. We have gone through and want to understand if a candidate capable of delivering ... 15 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 19, 2018 Jun 19, 20184μέρα 14ώρα €340
PCB Board and iOT device design for e-scooter =We are building an e-scooter sharing company with a mobile app and are looking to build and iOT device that will be attached to the scooter. The device will likely have network communication, GPS, and bluetooth. Some other details are as follows: * Our mobile app will set a locked/unlocked status for the scooter on the server, and the iOT device should be able to listen for the state change. ... 26 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 6ώρα €62
Controller using Battery Power for Induction motor Design a controller which will drive induction motor (100 kw) off Battery bank with frequency up to 300 hz. The required voltage is 400 V, 300 hz. You are free to design Battery / Cell arrangement to get required output and also the type of battery use e.g. li-on or polymer or something better... 8 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 1ώρα €96
need an expert in motors electrical motors expert needed to work on some drivers 14 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 22ώρα €15
Need a 3 Phase Inverter Designer Electrical Engineer 3 phase Inverter for [10hp] Motor 110V 60hz please only bid if you have experience in this field my budget is fix and i will provide details only to winner bidder so make sure you add + you experience and previous work details [related to VFD] dont forget to write proposal. thanks 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 19ώρα €25
Ready-to-use Raspberry Pi image file (fast boot + emulator) Hi, I need a ready-to-use image file for Raspberry Pi Zero that will do the following: - fast-boot into a Sega Genesis emulator; - use buttons connected to GPIO pins as a game controller (4 directional buttons - up/down/left/right, and 8 functional buttons - a/b/c/x/y/z/start/mode); - no text/raspberry logos on boot; - show preloaded games list on start-up that lets you choose which game ROM to ... 7 Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, Programming, Raspberry Pi Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα 8ώρα €234
Project for Bijan M. im making a PCB for ESP8266. i buy a lot of SP6201EM5-L-3-0/TR (Fixed Low Dropout Regulators(LDO) SOT-23-5 RoHS) Page: [login to view URL] I have other: LM1117MPX-ADJ (same but regulated). Page: [login to view URL] I wish use this for down voltage from 5v to 3v and i have questions about usage and wiring. and another questions and PCB making. Thanks 1 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, , Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 17, 2018 Jun 17, 20186μέρα 1ώρα €9
PCB Design, Analog Audio circuit expert, KiCAD to Eagle I'm looking for someone who is expert in PCB Design especially in Analog Audio circuit It's a simple circuit -Through hole converts to SMD -Reducing the noise of the circuit -KiCAD to Eagle I need someone professional who can improve the design I will provide you more details 25 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 17, 2018 Jun 17, 20183μέρα €140
Adapt PCB from Eagle to KiCAD and increase perfomance Adapt PCB from Eagle to KiCAD and increase performance from current 80A to 200A with peaks of 400A (specify heatsink for the design). Theoretically, used MOSFETs (FDMT80080DC, two in parallel) should be capable to handle 200A requested currents if they are cooled properly, but heatsink must be calculated. Also the Würth press-fit elements are already capable to handle 200A in theory. Probabl... 12 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 23ώρα €180
Help me to fix my ADC in VLSI project Hello, I have made a SAR 8 bits binairy coded ADC using method of 2 steps Successive Approximation, but it is a bit buggy. I need very experienced engineer in this field, otherwise it would just be loosing time. The simulation must be done in Cadence Virtuoso 6.x Thanks ! 2 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 21ώρα €34
Drone Schematics/Files needed I need a copy of the Schematics and board files that was used for the 3DR Solo drone. If you have parts of the schematics (gimbal..... carrier board...ESCs) please let me know and a price to obtain them. For private use only. I may also be interested in the BOM file as well. 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 17, 2018 Jun 17, 20182μέρα 9ώρα €277
OBD2 with GPS/GPRS device OBd2 with GPRS/GPS device, firmware and demo webserver included 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 4ώρα €238
4 Channel IoT Based PCB Prototype Board Design and 2 Sample Design This project is based on Iot. We need a fresh pcb design which is unique and well tested with prototype. if any one interested on my project contact us .yes if you are not sure how you can or half knowledge , dont west time. 25 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα €34
Ardunio Project with GPS and SD card, PCB design. Project is to help me develop a board layout that connects a GPS and SD card modules directly to a ATMEGA328P. Then assist with the programming of the Arduino chip. This is a educational project for myself. I am looking to learn skills during the development process, so I would like to work closely, watch and ask questions. If you wish to work alone without questioning do not bid on this project.... 35 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 16, 2018 Jun 16, 20181μέρα 18ώρα €147
Build a linux/windows based Simple Program - To Read /Erase/Write data off Smart ic Chip/emv chip card reprogrammed using SDK to Read Write EMV IC Card. HI THERE I NEED EMV CHIP BANK CARD WRITER /READER SOFTWARE THAT CAN BE USED WITH MSR 206 IC chip and magnetic stripe or any other similar reader card encoder reader writer new model of MSR I am in need of the software asap as my company currenty is havin g issues with employees and their id cards. We are using the emv chip data to check and see the employees whereabouts in the companies building... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 15, 2018 Jun 15, 201822ώρα 7λ €123
Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 14, 2018 Jun 14, 20185ώρα
Composite video to HDMI converter design (electronic design HW+SW) Dear Sir/Madam For unique project, we need to design our own composite to HDMI bridge converter. its going to be a part in a big electronic PCB, therefore we look for a design/drawings/layout cosiderations/software interface from someone who already did that or know that well. its a good "stand alone" task, so we found that fits to www.freelacer.com. it can be done by 2 parts digitize t... 6 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 14, 2018 Jun 14, 2018Λήγει €690
Electric Vehicle Charger PCB Control Board with PLC and GSM Modem Integration over OCPP 1.6 Protocol Dear All, we are Renewable Based company, Now we are looking for support in Design and programme with Integration of Electric Vehicle Charger PLC with Ocpp 1.6 Protocol and GSM Modem. Kindly connect to me at underline details. Regards Dharampal 8 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 12, 2018 Jun 12, 2018Έχει λήξει €247
Electronics and microcontroller expert_ I need a Electronics and microcontroller expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 59 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jun 5, 2018 Jun 5, 20182μέρα 7ώρα €133
Showing 1 to 38 of 38 entries
« 1 »