Χαρτογραφία & Χάρτες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Cartography is the study and science of making maps. Cartography creates maps of the terrain and geography of the earth. It involves processes like projections and map design. Your business may need some help with cartography, map making or map design. In that case, you can use services of freelancers to help with your cartography tasks. Simply post your cartography task today and let the bidding start!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Cartography & Maps Freelancer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Want a system for remote monitoring of agricultural land I want a system like https://about.cropio.com. If anyone have already made system , they can contact me. If anyone can develop then also can contact. Read document. 6 PHP, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Maps API, Geographical Information System (GIS), Graphics Programming Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €460
Height between sea shore and cliff How can I get the vertical height between the shows from two points? I want to identify areas with a height of 50 meters upwards. 8 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 16ώρα €23
Project for Vasilis S. Hi Vasilis S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, GPS, , Χωροταξία Dec 12, 2017 Dec 12, 20176μέρα 10ώρα €110
Digitize Paper Cadastral map into digital map I have a scanned copy of the paper based cadastral map and looking for help to digitize the map into GIS. It can be arcgis or qgis and need to digital map and shape files. Can use Arcgis or qgis 21 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 20ώρα €123
GIS - Digitize/extract building footprints Here’s a small area we need you to extract the building footprints, you’re free to use any GIS software of your choice (Esri ArcGIS, QGIS,..etc), you need to use a web map service imagery with high resolution of covers the area of interest (preferably Google Imagery). Area of Interest (AOI): (5 x 5) Km2 , file will be submitted later upon starting of the project. Estimated Number ... 41 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 16ώρα €160
GIS - Digitize/extract building footprints Here’s a small area we need you to extract the building footprints, you’re free to use any GIS software of your choice (Esri ArcGIS, QGIS,..etc), you need to use a web map service imagery with high resolution of covers the area of interest (preferably Google Imagery). Area of Interest (AOI): (5 x 5) Km2 , file will be submitted later upon starting of the project. Estimated Number ... 37 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 15ώρα €159
project using arcgis my project which will show us the data where crops are grown and what kind of crops are present, so that if a person wants to grow a particular crop he can invest properly by knowing the complete information about that region like is there any cultivated crop land around that area or whether they have any water source, is it a urban area or it has lot of uncultivated area. It can also be useful fo... 24 Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Dec 9, 2017 Dec 9, 20174ώρα 13λ €174
Build a GIS Map using MapTiler or similar from Historical Imagery Looking for someone experienced with MapTiler or similar software to create a geo-referenced map overlay of historical imagery from 1990. No images provided. Contractor must "stitch" images together from Google Earth. Map with historical image overlay should be provided in the highest resolution possible. The map the contractor provides will be used to create a mobile map application ... 26 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Dthreejs Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €409
ArcMap: Calculate road distances between all the cities in a given map I have two shapefiles/datasets of cities of Ecuador and all the roads that connect them. I need to calculate the distances between every city with every other city. As a result I need a matrix with 222 x 222 cities with all the distances. 11 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €96
Vehicle Tracking software with mobile app -- 2 I want to get developed Vehicle Tracking Software with features mention below : 1) Main Page: Dynamic dashboard with Map 2) POI Address 3) Reports : Distance , Stoppage, Idle, Speed , Cumulative Summery, POI Report ,Ignition Report , Trip Report, AC On/Off , Temperature , 4) Email Alerts / SMS Alerts : for Stop , Speed, Wire Disconnection , Harsh Driving 5) Geofancing 6) Vehicle Mainten... 7 Java, Javascript, AJAX, Χαρτογραφία & Χάρτες, MySQL Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €2266
Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία Dec 2, 2017 Dec 2, 20174μέρα
Experienced Web Developer for GIS Data Application I am looking for an experienced develop to develop a web application for displaying trade data of different countries, the countries polygons data will be colored based on the trade data values. I need someone who has already developed similar web application and can show it. 12 Χαρτογραφία & Χάρτες, Στατιστική Ανάλυση, Web Development Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €236
Create a PDF map I have a map in a variety of formats, TIF, KML, shp. xyz point cloud, dxf 3d mesh point cloud etc that I need imported into AutoCad or similar software. (everything is survey grade accuracy) Then we need to simply outline the property Boundaries (coordinates will be provided), locate and outline a few buildings, holding tanks, manholes then show their relationship (measurement) to property lines. ... 62 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €297
HealthRetriever app I am an Internal Medicine physician in Fayetteville, Arkansas, USA. As much progress as our community has made in our electronic medical records, there is still a disconnect when patients have visits elsewhere. Oftentimes, I am not aware of these visits and as the patient's primary care provider it is my duty to coordinate his/her care and collect documentation from hospitals, optometrists,... 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Mobile App Development, iPhone, Android, Χαρτογραφία & Χάρτες Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €1716
Seeking "blog post"-type articles on GIS/mapping topics We are a small software company in the mapping and GIS space, and we would be interesting in having blog entries written on map-related topics. Ideally the posts would use our software (Excel plug-in) for a screenshot or at least a mention of how to do it, but the topics would be basic GIS/mapping and not marketing. Initially we would be seeking a small number of posts (3-5), but would like to b... 23 Τεχνική Συγγραφή, Χαρτογραφία & Χάρτες Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €92
Need two site scene maps design Need two site scene maps to be designed. No google map. It will be something like a map on a paper. No user interaction is required. Only the pictures. Example: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Χαρτογραφία & Χάρτες Nov 27, 2017 Nov 27, 2017Έχει λήξει €15
Project for James O. Hi jol5a0b3b748050c, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, , Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €230
Create inverted KML I have a KML, need to create inverted version. Example: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] This should be a quick fix/tweak, the actual KML to convert is attached to the project. 8 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API, Geographical Information System (GIS) Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €9
calculate intermediate Polygon from two given ones The need is to make the algorithm to calculate an intermediate Polygon between 2 given Polygons. Some details: - Center point is given. - We need to calculate the intermediate polygon given a proportion. For example '1/2' will calculate the polygon in the very middle between the other 2, '1/3' the polygon closer to the 1st polygon, etc - The given polygons can be composed of... 17 Αλγόριθμος, Χαρτογραφία & Χάρτες, Μαθηματικά, Χωροταξία Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €74
Solve a postgis KNN query I am trying to return this query with the four nearest neighbours but cannot get the syntax right as im new to postgis. This should be simple for someone with experience with postgis. Would really appreciate help with this one. var query3 = $.getJSON(('[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ... 2 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, PostgreSQL Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €206
the name of the project is BAMAP (Bamako Map) -- 2 it is about getting real time traffic info for west african developping countries the main object is to give information to users about traffic jam, accident, road redirects and also a navigation system that will allow people to reach a precise point 17 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, GPS, Google Maps API Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €3333
Extraction of adjacency list from ESRI shapefile I have an ESRI shapefile that I'm trying to extract an adjacency list from for the point of applying random sampling algorithms to create maps for an electoral redistricting project. Because census and electoral data are merged together in order to track demographic/political information, there seem to be some precinct partitions that don't quite meet up at the edges. It also might just ... 7 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €60
Create a wall sized map of the east end of Long Island We are an architectural firm located in Sag Harbor, New York (Suffolk County). We are looking to purchase a map of the east end of LongIlandfor our wall. We would use the map to display the work we've done by area. 15 Χαρτογραφία & Χάρτες Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €359
I would like to hire a Google Earth Expert I need to outline a parcel of vacant land on Google Earth. The only information I have is a tax map ID number, which consequently is the same as the parcel ID number. I also have a picture of the parcel on the county's GIS map. There is no street address. 33 Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, GPS, Χωροταξία Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €14
Google Maps - Highlight / Overlay Zip code Area Hi, I need a Google Maps Script which does the following. 1. Ask user for Address Input (Textbox). 2. Plot thats address marker on the map I have 3 groups of zip codes -- Example: Group A: Zip codes = 11111, 11112, 11113, 11115 Group B: Zip codes = 22221, 22222, 22223, 22225 Group C: Zip codes = 33331, 33332, 33333, 33335 3. I need the Groups of Zip codes to be color highlighted... 18 PHP, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Maps API Nov 5, 2017 Nov 5, 2017Έχει λήξει €83
Issue regarding implementation of A-maps in china. china developer needed to solve this 1 Χαρτογραφία & Χάρτες Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €52
I need a new website application to be developed. I need a new website. I need you to design and build my web platform. Need to have user dashboard. User can be providers of service or customers. Need to have calculators for rates. Need mapping of items, payment integration , email notifications . Can provide more information. 98 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εγκατάσταση Ιστολογίου Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €1210
Google Map with custom MapType for Game There are 2 main requirements for this task 1) Create a custom map using the provided image 2) The ability to create a marker on that map that links to an image uploaded at the time of making the marker Basically I want someone to be able to take a screenshot in the game, and then create a custom marker and upload the screenshot so that the marker links to it. I would like to be able to ad... 4 Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Maps API Oct 29, 2017 Oct 29, 2017Έχει λήξει €184
Merge GIS datasets with lat/long csv. I have a list of Lat/Long collected on some roadways in Melbourne Australia. I want to merge them with a government database that measures speed limit, traffic volume, average speed etc. My data has heading in degrees, and the govt datasets seem to have 8 point cartographical descriptions of the direction heading. I have an arcgis account but using python or even R would be better. [... 36 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 29, 2017 Oct 29, 2017Έχει λήξει €13
Survey / Surveyor Map Plat of Historic City Need a licensed surveyor (preferably in the USA) to procure a boundary PLAT of the old historic city of Ardmore, South Dakota. There is an existing plat dated 1891 and there are GIS maps and even Google Maps and Google Earth shows the city had city boundaries. Our new plat will be professional and once complete I will turn the new plat / survey into the county dept for filing / recording. 0 Δομική και Στατική Μηχανική, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Σχεδιασμός Μηχανικής, Χωροταξία Oct 28, 2017 Oct 28, 2017Έχει λήξει -
golf yardage green book need to know how to do this I want to learn this project was done by Global mapper software and usgs maps data I will upload the file and let me know if it can be done 5 Χαρτογραφία & Χάρτες Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει €111
Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει
Need 3D elevation GIS map and data Hi, I need to draw a 3d elevation map for a specific area in Victoria, Australia. Don't have the 3d data. but should be accessible online. Need a GIS expert which have access to data and give me a general map and files. 6 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει €89
Create KML file of Indian wind speed regions to IS 875 I need an accurate KML map based on IS 875 Part 3 - 2015. Each polygon is to be named based on it's wind speed in m/s as per the attached map: Very High Damage Risk Zone A - Polygon Name = 55 Very High Damage Risk Zone B - Polygon Name = 50 High Damage Risk Zone - Polygon Name = 47 Moderate Damage Risk Zone A - Polygon Name = 44 Moderate Damage Risk Zone B - Polygon Name = 39 Low Dama... 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €112
GTFS, network building using ARCGIS I need to build a network using arcgis of manhatin city and test a routing algorithem also i have gtfs data that needs to be updated 6 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Έχει λήξει €148
ArcGIS Digitizing Project for Dimitrije ONLY - 22/10/2017 08:32 EDT Digitize parcel data from images using arcGIS 31 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Έχει λήξει €3
Design a Scratch Off World Map with Details in Adobe Illustrator ONLY Advanced Adobe Illustrator Experts. Do not Apply if you are an intermediate. I need a designer to design 3 Adobe AI files for me. The product will be a world map that countries can be scratched off by the customer. The map will be these dimensions : 34 (w) x 24 (h) inches (files should be of high resolution that if we need a bigger version, we can easily re-size) Attaching some exam... 27 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Χαρτογραφία & Χάρτες, Geographical Information System (GIS), Adobe Illustrator Oct 20, 2017 Oct 20, 2017Έχει λήξει €144
Google API Map We're looking for a programmer able to create a Google API Map from our .kml file and integrate it into our site. The .kml file already contains all the markers and elements we want on the map. We'll also provide markers icons, info and thumbnails. You can find a screenshot of the map we developed in Google Earth that we'll export into a .kml file. 28 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API Oct 20, 2017 Oct 20, 2017Έχει λήξει €143
create shapefile map I need shapefiles for the school attendance boundaries described in the attached file. There is a total of 7 named areas with an unknown number of polygons (i.e. discontiguous areas). You can validate your boundaries by entering the school name into [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε... 11 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €24
A Freelance Graphic artist who has the abilty to create good images for a corporate presentation I have a corporate presentation that has basic maps and images and I would like these images to be more professionally completed. These maps would show infrastructure and locations of the company. There are a total of about 4-5 images currently needing completing. 6 Χαρτογραφία & Χάρτες Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €216
shapefile 4 areas I need a shapefile defining the boundaries of these 4 areas, with names (pasted from site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]): 1. Canyon Crest Academy shall be open to a limited number of 9-12 grade students within Dist... 12 Χαρτογραφία & Χάρτες, Geographical Information System (GIS) Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €64
ArcGIS Digitizing Project for Dimitrije ONLY Digitize parcel data from images using arcGIS 4 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Oct 17, 2017 Oct 17, 2017Έχει λήξει €3
Android GPS Navigation app Looking for a solid Android developer with a solid track record and strong knowledge of maps and navigation solutions. 116 PHP, Java, Mobile App Development, Android, Χαρτογραφία & Χάρτες Oct 17, 2017 Oct 17, 2017Έχει λήξει €3313
ArcGIS Digitizing - Dahmani - Long Term Full Time Project ArcGIS Digitizing - Dahmani - Long Term Full Time Project. Hourly requirements of digitizing work as specified in previous post 1 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €2
Geographic information systems Drawing maps with ArcGIS Interpreting remote sensing images AutoCAD Drawing Envi Erdas imagine 29 Χαρτογραφία & Χάρτες, AutoCAD, Τηλεπισκόπηση, Επιθεωρητές Κτιρίων, Geographical Information System (GIS) Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €22
Google Maps form in my Website to Customize Markers in google Maps I want to Build a website and i need a form where People can add Markers to google Maps that can be seen by others. The people should be able to write their Name Adress and Company Name into the form and it should be easy for them to create their Markers by using the Adress. 8 Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Maps API, Programming Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €85
interactive maps - 15/10/2017 23:49 EDT importing uav pictures into google maps and to used as map application. 26 Mobile App Development, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Maps API Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Έχει λήξει €17
Lidar processing I have a lidar dataset for a city which I need to determine building footprints, sidewalks, driveways, low grass areas, high vegetation areas and tree canopy areas as polygons. 11 Επεξεργασία Δεδομένων, Απεικόνιση 3D, Χαρτογραφία & Χάρτες, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Oct 15, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €168
investigate and fix geocoding errors Need someone to investigate the reason for each of the attached to fail geocoding through Google, e.g. new construction address, wrong spelling, etc. And provide correct latitude/longitude where possible. Must check each address one by one against research sources and document the findings. 5 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Διαδικτυακή Έρευνα, Geographical Information System (GIS) Oct 15, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €22
Retrieve POI shapes on Google Maps and fill additional informations - We need you to retrieve specified POIs (stores, community buildings, monuments ...) on Google Maps and draw their exact shape on the maps. Then fill it on a spreadsheet along with other various information (like the last update date of Google Steet view for example) We will have a big focus on your capacity to handle a big amount of POIs (around 3k per day avg) PLEASE BID ON THIS PROJECT ONLY ... 18 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Google Maps API Oct 12, 2017 Oct 12, 2017Έχει λήξει €24
Showing 1 to 50 of 99 entries
« 1 2 »