Χαρτογραφία & Χάρτες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Cartography is the study and science of making maps. Cartography creates maps of the terrain and geography of the earth. It involves processes like projections and map design. Your business may need some help with cartography, map making or map design. In that case, you can use services of freelancers to help with your cartography tasks. Simply post your cartography task today and let the bidding start!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Cartography & Maps Freelancer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Draw a Fantasy Map for Novel Project Details: Drawing 10 big Fantasy Maps for A Fantasy Novel Project Title: Fantasy Book Map Illustrations Project Budget: 100$ Project Start Date: 01/06/2018 Project End Date: 01/07/2018 Number of Maps Required: 10 Maps Requirements: * Expert Artist in drawing Fantasy Maps required, the maps will be used in a fantasy novel. * Full Detailed Illustration of Map. For each Map the Project Own... 5 Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Χαρτογραφία & Χάρτες, Book Artist May 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €97
Project for Muhd R. Hi Muhd R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Μετάφραση, Εικονικός Βοηθός, PDF, Χαρτογραφία & Χάρτες, , Voice Artist May 22, 2018 Σήμερα9μέρα 11ώρα €2
GIS Data We need to find data and/or software along with a person who can be given an address on a map to receive a data service from a close by antenna. We want to be able to define an address or group of addresses and it to show us on a map (like a heatmap) ALL the worst to best options to place a tower for install. 25 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Επιστήμη Δεδομένων, Google Maps API May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 5ώρα €447
ArcGIS scripting with Python Hi, I need someone who is expert in ArcGIS scripting with Python. Cheers 18 Javascript, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία May 20, 2018 May 20, 20184μέρα 10ώρα €104
Google map polygon work I need help working with google maps and polygons :) Let me know if you can help 13 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Google Maps API May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 1ώρα €30
Barataria Living Shoreline Background GIS Report The purpose of this work is to compile publicly available data, mostly available in the form of ESRI shapefiles, into a series of maps and associated report. Data sets include permits from the Louisiana Department of Natural Resources ([login to view URL]), Oyster Lease shapefile from Louisiana Dept. of Wildlife and Fisheries (to be provided), Project footprints from Louisiana Coastal Protectio... 37 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία May 18, 2018 May 18, 20182μέρα 23ώρα €16
Repair, Maintain (and possibly upgrade) existing online mapping interface On my business website I have an existing online mapping interface built for subscribing customers about 6 years ago. The main purpose of the interface is for customers to go online and view recently uploaded ocean temperature charts daily. Customers can zoom and scroll and move the mouse and get lat lon positions create way-points measure distance in nautical miles along other features as well a... 17 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, MySQL, HTML May 18, 2018 May 18, 20182μέρα 23ώρα €45
Drone Flight Planner -- 2 Good morning! Im strating a project, that is an autonomus drone. I have all the hardware done, but now, im looking for someone who can develop a windows app, to telemetrythe drone. The app should be very similar to AP Planner, or mission planner, where i can see the altitude, velocity, location, and i can plan the flight, waypoints, places wehere the drone should take pictures, everithing. Its a p... 2 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Προγραμματισμός C++, Drones May 17, 2018 May 17, 20181μέρα 22ώρα €86
I need a cartographer and map illustration freelancer We're a wine club looking to prepare a book about the wines of California. We're looking to include map in the book, which show prominent geographical features and highlight the locations of a few wineries. The style of map we're looking for is this (not our file, but from a winery): [login to view URL] The map will need to show the region of California from Mendocino to Santa Barba... 30 Εικονογράφηση, Χαρτογραφία & Χάρτες, Drawing May 17, 2018 May 17, 20181μέρα 16ώρα €256
Drone flight planner I need a Windows APP, to plan drone flights. It should be very similar to mission planner. It has to work with a telemetry kit wich is connected from the pc to the DRONE (GCS). After the drone take off, i have to see, altittude, possition, velocity, and some other information. 4 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Drones, Google Maps API May 16, 2018 May 16, 201822ώρα 48λ €79
Flight Planner I need a Windows APP, to plan drone flights. It should be very similar to mission planner. It has to work with a telemetry kit wich is connected from the pc to the DRONE (GCS). After the drone take off, i have to see, altittude, possition, velocity, and some other information. 1 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Drones May 16, 2018 May 16, 201822ώρα 41λ €13
GIS Mapping GIS Map conversion project . I will supply all the details. I need ArcMAp to do this 40 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Dthreejs May 16, 2018 May 16, 201819ώρα 21λ €5
Adobe Illustrator, Χαρτογραφία & Χάρτες, Σχεδιασμός Γραφικών May 16, 2018 May 16, 201823μέρα 19ώρα
cartographer We are an Australian Government department which publishes history books and creates museum exhibitions, and we need to be able to source the services of a freelance cartographer on an intermittent basis. We currently have a requirement for three maps for an exhibition. 22 Χαρτογραφία & Χάρτες May 15, 2018 May 15, 20182ώρα 6λ €290
GIS ANALYSIS PROJECT GIS ANALYSIS PROJECT DETAIL VIA CHAT 56 Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία , Στατιστική Ανάλυση, Geographical Information System (GIS) May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €108
Display Distance of post from current user / viewer Using some sort of Google Maps tracking. B) We would like to have a distance in km within each add on a search page: [login to view URL] ; Each add should say 200 km away for example. Like on this website: [login to view URL] This does not have to be 100 % accurate but at least on a city distance level . 13 Javascript, WordPress, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €175
Digitizing using Google earth and GIS I have three sites which I need them to be digitized using Google Earth (images from 2002 or earlier if available and the very recent images 2017 or 2018 if available) and GIS. The purposes are to create land use maps for these sites and calculate the changes in land areas. 34 Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €134
Free lancer for ESRI Network Dataset You need to create an ESRI Network dataset for analysis into ArcMap. The project is quite urgent and the bidder must be well versed in network analysis. Site: Surat, Gujarat, India. Requirements of Dataset: National and State Highways, Arterial and SubArterial Roads, Some Distributor and Local Roads in vicinity to objects in the files which will be sent. 6 Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία , Επιστήμη Δεδομένων May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €85
ESRI Toolbar creation Create a specific toolbar for use in an edit session 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Javascript, Python May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €132
Google maps - show changes over time I work for a conglomerate in HK. I want to show where one of our competitors has opened retail outlets in China over the past 5 years. I think we could do this using Google Maps... but I don't have the skills. Can anyone help!? 34 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Google Maps API May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €147
Electronic Music Video (CartoonDesign) I was hoping on finding a Video Artist, or Music Video maker that will work from my original idea and to bring my music to life through visual effects. A good example of what i am working for would be the Moby track ''Why Does My Heart''. Along those lines. 11 Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Χαρτογραφία & Χάρτες, Adobe Premiere Pro May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €121
Real to fantasy maps I am looking at hiring a person to take a real/historical location, Crupet Castle in Belgium and to turn it into two things: 1. a fantasy based 1:25000 scale map of the surrounding region and 2. a fantasy based multi level drawing of the building using a 10' grid for each hex. 5 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Σχεδίαση May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €32
Customized map of Duxbury Need a customized geographical map of Duxbury MASS for use in public service educational materials. Needs to show coastline and some detail but not everything that comes available from the public sources like noaa and Mass GIS. Also need to add multiple specific site locations, to be determined. 26 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €17
Needed an Expert in GIS I have needed a google earth expert. Who would be familiar with all function of google earth. Thanks 32 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία , Dthreejs May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €4
Autolisp - Autoupdate BOQ from Drawings - open to bidding Lets connect to discuss in detail . we are looking for Auto lisp programming for automatically update BOQ when drawing is changed in REVIT MEP 6 Πολιτική Μηχανική, Χαρτογραφία & Χάρτες, AutoCAD, Lisp May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €131
YellowPages with Map & Location Based services I need help in developing an App. This will include searching for talents and developers to work on this project part-time for 3 months. They must know JQuery, Java and GIS database, Open Source Map, Google Map Platform, Carto and Mapbox. 34 Java, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €1409
Project for Andriy V. Hi Andriy V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, , Χωροταξία , SPSS Στατιστική May 2, 2018 May 2, 2018Έχει λήξει €39
Geospatial Analytics - Identify a Network of Cities to Cover the US - 02/05/2018 02:15 EDT Imagine you are covering the United States with cell phone towers. Each tower has a range of 100 miles. The goal of this project is to identify where you will put each tower, trying to cover the country with as few towers as possible. In other words, we want to identify the fewest number of United States cities that will cover the continental United States (when each are given a radius of 100 m... 23 Χαρτογραφία & Χάρτες, Μαθηματικά, Χωροταξία , Επιστήμη Δεδομένων May 2, 2018 May 2, 2018Έχει λήξει €922
GIS Urban planning consultant - 02/05/2018 01:02 EDT We are looking for a GIS consultant with development experience in ArcGis or QGIS to define a project technical solution. We are looking for someone ideally with experience in land title administration, urban planning and create parcel boundaries. This is a high profile project, so the applicant should have skills to able to lead and give solution. Please apply only if you have the experie... 30 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία May 2, 2018 May 2, 2018Έχει λήξει €24
Need Artist/Cartographer for YA Fantasy Novel I'm a multi-published author who is about to publish the third book in a young adult fantasy/romance quartet. I'd like a black and white map that spans two pages. I have the basic layout of the world (lands, water, etc), but need an artist's hand to make it professional. 15 Τέχνες & Κατασκευές, Χαρτογραφία & Χάρτες May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €160
Google Maps Overlay EXPERT Required - 28/04/2018 23:40 EDT Are You A Google Maps Overlay Expert? If so, we would like to discuss our project with you. We have our maps enhanced with data and saved to .PDF files. We would like those maps overlayed onto Google Maps so that the addresses when searched, appears on the maps overlay so we can see our data from the PDF file along with the Google map data also, including address from the search pinned to... 24 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Google Maps API Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €16
Project for Slobodan K. Hi Slobodan K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, , Χωροταξία Apr 26, 2018 Apr 26, 2018Έχει λήξει €96
QGIS-ArcGIS Job Hi, I need someone good with QGIS or ArcGIS whoe can write a report and work on excel as well. 31 Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €141
QGIS and ARCGIS I need someone who can work with QGIS or ArcGIS, Who can work with excel and who can write report as well. 14 Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συγγραφή Αναφοράς, Χαρτογραφία & Χάρτες, Geographical Information System (GIS) Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €72
QGIS or ArcGIS Hi, I need someone good with QGIS or ArcGIS, Who can work on excel and can write a report as well. 16 Python, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Apr 24, 2018 Apr 24, 2018Έχει λήξει €55
Create an platform with qgis + database I want to do it a map database for my city, like nyc maps: [login to view URL] (available on Git Hub: [login to view URL]) The user should be able to select the plot on map and combine with other plots, crossing the information of the plot with my database. This will create a report that can be downloaded, something like this: [login to view URL] 8 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, MySQL, Χωροταξία Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €405
Digitize cadastral maps for Northern India. Need a cartographer or GIS technician to digitize some land parcel for an ongoing project. This is a test project, if you able to clear it, more will follow. 40 Χαρτογραφία & Χάρτες, Geographical Information System (GIS) Apr 22, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €15
Create me an apps that linked to google maps Create me an apps that linked to google maps. For example, i take a picture of cracked road then send it to the authority concerned, the picture is sent to the authority concerned with the location of the picture taken via google maps. 29 Javascript, Android, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Google Maps API Apr 21, 2018 Apr 21, 2018Έχει λήξει €120
Divide a given road into equally divided kilometers and assign a class value for each record in it I have a given road on QGIS map, and data is plotted along the road, I want to do the following: 1. Split the road into equally divided segment (each 1 km). 2. For each record in each segment, assign a class value to it. For example, if my road is 10km, I want to divide it into 10 segements, each one is 1km. Then for each record in my dataset, i want to give a class name like : (A) to all re... 7 Python, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Apr 18, 2018 Apr 18, 2018Έχει λήξει €23
DATA VISUALIZATION EXPERT (KLIPFOLIO / QLIK, GOOGLE DATA STUDIO...) I am looking for a Data Visualization expert to create Dashboards in KLIPFOLIO / QLIK, GOOGLE DATA STUDIO or other. If you know how to do it, feel free to contact us. 12 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Analytics, Αναλύσεις Apr 18, 2018 Apr 18, 2018Έχει λήξει €26
World Map Poster Hi, Our Company is looking for a Cartographer who can design a World Map with technical details. It needs to be current. We can discuss further detail over chat 48 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Χαρτογραφία & Χάρτες, Σχεδιασμός 3D Apr 17, 2018 Apr 17, 2018Έχει λήξει €852
Esri Web Map Developer Looking for a web map developer, specific to Esri, web appbuilder developer 2.6, widget customizations, etc. Also looking for strong GIS python skills. Long term work opportunity. 19 Javascript, Python, Web Scraping, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Apr 14, 2018 Apr 14, 2018Έχει λήξει €1020
ArcGIS Web Map Developer Looking for a web map developer, specific to Esri, web appbuilder developer 2.6, widget customizations, etc. Also looking for strong GIS python skills. Long term work opportunity. 18 Javascript, Python, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Apr 14, 2018 Apr 14, 2018Έχει λήξει €16
Create jVectorMaps from shapefiles Based on shapefiles from [login to view URL] We need several Jvectormaps: 2x Country (USA + Canada) , For every state in both countries (USA + Canada) For each state county level (USA) And for some metropolean areays in CA + USA also on city level (22 metropolean areas) The maps should are for Jvectormap ( [login to view URL]) 8 Javascript, Python, Χαρτογραφία & Χάρτες, Geographical Information System (GIS) Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €138
Geocoding Historical Addresses and Measuring Distances to Boundaries Hi I am looking for help geocoding historical addresses (which are sloppy and imprecise). I want to measure the distance between the best possible geocoding of these addresses and the distance to boundaries I can provide in a .shp file. There are something like 12,000 or fewer unique addresses. I am hoping to find someone who can devote a good chunk of time upfront to get the job done quickl... 28 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €936
Virtual Assistant + Instagram - Repost - open to bidding Hello, PLEASE READ THE BELOW I am looking for a virtual assistant that will need to do the following: - Research: collecting specific informations or date needed. I am soon going to start an online show where I will be talking about a famous character each week and a specific thing the do in order to increase their level of energy and performance. These will need to be natural things - for inst... 24 Μετάφραση, Excel, Εικονικός Βοηθός, Χαρτογραφία & Χάρτες, Voice Artist Apr 5, 2018 Apr 5, 2018Έχει λήξει €3
mapping gis Need someone with gis mapping experience in a retail real estate environment. Prefer ESRI or Maptitude software. Send resume 39 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Apr 3, 2018 Apr 3, 2018Έχει λήξει €29
Datamining We need to collect this information from this website: [login to view URL] Search Types and Date range highlighted in screenshot step 1. Run search and view details. Collect Property Address, and Owner Name and Address highlighted in step3. Produce excel file with the following headers columns. Location Street, Location City, Location State, Owner Name, Owner Street, Owner City, Owner Sta... 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Χαρτογραφία & Χάρτες Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €15
Google Maps API Portal with Sidebar Available: ETL, simple map and GPS data in the form of an XML file Goal: Portal Site and APP Google Maps: [login to view URL] Budget: EUR 1.000 – 1.500 for the Google Map and the Sidebar. Portal Site • Google Map with markers (42 Markers, Trucks) • Admin and Member Login • Customize the symbols of the markers • Traffic Layer • Sitebar: Groups (sub-contr... 8 Χαρτογραφία & Χάρτες Apr 2, 2018 Apr 2, 2018Έχει λήξει €1065
Project for Laurentiu A. Hi Laurentiu A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Χαρτογραφία & Χάρτες, Mar 31, 2018 Mar 31, 2018Έχει λήξει €225
Showing 1 to 50 of 173 entries
« 1 2 3 4 »