Χαρτογραφία & Χάρτες Jobs

Cartography & Maps is the craft of constructing maps, which includes knowledge of creating design, editing, and preparing and marking maps. Maps have an incredible power to deliver educational and informational content that can often be consumed with a single glance. For anyone who needs to illustrate a geographic landscape visually, a Cartography & Maps Freelancer can provide an invaluable service.

Cartographers use specialized computer programs such as GIS (Geographic Information System) software, CAD (Computer Aided Design) programs and other industry-specific software when they tackle projects. GIS software helps with spatial analysis while CAD software helps with shapes and line work. Our expert Cartography & Maps Freelancers are knowledgeable in these tools, allowing them to create maps to meet any needs.

Here's some projects that our expert Cartography & Maps Freelancer made real:

 • Analyzing data points and constructing informative visuals
 • Combining different software programs for scientific mapping
 • Creating and designing custom maps for customers
 • Enhancing existing maps with new graphics
 • Generating trivia questions related to US geography

At Freelancer.com, our expert freelance Cartographers will use their knowledge of specialised software such as GIS, CAD and more to help customers bring their map projects to life. Whether you're looking to analyse data points and plot them on a map or create custom visuals that communicate information quickly, our Cartographers are standing by to help you reach your goals. Don't wait any longer - post your project today and let our experienced team create efficient and accurate maps for your business.

Από 22,218 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Cartography & Maps Freelancers με 4.85 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Cartography & Maps Freelancers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  8 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I am looking for a freelancer who can create a GTA map LEO jurisdiction for role-play purposes. The ideal candidate should have experience in game development and be familiar with the GTA series. Specific requirements for the project include: - Creating a LEO jurisdiction map for Los Santos, Blaine County, and San Andreas State Police, Game Warde, and U.S. Marshal - Including patrol areas in the map. - The map will be used for role-play purposes, so attention to detail and accuracy is important. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in graphic design and map creation software. - Familiarity with the GTA series and its mapping system. - Strong attention to detail and ability to create accurate and realistic maps. - Knowledge of law enforcement jurisdictions and patrol...

  €48 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  arcgis proyect 5 μέρες left

  I'm looking for help to complete an ArcGIS project. My time frame is flexible and I'm open to suggestions for the design and layout of the maps. I need help with data analysis, map creation, and geoprocessing. The deadline for completion is flexible, depending on the type and complexity of the project. Together we can design a project timeline that works best for everyone involved. If you have experience with ArcGIS, I'd love to hear from you.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a skilled GIS professional who can create a basemap on ARC GIS PRO for a climate change project. The purpose of the basemap is to identify areas at risk of climate change, specifically focusing on natural ecosystems. The basemap should provide a general overview of the area, highlighting the potential impact of climate change. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in ARC GIS PRO and its mapping capabilities - Knowledge of climate change data and its visualization - Understanding of natural ecosystems and their vulnerability to climate change The ideal candidate should be able to efficiently gather and analyze relevant data to create an informative and visually appealing basemap. They should also have the ability to effectively communicat...

  €461 (Avg Bid)
  €461 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm looking to hire someone to take another Esri class, generate a fancy map, conduct some spatial analysis, and create a 3-D animation. I have already taken the arc gis pro basics course, creating a map layout course, introduction to coordinate systems and I would like the freelancer to generate a heat map for me. In addition, I want the freelancer to perform a cluster analysis to gain a better understanding of the data set we are working with. Finally, I am hoping that the project would culminate in a 3-D animation. I'd appreciate any further insight the freelancer might have on the project.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  GIS Project on Multi Hazard Mapping - Type of GIS Analysis: Spatial analysis - Geographic Data: Data will need to be sourced - Intended Use of Multi-Hazard Map: Disaster management Skills and Experience Needed: - Proficiency in GIS software and spatial analysis techniques - Ability to source and collect relevant geographic data - Knowledge of disaster management and its implications in GIS analysis - Strong analytical and problem-solving skills in order to accurately map and assess multiple hazards - Understanding of planning and development processes to effectively create hazard maps for disaster management purposes

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Extract and layer older atlases to my existing QField map. 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello! I'm looking for a freelancer to help me extract and layer existing atlases to my existing QField map. The older atlases are predominantly physical copies, so I'm looking for someone who is experienced with this task. I'm not seeking applicants who are able to provide a detailed project proposal. There is no time limit for this project so applicants interested in this project can submit their applications when they feel ready.

  €19 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking to hire an experienced and skilled expert with expertise in Geographical Information Systems (GIS). I'm looking for someone who can help me extract data and information from a GIS application and then analyse it in order to answer specific questions. The data I am working with is of medium size, ranging from 1GB to 10GB. I am looking to use well-known GIS software such as ArcGIS or QGIS, or alternatively a software best suited to the project at hand in order to get the desired information. The core task of the project concerns analyzing data, but the freelancer should also be knowledgeable about data modeling and data visualization. My ideal candidate has expertise in GIS applications, knows how to work with GIS data and can think independently and isolate relevan...

  €1190 (Avg Bid)
  €1190 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Geographic Information Systems Specialist I am looking for a GIS specialist with expertise in ArcGIS to assist me with a map creation project. Specific GIS software required: ArcGIS Overall Purpose: Map Creation I will provide the dataset for this project. Skills and Experience: - Proficient in ArcGIS and experienced in map creation - Strong understanding of geographic information systems and data analysis - Familiarity with database management and data visualization techniques - Attention to detail and ability to effectively communicate complex information through maps If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  How to hire a freelance writer and build an effective content marketing strategy. Content is your most profitable marketing investment, make it count.
  12 MIN READ
  Learn how to find and work with the perfect freelance Article Rewriter for your content needs.
  17 MIN READ
  A comprehensive guide on finding, hiring and working with freelance Article Writers for your content needs.
  16 MIN READ